ఇంటామెతో

ఉద్యోగరీత్యా పాయకరావు పేట వచ్చాడు 25 ఏళ్ళ సత్య. తనకి ఆఫీసు అంటూ ఉండదు.తిరగడము-రిపోర్టు పంపడము.ఎవ్వరికీ ఏమీ చెప్పేవాడు కాదు.తనకి ఉండడానికి ఇల్లు దొరికింది.పక్క వాటా ఇంటామెది. ఆమెని మొదటిరోజు చూడగానే సత్య బుజ్జోడు లేచిపోయాడు. పచ్చని చాయతో-బొద్దుగా-నల్లని ఒత్తైన పొడుగాటి […]

నీరజ నిలయం – 06

తరువాత వారం రోజుల పాటు రాఘవకి మొఖం చూపించలేకపోయింది నీరజ. అతను కూడా ఆమెని తప్పుకుని తిరిగాడు. ఎప్పుడన్నా ఎదురు పడినా ఇద్దరూ తల దించుకుని వెళ్లిపోయేవాళ్లు. ఆ వారం రోజులు చాలా బాధ పడింది. అంత తేలికగా భర్తని ఎలా […]

నీరజ నిలయం – 05

ఆమె కేకలు రాఘవలొ మరింత కసిని పెంచాయి. అతను కూడా పెద్దగా మూలుగుతూ నీరజని భీకరమైన వేగంతో దెంగటం మొదలెట్టాడు. ఆ వేగానికి బెడ్ కిర్రుమని శబ్దం చేస్తూ కదిలిపోసాగింది. బెడ్ శబ్దానికి వాళ్లిద్దరి మూలుగులు, కేకలు తోడై ఆ గది […]

నీరజ నిలయం – 04

రాఘవ అది తేలికగానే పట్టేశాడు. ‘ ఏమీ కాదులే పడుకో ‘ అని చిన్న గొంతుతో అంటూ తిరిగి ఆమెని వెనక్కి నెట్టాడు. నీరజ ఇక ఆలోచించడం మానేసింది. అప్పటిదాకా తను చదివిన బూతు పుస్తకాలు ఆమె బుర్ర పని చేయకుండా […]

నీరజ నిలయం – 03

మొదటి కధ రెండు పేరాలు చదివేసరికి అర్ధమైపోయిందామెకి, అది అమ్మా కొడుకుల మధ్య సాగే రంకు కధ అని. అదిరి పడి పుస్తకం వెంటనే మూసేసింది. ‘ అమ్మో. ఇంత అసహ్యంగా ఉంటాయా ఈ కధలు? మరీ వావి వరసల్లేకుండా ఎలా […]