దెంగులాటలో ఆనందం ఏదీ – ఎక్కడ ఉంది? – 3

సోఫాలో కూర్చుని ఉన్నారు. కాని మనం బెడ్ మీద కూర్చుని కూడా చేసుకోవచ్చు. అసలు బెడ్ మీద కూర్చుని చేసుకుంటేనే సుఖంగా ఉంటుంది. భర్త తన కాళ్లు బాగా చాచి కూర్చుంటాడు. భార్య ఆయన తొడల మీద కూర్చుంటుంది. తన కాళ్లు భర్త నడుముకు అటు ఇటు వేస్తుంది.

భర్త మెడ చుట్టూ తన చేతులు వేస్తుంది. తన సళ్లు భర్త గుండెలకు అదు ముతుంది. తన మొహం భర్త మెడ పక్కన పెట్టి మెడ మీద నాకుతూ ముద్దులు పెట్టు కుంటుంది. అలాగే చెవి కింద నా కుతుంది. అప్పుడు పూకు మొడ్డ ఏ పొజిషన్ లో ఉంటాయో చూద్దాము. సాధారణం గా మొడ్డ కిందికి వాలి నట్టు ఉన్నా బాగా లేచి నిక్కి నిలబడ్డప్పుడు పై కి చూస్తుంటుంది. స్త్రీ పూకు కూడా కింది నుండి పైకి ఉంటుంది.

అందుకని ఈ పొజిషన్ లో భర్త మొడ్డ అమ్మాయి పూకులోకి నిటారు గా వెలుతుంది. అబ్బాయి తన చేతులు అమ్మాయి పిరల మీద వేసి తన వైపుకు నొక్కు కొన్నప్పుడు, అమ్మాయి కూడా అబ్బాయి పిర్రల మీద తన చే తులు వేసి తనలోకి లాక్కున్నప్పుడు మొడ్డ పూకు లోతుల్లోకి
చొచ్చుకు పోతుంది. అమ్మాయికి అంతులేని ఆనందాన్నిస్తుంది. అలా ఒకరిని ఒక రు పట్టు కొని ఉయ్యాల మాదిరి ఊగుతూ ముద్దులు పెట్టు కుంటూ ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరు ఒదిగి పోవచ్చు.

కసి వచ్చినప్పుడు అబ్బాయి అమ్మాయిని అలాగే బెడ్ మీద వెనక్కు వాల్చి తను అమ్మాయి మీది కి ఎక్కి దెంగ వచ్చు. అమ్మాయికి కసిగా ఉన్నపుడు అదే మాదిరి అబ్బాయిని వెనక్కు వాల్చి తను అబ్బాయి మీద ఎక్కి దెంగ వచ్చు. ఇన్ని చేస్తున్నా పూకులో నుండి మొడ్డ బయటకు తియ్య కూడదు. ఈ పొజిషన్ లో భార్య పూకులోకి భర్త మొడ్డ బాగా డీప్ గా వెలుతుంది. బొమ్మలో చెప్పినట్టు గా ఒకరిని ఒక రు ముద్దు లాడు కుంటూ దెంగించు కోడానికి ఈ పొజిషన్ బాగా ఉపయోగ పడుతుంది.

ఇప్పటి దాకా నాకు తెలిసిన, నేను సేకరించిన బొమ్మలతో మీకు కొన్ని దెంగులాట పొజిషన్ లు గురించి చెప్పాను. ఇది వరకు కొక్కో క ము, రతి రహస్య ము అనే పుస్తాకలలో ఇవన్నీ ఉండేవి. కాని అవి ఆచరణ సాధ్యం అయ్యే వి కావు. కాని పైన చెప్పిన వి అన్నీ మనం ఇంట్లో చేసుకోడానికి అనువైన
పొజిషన్లు.

ఇంక భార్యా భర్తలు ఇంట్లో రెలాక్సెడ్ గా ఉన్నార ను కుందాము. ఏ మీ చేస్తారు. సోఫాలో కూర్చుని టివి చూస్తారు. మా మూలు గా పక్క పక్కనే అతుక్కున్నట్టు కూర్చుని చూస్తారు. కాని ఈ కింది బొమ్మ చూడండి. అందులో ఉన్న వాళ్ల కు ఒంటి మీద బట్టలు లేవు. కాని మనం అలా ఉండలేము కదా. బట్టలు ఉన్నా అలా కూర్చుని ఎంజాయి చెయ్య వచ్చుకదా. ట్రై చెయ్యండి.

