దెంగులాటలో ఆనందం ఏదీ – ఎక్కడ ఉంది? 1

దెంగులాటలో ఆనందం ఏదీ – ఎక్కడ ఉంది? (ఒక కొత్త పెళ్లి కూతురి ప్రశ్న-నాకు తోచిన జవాబు)

“ఆ ఆనందం ఏదీ? నాకు కొత్త గా పెళ్లి అయింది. కానీ దాంపత్యం లోని మధురి మల ను ఆస్వాదించలేక పోతున్నాను. దయచే సి అసలు సెక్స్ లో ఆనందం ఎలా లభిస్తుందో చెప్పరూ?”

ఇది ఒక అమ్మాయి ప్ర ముఖ సెక్సాలజిస్ట్ కల్పనా సింగార్ ను అడిగిన పశృ. (ఈనాడు వసుంధర 27-7-06 చూడండి).

ఈ సంధర్బంలో మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి . నేను ఇదివరలో madan musings అని నాలుగు భాగాలు రాసాను. అందులో కొత్త దంపతులు సెక్స్ లో ఆనందాన్ని ఎలా జురు కోవాలి అని విపులంగా రాసాను. అలాగే ఇటీవల “అంగ చూషణం” అనే పేరుతో ఒక ఆర్టికల్ రాసాను. ఇవన్నీ కూడా కొత్త దంపతులు సెక్స్ లో ఆనందాన్ని ఎలా ఆస్వాదించాలో అనే విషయం మీద రాసిన వి. ఇవన్నీ నేను అనుభ వించి రాసిన వి. ఏదో ఊహించి రాసిన వి కావు.

పై ప్రశ్నకు జవాబు గా కల్పనా సింగార్ గారు ఒక మాట అన్నారు. “ఈ అనుభూతి కలగ డాని కి ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క అవయవం దోహదం చేస్తుంది” public గా దిన పత్రికలో రాసేటప్పుడు ఆమెకూ పరిమితులు ఉంటాయి కదా. అందుకని అలా సూచన గా చెప్పింది. కాని మన కు ఆ పరిమితులు లేవు కాబట్టి విపులంగా చర్చించు కోవచ్చు.

ఆమె రాసిన దానిలో అంత రార్ధం ఏ మిటంటే , భార్యా భర్త ఒక రి అవయవాలు ఒకరు అప్యాయం గా, పే మతో, కాంక్షతో, స్పృశించు కోవాలి . సున్నితంగా గిచ్చుకోవాలి గిల్లు కో వాలి, కొరుక్కోవాలి (గాట్లు పడేట్టు కాదు సు మా). అప్పుడే కామం పెరుగుతుంది.
అసలు దెంగించు కోడం అంటే ఏమిటి?
“sex is nothing but friction between skin and skin” అన్నాడు ఒక మహాశయుడు. చర్మానికి చర్మం రాచు కుంటే కలిగే రాపిడి నుండి పుట్టే ఆనంద మే సెక్స్. మొడ్డ మీద చర్మం ఉంటుంది. పూకు లోపలి గోడల కు చర్మం ఉంటుంది. పూకులో మొడ్డ పెట్టి కసా కసా దెంగుతున్నప్పుడు మొడ్డ పైన ఉన్న చర్మం పూకులో ఉన్నా చర్మానికి గట్టి గా రాసుకుంటుంది. ఆనందం

