ప్రౌఢ 23

“మరీ ఆం వద్ద క్క(త్త) మ్మా… నీ నా కొడుకు రావటానికి రెండు నెలలు పడుతుంది… తరువాత అంకితం ఇద్దు వులే నీ పప్ప మన కొడుక్కి.”“అదే మిటే నువ్వు నా దగ్గర కూడా వాడిని కొడుకు అంటున్నావు.” “ఓసి లంజ […]

ప్రౌఢ 24

వాడు కొలతలు తీసుకుంటూ పై భాగ మంతా తడి మేశాడేబాబూ…ఊపిరి పీల్చమని ఒక సారి ఊపిరి పీల్చకుండా ఒక సారి చను గుబ్బల మీద కి టేపు తెచ్చి కొలుస్తూ…చను మొనల మీద వేలు ఉంచి ఇంకా బాగా పీల్చండి అంటూ […]

ప్రౌఢ 25

“అబ్బే మీకెందుకండీ శ్రమ, నేనే తీసుకొచ్చి మీకు బిల్లు ఇస్తాను…బట్టకీ నా పనికి కలిపి.” అన్నాడు.“ఇదే రంగు కావాలా లేక వేరే రంగు కావాలా… మీకు గులాబి అయితే బాగుంటుందే మో…” అని మళ్ళీ వాడే చనువుతీ సు కొని అన్నాడు. […]

ప్రౌఢ 26

అందుకే వాడు ఎలా చెయ్య మంటే అలా చేస్తూ వచ్చాను… ఇదంతా ఒక ఎత్తు… పొత్తి కడుపు కింద వాడు చేసిన పని ఇక చూసుకో తల్లీ!…వాడు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని నడుము నుంచి మొదలు పెట్టి నా సీటును కొలుస్తూ… […]

ప్రౌఢ 27

వాడు చెప్పే లె వెల్ అంటే నీకు తెలుసా… కరెక్టు గా పూరె మ్మల మీద వరకు. పాంటీని అంత కింద కు వేసుకుంటుందట ఆ దొంగ ముండ.అద్దంలో పూబిళ్ళ మీద కు పై భాగాన ఉండే ఆతులు చూసేసరి కి […]

సరోజిని అత్తమ్మా 8

రవి లేచేసరికి సరోజిని వంటింట్లో కాఫీ చేస్తూ ఉంటే,వెనక నుంచి కౌగిలించుకొని ముద్దాడుతూ ఉంటేసరోజిని:”టిఫిన్ చేసి తలంటుకుందాము రా” రవి:”తలంటుతానే బంగారం” అంటూ సళ్ళు రెండూ పిసుకుతూ లంగా కిందకి జార్చేసాడు.సరోజిని:”ఏంట్రా గుద్దని దెంగేస్తావేంటి” పూకు పెదాలని విడదిసి-మొడ్డని దూరుస్తూరవి:”గుద్దని బాగా […]

Yedurinti pani ammayi (maid servant)

Evarina ఆంటీ’స్ అమ్మాయిలు ఉంటె mail చేయ్యండి దెంగడానికి నేను రెడీNa మెయిల్ ఐ’డ్ Reply ఇవ్వలేదు yemi అనుకోవద్దు, nenu me kosam wait chesthaThis story is written when I enjoyed with maid giro opposite […]