ఈ బొమ్మ చూడండి. భర్త సోఫాలో కూచుని ఉన్నాడు. ఒక కాలు కింద పెట్టి మరొక కాలు సోఫా హాండ్ రెస్ట్ మీద పెట్టాడు.

భార్య అతని కాళ్ల మధ్య కూర్చుని ఉంది. ఒక కాలు భర్త కాలి మీద వేసింది. అంటే హాండ్ రెస్ట్ మీద వేసింది. భార్య పిరల కు భర్త మొడ్డ తగులు తూ ఉంటుంది.భార్య సళ్లు భర్త చీకడాని కి అను వు గా ఉన్నాయి.

ఈ పొజిషన్ లో భర్త భార్యను కౌగలించుకొని సళ్లు సుతారంగా ని మర వచ్చు. భార్య మెడ మీద తన మొహం పెట్టి భార్య బుగ్గలు మెడ ముద్దాడ వచ్చు. టీ వీ చూస్తూ కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు. భార్య చీర లో గుండా చేతిని పోనిచ్చి పూకు ని మర వచ్చు. తొడలు ని మర వచ్చు. పూకులో వేలు పెట్టి గొల్లి ని వీణ మీటి నట్టు మీట వచ్చు. భార్యా కూడా అబ్బాయి లుంగీ లో చెయ్యి పెట్టి
మొడ్డ ని మర వచ్చు. వట్ట కాయల ను గీర వచ్చు.

భర్త మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి తన సళ్లు మొ గుడి గుండెలకు అదు ముతూ, ముద్దులు పెడుతూ వచ్చే శా వణ మాసానికి పట్టు చీరకు టెండర్ పెట్టవచ్చు. ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. ఒక రి కోసం ఒక రు గా గంటల్ని క్షణాలు గా గడిపెయ్య వచ్చు.

ఆ ఆనందం ఏదీ అని ఒక కొత్త పెళ్లి కూతురు అడిగిన ప్రశ్నకు ఇప్పటి దాకా సమాధానం చెప్పడానికి నాకు తోచినంత వరకు ప్రయత్నించాను. కాని ఈ ప్రక్రియలో భర్త పాత్ర ఎంత వరకు ఉంది అనే అంశాన్ని స్పృశించలేదు. ఎందు కంటే, సెక్స్ అంటే భార్యా భర్తలు అన్యోన్యంగా, ఒకరి కోసం ఒకరు చేసుకొనేది. ఇందులో ఎవరు కొంచెం నిరాసక్తంగా ఉన్నా సెక్స్ లో పూర్తి సంతృప్తి లభించదు.

భర్త బయట తిరిగే వాడు. భార్య ఇంటి పట్టున ఉండి భర్త కోసం ఎదురు చూసేది. ఇది సాధారణంగా జరిగేది. ఇద్దరూ ఉద్యో గాలు చేస్తుంటే అది వేరే విషయం. పగలంతా ఇంటి పట్టున ఒంటరిగా ఉంటూ, భర్త ఎప్పుడు వస్తాడా అనే
భార్యకు, సాయంతం 6 గంటల కల్లా భర్త చేతిలో మూడు మూరల మల్లె పూలతో ప్రత్యక్షం ఐతే అంత కన్న ఆనందం ఏముంటుంది చెప్పండి.

కాని మన మగ ధీరులు ఈ విషయం ఏ మాత్రం పట్టించుకోరు. ఫ్రెండ్స్ తో కాలక్షేపం. మందు బాబులైతే బారుల్లో కి దూరటం. శృంగార పురుషులైతే అమ్మాయిల వేట. పేకాట పిచ్చి ఉంటే అందులో మునిగి పోవడం. అదీ కాక పోతే ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్లి సిని మాల కు వెళ్లడం. రాత్రి 9 గంటలకు కాని పెళ్లాం గుర్తుకు రాదు.
ఉదయం 9 గంటల కల్ల వెళ్లిన మొగుడు రాత్రి 9 గంటల దాకా కొంప చేరక పోతే ఆ ఇల్లాలు ఏమి చేస్తుంది. ఒంటరితనం ఎంత నరక మో అనుభ విస్తేనే కాని తెలియదు. కాని మౌనంగా భరిస్తుంది. క్ష మయా ధరితి కదా.

