కావ్య 2 వ భాగం

నాన్న మళ్ళి అమ్మ మీదకి వంగి .. ముఖం లొ ముఖం పెట్టి మళ్ళీ ఏదో అన్నాడు.. అమ్మ.. ఈ సారి.. నాన్న ని దూరం గా తొయ్య లేదు అంతే కాకుండా నాన్న మెడ చుట్టు చేతులు వేసి దగ్గరగా లాగి పెదాల మీద ముద్దు కూడా పెట్టింది.
నాన్న ఏమి మాట్లాడ కుండా.. తన ఒక చెయ్య ని అమ్మ కడుపు
మీద వేసి నడుము సందులో వత్తుతూ చీర కుచ్చీళ్ళ లోపలికి బలవంతంగా తొయ్యటం మొదలు పెట్టాడు. అమ్మ..
వెంటనే “వద్దు, వద్దు.. లోపల లంగా కూడా లేదు.. చీర కుప్ప లాగ వూడి పోతుంది” అంటు నాన్న చేతిని బలవంతం గా లాగుతోంది.
నాన్న ” వూడి పోతే వూడని, ఎలాగు కాసేపు ఆగితే మొత్తం నువ్వే తీసేస్తావు గా” అన్నాడు న వ్వుతు. అమ్మ బుంగ మూతి పెట్టి ముద్దు గా “అవును.. ప్రతీ రోజు మీరు ఇచ్చే సుఖం తల్చుకొంటుంటే నేనే కాదు ఎలంటి ఆడదైనా వద్దన్నా బట్టలు విప్పి మరీ మీద పడుతుంది!” అంది.

నాన్న మళ్ళీ నవ్వుతు “అవును మరి నీలాగ చేయించు కొనె పెళ్ళాం పక్కనే వుంటే ఎలాంటి మొ గాడు అయిన… విచ్చల విడి గానే ప్రవర్తిస్తాడు.”
నాకు నాన్న అన్న మాట పూర్తి గా అర్ధం కాలేదు! కాని అదేదో బూతు మాటలా వుందే అని మాత్రం అనుకున్నా!
అమ్మ “ఛీ.. మరీ సిగ్గు లేకుండ మాట్లాడుతున్నారు పక్కనే పిల్లలు కూడా వున్నారు..” అంటు.. నాన్న పక్క నుంచి లేచి వంటింట్లోకి వెళ్ళిపో సాగింది.” నాన్న వెంటనే “అబ్బా.. నువ్వు మరీను పిల్లలకి ఏమి అర్ధం కాదు” అంటు.. అమ్మని మళ్ళి తన పక్కనే కూర్చోమని అమ్మ జబ్బ పట్టుకొని లాగాడు.
అమ్మ నవ్వుతు.. “కొద్ది గా వంటింట్లో పని వుంది.. మీరు పిల్లలని పడుకో పెట్టండి.. నేను మళ్ళీ వస్తా” అంటు నవ్వుతూ లేచి వెళ్ళిపోయింది.
నేను కూడా వెంటనే.. “అమ్మ.. తమ్ముడు పడుకుండి పోయడె నాకు కూడా నిద్ర వస్తోంది” అంటు లేచి మా బెడూం వైపు వెళ్ళా!

