విజయ – లక్ష్మి 2

కొత్త ఇంటికి చేరు కున్న తర్వతా వెంటనే బెల్ కొట్టాను లక్ష్మి ఆంటీ నన్ను లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళింది
ఇంకా నేను language అంత పైన సర్ది పెట్టాను

విజయ – లక్ష్మి 1→
కిందకి వెళ్ళాను
నేను:ఆంటీ కొంచం పాలు ఉన్నాయా
లక్ష్మి:దేనికి
నేను:కొత్త ఇంటికి వచ్చాను కదా పొంగించలి లే అన్నట్లు అడగడం మరచి పోయా మీ husband ఎక్కడ
లక్ష్మి:6 క్రితం డివోర్స్ అయ్యింది లే cheat చేశాడు లే
నేను: హో సారి సరే ఆంటీ సరే రండి పాలు పొంగించి ఉన్నాం
ఇంకా తను టీ ఇచ్చింది కాసేపటి తర్వాత పైకి వెళ్లాను
ఏమిటి అసలు అడ్వాన్స్ అడగలేదు సరే మనమే ఇద్దం లే అని ఒక 24000 తీసుకొని కిందకి వెళ్లాను
లక్ష్మి:ఏమిటి అమ్మ వచ్చావు
నేను:ఏమి లేదు మీకు అడ్వాన్స్ ఇద్దాం అని
లక్ష్మి:హా మరచి పోయా ఇవ్వు
నేను: సరే ఇదిగోండి అని ఇచ్చాను
లక్ష్మి తీసుకొని కౌంట్ చేస్తుంది
నేను:ఆంటీ సరి పోయాయా లేదా
లక్ష్మి: 2 months అడ్వాన్స్ ఇచ్చావు సర్లే టిఫిన్ చేస్తావా
నేను:హా సరే ఆంటీ
లక్ష్మి:హేయ్ ఒక్క రిక్వెస్ట్ దయ చేసి ఇంకొక సరి నన్ను ఆంటీ అని పిలవకు నువ్వు నన్ను ఆంటీ అని పిలుస్తూ ఉంటే ఏదో ముసలి దానిని అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది
నేను:హా సరే లక్ష్మి( అవును లే ఎందుకు రాదు మిడిల్ ఏజ్ కదా)
లక్ష్మి:సరే రా
ఇంకా తను టిఫిన్ వడ్డిస్తూ ఉన్నది తను కూడా తిన్నది
నేను:లక్ష్మి ఒక్కటి అడగనా
లక్ష్మి: ఏమిటి విజయ
నేను: మీకు పిల్లలు లేరా
లక్ష్మి: లేరు ఆ waste గాడి వాళ్ల నాకు పిల్లలు లేరు లే
నేను: sorry లక్ష్మి

నేను ఇంకా తినేసి పైకి వెళ్లి పోయా ఏమి పైకి వెళ్లి నిద్ర పోయా కాసేపటికి నిద్ర లేచి చూసాను కిందకి వెళ్ళ కానీ లక్ష్మి కానీ పించలేదు సరే లే బయటికి వెళ్లి ఉంటారు లే అనుకున్న సర్లే టీవీ చూద్దాం అని టీవీ on చేశాను కానీ రిమోట్ కానీ దొరకలేదు
సోఫా మొత్తం చూసా ఒక సారి కుషన్ తేసి చూసాను రిమోట్ దొరికింది దాని తో పాటు ఏదో
వైబ్రేటర్ లాగా కానీ పించింది ఒక సారి on చేసి చూసా సరే అని ఒక సారి పుకూ దగ్గర పెట్టుకున్న
అసలు నాకు స్వర్గం లో తెలి పోతు ఉన్నట్లు ఉన్నది జీవితం లో మొదటి సారి వైబ్రేటర్ వాడడం ఒక్క సారిగా కరి పోయింది హమ్మయ ఏదో సాధించిన దాని లాగా మనసు తేలిక పడి నది ఇంకా ఇది నాకు కావాలి అని పైకి తీసుకొని వెళ్లాను
పైన నా బెడ్ రూం lock పెట్టి నా పాంట్ విప్పేసి పక్కన పడేసాను ఇంకా ప్యాంటీ కూడా విప్పేసి విప్పేసాను ఇంకా వెంటనే వైబ్రేటర్ on చేసి పుకూ మీద పెట్ట అంతే గాలి లో తేలి పోతు ఉన్నట్లు ఉన్నది 10 mins. వరకు నా వది కర్చేసు కున్న
ఒక్క సారిగా తలుపు శబ్దం వినిపించింది అంతే ఈ లోకం లోకి వచ్చి గబ గబ పాంట్ వేసుకున్న తలుపు తీశాను చూస్తె లక్ష్మి కానీ కర్చు కున్న తడి స్పష్టం గా కానీ పించిండి
నేను: ఏమిటి లక్ష్మి ఇప్పుడు వచ్చావు
లక్ష్మి: నా ఒక వస్తువు కానీ పించడం లేదు ఒక సారి పైన కూడా చూద్దాం అని దానిని వెతకడం కోసం వచ్చాను
నేను:సరే లోపలికి రండి

