ఫ్యాన్సీషాప్ ఆంటీ పుకుని షోప్ లోనే పగలదెన్గిన ఫైనాన్షియర్…

ఫ్యాన్సీషాప్ ఆంటీ పుకుని షోప్ లోనే పగలదెన్గిన ఫైనాన్షియర్… మాది ఒక చిన్న టౌన్. నాకు చిన్న ఫ్యాన్సీ షాప్ ఉంది. నాకు పెళ్ళి అయ్యింది 2 పిల్లలు. మా ఆయన ఖాళి గాఉంటాడు. పని ఏమీ చేయడు. ఎప్పుడూ తాగుతూ […]

సరస భేతాళం!…….నెరజాణ|Telugu Sex Stories

సరస భేతాళం!…….నెరజాణ|Telugu Sex Stories పట్టువదలని విక్రమార్కుడు తిరిగి చెట్టువద్దకు వెళ్ళి, శవాన్ని దింపి భుజానవేసుకొని, ఎప్పటిలాగే శ్మశానంకేసి మౌనంగా నడవసాగాడు. అప్పుడు శవంలోని భేతాళుడు “రాజా! సత్తెకాలపునాటి వ్యధలూ,గతించిన గాథలూ, సన్మార్గపు కథలూ నీకు చెప్పటం నాకు అలవాటే! విశదంగా […]

చెలరేగిన జాణలు – Part 19

చెలరేగిన జాణలు – Part 19 ఆరోజు నుండి వారం రోజులపాటు సంపత్ గాడికి అన్ని శృంగార రుచులు చూపించి సిగ్గు విడిచి వాడి దెబ్బలకి పులకరించిపోయింది పద్మజా..ఇక కొత్త దిక్కు అవసరం లేదు అని వాడినే తన రంకు మొగుడు […]

అసలు కథ – Part 7

అసలు కథ – Part 7 మోహనా ఇక మీదట నీవు తిండికోసం బట్టకోసం ఇతరులను ఆశించకుండా నీవు స్వతత్రంగా ఉండే ఏర్పాట్లు చేస్తాను. మొహన విచిత్రంగా చూసి అదేంటి నన్ను స్వతంత్రంగా ఉండమంటున్నవు. . .నాకు నీవున్నావుగా మీ ఆడ […]

స్వప్న సుందరి – భాగం 8

స్వప్న సుందరి – భాగం 8 ఉండనీవే, నీ బండారం నేను బయటపెట్టను, అలాగే నీ రంకులు నువ్వు చేస్కో, కానీ నేను పిలిచినప్పుడల్లా రావాలి లేదంటే వీడియో నెట్లో పెట్టేసి మీ ఆయనకి పంపిస్తా అన్నా. ఒరేయ్ ఇది మంచిది […]