నాన్న తమ్ముడిని ఎత్తుకొని బెడ్ మీద వేసాడు. నేను కూడా బాగా నిద్ర వస్తున్న దానిలా ఏక్ట్ చేస్తు మంచం ఎక్కి దుప్పటి పూర్తి గా నా మొహం మీద కి కప్పుకొని పడుకొన్నా.
5, 10 నిమిషాలు వంటింట్లో దథ , దభా అంటు శబ్దాలే వో వినిపించాయి. నాన్న ఇల్లు అంతా తిరిగి తలుపులన్ని వేసి వున్నయో లేదో చెక్ చేసుకొని, వాళ్ళ బెడూం లోంచి పెరటి
వైపు వున్న డోర్ తీసి, సిగరెట్ కాల్చుకొంటు కూర్చున్నాడు.
జ 200
కాసేపట్లో అమ్మ పనులు పూర్తి చేసి, నాన్న పక్కనే కూర్చొని, అదో రకం గా చూస్తు, ఏదో అంటు, చటుక్కున లుంగి కింద నుంచి లోపలి కి చెయ్య పెట్టింది. నాన్న గట్టిగా సిగరెట్ పొగ పీల్చి అమ్మ మొహం మీద కి వదులు, లుంగీ పైనుంచే అమ్మ చెయ్యి మీద తన చెయ్యి వేసి ఎదో అంటు గట్టి గా వత్తుకున్నాడు.
నాన్న సిగరెట్ పొగ మొహం మీద వదిలిన ఏమి అనలేదు అంతే కాకుండ నాన్న కి మరింత దగ్గరగా జరిగి, మెడ చుట్టూ ఒక చెయ్యి వేసి నాన్న పెదాల మీద తన చేతి వేళ్ళతో రాస్తు చటుక్కున ముందికి వంగి.. నోట్లో నోరు పెట్టింది. ఇద్దరు ఒకళ్ళ నోట్లో ఒకరు నోరు పెట్టి చీకెసుకుంటు కొద్ది సేపు అయిన తరువాత, నాన్నే అమ్మ నుంచి విడి ఏదో నెమ్మది

గా అంటూ నడుము కొద్ది గా పైకి ఎత్తి చటుక్కున్న తన లుంగీ తీసి పక్కనే పడే సాడు.
నాకైతే పిచ్చి ఎక్కుతోంది. ఇంటి బయట కూర్చొని పూర్తి నగ్నం గా నాన్న సిగరెట్ కాలుస్తూ, పక్కనే అమ్మ తన వడిలో చేతులు పెట్టి పిసుకుతూ.. ఈ లోపల నాన్న సిగరెట్ కాల్చటం అవటం ఇద్ద రూ లేచి లోపలికి రావటం ఒకే సారి జరిగాయి.
తొడల మధ్యన పొడుగ్గా, లావు గా పైకి కిందకి ఊగుతు నాన్న అంగం చూడ గానే నాకు (అదే మొదటి సారి అవ్వటం తో) ఏమి అను కోవాలో అర్ధం అవ్వలేదు.
తలుపు వేసి ఇద్దరు అలాగే నడుచుకుంటు హల్లోకి వెళ్ళారు. నాకు ఆ తరువాత ఏమి జరిగిందో చూడటానికి భయం వేసి, వాళ్ళ గుస గుసలు, మూలుగులు వింటు ఉండి పోయ. ఇద్దరు కొద్దిసేపటి తరువాతా బెడ్రూం లోకి వచ్చే వుంటారు, నాకు నిద్ర పట్టెయ్యడం తో తెలియలేదు.
ఒక రోజు రాత్రి అయితే ఇద్దరూ బట్టలు పూర్తి గా విప్పి బాత్రూం లోకి వెళ్ళి చాలా సేపు బయటకు రాలేదు. ఏవేవో మాటలు, మూలుగులు, అరుపులు వినిపించాయి. చాలా సేపటి తరువాతా అమ్మ బాత్రూం లోంచి పూర్తి నగ్నం గా

నవ్వుతు పరిగెత్తు కొంటూ వచ్చి, “చంపుతా మళ్ళీ అలా చేస్తానన్నా వంటే” అంటు మంచం పక్కనే వున్న గోడ మీదకి వాలి నిలబడింది రొప్పుతూ. అమ్మ శరీరం అక్కడ క్కాడ తడిగా వుంది. నాన్న కూడ కసేపటి తరువాతా నవ్వుతూ బయటకి వచ్చి, అమ్మను తన భుజాల
మీద వేసుకొని మళ్ళీ బాత్రూం లోకి తీసుకొని వెళ్ళాడు. (నాకైతే అది చూసి పిచ్చి ఎక్కింది.) ఆ తరువాత మళ్ళీ చాలా సేపటి వరకు ఇద్దరు బయటకి రాలేదు. ఏవేవో మాటలు, మూలుగులు, అరుపులు వినిపించ సాగాయి.
ఈ లోపల తమ్ముడు ఎడుస్తూ మధ్య రాత్రి లో నిద్ర లేచి అమ్మ, నాన్నల బెడ్రూం లోకి వెళ్ళాడు. నాకైతే.. అప్పుడు ఏమి జరుగుతుందా అని పిచ్చ టెంషన్ వచ్చింది. వాడి ఎడుపు విని అమ్మ, నాన్న తోటి కొద్ది గ గట్టి గానే అబ్బా కిందకు దించు, పిల్లాడు ఏడుస్తున్నాడు అంటు అలాగే నగ్నం గా నడుచు కొంటు వచ్చింది. ఈ సారి అమ్మ వళ్ళు ఇందాకటి అంత తడి గా లేదు కాని అదో రకమైన తడి తో మెరుస్తోంది. ఈ లోపల నాన్న కూడా నగ్నం గా నడుచు కొంటు బయట కి వచ్చాడు. నాన్న తొడల మధ్యన తొండలాగ పొడుగ్గా లేచి అదో రకం గా మెరుస్తోంది.

