Telugu New Sex Stories ఆ రెండు గంటలు…2

” తెలీదు… నిజంగా తెలీదు ” నా స్పర్శతో పులకించి పోయాడు.
” ఏమీ తెలియకుండా ఇంత రాత్రి వేళ ఇలా అఘాయిత్యానికి పూనుకున్నావా? భానూ! ” అన్నాను. అతని తలను నా ఎద కు హత్తు కుంటూ…
” ఏమో నీ అందం ఆకర్షించింది. నా వయస్సు… నీ వయసుతో సంబంధం లేదంది…. ఇంత కన్నా నాకేం తెలియదు. నా భార్యతో పడుకున్నప్పుడు కూడా నా దృష్టిలో నీ రూపే కదలాడేది.అది పురిటి కెళ్ళిన నెల్లాళ్ళుగా
నీ మీద వ్యామోహం దిన దిన ప్రవర్ధ మాన మవుతూ వచ్చింది. నీ గురించి తల పోస్తూ నిద్రలేని రాత్రులెన్నో గడి పాను. ఈనాడలా గడపలేక ఇలా వచ్చాను ”
అవి మెప్పుకోలు మాటలు కావు. అతని హృదయం లో గూడు కట్టుకున్న భావాలను యధాత ధం గా బైట పెట్టాడు.
పక్కలో చేరినప్పుడల్లా మా వారు నన్ను పొగుడుతూనే ఉంటారు. ఆయన ప్రశంశలు నాకు అల వాటై పోయాయి. నాకన్నా చిన్న వాడైన
భాను మూర్తి నా అందాన్నంతగా కొనియాడుతుంటే నా మనసు తుళ్ళిపడింది.
” ఈ రెండు గంటలూ ఈ శరీరం నీదే భానూ!… నీ
కోర్కెను తిరస్కరించే శక్తి నాలో లేదు… రా… ” అంటూ అతన్ని మంచం వైపు లాగాను.
” థాం క్యూ… ” అంటూ ఆనందం పట్టలేక మంచం మీది కి ఒక్క ఎగురు ఎగిరాడు.. నేనూ మంచం మీది కి ఒరిగి, అతని ఒళ్ళో తలానించి

నక్షతాల్లా మెరుస్తున్న ఆ కళ్లలోకి కొంటె గా చూశాను.
అలా చూసినందుకు శిక్షగా నా నయనాలను ముద్దాడాడు. ఆ తర్వాత తన అధరాలతో నా అధరాలు అందుకున్నాడు.
ఆ చుంబ నంలో నాకు ఊపిరి అందటం కూడా కష్ట మయింది. అతని చేతులు నా రొమ్ముల మీదికి పాకి ముచ్చికల్ని సుతారంగా నలుపుతున్నాయి.
” వద్దు భానూ… ప్లీజ్ ” అన్నాను. మాట వరసకు అన్నానే గానీ అందులో నిజమయినా ఆజ్ఞాపన లేదు. .
” నిన్ను నగ్నంగా ట్యూబ్ లయిట్ కాంతి లో చూడాల నుందోయ్ ” చిలిపిగా నవ్వుతూ అన్నాడు.
ఆ సమయంలో నాకెందుకో మా వారితో గడిపిన మొదటి రాత్రి గుర్తొచ్చింది. అప్పుడు పదహారేళ్ల ముగ్ధ ను కనుక సిగ్గు మొగ్గ తొడిగి ముద్దలా ముడుచుకు పోయాను. ఇప్పుడింక సిదెక్కడిది?
” ఆశకు అంతుండాలోయ్ ” అంటూ మంచం దిగి పెట లాగే సుకున్నాను. ఎదురుగా గోడ కున్న స్విచ్చి వేసి ఇటు వైపు తిరిగాను. మంచం దిగి కన్నార్పకుండా నా వైపే చూస్తున్నాడు భాను మూర్తి. అతని లుంగీని చూడగానే నాకు నవ్వాగలేదు. పైట లేని నా స్థన సౌందర్యాన్ని చూసి కసెక్కి పోయాడే మో అబ్బాయిగారు… లుంగీ లోంచి నిగడదన్నేస్తున్నాడు.
కుచ్చిళ్ళు పట్టుకుని గుంజే సరికి చీర కుప్పలా నా కాళ్ల దగ్గర పడింది. లంగా జాకెట్ లో మిగిలాను. జాకెట్ లోంచి ఎగదన్నుతున్న నా రొమ్ముల్నీ, లంగా బొందుల కు పైన లోతుగా దిగుడు బావిలా

