కావ్య 11 వ భాగం

మళ్ళీ పిర్రలు పిసికేస్తోంటే.. అమ్మ.. విదిలించు కోవటం ఆపేసి.. ముద్దు అవ్వగానే.. నాన్న ముఖం లోకి అదో రకం గా చూస్తూ అంది.. ” మళ్ళీ ఉమ్ము వేసి నాకు..” నాన్న రెచ్చి పోతూ.. ” కసి పూకు లంజా.. అందుకే నువ్వు అంటే నేను పడి చస్తా.. నీ వళ్ళు అంతా.. ఉమ్మి నాకుతానే లంజా..” అంటు.. మళ్ళీ మళ్ళీ అమ్మ మీద ఉమ్ముతూ నాకుతోంతె… ఆ మ్మ.. నాన్నై గట్టిగ పట్టుకొని… ణాన్న చాతి మీద తన చాతి తో రుద్దేసుకొంటు.. నాన్న చంకలో నోరు పెట్టి నాకింది కూడా….
నాన్న మళ్ళీ అమ్మ ని ఎత్తుకొని ఇద్దరు వాళ్ళ రూం లోకి వెళ్ళరు.. వళ్ళు తలుపు పూర్తి గ ఎప్పుడు వేసుకోరు….

ఇద్దరు మంచం మీద పడి.. గట్టి గా కౌగలేంచుకొని.. కుక్క లాగ మంచం మీద పడుకొని దొం ……ఆ తరువాత అమ్మ ని నించొపెట్టి బట్టలు పూర్తి గా విప్పి తన మీద పడు కొ పెట్టు కొని అమ్మ ని ముద్దదుతూ.. పిర్రలు పిసిక్కదే….. ఆ రోజు రాత్రి అమ్మ కుయ్యొ మొర్రూ అని అరుస్తు పచ్చి గా దెంగించు కొంది…
ఎప్పటి లాగే రోజులు గాడిచి పోతున్నాయి.. వీలు ఉన్నప్పుడు అమ్మ, నాన్న శృన గారం చూస్తోనే వున్నా.. ఈ లోపల బాలూ గాడు కూడా ఊరినించి రావటం జరిగింది.. నేను మటు కు బాలూ గాడిని నా వంటి మీద చెయ్య వెయ్య నీయటం లేదు..

మధ్యనే పక్క వూర్లో ఉన్న ఎ మెడిచల్ లీవ్ మీద వెళ్తే.. నాన్న కి డబల్ డ్యుటీ పడింది.. వారం లో సగం ఇక్కడ మిగితా సగం అక్కడ. ఒకో సారి పూర్తి వారం అక్కడే గాడ పటం మొదలు పెట్టాడు..

నేను, అమ్మ,బాలూ, తమ్ముడు అందరం నాన్న లేనప్పుడు ఒకే రూం లో పడుకుంటు వుండే వాళ్ళం.. అమ్మ కి, నాన్నికి మధ్య దెంగుడు కూడా బాగా తగ్గిపోయింది…. నాన్న ఆది వారం ఇంట్లో ఉన్నా పాపం బాగా అలిసి పోవటం తో పెద్ద గా దెంగు కోవటం కూడా అవ్వటం లేదు.. పాపం మా అమ్మ ఆగ్లేక స్వయం త్రుప్తి చేసుకొంటూ త్రుప్తి పడుతోందని నేను అనుకొన్నా..
ఇలా రోజులు నడుస్తోంటే… ఒక రోజు పొద్దున్నే నిద్ర లేచి చూస్తే.. చిన్న మంచం మీద విడి గా పడు కొనే బాలూ గాడు.. తమ్ముడిని ఆ పక్కకు నెట్టి .. అమ్మ పక్కనే నడుము మీద కాలు వేసి పడుకోవటం చూసి నాకు ఒక్క సారిగా భయం వేసింది.. కొంపదీసి బాలూ గాడు అమ్మ తో ఏమి చెయ్యటం లేదు కదా అని..
రోజూ రాత్రి చిన్న మంచం మీద బాలూ ఒక్కడూ, పెద్ద మంచం మీద నేను, అమ్మ, తమ్ముడు పడుకుంటా ము.. ఆ రోజు రాత్రి చాలా సేపు మెలుకువ గా ఉండి చూసినా ఏమి జరగలేదు… కానీ పొద్దున్న లేచి చూస్తే బాలూ గాడు నిన్నటి

