కావ్య 3 వ భాగం

అమ్మ బయట కి వెళ్ళి.. తమ్ముడి తో అంది. “ఒరేయ్ అక్క ఎక్కడ రా” అని.
తమ్ముడు.. “ఏమో అక్క వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళిందనుకుంటా అన్నాడు. ”
అమ్మ “సరే అయితే.. నేను తలుపు వేసుకొని స్నానం చేస్తున్నా. కొద్ది సేపు నువ్వు, అక్క బయటే ఆడు కోండి మరీ అవసరం అయితే.. ఇంటి వెనక్కి వచ్చి వంటింటి తలుపు కొట్టు ..” అంది.
నాకు ఒక్క సారి గా చెప్పలేని ఆనందం వేసింది నేను ఇంట్లో లేను అను కొని వీళ్ళు ఇద్దరు చాలా విచ్చల విడిగా చేసుకొంటారు. నేను చూడటం మొదలు పెట్టిన రెండు, మూడు రోజులు గా .. ఎప్పుడు దూరం నుంచి చూడట మే కాని వాళ్ళ మాటలు కూడా పూర్తి గా ఎప్పుడు వినలేదు

అను కుంటూ… జరగ బోయే కార్యక మన్ని చూడటానికి సిద్ధపడుతున్నా. అమ్మ వీధి తలుపు వేసి, వంటింటి వైపు తలుపు కూడా వేసుకొని బాత్రూం వైపు నడుచు కొంటు వచ్చేటప్పటికి.. నాన్న కూడా పూర్తి నగ్నం గా నడుచు కొంటు బెడ్రూం లోకి వచ్చాడు.
ఆ రోజు నేను చూసిన వాళ్ళ వికృత రతి కార్యం నా జీవితం లో ఎప్పుడు మర్చి పోను.
(ఈ కథ చదివే వారికి ఒక విన్నపం. మీరు చదివేది నిజం గా జరిగిన సంఘటన ఇందులో వ్రాసిన ప్రతి పదం నిజం గా ఒక భార్య, భర్త మధ్య జరిగిన శృంగారం లో జరిగి నవి.. ఇందులో కల్పితం ఏమి లేదు. నేను చేసినదల్లా.. ఈ సంఘటన కి ఒక కథా రూపం ఇవ్వటమే.)

అమ్మ బెడ్రూం లోకి వస్తూ పిల్లలు ఇద్దరూ పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడుకుంటున్నారు.. ఇక నీ ఇష్టం.. ఎలా, ఎక్కడ నన్ను దెంగి నా పరవలేదు అంటూ నాన్న ని చూస్తూ “లంజ కొడకా.. అప్పుడే లేచి పోయిందా నీది” అంటు.. ఒక్క సారిగా కింద కూర్చొని నాన్న తొండ ని నోట్లో పెట్టు కొనే ప్రయత్నం చేసింది. (ఆమ్మ మాట్లాడిన బూతులు విని నేను మళ్ళీ ఆశ్చర్య పోయా. అయ్య బాబోయి.. అమ్మ కూడా ఎలా బూతులు మాట్లాడుతుందో అని.!!)