ఈ లోపల అమ్మ, నాన్న తోటి వీడి ఎడుపు విని కావ్య లేస్తే బావుండదు ఆ బెదూం తలుపు దగ్గరకి వేసి రండి అంటు నాన్న తో అంది.
నేను మన సులొ అనుకొన్నా.. ఇంత వరకు మీ ఇద్దరిని పచ్చి గా చూ సానే అమ్మా అంటే ఏమవుతుందా అని. ఆ తరువాత ఏమి జరిగిందో నాకు తెలియదు. నేను కూడా అప్పటి కి బాగా లేట్ అవ్వటం తో నిద్ర లోకి జారుకున్నా.
ఇంకో సారి నాన్న కసిగా అమ్మ తొడల మధ్యన నోరు పెట్టి కుళ్ళ పొడుస్తూనే తమ్ముడు మళ్ళీ ఎడుస్తూ నిద్ర లేచి వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళాడు. అప్పుడు మటుకు అమ్మ, “ఛీ వెధవా.. ఈ
టైం లోనే లే వాలా” అంటు వాడిని పక్కలో వేసుకొని నిద్ర పుచ్చింది. అదే టైం లొ నాన్న కూడా ఆపకుండ మరీ తన పెళ్ళం ది నాకుతున్నాడు. అమ్మ పక్కనే తమ్ముడు వున్నాడన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి తన పిర్రలు ఎత్తుతూ అడిగి మరీ ఇంకా ఇంకా నాకించుకొంది.
ఇంకో సారి.. ఆ రోజు శనివారం.. ఎందుకో ఆఫీసు, స్కూల్ రెండు సెలవు. నాన్న కి తల స్నానం చెయ్యించాలంటు అమ్మా, నాన్న బాత్రూం లోకి వెళ్ళారు. నేను, తమ్ముడు వీధి వరండా లొ ఆడుకుంటున్నాము. నాకు ఎందుకో ఒక సారి లోపలికి వెళ్ళి ఏమి జరుగుతుందో చూడాలని

అని పించింది. నెమ్మది గా వాళ్ళ బెడ్రూం లొ వున్న బాత్రూం వైపు నడుచుకుంటు వెళ్ళా. బాత్రూం తలుపు కొద్ది గా దగ్గరకు వేసి వుంది. శబ్దాలు ఏమి రావటం లేదు. నెమ్మది గా డోర్ దగ్గరకు వెళ్ళి, లోపలి కి తొంగి చూసా. నాకు ఒక క్షణం పాటు ఏమి అర్ధం కాలేదు. నాన్న ఎత్తుగా ఉన్న చెక్క పీట మీద కూర్చొని వున్నాడు. నాన్న ముఖం కనపడటం లేదు. ఇంకొ సారి సరిగ్గా చూసాక అర్ధం అయ్యింది. అమ్మ, తన చీర నడుము పై దాకా ఎత్తే సి, ఒక కాలు నాన్న భుజం మీదు గా ఒక వైపు, ఇంకొ కాలు భుజల వెనక గ వేసి, తన చీర తో నాన్న ముఖం కప్పేసింది. నాన్న చేతులు రెండు, అమ్మ చీర లోపల గా వేసి, పిర్రలు రెండు పిసుకుతున్నట్లు గా వుంది. అమ్మ చేతులు రెండు నాన్న బుర్ర వెనక్కాల వేసి ఇంకా ఇంకా లోపలికి నొక్కేసుకుంటు తన నడుము
మెలి కలు తిప్పేస్తోంది. కొద్ది సేపు ఇద్దరిని అలా చూసి మళ్ళీ తమ్ముడు నన్ను వెదుక్కుంటు వస్తాడేమోనని.. ఇష్టం లేక పోయినా బయటకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. బయటకి వెళ్ళి తమ్ముడి ని చూస్తే వాడే మో పక్క ఇంట్లో వాళ్ళ అబ్బాయి తో ఆడు కుంటు కనిపించాడు. వెంటనే నా అలోచనలు మళ్ళీ అమ్మ, నాన్న ల వైపు వెళ్ళాయి. వెంటనే మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళా ఇద్ద రు ఇంకా ఏమి చేస్తున్నారో చూద్దామని.
నేను వెళ్ళే టప్పటి కి.. ఇద్దరి పొజిషన్ లు మారి పోయాయి. నాన్న ఇం కా చెక్క పీట మీదే కూర్చున్నాడు. అమ్మ తల