లాగే అమ్మ మీద కాలు వేసి పడుకున్నాడు.. ! నాకు ఒక పక్క బాలూ గాడి మీద కోపం, ఇంకో పక్క అమ్మ మీద అను మానం మొదలు అయ్యాయి..
2 రోజులు అదే విధం గా జరగటం చూసి.. నా బుర్ర లో ఆలోచన వచ్చి.. ఆ రోజు రాత్రి నేనే
బాలూ గాడు పడుకొనే చోట పడుకునటా అని చెప్పి, బాలూ గాడిని అమ్మ పక్కన పడుకొ మన్నా.. ఎదురు చూస్తూ.. నాకు తెలియకుండా నే నిద్ర పోయా…చటుక్కున ఒక రాత్రి వేళ మెలుకువ వచ్చి చూస్తే… అమ్మ,
బాలూ ఒకే వైపు తిరిగి, ఒకళ్ళ ని ఒకళ్ళు గట్టిగా పట్టు కొని పడుకొని ఉన్నారు… వంటి మీద దుప్పటి కప్పి ఉండటం తో లోపల ఏమైనా జరుగుతోందా అని అను మానం వచ్చింది… అయినా కూడా.. దొంగ వెధవ బాలూ గాడు అమ్మ ని ఎందుకు పట్టు కోవాలి .. !!! నాకు ఎందుకో అమ్మ మీద కోపం రావటం లేదు !!!!
అదే టైం లో దుప్పటి లోపల వాళ్ళ నడుము దగ్గర ఏదో కదలిక మొదలు అయ్యింది.. నాకు ఏమి జరుగుతోందో అర్ధం కాక పిచ్చి ఎక్కుతోంది.. ఈ లోపల అమ్మ తన రెండు చేతుల తో బాలూ గాడి జుట్టు పట్టు కొని వాడి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టింది !!!!!!!!!! అమ్మ లంజా.. నీలో లంజ తనం కూడా వుందా.. నాన్న అంత చక్కగా దెంగి నా కూడా నీకు 2 నెలల పాటు సరిగ్గా దెంగుడు లేకపోతే.. వీడితో రెడీ అయిపోతున్నావా అను కొంటూ.. బాలూ గాడి పీక పిసికి

చంపేద్దామ అన్నంత కోపం వచ్చింది.. అమ్మ మీద నాకు ఎందుకో కోపం రావటం లేదు…
ఈ లోపల నడుము దగ్గర కదలికలు ఎక్కువ అయ్యాయి… కొంపతీసి బాలూ గాడు అమ్మ ని దెంగుతూ న్నాడా లేక… పూకు లో వేళ్ళు పెట్టాడ.. నాకు అర్ధం కావటం లేదు.. అమ్మ
మెలికలు తిరుగుతూ, ఒక చెయ్య దుప్పటి లోపలి కి దూర్చగానే… బాలూ గాడు ఆబ్బా అత్తా.. ఇంకా గట్టి గా పట్టు కో అన గానె.. నాకు అర్ధం అయ్యింది.. వీళ్ళు ఇద్దరు చేతులతో పనులు చేసు కొంటున్నారు అని.. అప్పుడు అనుకున్నా అమ్మ ఎంత కసే నీకు.. లంజ లాగ 16 యేళ్ళ కుర్రాడి తో కూడా దెంగించు కొంటున్నావు.. !!!!!
అంత కన్నా వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన కూడా పెద్ద గా ఏమీ జరగ లేదు.. చెరో వైపూ తిరిగి పడుకున్నారు.. మర్నాడు నాన్న రావటం తో రెండు రాతులు అమ్మ కి సివరాత్రే అయ్యి ఉంటుంది.. అమ్మ, నాన్న తలుపు జాగ్రత్త గా వేసుకొని చేసు కోవటం తో నేను ఏమి చూడలేదు.. రెండు రోజు అయితే.. తమ్ముడు గొడవ పెడితే.. వాడిని కూడా తమతో పాటే పడుకో పెట్టు కున్నారు.. !!!!!
ఆ తరువాత మళ్ళీ నేను విడిగా, అమ్మ, బాలూ ఒకె మంచం మీద పడుకోవటం …. మళ్ళీ మొన్నాటి లాగే… దుప్పటి లో ఎవో జరుగు తున్నాయి..