నాకు ఒక్క సారిగ భయం వేసింది.. అమ్మ కి నేను మంచం కింద కూర్చొని వుండటం దొరికి పోతానా అని. (నాన్న నన్ను కాపాడే సాడు!!)
నాన్న, అమ్మ భుజాలు పట్టు కొని ఆపేసి అమ్మ ను బర బరా లాక్కుంటు బాత్రూం లోకి వెళ్ళాడు… ఆల గే .. నేల మీద ఈడ్చుకొంటు.
నేను హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీలుచు కొని గబుక్కున బాత్రూం తలుపు పక్కనే ఉన్న బీరువా పక్క గా వెళ్ళి నించొన్నా.. ఈ విధం గా ఒక వేళ మళ్ళి మళ్ళి ఇద్ద రు బెడ్రూం లోకి వచ్చినా నేను దొరకటం కష్టం. ఆంతే కాకుండ బాత్రూం తలుపులు కూడా పూర్తి గా తెరిచి వుండటం తో లోపల జరిగేది కూడా పూర్తి గ కనపడుతోంది.
అమ్మని అలాగే బాత్రూం లోకి ఈడ్చుకొంటు తీసుకెళ్ళి.. క మోడు పక్కనే అమ్మని కూర్చోపెట్టి “నేను అర్జెంట్ గా ఉచ్చ పోయ్యా లే లంజా.. ఒక క్షణం ఆగు..” అంటూ.. క మోడు లోకి తన నిగిడిన తొండ ని పెట్టి, పట్టు కొని నించొన్నాడు.
అమ్మ.. మరీ వికృతం గా.. “ఉచ్చ పోయ్యలంటే ఇక్కడే ఎందుకు.. నా మీద కూడా పొయ్యచ్చు కదా” అంది. నాకు

ఒక్క సారిగా అమ్మ మాట విని కాళ్ళు తిరిగి నంట పని అయ్యింది.)
అంతే కాకుండా.. వెంటనే లేచి కమోడు మీద కూర్చొని నాన్న తొండ ని చేత్తో పట్టుకొని.. తన మీద కి పెడుతూ… “ఊ.. ఇప్పుడు పొయ్యి… నా ఉచ్చే తాగ గా లేంది.. నువ్వు నా మీద పోస్తే తప్పేంటి??”
నాన్న “కసి పూకు లంజ.. అందుకే నువ్వు అంటే నాకు పిచ్చే ముండా” అంటూ.. కిందకి వంగి .. అమ్మ పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి.. అమ్మ చీర పమిటని భుజాల మీద నుంచి కిందకి లాగే సి పై రెండు జాకెట్ బటన్ సు విప్పి.. ఒక చేత్తో.. తన తొండ ని పట్టు కొని.. రెండో చేత్తో అమ్మ బుర్ర వెన కాల చేయి వేసి, ఒక్క సారి గా సుయ్యి.. సుయ్యి.. సుయ్యి… మంటు అమ్మ ముఖం అంతా, అమ్మ మెడ మీద, అమ్మ జాకట్టు పెన..
రొమ్ములు మొదలయ్యె చోట ఉచ్చ పోసి.. అమ్మ తో “ఎలా వుందే ముండా రుచి ..” అని అన్నాడు.
అమ్మ ముఖం, జాకెట్టు, భుజాలు పూర్తిగా తడిసి పోయాయి. అమ్మ నోట్లో నుంచి వచ్చిన సమాధానం విని నాకు మళ్ళీ పిచ్చి ఎక్కింది..

అమ్మ “నువ్వు నా గుద్ద నాకి నంత సుఖం గా ఆపేసావే.. ఇంకా పొయ్యి అంటూ. .. తన నాలుక, పెదాల తో తడుపు కొంది.”
నాన్న నవ్వుతూ.. ఇప్పుడు పొయ్యాల్సిన చోటు వేరే ఉంది అంటూ.. తన తొండ ని కిందకి వంచి పట్టు కుంటు.. అమ్మ.. పొట్ట మీద , బొడ్డు లో కొద్దిగ పోసి.. మళ్ళీ ఆపేసి… అమ్మ ని లేపి నించొ పెట్టి, చీర, లంగా పూర్తి గా నడుము పైద కా ఎత్తే సి… అమ్మ ని మళ్ళీ కమోడు మీద తొడలు రెండు ఎడం
నుంచొని ఈ సారి .. అమ్మ తో కింద పెదాలు రెండూ విడతీసి పట్టు కోమంటూ.. అమ్మ.. .. దిమ్మ మీద direct గా పడేల ఉచ్చ పోయటం మొదలు పెట్టాడు.
అమ్మ తన కింద పెదాలు రెండు విడతీసి పట్టు కొంటే అమ్మ దిమ్మ పై నుంచి కింద వరకు, కింద నుంచి పై వరకు పోస్తు పోయాడు.

