కావ్య 4 వ భాగం

ఈ లోపల నాన్న సిగరెట్ పూర్తి అవ్వటం, నాన్న అమ్మ రెండు తొడల మధ్యన చటుక్కున కూర్చొని, ఒక్క సారిగ అమ్మ దిమ్మ కింద కంటా తన ముఖం తీసుకెళ్ళి నాలుక బయటకి పెట్టి అక్కడ నాకటం మొదలు పెట్టాదు. నాకు ఒక్క సారిగ కళ్ళు బైర్లు కప్పినట్టు అయ్యింది.
నాన్న ఇంతకి చేస్తున్నది ఏమిటి? రెండు వేళ్ళు అమ్మ
బొక్క లో పెట్టాడు, ఒక వేలు అమ్మ దిమ్మ పైన గుండ్రం గా అదో రకం గా తిరుగుతోంది.. కొంపతీసి ఇందాక అమ్మ అన్నట్లు గుద్ద నాకటం లేదు కదా అ!
నాన్న నాలుక అమ్మ దిమ్మ చివరి నుంచి మొదలు పెట్టి పిర్రలు రెండు (వెనక వైపు) కలిసే చోటు వరకు వాటం గా నాకుతు పోతోంది. ఉన్నట్టుండి కసుక్కున.. నాన్న నాలుక పిర్రల మధ్య లో (బహుశా రెండో కన్నం అనుకుంటా!) ఒక్కసారిగా లోపలికి తోసినట్టు

అని పించింది. అమ్మ విల విల లాడి పోతు గట్టి గా అరుస్తూ, మూలుగుతు ఒక చెయ్య నాన్న బుర్ర వెన క్కాల వేసి ఇంకా ఇంకా లోపలికి నొక్కేసుకుంటు.. తన నడుము అదో రకం గా తిప్పుతూ.. రెండో చెయ్య తో తన పిర్రలను తనే కసిగా పిసుక్కుంటోంది.
అలా కొద్దిసేపు నాలుక తో అమ్మ రెండో బొక్క లో పొడిచిన తరువాత.. నాన్న సడెన్ గా తన రెండో చెయ్య మధ్య వేలు అమ్మ గుద్ద లో తోసాడు. (నాకు వళ్ళంతా చెమటలు పట్టేసి, చేతులు, కాళ్ళు వణికి పోతున్నాయి.)
అమ్మ ఇంక నా వల్ల కాదు రా దొంగ సచ్చినోడ అంటు అదో రకం గా మూలుగుతూ పూనకం వచ్చిన దానిలా తన నడుము చాలా వేగంగా ముందుకి, వెనక్కి కదుపుతూ, నాన్న ముఖం ఇంకా ఇంకా తన పిర్రల మధ్య లోకి నొక్కేసుకుంటూ, మనిషి విల్లులా ముందుకి వంగి , నాన్న వీపు మీద రక్కేస్తు, కొరికేస్తు ముద్దులు పెట్ట సాగింది.
కొద్ది సేపు అమ్మ రెండు బొక్కలు అనుభ వించిన తరువాత, నాన్న పైకి లేచి .. అమ్మ నోట్లో తన నోరు పెట్టి