పుడుతుంది.
కొంచెం పూకు లూజు గా ఉందను కో “అబ్బా దిగుడు బావిరా దాని పూకు” అంటుంటా ము . ఇం కొక జోక్ కూడా ఉండి. ” ఆ ఏముందీ చెంబులో స్పూన్ వేసినట్టే అంచులు కూడా తగలవు” అంటుంటారు. పెళ్లి అయిన కొత్తల్లో అందరి పూకులూ టైట్ గానే ఉంటాయి. ఇద్దరు బిడ్డలు పుట్టేటప్పటికి సాధారణంగా లూజు అవుతాయి. కాని ఈ కాలంలో ఆ స మస్య లేదు. అందరూ ఆపరేషన్లు చేయించే సు కొని పూకులు టైట్ గా ఉంచు కుంటున్నారు. అది వేరే విషయం. ఒక వేళ పూకు లూజు అయి మొగుడి కి తుప్తి గా ఉండక పోతే దాని కి వేరే పద్ధతులు ఉన్నాయి. దెంగించు కొనేటప్పుడు తొడలు దగ్గరగా చేర్చి పెట్టు కుంటే పూకు టైట్ గా ఉంటుంది. అలాగే డాగీ స్టైల్ లో దెంగించు కుంటే కూ డా పూకు టైట్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఇలా గా alternatives కను క్కో వాలి కాని అసంతు ] తో కుంగి పోకూడదు
మ్మా యిలు కూడా తమ కోరికలను మొ గుడి ముందర నిస్సం కోచంగా చెప్పి చేయించు కోవాలి. కొంత మంది అమ్మాయిల కు సళ మీద సుతారంగా గు ండంగా సున్నాలు చుడుతూ వేలితో తిప్పుతుంటే చెప్పలేని ఆనందం క లుగు తుంది. కొంత మందికి సన్ను ముచిక ను నాలుకతో మీటుతుంటె పూకులో తడి అవుతుంది. కొంత మంది కి , సన్ను మీద చెయ్యి బోర్లించి అలా అలా రాస్తుంటే భరించలేని ఆనందం.
కాని అబ్బాయిల కు తెలిసిన విద్య ఒకటే. అమ్మాయిల సళ్ల ను చపాతీ పిండి పిసికి నట్టు పిసకడం. ఆ అమ్మాయికి ఆనందం కల గ క పోగా సెక్స్ అంటేనే భయం కలుగుతుంది. ఇదేందిరా బాబూ ఈ రాక్షస క్రీడ అని . అందుకే కల్పనా సింగార్ గారు తన మొదటి వాక్యంలో “భార్యా భర్త లిద్దరూ ఎలాంటి అర మరి కలు లేకుండా ఆనందంగా సెక్స్ లో పాల్గొనాలి ” అని చెప్పారు.
suppose ఆ అమ్మాయికి ఎవరో చెప్పి ఉంటారు లేక ఎక్కడే చదివి ఉంటుంది – “పూకు నాకించుకుంటే బాగుంటుంది” అని .అబ్బాయి ఎక్కడో చదివి ఉంటాడు లేక పోతే ఎవడో తల మాసిన వెధవ చెప్పి ఉం
కు నాకితే నాలుక కు cancer వస్తుంది అని. వీడు నాకడు . ఆ అమ్మాయి అడగ దు. ఇప్పుడు ఎలాగా? ఒక వేళ అమ్మాయి నోరు తెరిచి “ఏ మండీ నా పూకు నాకండీ” అని అడిగిందనుకోండి, “ఏ మే ఎంత మంది తోనాకించు లంజా” అనే మాట రెడీ గా ఉంటుంది. మగాడి అహం. అంతే కాని భార ఏమిటి? ఎందుకు అడిగింది?. అని అర్థం చేసుకోడు. ఫలితం అసంతు ప్తి. చిరాకు.. ఒకరంటే ఒకరికి పడక పోవడం. కారణం చాలా చిన్నదే . కాని పరిణా మాలు దారుణం. కాబట్టి సెక్స్ లో భార్యా భర్తలు ఒకరిని ఒకరు అర్ధం
కోరిక

చేసుకోవడం, అర మరి కలు లేకుండా దెంగించు కోడం, ఒకరి మీద ఒకరు నమ్మకం కలిగి ఉండటం ఎంతో ముఖ్యం.
1. ముద్దులు:- బుగ్గల మీద, మెడ మీద, చంకలలోనూ , సళ్ల మీదా, సళ్ల కింద,
బొడ్డు మీద, పూకు మీద, మొడ్డ మీద, పూకు తొడలు కలిసే చోట (గజ్జల్లా), పిరల మీద, తొడలు పెనుండి కింది దాకా ముద్దులు పెట్టు కోడం ఎంతో మంచిది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోచోట కామ కేందాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కోచోట ముద్దు పెడితే స్పందిస్తారు. అది తెలుసుకొని అక్కడే ముద్దులతో ప్రేరేపించాలి.
2.ఇం కా నాకడం– కొరకడం. చెవి వెనక నాకితే కొందరికి ఎంతో సమ్మగా, ఉంటుంది. చెవి తమ్మె పట్టు కొని సుతారంగా కొరికితే కొంత మంది కి బాగుం టుంది. అలాగే బుగ్గలు సున్నితం కొరికితే బాగుంటుంది. సళ్ల ముచి కలు ముని పంటితో పట్టు కొని నొక్కితే మధురంగా ఉంటుంది. అలాగే అబ్బాయికి కూడా సన్ను ముచికలు ఉంటాయి. అమ్మాయిలంత ఉండవు కాని కొదో గొప్పో ఉంటాయి. అమ్మాయి కూడా వాటి ని తన ముని పంటితో నొక్కితే అబ్బాయికి మొడ్డ లేస్తుంది. ఒల్లు పులకరిస్తుంది. మొడ్డ ను కూడా నోట్లో పెట్టు కొని సుతారంగా కొర కండి. ఎంతో బాగుంటుంది. అలాగే కింద ఉన్న వజాల మూటను (వట్ట కాయల ను) గోలీ కాయల్ల గా ఉంటాయి. నోట్లో కి తీసుకొని చప్పరిం చండి. నాకండి. గోటితో గీరండి. ఎంతో సమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే అబ్బాయి కూడా అమ్మాయి పూకు పై భాగాన పూకు పెదాల మీద సున్నితంగా రాస్తూ గీరుతూ ఉంటే చెప్పలేని – ఆనందం కలుగుతుంది.
3. పూకు నాకడం. కొంత మంది కి ఇది ఇష్టం ఉండదు. ఏవేవో అపోహలు. cancer వస్తుందని కొంత మంది. చీ పాడు అనే వాళ్లు కొంత మంది. ఉచ్చ పోసు కొనే చోట నాకడం ఏమిటీ అనే వాళ్లు. రక రకాలు. కాని అక్కడ ఉండేది స్కిన్ కదా. శుభంగా ఉంచు కుంటే ఎక్కడన్నా ఒకటే. ప్రతి రోజూ శుభంగా కడుక్కుంటూ, డెట్టాల్ తో క్లీన్ చేసుకుంటుంటే, పూకునాకవచ్చు, మొడ్డ చీక వచ్చు. కాని పూకు నాకుతుంటే , మొడ్డ చీకుతుంటే అవతల వాళ్లు పొందే అనుభూతి మాటలతో వర్నించలేము. 69 పొజిషన్ లో ఒకరి అంగం ఒకరు బాగా నాకి, చీకి, తరువాత దెంగించుకుంటే, ఆ ఆనందం వర్ణ లో అసలైన ఆనందం అప్పుడే కలుగుతుంది.
ఇలాంటి వి చేసుకోకుండా, కేవలం పూకులో మొడ్డ పెట్టి దెంగించు కుని, ఆ ఆనందం ఏదీ? సెక్స్ లో ఆనందం ఎలా లభిస్తుంది అంటే ప్రయోజనం ఏముంది.