ఆమ్మ అదే టైం లో.. తన ఇంకో చెయ్య తో.. దిమ్మ అంతా ని మిరేసుకుంటు ఏదేదో కలవరించింది.
నాన్న ఉచ్చ పోయటం అవ్వ గానే… అమ్మ చటుక్కున ముందు కి వంగి.. నాన్న తొండ ని నోట్లో పెట్టు కొని.. అదే పనిగా చీకింది.. కొద్ది సేపు.

నాన్న మళ్ళీ సడెన్ గా అమ్మ నోట్లోంచి తన తొండ ని బయట కి తీసి అమ్మ ని లేపి నించొ పెట్టి.. నోట్లో నోరు పెట్టి కసిగ ముద్దు పెడుతు.. అమ్మ చీర, లంగా, జాకట్టు తీసేసి అమ్మ ని కూడా పూర్తి నగ్నం గా చేసాడు.
అమ్మ రెండు పిర్రలు చపాతి పిండి పిసికి నట్టు పిసుకుతూ మధ్య మధ్య లో ఒక చేయి అమ్మ రెండు పిర్రల మధ్యన పెట్టి రాస్తూ.. అమ్మ దిమ్మ మీద కంటా తెచ్చి దిమ్మ ని అరచెయ్య తో పిసుకుతు.. అమ్మ కి కసి ఎక్కించి అమ్మ ని మెల్ల మెల్ల గా వెనుక కి నడిపిస్తూ.. గోడ మీద కి వాల్చి అమ్మ ఒక కాలు తన నడుము చుట్టుర వేసుకొని, రెండొ కాలు ఎడం గా జరిపి.. ఒక్క సారిగా అమ్మ లోకి తన తొండ ని ఎగే సి
తోసాడు.
ఒక్క సారిగ నాన్న చేసిన పనికి అమ్మ.. “అమ్మా..” అని అరుస్తు.. “దొంగ ముండా కొడకా నీ యాబ్బ.. ఎమి తొసావుర
నీ మడ్డ ని” అంటు తన రెండు చేతులు నాన్న మెడ చుట్టు రా వేసి.. గట్టి గా పట్టు కొని రెండో కాలు వెళ్ళ మీకంటా లేస్తూ… తన నడుము ముందుకి వెనక్కి ఊపుతూ.. కసి కసిగ దెంగించు కోవటం మొదలు పెట్టింది.
“అమ్మా, అబ్బా.. అయ్యొ.. నాకు పిచ్చి ఎక్కుతోంది. ఏమి దెంగుతున్నావు రా.. గుడిసెటి లంజ కొడక.. సచ్చి నోడ.. నీ

కామానికి అవధులు లేవురా.. దెంగుతే ఇలాగే దెంగాలి .. పూకు నా కొడకా” అని ఇంకా ఇంకా బూతులు మాట్లాడుతూ.. పచ్చిగా పిచ్చి గా దెంగించు కోవటం చేసింది.
నాన్న కూడా నేనేమి తక్కువ కాదు అంటూ.. అమ్మ పిర్రల మీద ఒక చెయ్యా, నడుము మీద ఇంకో చెయ్యా వేసి.. చాలా వేగం గా అమ్మని దెంగ సాగాడు.
అలా దెంగుతు… నాన్న సడెన్ గా అమ్మ పూకు లోంచి .. తన తొండ ని బయటకి తీసాడు. అమ్మ.. “అబ్బా.. ఈ టైం లో ఆపుతావేంటి … కాని కాని ఆపకు అంటూ.. తన నడుము ముందుకి నెట్టింది”
నాన్న “తొందర గా అవ కొట్టటం ఇష్టం లేక.. ఆపేస.. తొందరేంటే లంజా.. ఇంకా ఇంకా దెంగుతా కదా..” అన్నాడు.
అమ్మ గోడ మీద కి వాలి కళ్ళు రెండు మత్తు మత్తు గా.. పెదాలు రెండు అదురుతు…వళ్ళు అంతా అదో రకం గా తిప్పుతూ…. రెండు కాళ్ళు ఎడం గా జరిపి… ఒక చెయ్య తన పూకు మీద వేసుకొని కసిగ రుద్దు కుంటూ… ఇంకో చెయ్య తో తన రొమ్ములు మీద నలుపుకుంటూ.. నాన్న కేసి కసి కసి గా ఇంకా ఇంకా ఏమి చేస్తాడో అనుకుంటూ చూడ సాగింది.

