కావ్య 10 వ భాగం

అప్పుడే పానకం లో పుడక లాగ నాకు అనుకోకుండా తుమ్ము వచ్చింది. ఎంత ఆపుకుందా మనుకున్నా ఆపు కోలేక.. నోరు ముక్కు మూసుకున్నా కూడా కొద్ది శబ్ధం నా నోట్లోంచి రావటం తో నేను భయపడి పోతు నా
రూం లోకి గబుక్కున వెళ్ళి పడుకున్నా. 2,3 నిమిషాల తరువాత నాన్న మా రూం లోకి రావటం, మా ఇద్దర్ని చూసి వెళ్ళి పోయాడు. ఆ తరువాత నేను మళ్ళీ తొంగి చూస్తే..

వాళ్ళ బెడ్రూం బయట నుంచి గాడియ పెట్టి వుండటం తో నాకు పెద్దగా ఏమి కనపడలేదు.. కానీ వాళ్ళ మూలు గులు, ముద్దు ముద్దు గా మా అమ్మ మాటలూ వినిపించాయి.. నన్ను నేను తిట్టు కొంటూ పడుకున్నా.
మర్నాడు పొద్దున్నే నాకు మెలుకువ వచ్చే సరికి ఎప్పటి లాగే అమ్మ, నాన్న వాళ్ళ మంచం మీద పడుకొని వున్నారు..

ఆ రోజు ఆదివారం కావటం తో మేము మెల్లి మెల్లి గా స్నానాలు కానిచ్చి, భోజనాలు అయ్యాక, మధ్యాహ్నం నేను, కవిత బయట ఆడు కొంతుంటే కవిత అంది..

“నిన్న మీ నాన్నే కాదే మా నాన్న కూడా మందు తాగే డె.. పిచ్చి పిచ్చి గా కుక్కలాగ చేసాడె అమ్మ తో.. మంచానికి కట్టేసి మరీ… రాత్రి అంతా వాళ్ళ ఇద్దరిని చూస్తూ సరిగ్గ పడుకొ లేదు..”
నేను ఒక్కసారిగా తుళ్ళిపడ్డా దాని మాటలు విని.. దాని అమ్మని మంచానికి కట్టేసి మరీ దెంగే డా.. నాకు ఇది వినటానికే కొత్త గా అని పించింది.. !!!!!

నన్ను అడిగితే నేను ఏమి తెలియనట్లు “నేను వెంటనే పడుకున్నానే. మీ అమ్మ, నాన్న ఎలా చేసుకొన్నారో నాకు చెప్పవే” అంటే.
అది పెద్ద గొప్పగా.. నా బుర్ర మీద ఒక మొట్టి కాయ కొడుతూ.. మొద్దూ.. ఈ సారి సరిగ్గా నువ్వు చూడు మీ అమ్మ, నాన్న … నీకే అన్ని తెలుస్తాయి.. ఎంత కి అర్ధం కాక పోతే నేను అప్పుడు చెప్తాలే” అంది. దొంగ ముండ.. !!!!
నేను దాన్ని బతిమాలుతూ.. “ఒక్క సారి నాకు వివరం గా చెప్పవా.. నేను కూడా చూసి నీకు చెప్తా కదా..”

అంటే.. అది ఎమను కుందో “చెప్తా.. ఖానీ ఎవరికి చెప్ప కూడదు.. బూతూలు కూడా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది.. నువ్వు ఏమి అనుకోనంటే” అంటూ చెప్పటం మొదలు పెట్టింది… వింటున్న నాకు అని పించింది.. దీని అమ్మ, నాన్న చాలా ముదురు అని.. !!!
నా అమ్మ, నాన్న కి అసలు సిగ్గే లేదు.. ఎన్నో సార్లు నాన్న బాత్రూం లో స్నానం చేస్తూ.. తువ్వాలు మర్చిపోయా, ఇం కోటి ఏదో మర్చి పోయా అంటూ అరుస్తే.. అమ్మ మా ముందరే… లోపలికి వెళ్ళి ఇద్దరూ కలసి ఏదేదో చేసే వారు.. ఇప్పు దిప్పుడే నేను పెద్ద దాన్ని అవుతూన్నానని కొద్ది కొద్ది గా జాగ్రత్త పడుతూ వుంటారు.. 2,3 ఏళ్ళ క్రితం వరకు.. వాళ్ళకి కావల్సి వచ్చినప్పుడు..