లక్ష్మి లోపల చూసింది మంచం మీద వైబ్రేటర్ కానీ
పించిందీ
లక్ష్మి: ఏమిటి దీనిని వడేశవ
నాకు విపరీతం అయిన సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది బుగ్గలు ఎర్రబడ్డాయి .
లక్ష్మి:దానిని చూసి నవ్వుతూ పర్లేదు లే ఇద్దరం వాడడం లే
నేను: సరే మీ ఇష్టం

లక్ష్మి: దీని కన్నా ఒక్క గొప్ప అనుభూతి ఇస్తాను లే
ఒక్క సారిగా నన్ను బెడ్ మీదకు తోసేసింది నా పాంట్ తేసి నా టాప్ కూడా విప్పేసి పడేసింది ఆవిడ కూడా తన చీరను పూర్తిగా విప్పేసింది తను కేవలం బ్రా ప్యాంటీ మీద ఉన్నది
ఒక్క సారిగా పడికో పెట్టీ నా పుకూ లో తన నాలుక పెట్టీ నాకుతూ ఉన్నది నాకు కూడా విపరీతం అయిన సుఖం తో కర్చెసు కున్న అబ్బా అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ హఅ అని అరుస్తున్న
గొల్లి ని బాగా విడదీసి నా గొల్లి ని నాకుతుంటే నా పూకు వనికిపోతుంది. అలా 10 నిమిషాలు కెలుకుతూ నాకుతుంటే నాకు కారింది.

జిగటగా ఉన్న నా పూకు రసం పూర్తీగా నాకేసింది
లక్ష్మి
నేను: ఏమి సుఖం ఇస్తున్నవు లక్ష్మి జీవితం లో మొదటి సరి ఈ అనుభవం
లక్ష్మి: నాకు కూడా
ఒక్క సారి నా పుకూ మీద ఒక్క గట్టి కీస్ పెట్టీ నా పుకూ ని వొదిలి పెట్టింది
నా మీద కు వచ్చి ఒక్క సరిగా లిప్ కిస్ చేసింది నా రసం మొత్తం నాకే రుచి చూపించింది
తర్వతా నన్ను ఎత్తుకొని బాత్రూం లోకి తీసుకొని వెళ్ళింది
ఒక్క సారిగా shower ఆన్ చేసి నా పుకూ సళ్ళు
మొత్తం కడిగింది ఇంకా సళ్ళు కూడా చీకింది

నాకు కూడా అపలి అనిపించలేదు
లక్ష్మి: ఏమి ఉన్నవే రోజు నిన్ను ఇలాగే చేయాలి అని పిస్తోంది విజయ
నేను: నేను ఇలాంటి లెస్బియన్ సెక్స్ గురించి వినడమే కానీ ఎప్పుడు అనుభవ వించలేదు
నీ పుణ్యమా అని అనుభవించ నువ్వు ఇలా మొత్తం పుకూ మొత్తం కడిగి నా రూం లోకి తీసుకొని వెళ్లి నాకు బట్టలు వేసింది