9 గంటల పైన ఇల్లు చేరి నాలుగు మెతుకులు తిని బెడ్ ఎక్కి గురు, కొడితే, ఒక వేళ భార్య పక్కలోకి చేరి పే మగా కౌగలించుకొని తన వైపుకు తిప్పుకోబోతే, “అబ్బా ఉండవే అల సట గా ఉంది నిద్దర వస్తోంది” అని అటు తిరిగి పడుకుంటే, మరి ఆ భార్యకు, కోటి కోరికలతో పగలంతా ఎదురు చూసిన భార్యకు, భర్త రాగానే స్వర్గంలో తేలి పొదాం అని కలలు కనే భర్యకు, మిగిలేది “ఆ ఆనందం ఎక్కడుందీ?” అనే ప్రశ్న ఒక్కటే.
కాబట్టి మగ మహరాజులూ, మీకు ఉద్యోగం ఎంత ముఖ్యమో, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎంత ముఖ్యమో, మీ వ్యాపారాలు ఎంత ముఖ్యమో, డబ్బు సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో, ఇంట్లో భార్య కూడా అంతే ముఖ్యం అని గుర్తుంచుకుంటే బాగుంటుంది అని నా విన్నపం. మీ ఉద్యోగం ఎక్కడికీ పోదు, మీ వ్యాపారాలు ఎక్కడికి పోవు, మీ డబ్బు ఎక్కడికి పోదు. కాని వయసులో ఉన్న భార్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తే చేజారి పొయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

మరి భర్తలకే నా! భార్యల కు ఆ బాధ్యత లేదా! అంటే ఎందుకు లేదు ఉంది అని చెప్పాలి.
వేల సంవత్సరాల క్రితం, మనువు అంటే మహాశయుడు ధర్మ శాస్త్రం రాసాడు. అందులో “శయనే షు రంభా” అన్నాడు. రంభ అంటే దేవ వేశ్య. అంటే దేవతల అందరితోనూ దెంగించు కొనేది. పైగా ఎవరన్నా పుణ్య కార్యాలు చేసిన వాళ్లు, యజ్నాలు, యాగాలు చేసిన వాళ్లు, యుద్ధాల్లో మరణించిన వాళ్లు స్వర్గానికి పోతే వాళ్ల తో కూడా దెంగించు కొనే దేవ వేశ్య. ఇది మన పురాణాల్లో ఉంది.

మరి భార్యను వేశ్యతో ఎందుకు పోల్చాడు మనువు –అంటే అందులో అంతరార్థం లేక పోలేదు. సాధారణంగా, మగ వాళ్లు పరస్త్రీ లోలురు. చింతా మణి నాటకంలో ఒక పద్యం ఉంది “ఇంట రంభల వంటి ఇంతులుండగ , సాని కొంపల వెంట తిరుగు చవటలారా” అని. ఇంట్లో అందాల రాసి అయిన భార్య ఉన్నా, పక్కింటి పరమేష్ భార్యను ఆబ గా చూస్తుంటారు. ఇంకొంచెం మొడ్డ జిల ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్లు వందో వెయ్యో ఇచ్చి ముండల కంపనీల కు వెళుతుంటారు. ఈ రోజుల్లో hi teck వ్యభిచారం బాగా సాగుతూ ఉందని మనం రోజూ చదువుతూ ఉంటా ము.