మర్నాదు… స్కూల్ కి వెళ్ళిన తరువాత బాలూ గాడు
మొదటి పిరీయడ్ అవ్వగానే కడుపు లో నొప్పిగా ఉందంటూ… ఇంటికి బయలు దేరాడు !!!! నాకు ఒక్క సారిగా కోపం, ఏడుపు కలిపి వచ్చాయి.. ఎందుకో తెలియదు… బాలూ గాడు అమ్మ ని దెంగు తాడనో లేక బాలూ గాడు అమ్మ తో సుఖ పడుతూన్నాడనో.. నాకే అర్ధం అవ్వటం లేదు…. !!!!! –

ఆ రోజు మధ్యాహ్నం ఇంటి కి వచ్చే సరికి బాలూ గాడిని అమ్మ తీసుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిందని పక్క ఆంటీ చెప్పింది.. అప్పుడు నిజం గానే వీడికి వంట్లో బాలేదని అను కొన్నా.. కానీ నాకు తెలియని నిజం ఇం కోటని నాకు అప్పుడు తెలియ లేదు..
ఆ రోజు రాత్రి వాళ్ళ ఇద్దరిని చూసి నాకు ఎందుకో బాలూ గాడికి వంట్లో బాలేదు అన్నాది నమ్మ బుద్ది కాలేదు….. దుప్పటి లోపల ఏమి జరుగు తోందో నాకు అర్ధం కావటం లేదు కాని.. అమ్మ మటుకు మూలు గుతూ మంచం మీద మెలి కలు తిరిగి పోతోంది..!!! నా వల్ల కాదురా బాలూ.. రేపు కూడా స్కూలు మానేయి……. అంటోంది… నాకు ఒక్క సారిగా గుండె యల్లు మంది.. అమ్మ అన్న మాటలు విని.. దొంగ లంజ కొడక.. బాలూ.. స్కూల్ మానేసి అమ్మ ని దెంగుతూ న్నావు రా నువ్వు.. లంజ కొడకా ..అను కొంటూ…