కసిగా ముద్దు పెడుతు, తన రెండు చేతి వేళ్ళు (రెండు బొక్కల్లో నలిగి న) అమ్మ నోట్లో పెట్టి చీక మన్నాడు.
అమ్మ ఏమేమో అంటోంది.. నా కన్న, నా బంగారం, నా రంకు మొగుడ ఇంకా ఇంకా ఏదో అంటు.. నాన్న వేళ్ళు, ముఖం, పెదాలు నాకేస్తూ కసిగా తన వళ్ళంతా నాన్న వంటి కేసి రుద్దేసుకో సాగింది. నాన్న అదే టైం లో నేను ఏమి తక్కువ కాదు అన్నట్లు, ఒక చెయ్య తో అమ్మ రొమ్ములు, రెండో చెయ్య తో అమ్మ పిర్రలు నలిపేస్తున్నాడు.
ఈ లోపల నాన్న అమ్మ చెవి నాకుతూ ఏదో అన్నాడు నెమ్మది గా. నాకు వినపడలేదు.. అమ్మ.. ఛీ.. అంటూనే.. ఆ వున్నాయి.. అంటు.. నాన్న పిర్రల మధ్యన రెండు వేళ్ళు పెట్టి మృదు వు గా రాసింది. నాకు పూర్తి గా అర్ధం కాలేదు.
ఇంతలో నాన్న అలాగె నగ్నం గా నడుచుకుంటు బెడూం లోంచి బయటకు వెళ్ళి, వెంటనే తిరిగి వస్తూ రెండు పొడుగు వంకాయలు పట్టు కొచ్చాడు. నాకు ఒక్క సారి గ ఇంకా ఏమి జరుగుతుందా అని పిచ్చి ఎక్కుతోంది.
ఒక వంకాయ పక్కనే పెట్టి, రెండో వంకాయ అమ్మ నోట్లో పెట్టాడు. అమ్మ వంకాయ ని నాన్న తొండ చీకి నట్టు చీకి,

చిలిపిగా వంకాయ ని నాన్న తొండ కి సమాంతరంగా తెచ్చి పెట్టి అబ్బా.. నా మొగుడి మడ్డ వంకాయ కన్నా పొడుగ్గానే వుందే అంటు.. తన రెండో చెయ్య ని నాన్న రెండు పిర్రల మధ్య కంటా తోసి అదో రకం గా కదుపు తోంది.
కొద్ది సేపు అయిన తరువాత, నాన్న.. అమ్మ తో ఒకటి కాదే రెండు వేళ్ళు పెట్టి దెంగు అన్నాడు. నాకు ఒక్క సారి గ మళ్ళీ కళ్ళు తిరిగి నంత పని అయ్యింది… ఏమిటి .. అమ్మ, నాన్న గుద్ద లోకి రెండు వేళ్ళు తోసి దెంగుతోందా..

అలా చేస్తూనే అమ్మ కింద కూర్చొని నాన్న తొండ ని ఒక్క సారిగ నోట్లో కి తీసుకొని చీకుతు రెండు వేళ్ళు అదే టైం లో నాన్న బొక్క లో పెట్టి కదుపుతోంది. ఉన్నట్టుండి నాన్న, అమ్మ బుర్ర ని రెండు తొడల మధ్య కి తోసాడు. నాకు ఈ సారి అమ్మ ఏమి చెయ్య బోతోందో తెలియటాని కి టైం పట్టలేదు.

అమ్మ కూడా అంతే వేగంగా నాన్న పిర్రల మధ్య కి తన ముఖం తెచ్చి, అక్కడ అంతా పెద్ద పెద్ద గా చప్పుడు వచ్చేల ముద్దులు పెడుతూ తన నాలుక ని కూడా నాన్న చేసిన విధం గానే గుద్ద లో పెట్టి పొడవటం మొదలు

పెట్టింది. నాన్న అవేశం తో అమ్మ ని మరింత లోపలికి నొక్కేసుకుంటూ, మరో చెయ్య తో తన తొండ ని తనే నలుపుకోవటం మొదలు పెట్టాడు.
అమ్మ అలా నాన్నని సుఖ పెడుతూనే ఇంకా చేతి లో వున్న వంకాయ తన దిమ్మ లోకి తోసుకొని లోపలికి బయటకి చేస్తు.. అదే వంకాయ ని మెల్లి గా నాన్న రెండు పిర్రల మధ్య కు తీసుకొచ్చి నాన్న ముఖం లోకి చూస్తు నెమ్మది నెమ్మది గా నాన్న గుద్ద లోకి వంకాయ ని తోసింది. నేను ఇవన్ని చూస్తు కళ్ళు తిరిగి పడి పోతా నేమో అని పించింది.
నా కళ్ళ ని నేనే నమ్మ లేని విధంగా అమ్మ వంకాయ
మొత్తం నాన్న గుద్ద లోకి తోసేసింది. అంతే కాకుండా ఆ వంకాయ ని గుద్ద లో అలాగే వదిలి నాన్న మడ్డ ని నోట్లో పెట్టు కొని కుడవటం మొదలు పెట్టింది. అది కూడా నాన్న కేసి చూస్తు..