కొంత మంది సెక్స్ అయిన తరు వాత, అటు తిరిగి పడుకుంటారు. కాని సెక్స్ అయిన తరువాత కూడా ఒకరిని ఒకరు పెనవేసుకొని పడుకుంటే ఆ సన్నిహిత త్వం అనిర్వచనీయ మైన ఆనందం కలిగిస్తుంది.

పై చిత్రం లో చూడండి. బాగా దెంగించుకున్న తరువాత ఆ భార్యా భర్తలు ఎలా ఒకరిని ఒకరు వాటేసుకొని ఒక రిలో ఒక రు ఒదిగి పోయి, ఒకరి శరీర స్పర్శను ఒక రు ఆస్వాదించు కుంటూ, ఆ స్పర్శ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ నిదలో కి జారుకున్నారో. అలా చేస్తే భార్యా భర్తల మధ్య సన్నిహిత్వం పెరుగుతుంది. జీవిత కాలం విడి పోకుండా ఒక రి
కోసం ఒక రు గా జీవిస్తారు.
కొంత మంది అడు గుతుంటారు. ఎంత సేపు దెంగించు కోవచ్చు. అసలు ఎంత సేపు దెంగ గలరు అని. అది మన ఉపయోగించే స్కిల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
పెళ్లాం బెడ్ మీదికి రాగానే అమాంతం పైకి ఎక్కి, సళ్ల ను చపాతీ పిండి మాదిరి పిసికే సి, రెండు తొడలు విడదీసి, తొడల మధ్య కూర్చుని, భార్య పూకు పెదాలు విడదీస్తే, అందులో మొడ్డ దోపి కసా కసా నాలు గు ఊపులు ఊపి, ఇప్స్ అంటూ మీద పడి పోవడాని కి అంతా ఐదు నిమిషాలు చాలు.
అమ్మాయికి మాత్రం అప్పుడే పూకులో అగ్గి రాజు కుంటుంది. అబ్బాయికి అంగం చల్లబడుతుంది. “చీ పొండి ఏమిటండీ మీరూ అను సణుక్కుంటుంది. అలా కాకుండా పై చెప్పిన పనులన్నీ తాపీ గా చేసుకొని, తరువాత దెంగించు కుంటే ఎంతో ఆనందం పొంద వచ్చు.
ఎంత సేపు అన్న దాని కి, stop and proceed method ఉండనే ఉంది. పూకులో మొడ్డ పెట్ట గానే కొంచెం సేపు అలాగే ఉంచాలి. పూకులోని నులి వెచ్చని వేడి కి మొడ్డ తట్టు కో వాలి . తరువాత నెమ్మది గా ఊపడం స్టార్ట్ చెయ్యాలి. కొంచెం సేపటి కి మొడ్డ రసం కారి పోతుంది అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. వెంటనే దెంగ డం ఆ పాలి . బాపిక్ మార్చాలి . ముద్దులు పెట్టు కుంటూ అమ్మయి