దెంగులాటలో ఆనందం ఏదీ – ఎక్కడ ఉంది? – 2

చెవిలో ఏవేవొ కబుర్లు చెప్పాలి . అప్పటికి ఆ ఆవేశం చల్లారుతుంది. తరువాత దెంగుడు స్టార్ట్ చెయ్యాలి. మరల కారి పోతుంది అనే ఫీలింగ్ వచ్చిన పుడు ఇందాకటి మాదిరి ఆగి , కబుర్లు చెప్పి పొసీడ్ అవ్వాలి . ఇలా చేస్తుంటే durationపెరుగుతుంది. ఎంతసేపైనా దెంగ వచ్చు.

ఇప్పుడు మనం కొన్ని దెంగించు కొనే positions చూ స్టాం. ఇవన్నీ మన కు అను కూలంగా ఉండేవే.
ఎక్కువ సేపు దెంగే పద్ధతి ఇం కోటి ఉంది. అదే మిటంటే
పక్కనే ఉన్న బొమ్మ చూడండి. భార్యను సోఫాలో కూర్చోపెట్టి , భర్త కింద మోకాళ్ల మీద నిలబడి దెంగుతున్నాడు. కాని నేను చెప్పిన ది ఏ మంటే భార్యను టేబుల్ మీద పడుకోబెట్టి, భర్త టేబుల్ ముందు నిలబడి దెంగ డం. అంటే సోఫా బదులు టేబుల్ అన్న మాట. దానిని గురించి కింద వివరిస్తాను. చదవండి.

-అమ్మాయిని టేబుల్ మీద పడుకోబెట్టడం పిరలు టేబుల్ అంచు కు వచ్చేట్టు adjust చెయ్యాలి . అబ్బాయి టేబుల్ దగ్గర నిల్చోవాలి . అబ్బాయి మొడ్డ అమ్మాయి పూకు ఒకే లెవల్ లో ఉండాలి . ఇప్పుడు అమ్మాయి పూకు మీద మొడ్డ పెట్టి కసా కసా రుద్దాలి. టేబుల్ ముందు చిన్న స్టూల్ వేసుకొని కూర్చుని, నింపాదిగా అమ్మాయి పూకునా కాలి . తరు వాత, అమ్మాయి పూకులోకి మొడ్డ దోపాలి . పూకు మొడ్డ ఒకే లెవల్ లో ఉండటం వల్ల, మొడ్డ పూకు లోకి నిటారుగా వెలుతుంది. అమ్మాయికి సెర్విక్స్ దగ్గర తగులుతుంది. అమ్మాయికి ఒళ్లు జివ్వు మంటుంది. నరాలు పురి విప్పుతాయి. అలా ముందుకు వెనక్కు ఊపుతూ దెంగాలి . ఇది అబ్బాయికి సౌకర్యం అమ్మాయికి సౌకర్యం. పైన చెప్పిన stop and proceed పద్దతిలో దెంగితే, చాలా సేపు దెంగ వచ్చు.

ఇంకా చిలిపిగా చేసుకోవాలంటే, అమ్మాయిని అలాగే పై కి లే పాలి అమ్మాయి
మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి తన మొహాన్ని అబ్బాయి మెడ కింద దాచు కుంటుంది.

సన్నగా కొరుకుతూ ముద్దులు పెడుతుంది. కాళ్లు మొ గుడి నడు ము చుట్టూ పెన వేస్తుంది. అబ్బాయి అలాగె అమ్మాయిని ఎత్తు కొని రూం అంతా కలియ తిరుగుతూ, పిరలు పై పైకి ఎత్తుతూ దెంగాలి. కొంచెం స్లిం గా ఉండే వాళ్ల కు బాగా ఉంటుంది (కాని అమ్మాయి భారీ సైజు ఐతే అబ్బాయి నడుం విరగడం ఖాయం.)
ఇప్పుడు మనం మరి కొన్ని దెంగించు కొనే పద్ధతులు చూద్దాము.

