అక్కను దెంగిన తమ్ముడు

నా ఫ్రెండ్ పేరు రాజా. వాడి కో చెల్లెలు. వాళ్ళదిసొంత ఊరు గుడివాడ. కాని ఇద్దరూ హైదరాబాద్లో ఒక ఇల్లు తీసుకొని చదువుకుంటున్నారు.రాజా ఇంజనీరింగ్ ఫస్టు ఇయర్ వాడి చెల్లెలుసుమ ఇంటర్ ఫస్టు ఇయర్. నేను రాజా క్లాస్మేట్సు. సుమ కూడా […]

తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 6

తే. గీ. ఒత్తు కొనివచ్చు కటికుచో ద్వృత్తి జూచి పొలతి తనుమధ్య మెచటికొ తొలగి పోయె ఉంఢె నేనియు కనబఢ కుంఢు నటవె ఉథ్ధతుల మథ్య నిరుపేద కుంఢ దరమె! అర్ధము: ఒత్తుకొని వచ్చు = ఒత్తుకొని వచ్చు, కటి=పిరుదలు , […]

తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 5

ఏమని జెప్పనే బలిసి పెద్దగ బారుగ నున్నవాడి మే డ్రమ్మును జూచితేను నొకనాడుదయంబునెనిద్రలేపగన్ నామది నంత నిండె మద నోన్మత లింగస్వరూపమేకనిన్ నేమురిపెంబుగా తడిమి ముద్దులు బెట్టితి నమ్మచెల్లెలా ఏమని జెప్పనే బలిసి పెద్దగ బారుగ నున్న మొడ్డనే సమ్మగ దింపినా […]

తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 4

తనయుని వీర్యం కోటాను కోట్ల వీర్య కణాలు తల్లి భగం లోనికి ప్రవేశించి ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న అండం లోనికి ఒక బీజం చోచ్చుకొని పోయింది. తల్లి పవిత్ర సుక్షేత్రం లో తనయుని బలమైన బీజం ప్రవేశించింది. వీర్య అండ సంయోగము, క్షేత్ర […]

తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 3

తల్లి కళ్ళ ల్లోకి ఆశ్చర్యంతో చూశాడు అతను. ఎంత మంది కొడుకులు తమ తల్లిని చూసి మరులు గొనట్లేదు. తల్లి పెదవులు చంబించాలని, ఆమె దేహాన్ని అనుభవించాలని, కానీ అటువంటి కోరిక ఒక తల్లికి కలిగితే ఆమెకి అనువైన సందర్భం దొరికితే […]

తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 2

మీకు కూడా ఆమెను చూస్తుంటే కామోద్రేకం కల్గిందా? మీ లింగం లేచి ఆడుతుంది. అన్నది పార్వతి. దేవీ, ఆమెను చూస్తుంటే నిన్ను చూస్తున్నట్లే వుంది. అంకము జేరి శైలతనయా స్తనదుగ్ధములాను వేళ బా ల్యాంక విచేష్ట దొండమున నవ్వలి చన్ గబళింపబోయి […]

తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి

దైవసంకల్పం శృంగార రతి కేళి తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – అమలిన అత్యంతానురాగ అక్షయ ఆత్మీయానుబంధ అపురూప అనుపమాన అనిర్వచనీయ, అలౌకిక ఆత్మానంద అనూహ్య అద్భుత అజేయ అద్వితీయ అలౌకిక అగణిత అపూర్వ అతులిత అనన్య అసమాన ఆసామాన్య […]