కనబడుతున్న నా బొడ్డు నీ ఆరాటంగా చూస్తున్నాడు భాను మూర్తి,
అడుగు ముందుకేసి అతని లుంగీ ఒక్క లాగు లాగాను. చలన రహితంగా నిలువు గుడ్లేసుకుని చూడ్డం ఇప్పుడు నా వంతయింది. చిలగడ దుంపలా ఏపుగా ఉంది భాను మూర్తి అంగం. దాని పొడవు చూస్తుంటే అయ్య బాబోయ్ అని పించింది.
‘ ముగ్గురు బిడ్డల తల్లి లో ఇంత ఆకర్షణ , ఇంతటి పటుత్వం దాగుందని నమ్మలేక పోతున్నాను… ”
నా అవయవాలన్నిటినీ అతి సున్నితంగా స్పృశిస్తూ మనసులో అనుకోవాల్సిన మాటను పెకే అనేశాడు భాను మూర్తి. ” నచ్చానటోయ్ ” అంటూ సన్నని అతని నడుము చుట్టూ చేతులేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాను. భాను మూర్తి శరీరం కొలి మిలా కాలి పోతోంది. నా తొడల మధ్య వేడిగా గుచ్చుకుంటున్నాడు. ఉదే కంతో అదురుతున్న అధరాలతో నా మీద ముద్దులు గుప్పించడం మొదలు పెట్టాడు. ఆ ఆవేశం నన్ను చకితురాలిని చే సింది.
వీటి పొగరు చూశావా.. చేతులకు చిక్కడం లేదు ” అన్నాడు ఉడుకు మోత్త నంతో వాటిని కసిక్కున కొరుకుతూ,
నాకు బాధని పించలేదు. నవ్వొచ్చింది. ” పసి పిల్లాడిలా ఏమిటీ ఆట… భానూ ” ఆనందాతిశయంతో అతని వళ్లంతా ని మర సాగాను.
” అసలు నీ మీద నాకు వ్యామోహం కలగడాని కి ఈ బంగారు ముద్దలే కారణం. అందుకని… ” అర్దోక్తి లో వదిలేసిన వాక్యం కన్నా అతను చేస్తున్న పని నన్ను మరింత ఆశ్చర్యం లో ముంచే సింది. వేరు వేరుగా ఉన్న ఆ రెంటినీ ఏకం చేసి, వాటి శిఖరాగాలను ఒకే సమయంలో

..
అధరాలతో అందు కోజూస్తున్న అతని ప్రయత్నం… నాకు సరికొత్త అనుభ వం!
నా స్థన సౌందర్యం చూసి అత ను ఎందుకంత మురిసిపోతున్నాడో ఊహించగలను. అతని భార్య శ్యామల చాలా నాజూకు మనిషి. అర్ధాంగిలో లోపించిన అందాన్ని నాలో చూసి నా మీద మోజు పడ్డాడన్న మాట. అందుకే ఈ ఉదే కం.
” భరించలేను భానూ… మంచం మీద కు పోదాం ” అంటూ అతన్ని బలవంతంగా నడిపించబోయాను.
” ఉహూ…. అప్పుడే వద్దు.. ” మొండిగా నా చేతుల్లోంచి జారి కింద నా కాళ్ల కు అడ్డు పడ్డాడు. ఇంకేం కదల్ను?
” చీ… పాడు… అక్కడ నోరు పెడతావా? ” దాని గురించి వినడ మేగానీ అనుభ వం లేదు. నాలుక నా రెమ్మల మధ్య గరుకుగా తిరుగుతోంటే వంట్లో రక్తం ఉడుకెత్తింది.
ఆ ముందు రోజు గీసుకున్న అతని గడ్డం నా లో తొడల్లో గిలిగింతలు పెడుతోంది. ఆ అనుభూతి నన్ను నిలువెల్లా దహించి వేస్తోంది. నా కాళ్ళు పైపెకి తేలి పోతున్నాయి…. ముందుకు తూలి పడతానే మోనని అని పించింది.

గిరజాల జుత్తులోకి చేతులు పోనిచ్చి అతని తలను ఊతంగా పట్టు కున్నాను. నయనాలు అర్ధ ని మీలి తాలయ్యాయి. అతను చేస్తున్న పనికి నాకు ఏదేదో అయిపోతోంది. కళ్ళు బైర్లుగ మ్మాయి. ఊపిరి వేగం పెరిగింది. ఎందుకో గట్టి గా అరవాలని అని పిస్తోంది. గొంతు పెగలడం లేదు. కాళ్ళలో బలం సన్నగిల్లి పోతోంది. ఇం కొక్క క్షణం కూడా