ఇది ప పంచ వ్యాప్తంగా అందరూ వాడే position. ఇందులో నడు ము పె కి ఎత్తి దెంగ వచ్చు. భార్య కూడా తన రెండు కాళ్లతో భర్త నడు ము చుట్టూ పెనవేసి తన పిరలను పైకి లేపి దెంగించు కోవచ్చు. చేతులు భర్త పిరల మీద వేసి మొడ్డ ను పూకు కు అదు ము కొవచ్చు. మొహాని కి మొహం ఎదురుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఊసులాడు కోవచ్చు. ముద్దులు పెట్టుకోవచ్చు. పెదాలు చీ క వచ్చు. సళ్లు పిసక వచ్చు. ఎన్నో చేసుకోవచ్చు. పైగా ఇందులో ఉండే సౌలభ్యం ఏ మిటంటే భర్త మొడ్డ భార్య పూకులో కి అడుక్కంటా దిగబడుతుంది. సెర్విక్స్ కు తగులుతుంది. చాలా సౌకర్యంగా ఉండే position.
ఇందులో మరొక ఆనందం కూడా ఉంది. ఒక రి శరీరం ఒక రి కి తగులుతూ ఉంటుంది. నేను పైన చెప్పినట్టు sex is nothing but friction between skin and skin. అందుకె ఒకరి శరీరం ఒక రి కి తగులుతూ ఉంటే ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది. కాని చాలా మంది ఒంటి మీద బట్టలు విప్పడానికి బద్ద కి స్తారు. కొంత మందికి సిగ్గు. అలా 2 న ఉన్న బట్టలను అలా పై కి ఎత్తి ప ని ముగిస్తారు. సంపూర్ణ మైన ఆనందాన్ని ఆస్వాదించలేరు. పైగా ఆ ఆనందం పొ ందడంలేదని బాధ పడతారు. చెయ్యాల్సింది చెయ్యరు. బెడ్ మీదికి రాగానే బట్టలు అన్నీ విడిచి ఒకరిని ఒకరు గట్టిగా వాటేసు కుంటే, సగం ఆనందం అప్పుడే కలుగుతుంది. దానికి తోడు పై పొజిషన్ లో దెంగించు కుంటుంటే ఇంకా ఆనంద మే ఆనందం. మరిచి పోలేని ఆనందం. స్వర్గం బెత్తెడు దూరంలో ఉంటుంది. భార్యా భర్తలు ప్రయత్నించండి

ఇది చూడండి. పైన చూపిన position లో కరిపైన ఒకరు పడుకొని దెంగించు కుంటున్నారు. ఇప్పుడు భార్య అలాగే ఉంది. కాని భర్త లేచి కూర్చున్నాడు. భార్య మా మూలు గానే తన కాళ్లను భర్త నడు ము చుట్టూ లంకే వేసింది. పిరలను పట్టు కొని మొడ్డ తన పూకులోకి అదుముకుంటూ ఉంది. ఇక్కడ భర్తకు సౌకర్యం ఏమంటే, కూచుని ఊప వచ్చు. పై చెప్పిన position లో పైకి కిందికి ఊపుతూ దెంగితే, ఈ positionలో ముందుకు వెనక్కూ ఊగుతూ దెంగుతాడు. అంతే తేడా. ఈ పొజిషన్ లో కూడ ఉండే సౌలభ్యం ఏ మిటంటే భర్త మొడ్డ భార్య పూకులో కి అడుక్కంటా ది గబడుతుంది. లాగి లాగి దెంగుతున్నపుడు పూకు అడుక్కంటా భర్త మొడ్డ కొసన ఉన్న గుండు తగిలి సమ్మగా ఉంటుంది.
ఇప్పటి దాకా భర్త భార్య పైన పడుకొని దెంగడం చూచాము. ఇప్పుడు పురు షాయిత బంధం. అంటే స్త్రీ పురుషుడి మీది కి ఎక్కి దెంగడం. ఇది కూడా ఈ రోజుల్లో సర్వే సర్వత్రా చేసుకుంటున్న పొజిషన్. ఇదివరలో కేవలం మలయాళ దేశంలో మాత మే ఉండేది అనే ప్రతీతి. ఇందులో భర్త వెల్ల కిలా పడు కొని తన మొడ్డను బాగా లేపి నిటారు గా పై సీలింగ్ ను చూస్తూ ఉన్నపుడు భార్య భర్త మీద పడుకొని భర్త మొడ్డను తన పూకులోకి సర్దుకొని పైకి కిందికి ఊగడం. ఇందులో భార్యలకు కొంచెం అసౌకర్యం గానే ఉంటుంది. ఏందు కంటే నడుములు నొప్పెడతాయి. సాధారణం స్త్రీల కు మొదటి కాన్పు అయిన తరువాత నడుము నొప్పి మొదలు అవుతుంది. ఇలా దెంగుతుంటే అది కొంచెం ఎక్కువ గా ఉంటుంది. కాబట్టి, మొదటి బిడ్డ పుట్టే వరకే మొగుడి మీది కి ఎక్కి దెంగ వచ్చు.

