మా ఆవిడ వొదిన మొదటి భాగం

యే మండీ నా మాట వినండీ ఒక్కసారి కి ఒప్పుకోండీ అంటూ బతిమాలుతోంది. మా ఆవిడ.నాకు పిచ్చెక్కినట్టయింది.నీకు అసలు బుద్దుందా. మీ వొదిన అంటే నాకు వరసకి అక్కగారో చెల్లె లో అవుతుంది. ఆ విషయం తెలుసా నీకసలు అంటూ విరుచుకు […]

మా ఆవిడ వొదిన రెండవ భాగం

ఆ రోజు సాయంత్రం ఆఫీసు నుంచి వొచ్చేసరికి హాల్ లోనే కనపడ్డా రావిడ. నన్ను చూసి చటుక్కున లోపలి కి పారి పోయారు. ఇంత సిగ్గుపడే మనిషి దీనితో అలా యెలా చెప్పగ లి గారో అనే అను మానం కలిగింది […]

కామికానివాడు మోక్షగామి… కాలేడు 1

ఈ మధ్య కొత్తగా అలవాటు చేసుకున్నాను, గుడికెళ్ళడం! ఆఫీస్ నుండి ఇల్లుచేరేటప్పటికి ఆరున్నరౌతుంది. పది దాటితేగాని నాకు నిద్రపట్టదు. సరే భక్తి, ముక్తి సంగతేమోగాని ఓ గంట టైమ్ పాసవుతుంది. ఆ రోజు శనివారం. గుడిదగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి బ్యారికేడ్ లు కట్టి […]

కామికానివాడు మోక్షగామి… కాలేడు 2

చేత్తో మొడ్డనలాగే బిగించి పట్టుకుని ఆడించడం మొదలెట్టింది. నేను కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుని ఉద్రేకంతో ఊగిపోతున్నాను. ఉన్నట్లుండి తను నా మొడ్డని ఒదిలిపెట్టి “జస్ట్ టు మినిట్స్, ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను” అని లోపలికి వెళ్ళబోయింది. “ప్లీస్, మధ్యలో ఆపొద్దు” అంటు తన […]

కామికానివాడు మోక్షగామి… కాలేడు 3

ఎంత సేపు దెంగానో తెలియదు, తను ఆపసోపాలు పడుతూ “ఇక కార్చండి బాబూ, కింద మండిపోతోంది” పూకుని పైపైకెత్తుతూ. “ఒక్కసారికే ఇలా అంటే ఎలా? ఇకా రాత్రంతా దెంగుడు సంగతేవిటి” అన్నాను మొడ్డని తన పూకులోకి గుచ్చుతూ. “సరేగాని, మొదటిది ముగించి […]

పరిచయం అయిన ఆంటితో ఫులల్గా దెంగుడు…

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సుధాకర్ ఇంకో స్టోరీ తో మీ ఇంటికి వచ్చా విజయవాడ చుట్టుపక్కల ఆంటీస్ కానీ అమ్మాయిల గాని మొగుడితో సుఖము లేని ఆంటీస్ గాని ఆ మెయిల్ ఐడి  and hangoutes ki msg చేయండి […]