నాన్న కసి బాగా ఎక్కి ఆగలేక పోయినట్లు.. అమ్మ ని ఎదేదో తిడుతున్నాడు. అలా నాన్న మడ్డ ని కాసేపు చీ కి , వంకాయ ను నెమ్మది గా లోపలికి బయటకి కదపటం మొదలు పెట్టింది.

నాన్న.. అవేశం తో “నీ యమ్మ.. నీ అక్క ని దెంగా… గుడిసెటి పూకు లంజా.. ఏమి సుఖాన్ని ఇస్తున్నావే మద పు లంజా.. ఇంకా ఇంకా.. అలాగే… దెంగవే నన్ను.. అంటూ పిచ్చి గా అరుస్తున్నాడు.
నాన్న అమాంతం అమ్మ ని పైకి లేపి నించోపెట్టి .. అమ్మ నోట్లో నోరు పెట్టి కసిగా ముద్దు పెడుతూ… ఇద్దరు ఆ బాత్రూం నేల మీదే పడుకున్నారు. నాన్న గుద్ద లో వంకాయ కూడా ఇంకా అలాగే లోపలే వుంది.
కింద పడుకున్న వెంటనే అమ్మ మళ్ళీ వంకాయని నాన్న గుద్ద లోపలికి బయటకి దంచటం మొదలు పెట్టింది. నాన్న అమ్మ ని తన తొడల మధ్య కు నెట్టి తన తొండ ని అమ్మ నోట్లో దూర్చి కుడవ మన్నాడు.
ఆ పోజిషన్ లో అమ్మ పూకు నాన్న ముఖం దగ్గర గా వుంది.. ఇప్పుడు నాన్న పక్కనే వున్న రెండో వంకాయ తీసుకొని కసుక్కున అమ్మ గుద్ద లో దూర్చి పారేసాడు. అమ్మ “అమ్మా.. ఆబ్బా.. అంత మోటు గాన .. మొరటు నా కొడక.. చిరిగి పోయింది..” అంటూ నాన్న ముఖాన్ని తన రెండు తొడల మధ్యన గట్టిగా పట్టి బంధించింది.

నాన్న కూడా నెమ్మది నెమ్మది గా అమ్మ గుద్ద లో వంకాయ దంచుతూ కసి కసి గా పూకు కూడా నాకటం మొదలు పెట్టాడు. నాన్న ఏమి చేసాడో తెలియదు కాని అమ్మ ఒక్క సారిగా అబ్బా అంటూ… నాన్న మడ్డ ని నోట్లోంచి తీసి.. తన దిమ్మ ని నాన్న ముఖం మీద రుద్దు కొ సాగింది.
నాన్న, అమ్మ రెండు బొక్కల్లో మరపు రాని సుఖం ఇస్తున్నాడు. అమ్మ, నాన్న తొడల మీద తన ముఖం పెట్టి, గుద్ద లో వంకాయ పెట్టి దెంగుతోంది.
అలా కొద్ది సేపు అయ్యాక… అమ్మ “ఇంకా నా వల్ల కాదు.. నన్ను కుళ్ళపోడిచేయి” అంటు.. లేచి నాన్న పక్కనే పడు కొని, తొడలు రెండు ఎడం గా విడతీసింది.
నాన్న కూడా.. నా వల్ల కూడా కాదు.. అంటూ అమ్మ తొడల మధ్యన మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని … ఒక చేత్తో అమ్మ దిమ్మ ని మురుతు అమ్మ కాళ్ళు రెండు తన భుజల చుట్టు రా వేసుకొని… అమ్మ పిర్రల కింద చేతులు వేసి అమ్మ దిమ్మని మరో సారి తనివి తీరా నాకి, తన తొండ ని అమ్మ బొక్కలో కసుక్కున దించాడు.

