కావ్య 5 వ భాగం

అమ్మ కూడా.. ఇంక నా వల్ల కాదు..అహా.. అంటు.. నాన్నా వీపు మీద ఒక చెయ్య, పిర్రల మీద ఇంకో చెయ్య వేసి.. కసి కసిగా దెంగించు కుంటూ… ఇద్దరు.. ఒక్క సరిగా గట్టిగ అరుస్తూ అదో రకం గా ఎదేదో మాటలు మాట్లాడుతూ పిచ్చి కుక్కలాగ కింద పడి చేసుకుంటు.. ఒక్క సారిగా.. ఆగి పోయారు”.
వాళ్ళ ఇద్దరికి ఒకే సారి ఏమి జరిగిందో నాకు అర్ధం కావటం లేదు కాని.. వాళ్ళ ఇద్దరి దెంగుడు పూర్తి అయ్యిందని మటుకు తెలిసింది.
అలాగే కొద్ది సేపు పడుకొన్న తరు వాత.. అమ్మ “అబ్బా.. లే ఇంక మీద నుంచి… ఉచ్చ పోయాలి” అంటూ నాన్న ని పక్కకి తోసింది.

నాన్న నవ్వుతు.. “నా మీదే పోయచ్చు కదా” అన్నాడు.
అమ్మ.. “అయ్యా చాలు… మళ్ళీ నా వల్ల కాదు… ఉచ్చ తో
మొదలు పెట్టి మళ్ళీ నన్ను దెంగుతావు” అంటు లేచి క మోడు మీద కూర్చొని నాన్న ఎదురు గానే ఉచ్చ పొయ్యటం మొదలు పెట్టింది.
నాన్న ఏమి అన కుండా నవ్వుతూ.. బెడ్రూం సిగరెట్ వెలిగించుకొన్నాడు.

నాన్న .. తొండ మటుకు ఇంకా కొద్ది గా పెద్ద గానే వుంది. అమ్మ కూడా బెడ్రూం లోకి వచ్చి మళ్ళీ స్నానం చెయ్యాలి ఇప్పుడు అంటూ బాత్రూం లోకి వెళ్ళింది.
నాన్న సిగరెట్ కాలుస్తూ పక్కనే వున్న బుక్ ఎదో చదవటం మొదలుపెట్టాడు.. అదే మిటో కాని.. నాన్న బుక్ చదవటం మొదలు పెట్టిన కొంత సేపటి కి మళ్ళీ నాన్న తొండ లేవటం మొదలు

ఈ లోపల అమ్మ స్నానం పూర్తి చేసి… తుడుచు కొని పూర్తి నగ్నం గా బెడూం లోకి వస్తూ అంది. “అయ్య బాబోయి.. మళ్ళీ లేచిందా నీది”.
నాన్న నవ్వుతు.. “నిన్న ఆఫీస్ లో సుబ్బా రావు కొత్త బుక్ ఇచ్చాడు.. చదువుతున్న” అన్నాడు.
అమ్మ..”అమ్మో.. ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలు పెట్టకు.. పిల్లలు బయటే వున్నారు చాలా సేపటి నుంచి” అంది.
నాన్న నవ్వుతూ.. సరేలే అంటూ.. తను కూడా బాత్రూం లోకి వెళ్ళాడు స్నానం చెయ్య టానికి.

అమ్మ బట్టలు కట్టు కొని తమ్ముడు ని , నన్ను ఇంక లోపలికి రమ్మంటుందేమో అని అనుకున్నా.. కానీ అమ్మ.. అలాగే నగ్నం గా కుర్చి లో కూర్చొని ఆ బుక్ చదవటం మొదలు పెట్టింది.

ఆ బుక్ లో ఎముందో నాకు తెలియదు కాని.. కొద్దిసేపటి కి అమ్మ కూడా వేగం గా ఊపిరి పీల్చటం, నెమ్మది నెమ్మది గా తన రెండో చెయ్య తొడల మధ్య పెట్టు కోవటం మొదలు పెట్టింది.