“ని కొంపల వెంటులో ఒక పద్యం ఉంది. మగ వాళ్లు పరసీ అంటే అందులో
బయట ఇన్ని ఆకర్షణ లు ఉంటే, మరి మగాడిని కొంగున కట్టేసు కొ వాలంటే, బయట లంజల దగ్గర ఏమి దొరుకుతుందో అవి నా దగ్గరా ఉన్నాయి అని భార్య నిరూపించుకోవాలి. ఇంట్లో భార్య దగ్గరైనా, బయట వెయ్యి రూ పాయలు, పెట్టి కొనుక్కున్నా లంజ దగ్గరైనా, ప్రపంచ సుందరి ఐశ్వర్యా రాయి దగ్గరైనా, జెనీలియా దగ్గరైనా, ఇలియానా దగ్గరైనా, ఉండే వి ఒక్కటే, అవే సళ్లు, అవే తొడలు, అవే పిరలు, అదే పూకు, అదే గొల్లి. ఇంకా ఇంట్లో భార్య దగ్గర ముందు వెనక ఆస్తులు ఘనంగా ఉంటాయి. మరి మగాళ్లు ఆ ప్లాట్ ఫారాల వెంట పడుతున్నారు అంటే ఇంకా ఏదో ఉంది.

(గుండెలకు అతుక్కుపోయిన సళ్లు, వీపుకు స మంగా ఉండే పిర్రలు ఉండే అతి వలను ముద్దు గా ఫ్లాట్ ఫారం అంటారు) అవే వాళ్లు చూపే వొయలు, తళుకులు బెళుకులు, కవ్వించే మాటలు, ముద్దు ముద్దు ముచ్చట్లు, అల కలు, అంతలో కవ్వింపులు. మరి ఇవన్నీ ఇంట్లో భార్య కూడా చేస్తే, మగాడు వాళ్ల వెంట ఎందుకు పడతాడు. అందుకే మనువు “శయనే షు రంభా” అన్నాడు.
బెడ్ రూం లో భార్యలు కూడా మొగుడిని సతాయించ కుండా, టెండర్లు పెట్టకుండా, ముద్దు ముచ్చట్లతో మురి పాలతో తెలిస్తే, భర్తలు ఎప్పుడూ భార్యల కొంగు బంగారాలే. ఆలోచించండి.

కాబట్టి, సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, శారీరకంగా, భార్యా భర్తలలో తేడాలున్నా, (ofcourse ఆ తేడాలు మనం కల్పించుకున్నవే అను కోండి), బెడ్ రూం లో మాత్రం భార్యా భర్తలు సమాన మే. ఒక రికి కావాల్సింది ఒక రు అడిగి పుచ్చుకోవాలి. ఒకరికి ఇష్టం అయినది మరొకరికి కూడా ఇష్టం కావాలి . ఇష్టంలేక పోతే చేసు కోవాలి . అప్పుడే made for each other అని పించు కుంటారు. అలాంటి దాంపత్యం “జీవిత కాలం దెంగుడు — ఇద్దరు పిల్లలు గా” వృద్ధి చెందుతుంది. అప్పుడు ఏ అమ్మాయి మనసులో కూడా “ఆ ఆనందం ఏదీ – ఎలా ఉంటుంది” అనే ప్రశ్న ఉదయించదు. అలాంటి ప్రశ్న ఉదయించ కుండా చూచే బాధ్యత భర్తది. అలా కాకుండా తాలి కట్టించుకున్న పెళ్లి మేగా ఎక్కడకు పోతుంది. మనం ఏమి చేసినా కిక్కురు మన కుండా పడి ఉంటుంది అనే అపోహలో ఉంటే, జీవితంలో ఓట మి తప్పదు.

జీవితంలో దేనినైనా కొన గల మే మో గాని, తల్లి పే మా—భార్య మమకారమ్— ఎంత డబ్బు పెట్టి నా కొనలేము. మనం ఎన్ని వెధవ పనులు చేసినా, తల్లి పే మ మాతం చెక్కు చెదరదు. కాని భార్య మమకారం అలా కాదు. అది reciprocal. మనం ఒక వంతు చూపిస్తే తను పది వంతులు చూపిస్తుంది. మనం వంట ఇంట్లో ఉండే పెళ్లి మేగా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, నీ మీద చూ పించాల్సిన మమకారాన్ని మరొకరు తన్నుకు పోయే అవ కాశం ఉంది. అదీ మాటరు. మీ మదన్మోహన్.