అమ్మ “అబ్బా.. గొంతు లోకంటా వచ్చిందిరా బాబు. అంత కసిగా దించాల” అంటు పిర్రలు ఎత్తి ఎత్తి మరీ దెంగించు కోవటం మొదలు పెట్టింది.
నాన్న, అమ్మ కాళ్ళు రెండు మొదలంటా వంచి, అమ్మ మీద కి పూర్తి గా వంగి, అమ్మ మెడ చుట్టురా చేతులు వేసి, కసిగా దెంగుతూ నాన్న అన్న మాటలు విని.. నాకు మళ్ళీ పిచ్చి ఎక్కింది.
” నీ పూకు ని మటుకు ఊరికే ఎందుకు వదిలెయ్యాల మ్మ? వంకాయ తో దెంగ మంటావా.” అంటే .. ఇంత సేపు నాన్న తన మడ్డని పెట్టింది అమ్మ గుద్దలో.. అమ్మ “ఒకటి కాదు రెండు వంకాయ లు పూకు లో పెట్టి దెంగ రా.. లంజ కొడకా నా గుద్ద పగిలి పోయేలా.. పూకు చిరిగి పోయేలా దెంగు.. దెంగు.. దెంగు.. అమ్మ.. ఒహా..హా…!!!!” అంటూ నాన్న పెదాల మీద కసిగ ముద్దు పెట్టింది.
నాన్న “అందుకేనే.. నువ్వు అంటే నాకు పిచ్చి.. లంజా” అంటూ… చటుక్కున తన తొండ ని అమ్మ గుద్ద లోంచి బయటకి తీసి.. కసి కసి గా అమ్మ పూకు, గుద్ద అంతా నాలుక తో నాకేసి.. ముద్దులు పెట్టేసి అంతే కసిగా మళ్ళీ

తన మడ్డ ని అమ్మ గుద్ద లో, పక్కనే వున్న వంకాయ ని అమ్మ పూకు లో పెట్టి ఒకే టైం లో రెండు బొక్కలు వీర అవేశం తో దెంగ సాగాడు.
అమ్మ.. చేసినది చూసి నాకు మళ్ళీ అని పించింది అందరు మొగుడు, పెళ్ళాలు ఇంతే కసిగ చేసుకుంటారా అని.
అమ్మ “అమ్మా.. అబ్బా ఇంత కసి కసి గా ప్రతి సారి ఎలా దెంగుతావురా నన్ను.. నీ వికృత రతి తట్టు కోవటం చాలా కష్టం.. నాలాగే కసి పూకు లంజ కావాలి” అంటు.. మళ్ళీ అంది ” నా రెండు బొక్కల్లో అద్భుత సుఖాన్ని ఇస్తున్నావు.. నీ రెండో బొక్క మటుకు ఎందుకు ఊరికినే వుండాలి” అంటు కసి గా పక్కనే వున్న రెండో వంకాయ ని నాన్న గుద్ద లోకి కసిగా తోసి.. నాన్న బొక్క లో కసి కసిగా దెంగ సాగింది.
నాన్న.. అమ్మ నీ యమ్మ.. అది .. అదీ… అలాగే దెంగు.. అంటూ చాలా కసి కసి గా అమ్మ ని దెంగ సాగాడు.
నాన్న “ఇంకా నా వల్ల కాదు.. అయిపోవచ్చింది” అంటూ చటుక్కున అమ్మ గుద్ద లోంచి తన మడ్డ ని బయటకి తీసి అమ్మ పూకు లో వున్న వంకాయ గుద్ద లో తోసి.. అలాగే

వుంచేసి అమ్మ పూకు లో తన తొండ ని తోసి.. ముందర కన్న కసిగా అమ్మని దెంగటం మొదలు పెట్టాడు.
ఇంకా ఉంది……