పైనుండి కిందికి చూసా కాయ పండై

పైనుండి కిందికి చూసా కాయ పండై Telugu Sex Stories ఇంట్లో ఒంటరిగా వుండటం ఎవరికీ ఇష్టం వుండదు చెప్పండి?, అందుకే పెళ్ళికి రమ్మంటే రానని చెప్పి తప్పించుకున్నా, అమ్మ, నాన్న, అక్క ముగ్గురు పెళ్ళికి వెళ్ళగానే ఏదో పట్టలేని ఆనందం […]

ఈ కథ కు పేరు పెట్టండి (పార్వతి-సరస్వతి)

“అబ్బబ్బ ఆపవయ్యా సామి….నీకేం, మగ మహారాయుడివి…మ్మ్..మ్మ్..ఆహ్…దొరికిందే చాన్స్ అని తెగ దోపేస్తున్నావ్” తలుపు తట్టపోతున్న సరస్వతి ఆగిపోయి ఎక్కడ నుంచి ఈ మాటలు వినిపిస్తున్నాయని అటూ ఇటూ చూసింధి. “అయిపొవోచ్హింధి కొంచెంసేపు ఓపిక పట్టు”. సరస్వతి కి అది తమ ఇంత్లొ […]

సుబ్బాయమ్మ . కుటుంబం

సుగుణ పూకు ఉబ్బెత్తుగా ఉంది. బాగా కండ పట్టి ఉంది. రెండు చేతులతో పూకు పెదాలని గట్టిగా పట్టు కొని వత్తింది. స్స్స్స్స్స్స్ అంది సుగుణ . అలాగే గట్టిగా పట్టు కొని ఉబ్బిన పూకుని తన నాలికతో నాక సాగింది. […]

అక్కను దెంగిన తమ్ముడు

నా ఫ్రెండ్ పేరు రాజా. వాడి కో చెల్లెలు. వాళ్ళదిసొంత ఊరు గుడివాడ. కాని ఇద్దరూ హైదరాబాద్లో ఒక ఇల్లు తీసుకొని చదువుకుంటున్నారు.రాజా ఇంజనీరింగ్ ఫస్టు ఇయర్ వాడి చెల్లెలుసుమ ఇంటర్ ఫస్టు ఇయర్. నేను రాజా క్లాస్మేట్సు. సుమ కూడా […]

తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 6

తే. గీ. ఒత్తు కొనివచ్చు కటికుచో ద్వృత్తి జూచి పొలతి తనుమధ్య మెచటికొ తొలగి పోయె ఉంఢె నేనియు కనబఢ కుంఢు నటవె ఉథ్ధతుల మథ్య నిరుపేద కుంఢ దరమె! అర్ధము: ఒత్తుకొని వచ్చు = ఒత్తుకొని వచ్చు, కటి=పిరుదలు , […]

తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 5

ఏమని జెప్పనే బలిసి పెద్దగ బారుగ నున్నవాడి మే డ్రమ్మును జూచితేను నొకనాడుదయంబునెనిద్రలేపగన్ నామది నంత నిండె మద నోన్మత లింగస్వరూపమేకనిన్ నేమురిపెంబుగా తడిమి ముద్దులు బెట్టితి నమ్మచెల్లెలా ఏమని జెప్పనే బలిసి పెద్దగ బారుగ నున్న మొడ్డనే సమ్మగ దింపినా […]

తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 4

తనయుని వీర్యం కోటాను కోట్ల వీర్య కణాలు తల్లి భగం లోనికి ప్రవేశించి ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న అండం లోనికి ఒక బీజం చోచ్చుకొని పోయింది. తల్లి పవిత్ర సుక్షేత్రం లో తనయుని బలమైన బీజం ప్రవేశించింది. వీర్య అండ సంయోగము, క్షేత్ర […]