నాన్న.. అమ్మ ని అలాగే వదిలి … బెడూం లోకి నగ్నం గా నడుచుకుంటు వచ్చి, ఒక సిగరెట్ తీసుకొని మళ్ళి బాత్రూం లోకి వెళ్ళి.. (నేను ఊహించని విధం గా) అమ్మ నోట్లో సిగరెట్ పెట్టి వెలిగించాడు.
అమ్మ, నాన్న లు ఒకళ్ళ ముఖం లోకి ఒకళ్ళు చూసుకుంటు… సిగరెట్ కొద్ది కొద్ది గా కాలుస్తూ… ఉండగా.. అమ్మ తన దిమ్మ ని నాన్న తొడల కి కసిగ రాసుకొంటు.. ఎదో అంది.. నాకు సరిగ్గ అర్ధం కాలేదు. నాన్న న వ్వాడు కాని ఏమి అనలేదు.
అమ్మ చేతిలో సిగరెట్ ఉండ గా, నాన్న తన అంగం, అమ్మ తొడల మధ్యన , ఇద్దరి పిర్రల మధ్యన సోప్ పెట్టి కడిగాడు. అలా ఎందుకు చేస్తున్నాడో నాకు అర్ధం కాలేదు.

కడగటం అయ్యాక, అమ్మ చేతి లోంచి సిగరెట్ తీసుకొని కాలుస్తూ, తన రెండో చెయ్యని అమ్మ పొత్తి కడుపు మీద బోర్లించి… వత్తుతూ, పిసుకుతూ, తన చెయ్యని అమ్మ పొత్తి కడుపు మీద నుంచి మొదలు పెత్తి, నడుము, పొత్తి కడుపు, దిమ్మ మీద నిమురుతు, అమాంతం రెండు పిర్రల మధ్య కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూడా ఎదో చెయ్యటం మొదలు పెట్టాడు.

మళ్ళీ ఆ చెయ్యని అమ్మ పొత్తి కడుపు మీద కి తెచ్చి నెమ్మదిగా నిమురుతు కొద్ది గా కిందకి తెచ్చి అమ్మ రెండు నిలువు పెదాల మీద మధ్య వేలి తో రాస్తు చటుక్కున రెండు వేళ్ళు అమ్మ దిమ్మ లోకి దూర్చాడు. అమ్మ ఒక్క సారిగా నాన్న చేసిన దానికి అబ్బా.. చంపుతున్నవురా అంటూ.. నాన్న వేళ్ళని మరింత లోపలికి నెట్టు కుంటూ… తన నడుము ముంది కి వెనక్కి కదల్చటం చెయ్య సాగింది. నాన్న బొటన వేలు, అదే టైం లో, అమ్మ దిమ్మ మొదలు అయ్యే చోట అదో రకం గా గుండ్రం గా తిరుగుతోంది. నాకు జరుగుతున్నది పూర్తి గా అర్ధం కాక పోయినా… శృంగారం లో ఇవన్ని చేసుకుంటారు అని మాత్రం అర్ధం అవుతోంది.
ఇంకా ఉంది…..