ఈ మదన కదనంలో భర్త అలిసి పోయిన పుడు భార్య పైకి ఎక్కి దెంగడం మంచిదేగా. భార్య చలి మిడి ముద్దలాగా కింద పడుకొని దెంగించు కోకుండా, కాస్త వెరైటీ గా మొగుడి మీది కి ఎక్కి దెంగుతుంటే ఆ మగ పురు షుడి కి కూడా కొంచెం విశ్రాంతి.

ఈ పొజిషన్ పై పొజిషన్ కు తరు వాతి ది అనుకోవచ్చు. మొట్ట మొదట మొగుడి మీద బోర్లా పడుకొని మొడ్డ దోపుకొని మొగుడిని కొంచెం సేపు ముద్దులాడి , తరు వాత పైకి లేచి దెంగడం స్టార్ట్ చెయ్యడం అన్న మాట. ఇందులో ఒక సుఖం

ఉంది. మొగుడి మొడ్డ తన పూకులోకి ఎలా వెలుతోంది వస్తోంది అనేది కొంచెం ఒంగితే కనపడుతుంది. చాల మందికి ఇలా చూచి excite అవడం అంటే ఎంతో ఇష్టం. నా భార్య కూడా ఎదురు గా పెద్ద అద్దం పెట్టు కొని అందులొ నా మొడ్డ తన పూకు చూచు కుంటూ దెంగించు కొనేది. సంధర్బం వచ్చింది
ఇక్కడ ఒక మాట. ఇది వరకు పాత కాలపు పందిరి మంచాల కు పై భాగంలో అద్దాలు బిగించి ఉండటం గ మనించి ఉంటారు. ఇప్పుడు కూడా కింగ్ సైజు బెడ్ ల కు తల వైపు పెద్ద అద్దం బిగించి ఉంటుంది. అవన్నీ ఇందుకే. పై పొజిషన్ లో అమ్మాయికి ఎదురు గా అద్దం లో చూచుకుంటూ, మొగుడి మొడ్డ తన పూకులోకి పోవడం రావడం చూస్తూ త్రిల్లింగా దెంగించు కోవచ్చు.
కాబట్టి
తరు వాతి పొజిషన్ doggy style. ఇది అందరకూ తెలిసిందే. చాలా పాపుర్ పొజిషన్. అమ్మాయి ముందుకు ఒంగొని ఆసరాగా దానిని అయినా పట్టు కొని నిల్చుంటే , అబా మ్మయిపిరల వెనక నిలబడి తన మొడ్డ ను బాగా లేపి, అమ్మయి పిరల గుండా తొడల గుండా పూకులోకి దోపి దెంగడం.