ఈ లోపల.. తమ్ముడు .. కిచెన్ తలుపు కొట్టటం మొదలు పెట్టాడు.
అమ్మ.. పక్కనే వున్న టవల్ ఒంటి మీద చుట్టు కొని… కిచెన్ లోకి వెళ్ళి..ఎవరూ అని అడుగుతూ… నువ్వు ఒక్కడివేన అంది. తమ్ముడు అవును అన్నాడు.
అమ్మ.. తలుపు తీసి వాడు లోపలికి వచ్చాక.. బెడ్రూం లోకి వచ్చి మళ్ళీ ఆ బుక్ చదవటం మొదలు పెట్టింది (నేను అనుకొన్నా.. అమ్మా.. ఎంత కసే నీకు అని).
తమ్ముడు కి కసేపు తరువాత బోరు కొట్టినట్టుంది.. నేను వెళ్ళి హల్లో TV చూస్తా అంటు లేచి వెళ్ళిపోయాడు. వాడు వెళ్ళగానే.. అమ్మ.. .. నేను చెప్పేదాక హల్లో TV చూడు… నేను బట్టలు కట్టు కొని పిలుస్తా అంటు.. బెడూం తలుపు దగ్గరికి వేసి.. వంటి మీద వున్న టవల్ ని జార్చి పడే సింది.
నేను ఒక్క సారిగ .. నోరు తెరిచా. అమ్మ … పూర్తి నగ్నం గా చూసి.. అమ్మ తొడల మధ్యన పూకు చెమ్మగిల్లి పోయి.. అదో రకం గా నీళ్ళలో ముంచి తీసినట్లు గా వుంది.

అమ్మ.. మంచం మీద పడుకొని.. కసి కసి గా తన దిమ్మ ని నలిపేసుకుంటూ.. మళ్ళీ బుక్ చదవటం మొదలు పెట్టింది…
ఈ లోపల నాన్న.. వచ్చి.. ఏంటే.. లంజా.. బుక్ చదువుతూ వేడెక్కి పోయావా అన్నాడు.
దానికి అమ్మ నవ్వుతూ.. ఈ బుక్ ఎక్కడ దొరికిందండి బాబూ మీ సుబ్బారావ్ కి… చాలా దారుణం గా వుంది.
నాన్న అన్నాడు.. అందుకే అనుకుంటా.. నిన్న leave తీసుకొని మరీ సుబ్బారావ్ పెళ్ళాన్ని దెంగాడు.
ఆ తరువాత.. అమ్మ, నాన్న లు.. సరే లే తరు వాత చదువు దాము అంటు… బట్టలు కట్టు కొని బెడూం లోంచి బయటకు వీధి వరండా వైపు వెళ్ళారు. నేను.. నెమ్మది గా బయట కు వచ్చి.. .. అప్పుడే వచ్చిన దానిలా.. కిచెన్ లోకి వెళ్ళి.. అమ్మా ఎక్కడ వున్నారు అంటూ అరుస్తూ లోపలికి వచ్చా .

