మరొక మొగుడు – పార్ట్ 5

మరొక మొగుడు – పార్ట్ 5 అలా మెల్లగా కొరుకుతూ పేస్ వరకు వచ్చాడు.ఇక వేడిని కంట్రోల్ చేయటం కష్టం అనిపించింది.వాడి ఆత్రం నాకు తెలుస్తుంది.వెంటనే పక్కకి తెరిగా.వెనక వీపు కొరకటం స్టార్ట్ చేసాడు.ఇక నా వల్ల కాక వాడిని నా […]

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ) – 3

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ) – 3 ఇక తనకి 2 కి వెళ్లడం అయిపోగానే తను మగ్ కోసం చూస్తుంది. నేను దెగ్గరికి వెళ్లి మగ్ ని పట్టుకుని నీళ్లు తీసుకుని నా చేతులు […]

చూడటానికి బాగానే ఉంటాను 1

చూడటానికి బాగానే ఉంటాను 1 నా పేరు శ్యామల వయసు పదహారు .. పెద్ద అందగత్తెని కాకపోయినా చూడటానికి బాగానే ఉంటాను .. వయసుకి తగ్గట్టుగా నాలో అందాలు కూడా రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉన్నాయి .. నా ఎత్తు 5.4” […]