ఉదయం అఫ్ఫీస్ కు వెళ్లేటపుడు భార్యను ఒక సారి దెంగాలని ఉందను కోండి. ఆమె కిచన్ లో ఉండి వెనక నిలబడి చీర లంగా పైకి ఎత్తి, pant లోనుండి
మొడ్డ ను బయట కు తీసి, చీ పాడు ఏ మిటండీ ఇది మరీ ఎప్పుడూ అదే నా ఉమ్మ్మ (లోపల బాగా పెట్టించు కోవాలని కోరిక ఉన్నా పైకి మాత్రం అలా అంటూ) కిచన్
ప్లాట్ ఫారం పట్టు కొని భార్య ఒం గుంటే, అబ్బాయి గారు పాంట్ లోనుండి బయట కు తీసిన మొడ్డని అమ్మాయి తొడల మధ్య గుండా పూకులో పెట్టి అది మీ దెంగుతుంటే, ఇంతలో అత్త గారు అమ్మాయి ఏమి చేస్తు నావే అంటె “వస్తున్నా అత్తయ్యా అంటూ” కాస్త ముందుకు జరిగి, మొగుడి మొడ్డ బయట కు రాగానే,

చీర లంగా కిందికి లాక్కుని బయట కు పరుగెత్తడానికి అనువైన పొజిషన్. అబ్బాయి కూడా ఈ పెద్ద వాళ్ల కు ఏం పని లేదు మంచి స మయంలో పిలుస్తారు అంటూ మొడ్డను పాంట్ లోకి దోసి, జిప్ పెట్టు కొని, ఏ మోయి నేను ఆఫీస్ కు వెళుతున్నా అంటూ భార్య కోసం కేక వేస్తూ బయట కు వెళ్తాడు.
అదే బెడ్ రూం లో ఐతే అమ్మాయి బెడ్ మీద మోకాళ్ల మీద ఉంటే, మొగుడు వెనక చేరి అమ్మాయి పిరలు పిసుకుతూ నడుము పిసుకుతూ చేతులు ముందుకు చాచి సళ్లు పట్టు కొని పిసుకుతూ, అమ్మయి పిర్రలు బాగా విడదీసి, తొడలు నిమురుతూ, తొడల మధ్య ఉన్న పూకును చేత్తో తడుముతూ, మొడ్డను బాగా లేపి అమ్మయి తొడల మధ్య గుండా పూకులోకి దోపి దెంగుతుంటే, అబ్బాయి తొడలు అమ్మయి తొడలకు తాపడం అవుతుంటే, అబ్బాయి ముందుకు ఒంగి , అమ్మాయి వీపు మీద వాలి పోయి చేతులు కిందికి పెట్టి అమ్మాయి సళ్లు పిసుకుతూ అమ్మాయి చెవిలో ముద్దు ముద్దు గా కబుర్లు చెపుతుంటే, అమ్మాయి కూడా తన పిరలు వెనక్కు నెడుతూ మొగుడి మొడ్డను పూకులోకి నెట్టు కుంటుంటే ,
మొగుడు ఒక్కొక్క పోటు పూకులో పొడుస్తుంటే, అమ్మాయి ముందుకు జరు గుతూ, తన పిరలు వెనక్కు నెడుతుంటే, ఇలా దెంగించు కుంటుంటే, చాలా మజా గా ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న సుఖం ఏ మంటే, భార్య తన తొడలు దగ్గరగా చేరిస్తే, పూకు టైట్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. పూకు పెదాల కు, పూకులో పలి కండరాల కు మొడ్డ బాగా రుద్దు కుంటూ సుఖం వెల్లు వలె పారుతుంది. మొడ్డ కూ డా నిటారుగా వెళ్లి అమ్మాయి జి స్పాట్ కు తగులుతుంది. భావప్రాప్తి కి ఇది చాలా సులువైన పద్ధతి. .
ఈ కింద ఉన్నది నాకు చాలా ఇష్ట మైన పొజిషన్. నాకే కాదు చాలా మందికి ఇష్ట మైన పొజిషన్. ఎందు కంటే, కింద పూకు మొడ్డ వాటి పని అవి చేసుకుంటుంటె , పైన భార్య భర్త వాళ్ల పని వాళ్లు చేసుకొవచ్చు, ముందుకు వెనక్కు ఉయ్యాల ఊగ వచ్చు, ఒకరి మీద ఒక రు ఎక్క వచ్చు, అసలు పూకులో నుండి మొడ్డ బయట కు తియ్య కుండానే, ఎన్ని విన్యాసాలై నా చెయ్య వచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాము. ముందు ఈ పొజిషన్ చూడండి.