కిచెన్ లో, హాల్లో, పడక గాడి లో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు బట్టలు పూర్తి గా విప్పుకొని కసి కసి గా చేసుకొనే వారు.. ఎన్నో సార్లు కిచెన్ లో అమ్మ నిలబడి ఉంటే నాన్న అమ్మ చీర లోకి దూరి ఏదో చేసేవాడు !!!! ఒక సారి అయితే మరీ దారుణంగా చూసానే.. అమ్మ పూర్తి గా బట్టలు విప్పుకొని బాత్రూం లో నేల మీద పడు కొంటె.. నాన్న, అమ్మ తొడల మధ్య లో బొచ్చు తీస్తున్నాడే.. బొచ్చు తీయటం అయ్యాక నాన్న అదే పనిగా అక్కడ నోరు పెట్టి నాకుతూ పోయాడు.. నువ్వు చెప్తే నమ్మవు.. అమ్మ పచ్చి బూతూలు మాట్లాడిందే !!!!

ఎన్నో సార్లు మేము అందరం కూర్చొని TV చూస్తోంటే.. అమ్మ చీర లో చెయ్య పెట్టి సినిమా అయ్యే దాక అక్కడే చెయ్య ఉంచే వాడు.. ఒక సారి రాత్రి పడుకున్న కొద్ది సేపటి కి ఏదో శబ్దం అయ్యి మెలుకువ వస్తే.. హాల్లో అమ్మ ని గోడ మీద వంగో పెట్టి ఏదో చేస్తున్నాడు.. నాకు అప్పటికి వళ్ళు చేసుకొనేది ఏంటో సరిగ్గా తెలియదు.. ఇద్దరి వంటి మీద అసలు బట్టలే లేవు..

ఇంకో రోజు మధ్యాహ్నం అమ్మ ఒక్కతీ రూం లో పడుకొని ఏదో చదువుతోంది.. మధ్య మధ్య లో తొడల్లో, ఛాతీ మీద నొక్కేసుకొంటోంది.. నాకు ఎందుకో అర్ధం కాలేదు.. నేను అమ్మ పక్కనే ఛాతీ మీద ఒక చెయ్య, నడుము మీద ఒక కాలూ వేసి పడు కొని.. ఏమి చదువుతోందా అని చూస్తే… ఏదో నవల చదువుతూన్నా అంది… అంటూ ఒక్క సారి నా చెయ్య ని తన ఛాతీ మీద నొక్కేసుకొంది.. నేను ఒక్క సారిగా ఏమి జరుగుతోందా అని అనుకొన్నా.. ఈ లోపల అమ్మ మళ్ళీ ఎమనుకుందో ఏమో..

గబుక్కున బుక్ మూసి.. పరుపు కింద పెట్టింది… నాకు ఎందుకో ఆ బుక్ చదవాలని అని పించి .. సాయంత్రం అమ్మ, తమ్ముడు కూరలు కొనటానికి అని బయటకి వెళ్తే… కొద్ది సేపు ఆ నవల చది వానే.. పచ్చి బూతూ నవల.. కొత్తగా పెళ్ళి అయిన మొగుడు, పెళ్ళం… వళ్ళు చేసుకోవటం మొదలు పెట్టిందగ్గర నుంచి, వళ్ళు ఇద్దరూ పచ్చి పచ్చి గా బూతూలు మాట్లాడుకుంటు చేసు కోవటం చదివి నాకు జ్వరం వచ్చిన దానిలా వళ్ళు

అంతా వేడి గా, కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయాయి.. నువ్వు చెప్తే నమ్మవు.. ఆ రోజు వరకు నాకు అమ్మ, నాన్న బట్టలు పూర్తి గా విప్పి ఏమిచేసుకొనే వారూ తెలియదు. కానీ ఆ నవల చదివింది ఎక్కువ సేపు కాక పోయినా.. చాలా విషయాలు తెలే సాయి.. మొదటి సారి నా దాని మీద చెయ్య వేసుకొని నిమురుకున్నా.. ఎక్కువసేపు చదవలేక పోయానే !!!!!!

ఆ రోజు అమ్మ చాలా బాగా తయారు అయ్యింది. నాన్న ఇంటి కి వచ్చే టైం కి.. నాన్న కూడా స్నానం చేసాక అందరం కూర్చొని భోజనం చేస్తోంటే.. నాన్న మందు తాగుతూ తింటున్నాడు.. అప్పుడే అమ్మ అంది. మీరు తెచ్చిన నవల చాలా బావుంది.. మధ్యాహ్నం కొద్ది సేపు చదివే సరికి వళ్ళు అంతా తిమ్మిరి ఎక్కి “నా పూ.. బంక బంక గా తయారు అయ్యి.. చదవ లేక మానేసా”

(ఈ మాటే అంది..) నాన్న నవ్వుతూ.. నీకే కష్టం అని పించింది అంటే.. నిజం గానే చాలా బావుండే వుంటుంది.. అమ్మ దానికి కోపం గా …
“ఛీ.. అయితే పోండి. ఈ రాత్రి కి నేను పిల్లల దగ్గర పడు కుంటా..” అంటు బుంగ మూతి పెట్టింది… నేను ఏమి పట్టించు కోనట్టు TV చూస్తు తింటున్నా.. లోపల లోపల .. నిజం గానే అమ్మ ఇవ్వాళ మా దగ్గర పడుకోదు కద అని కంగారు పడుతూ..