అదే రోజు మధాహ్నం అమ్మ అంది, ఈవాళ రాత్రి, సినిమా కి వెళదాము. మధ్యాహ్నం పడుకోండి మీరిద్దరు అని. నేను కూడా ఆనందం గా పడుకుందామను కున్నా. కాని పడుకున్న 5, 10 నిమిషాలకి అను మానం వచ్చింది. వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా పడుకున్నా రా లేక మళ్ళీ దు కాణం పెట్టేసార అని. ఈవాళ అమ్మ, నాన్న పక్కనే వున్న బెడూం లో పడుకోలేదు. ఇంటికి వేరే చివర గా వున్న ఇంకో బెడూం లో వున్నారు. నాకు ఎందుకో అను మానం వచ్చి నెమ్మది గా అడుగులు వేసుకొంటు ఆ గది వైపు వెళ్ళా. నేను ఆశ్చర్య పోయే విధం గా.. ఇద్దరి వంటి మీద అన్ని బట్టలు సవ్యం గా వున్నాయి. నాన్న మంచం మీద వెనక్కి వాలి కూర్చుంటే , అమ్మ నాన్న ఛాతీ మీద ముఖం పెట్టి.. ఇద్దరూ చాలా దీక్ష గా ఇందాక సగం సగం చదివిన బుక్ చదువుతున్నారు. నిమిషాలు గడిచి పోతున్నాయి, కాని ఏమి జరగటం లేదు. నాకు పెద్దగా ఏమి అర్ధం కావటం లేదు.
ఇంతలో అమ్మ అన్న మాట విని నాకు కళ్ళు తిరిగి నంత పని అయ్యింది. “అబ్బా.. లంజ కొడుకు ఎంత కసిగా దెంగుతున్నాడండీ పెళ్ళాన్ని, ఎక్కడ నుంచి తెచ్చారండి బాబు ఈ పుస్తకం, చూడటానికి మామూలు నవల్ లా

వుంది… లోపల చూస్తె పచ్చి బూతులు.” నాన్న ఏదో సమాధానం చెప్పాడు.
ఈ లోపల నాన్న నవ్వుతూ.. ఒక చేత్తో లుంగీ ని వదులు చేసి అమ్మ చెయ్య లోపల పెట్టు కొని.. సిగరెట్ వెలిగించాడు. అమ్మ మరింత కసిగా నాన్న లుంగీ ని పూర్తిగా విప్పి మంచం పక్కనే పడేసింది. అంతే కాకుండా నాన్న తొడల మధ్యన రెండు చేతులు పెట్టి.. ఒక చెత్తో తొండ ని నలిపేస్తూ.. ఇంకో చేయ అదో రకం గా నాన్న కేసి చూస్తూ.. రెండు పిర్రల మధ్య కంత కిందకి తోసింది. నాన్న తట్టుకోలేని సుఖం వున్నట్లు, పిర్రలు రెండు పై పైకెత్తుతున్నాడు. అంతే కాకుండా సడెన్ గా ఒక చేత్తో అమ్మ రెండు బుగ్గలు పట్టు కొని, రెండొ చేత్తో సిగరెట్ అమ్మ నోట్లో పెట్టేసాడు.
నేను ఆశ్చర్య పోయే విధం గా అమ్మ నోట్లో కి సిగరెట్ పొగ పీల్చి నాన్న ముఖం మీదే చాలా నెమ్మది గా ఊదటం మొదలు పెట్టింది. నాన్న మళ్ళీ పొగ పీల్చి.. ఈ సారి. అమ్మ పెదాల మీద తన పెదాలు పెట్టి నోటి లోపల కంటా పొగ వదిలేడు. అమ్మ.. కూడా నేనేమి తక్కువ కాదు అన్నట్లు పొగని తిరిగి తన ముక్కు లోంచి వదలటం మొదలు పెట్టింది. అదే విధం గా ఇద్దరు సిగరెట్ మొత్తం