నాన్న తొడల మధ్యన వుంది. నాన్న తొండ ని నోట్లో పెట్టు కొని అదే పనిగా లోపల కి బయటకి చీకేస్తోంది. నాన్న సడెన్ గా అమ్మ నోట్లోంచి తన తొండ తీసేసి చేత్తో పైకి, కిందకి ఊపుతు వుండ గా.. సడెంగా తెల్లటి ద్రవం ఏదో నాన్న తొండ లోంచి వేగంగా వచ్చి అమ్మ ముఖం మీద, మెడ మీద, జుట్టు మీదా, భుజాల మీద పడింది. నాకు ఒక్క సారి ఏమి జరిగిందో అర్ధం కాలేదు. అమ్మ మటు కు అదో రకం గా నవ్వుతు.. నాన్న ద్రవం అంతా తన ముఖం మీద పూసుకుంటు.. తన వేలు నోట్లో పెట్టు కొని దాన్ని రుచి కూడా చూసింది.
ఆ తరు వాతా అమ్మ చేసిన చేష్ట చూసి నాకు పిచ్చి ఎక్కింది.
అమ్మ.. బాత్రూం నేల మీద నాన్న ఎదురుగా వెళ్ళకి తలా పడు కొని తన చీర, లంగా కలిపి నడుము పైకెత్తుకొని.. తొడలు రెండు విశాలంగా తెరిచి.. మోకాళ్ళ దగ్గరగా మడిచి ఒక చెయ్య తొడల మధ్యన పెట్టు కొని నొక్కుకుంటు నాన్న తోటి చాలా పచ్చి గా.. “నువ్వు బాగానే కార్చుకున్నవు నా సంగతి ఎమిటి ఈ బుజ్జి ముండ సంగతి ఎవరు చూస్తారు” అంది.
నాన్న నవ్వుతు, ఒక చేత్తో తన తొండ ని నలిపేస్తూ, ఇంకో చెయ్యి తన రెండు పిర్రల మధ్యన దూర్చుకొని

నిమురుకుంటు అన్నాడు “ఇలాగే బాత్రూం నేల మీద పడేసి కసిగా నీ పూకు దెంగేద్ద మని వుంది.. కాని పిల్లలు వస్తారేమో అని భయం”. (నాన్న నోట్లోంచి వచ్చిన బోతు మాట విని నాకు ఒక్క సారిగ ఏమి అర్ధం కాలేదు. నాన్న ఏంటి అమ్మ ఎదురు గా ఇలాంటి బూతు మాటలు మాట్లాడుతున్నాడని. అదే మొదటి సారి నాన్న నోట్లోంచి అటు వంటి మాటలు వినటం.)
అమ్మ కూడా నవ్వుతు ” బాగా గుల గా వుంది దీంట్లో. ఒక్క సారి పిల్లలు ఏమి చేస్తున్నారో చూసి వస్తా” అంటు.. లేచి నిలబడి బాత్రూం బయటకు వచ్చింది.
నాకు కనీసం అక్కడ నుంచి వెళ్ళే టైం కూడా లేకపోవటం తో.. గబుక్కున మంచం కిందకి దూరి దాక్కున్నా.
ఇంకా ఉంది…..