నాన్న నవ్వుతూ “నీ.. దొంగ.. కోపం పోగొట్టటం నాకు తెలుసులే ..” అంటు మళ్ళీ గ్లాస్లో ఎదో పోసుకొని తాగేడు.. ఆమ్మ “నాది ఏమి దొంగ కోపం కాదు.. నిజం గానే పిల్లల దగ్గరే పడుకుంటా..” అంది.. నాన్న నవ్వుతూ అమ్మని చూసాడు.. |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !

భోజనాలు అయ్యాకా.. కసేపు TV చూసిన తరువాత ఎప్పటి లాగే అమ్మ మమ్మల్ని ఇద్దరిని పడుకో పెడుతూ.. మా పక్కనే పడుకుంది.. ఇప్పటి కి వెళ్ళదు.. నాకు నిజం గానే అమ్మ వెళ్ళదే మో అని పించింది.. నేను పడుకుండి పోయినట్లు దొంగ నిద్ర పోతున్నాను.. దుప్పటి నా ముఖం మీద కంట కప్పుకొని… ఈ లోపల నాన్న వచ్చి.. అమ్మ పక్కనే నేల మీద కూర్చొని .. “ఇంక పిల్లలు పడుకున్నారు.. రావే.. అమ్మాయి గారికి నిజం గానే కోపం వచ్చి నట్టుంది” అంటూ ముద్దులు పెడుతూన్న శబ్దాలు వస్తున్నాయి.. అమ్మ “నేను రాను… ఇవ్వాళ ఇక్కడే పడుకుంటా..” అంటు మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చెప్తోంది.. ఈ లోపల ఏదో అయ్యి… “ఛీ.. నన్ను వదలండి..” అన్న అమ్మ మాటలు విని ఉండలేక దొంగ చూపులు చూస్తే… అమ్మ మెడ కింద ఒక చెయ్య, నడుము కింద ఇం కో చెయ్య వేసి అమ్మని ఎత్తు కొని లేచి నిలబడ్డాడు.. అప్పుడే చూసా..
నాన్న వంటి మీద ఒక్క బట్ట కూడా లేదు.. తొడల మధ్య నల్ల గా, పొడుగ్గా ఏదో కనిపించింది.. అమ్మ

వదిలించు కోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ.. కాళ్ళు, చేతులు వేగం గా ఊపుతూ.. నాన్న జుట్టు పట్టు కొని లాగుతోంది.. నాన్న అలాగే అమ్మ ని ఎత్తుకొని మా గాడిలోంచి బయట కి నడుచు కొంటూ వెళ్ళాడు.. నేను ఉండబట్ట లేక.. తలుపు సందులోంచి చూస్తే..

అమ్మ … హల్లో గోడ దగ్గర గా కిందకి దించి.. తన ఒక చెయ్య తో అమ్మ రెండు చేతులూ పైకంట ఎత్తి పట్టు కొని…
రెండో చెయ్య అమ్మ పిర్రల మీద వేసి కసిగా తనలో కి వత్తేసుకొంటూ .. అమ్మని ముద్దు పెట్టు కోవటాని కి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు.. అమ్మ ఎక్కడా నాన్న మాట వినటం లేదు.. ఈ లోపల అమ్మ బుర్ర వెన క్కాల చెయ్య వేసి.. కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తు.. అమ్మ ముఖం మీద తుప్.. తుప్.. తుప్ మంటూ ఉమ్ములు వేసాడే.. (నాకు ఏమి అర్ధం కావటం లేదు..) … విదిలించు కొంటున్నా అమ్మ ఒక్క సారిగా ఆగి నాన్న కేసి చూడటం మొదలు పెట్టింది.. అక్కడి తో ఆగ కుండా.. నాన్న టపీ.. టపీ.. మంటూ అమ్మ బుగ్గ మీద గట్టి గా కొట్టి, అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ “దొంగ పూకు ముండా.. నిన్ను ఇవ్వాళ కసి కసిగా దెంగుతా. బేవర్సు లంజా..” .. అంటూ… అమ్మ ముఖం మీద తన ఉమ్ముని తనె పిచ్చి పిచ్చి గా నాకుతూ.. “నువ్వు అంటే నాకు పిచ్చే లంజా.. నువ్వు, నీ పూకు లేకుండా నేను బతక లేనే పూకు ముండా.. నీ యమ్మని దెంగా.. నీ యమ్మ పూకు లో మడ్డ పెట్టి దెంగా..” అంటు అమ్మ నోట్లో నోరు పెట్టి నాకేస్తు..