నీరజ నిలయం – 09

శ్రీనివాస్ లంచ్ చేసి వెళ్లిపోయేటప్పటికి రెండయింది. ఉదయం రాఘవ కుమ్ముడుకి నీరజ వళ్లంతా పచ్చిపుండులా సలుపుతుంది. కాసేపు పడుకుందామని అనుకుంటుండగా రాధ ఫోన్ చేసింది. వాళ్లకి ఆ రోజు షాపింగ్ ప్రోగ్రాం ఉంది. ఆ సంగతే మర్చిపోయింది తను. నాలుగు గంటలకి […]

నీరజ నిలయం – 10

ఆమె ఫోన్ పెట్టేయగానే చిన్నగా నవ్వాడు రాఘవ. రాధతో ఆమె సంభాషణంతా విన్నాడతను. * అంత నవ్వెందుకో చెబితే నేను కూడా నవ్వుతాగా ‘ అంది నీరజ ఫోన్ మళ్లీ హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో పెడుతూ.* ఏదో సామెత గుర్తొచ్చిందిలే ” […]

నీరజ నిలయం – 11

మర్నాడు భర్త, అంజలి వెళ్లిపోయిన తరువాత గబ గబా తయారై రాఘవ ఇంట్లో కెళ్లింది నీరజ. ఉదయం తొమ్మిది అయిందప్పుడు. ముందు రాత్రి నీరజకి సరిగా నిద్ర పట్టలేదు. నీరజ నిలయం – 10→రాఘవతో తన రాస లీలలు తల్చుకుంటే ఆమె […]

నీరజ నిలయం – 12

తెల్లటి వెలుగు ఆమె పచ్చటి వంటిపై పరుచుకుంది. నున్నటి ఆమె వళ్లు ఆ వెలుగులో మెరవసాగింది. అదే మొదటి సారి రాఘవ ఆమెని అంత వివరంగా చూడటం. ఆమెని చూస్తూ ఒక సారి గుటకేశాడు. నీరజ వెల్లకిలా పడుకుని అతన్ని మరింత […]

నీరజ నిలయం – 13

“ఉమ్…… ఇప్పుడు నీక్కూడా ఉందిగా ఆ ఛాన్స్ ‘ అంది నీరజ మత్తుగా అతని దెంగుడు సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ. “ అవునే. ఇరవై నాలుగ్గంటలూ నిన్ను వేస్తూనే వుండాలనిపిస్తుంది. నీ అమ్మని దెంగ. అంత కసిగా ఉంటావు నువ్వు ‘.ఫక్కుమంది నీరజ. […]

నీరజ నిలయం – 14

నిమిషం పాటు నిశ్శబ్దం రాజ్యమేలింది వాళ్లిద్దరి మధ్య. తర్వాత రాఘవ అన్నాడు తటపటాయిస్తూ, “ అంజలి సంగతి ఏమిటి? “‘ ఏ సంగతి ? ” అయోమయంగా చూస్తూ అనింది నీరజ. ” అదే. ట్రై చేసుకోమన్నావుగా. ఎలా ట్రై చేయమంటావో […]