కాల్చేసారు. సిగరెట్ అయిన వెంటనే.. అమ్మ, నాన్న చెవి నాకుతూ ఎదో నెమ్మది గా అంది. నాన్న కూడా సమధానం గా ఏదో తిరిగి అన్నాడు. నాకు ఏది సరిగ్గా వినపడ లేదు. కాని రెండొ నిమిషం లో అమ్మ, నాన్న రెండు తొడల మధ్యన తల దూర్చటం జరిగింది. ఈ లోపల సడెన్ గా వీధి తలుపు ఎవరో కొట్టడం తో నేను గబుక్కున నా రూం లోకి వెళ్ళిపోయా. కాని అమ్మ, నాన్న లో ఎవరూ కూడా వచ్చి తలుపు తెరవ లేదు. ఆ వచ్చింది ఎవరో కాని కసేపు తలుపు కొట్టి వెళ్ళి పోయారు. నాకు మళ్ళీ లేచి వెళ్ళి చూడలంటే భయం వేసి ఆలోచిస్తూ నాకు తెలియకుండానే పడుకున్నా.
రాత్రి కూడా సరిగ్గ నిద్ర లేదేమో.. సాయంత్రం అమ్మ లేపితే కాని లేవలేదు. నైట్ షోకి 9 గంటలకి బయలు దేరి
వుండటం తో.. సినిమా హల్లో బాక్స్ లో పై రెండు వరసలు మాకే వదిలేసారు. టాప్ రో లో… గోడ పక్కగా అమ్మ, నాన్న, తమ్ముడు తరువాత నేను కూర్చొన్నాము. చిరంజీవి సినిమా అవ్వటం తో తమ్ముడు, నేను అదే పని గా సినిమా చూడటం లో లీనమయిపోయాము.

సినిమా తరువాత ఇంటికి రావటం, తమ్ముడు, నేను మా బెడ్రూం లోకి వెళ్ళి పడుకోవటం వెంట వెంటనే జరిగి పోయాయి. మధ్యాహ్నం ఎక్కువ సేపు పడుకోవటం తో నాకు ఇంకా నిద్ర రావటం లేదు కాని.. వాళ్ళ మధ్యన జరిగే రతి కార్యన్ని పూర్తి గా చూద్దాము అని ఆత్రం తో పడుకున్నట్టు ఏక్ట్ చేసా. నా వళ్ళు అంతా చెవులు చేసుకొని.. వాళ్ళు బెడ్రూం లోకి ఎప్పుడు వస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్నా.
నాన్న లుంగీ లోకి .. అమ్మ.. నైటి లోకి మారటం, అమ్మ.. నేను కాఫీ లు కలుపుకొని వస్తా.. మీరు వెళ్ళండి అనటం.. నాన్న సిగరెట్ పేకెట్ తీసుకొని పెరట్లోకి వెళ్ళటం చూసా. 5 నిమిషాల తరువాత అమ్మ రెండు చేతులతొ కాఫీ తీసుకొని పెరట్లోకి వెళ్ళింది.
ఒకటి, రెండు నిమిషాలు ఎదురు చూసి.. ఇంక ఆగలేక..
నేను ఉన్న బెడూం కిటికీ తలుపు కొద్దిగా తెరిచా ఏమి జరుగుతోందో చూద్దామని.
మా పెరట్లో.. ఇద్దరూ, ముగ్గురు మనుషులు కూర్చొనే విధం గా.. చెట్ల మధ్యలో రెండు సిమెంట్ బెంచీ లు,

మధ్యలో కాళ్ళు పెట్టుకోవటాని కి గుండ్రం గా టీ పాయి లాగ సిమెంట్ వి వున్నాయి.
నా కళ్ళ తో చూసింది.. నేను నమ్మడానికి నాకు కొద్ది సమయం పట్టింది.
నాన్న సిమెంట్ బెంచీ మీద పూర్తి నగ్నం గా కాళ్ళు రెండూ టీ పాయి మీద పెట్టి.. ఒక చేత్తో కాఫీ కప్, రెండో చెయ్య అమ్మ వడిలో పెట్టాడు. అమ్మ తన కాళ్ళు రెండూ బెంచీ మీద ముడుచు కొన్నట్టు పెట్టి తను కూడా కాఫీ తాగుతోంది. పెద్ద గా ఇద్దరి మధ్యన మాటలు ఏమి లేవు. అప్పుడే చూసిన సినిమా గురుంచి ఏదో మాట్లాడు కుంటున్నారు. నా కిటికి పక్కనే వాళ్ళు కూర్చున్న బెంచి ఉండటం తో వాళ్ళు ఇద్దరే కాకుండా.. వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కూడా చాలా స్పష్టం గా విన పడుతున్నాయి.
ఇంకా ఉంది….