కావాలనే.. గట్టి గా దగ్గా.. నిద్ర లో చేసినట్టు.. వాళ్ళు ఇద్దరూ కంగారు గా విడిపోయి పడుకున్నారు !!!!
రాత్రి అంతా నాకు సరిగ్గా నిద్ర లేదు.. నేను స్కూల్ కి
వెళ్ళాలి … కానీ వీళ్ళు ఇద్దరూ ఏమి చేసుకొంటారో కూడా చూడాలి… అని అలోచి స్తోంటే.. నా బుర్ర లో తళుక్కున ఒక ఆలోచన వచ్చింది.. |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !
మా ఇంట్లో వీధి గది ఒకటి ఉంటుంది.. ఆ రూం పెద్ద గా ఎవరు వాడ ము.. ఇంటి కి చివరి గా ఉంటుంది.. ఆ గది లోంచి పెరట్లో కి డోర్ ఉంది.. నేను స్కూల్ కి వెల్తూ.. ఆ గది తలుపుకి గొళ్ళెం పెట్టకుండా.. స్కూల్ కి మామూలు గా వెళ్ళి.. ఒక పిరీయడ్ కూడా ఉండలేక.. ఒంట్లో బాలేదంటూ వచ్చేసి.. ఆ రూం లోంచి ఇంటి లోపలికి వస్తే..ఆ తరువాత ఎలాగో అలాగ వీళ్ళు చేసేది చూడచ్చు లే అను కొంటు పడుకున్నా…
మర్నాడు పొద్దున్నే లేచి .. స్కూల్ కి వెళ్ళే ముందర ఎవరూ చూడ కుండా ఆ రూం గొళ్ళెం తీసి.. నేను, తమ్ముడు వెళ్ళి పోయాము…
బాలూ గాడు మేము వెళ్ళే దాకా నిద్ర కూడా లేవలేదు..
స్కూల్ కి వెళ్ళానే కానీ నా మన సంతా ఇంటి మీదే వుంది.. మొదటి పిరీయడ్ కూడా పూర్తి గా అవ్వకుండా.. ఒంట్లో

బాలే దంటూ బయట పడ్డా.. నెమ్మది గా ఇంటి దగ్గరకి వచ్చా..
మా పక్క ఇంటి ఆంటీ చూదకుండా… గేటు చప్పుడు కాకుండా జాగ్రత్త గా ఇంటి లోకి దూరా.. ఇంట్లో అన్ని తలుపులు వేసి వున్నాయి.. వీధి తలుపు నెమ్మది గా తోసుకుంటూ లోపలికి వచ్చా…. హల్లో అమ్మ ఎవరితోనో ఫోన్ లో మాట్లాడుతోంది.. బాలూ గాడు బాత్రూం లో స్నానం చేస్తున్నట్టు శబ్దం వస్తోంది…
ఆ రూం లో దొంగ లాగ నాక్కి కూర్చొని … అమ్మ ని హల్లో చూస్తే.. అమ్మ దివాను మీద కాళ్ళు రెండూ చాపుకొని కూర్చొని … ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ.. ఒక చెయ్య తో తన బాయిల మీద నిమురు కొంతోంది.. ఇంతలో బాలూ గాడు స్నానం పూర్తి చేసి వంటి మీద ఒక్క తువ్వాలు కట్టుకొని బయటకి వచ్చాడు.. అమ్మ పక్కనే కూర్చొని పొట్ట మీద చెయ్య వేసి ని మరుతోంటే.. అమ్మ వాడి చెయ్య ని పట్టు కొని ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ నే… వాడి వేళ్ళు నోట్లో పెట్టుకొని చీకటం మొదలు పెట్టింది.. “ఎంత కసే నీకు అమ్మా..” అను కొన్నా… ఈ లోపల బాలూ గాడు తన రెండో చెయ్య ని మళ్ళీ అమ్మ పొట్ట మీద వేసి నిమురుతూ బొడ్డు లో పెట్ట గానే.. అమ్మ వాడి కేసి కసిగా చూస్తు చటుక్కున వాడి వేలు కొరికింది… వాడు ” ఇ
బ్బ ……..
వా యి ..” అంటూ… ఒక్క సారి అమ్మ నడుము పట్టు కొని పిసికి వదిలాడు..

అమ్మ… ఒక్క సారి గా తన మెడ వెనక్కి వంచుతూ.. వాడి చెయ్యని తన నడుము లోన కి దోపేసుకుంది.. నాకు చెమట్లు పడుతున్నాయి.. చేతులు వణుకుతున్నాయి.. ఇంతలోనే ఫోన్ అయ్యి నట్లుంది… అమ్మ ఫోన్ పెట్టే సి… వాడి జుట్టు గట్టి గా పట్టు కొని… తన ముఖం దగ్గ కి లాక్కొని ” దొంగ వెధవా అంత గట్టిగా పిసుకుతావే మిట్టా.. నొప్పి పెడుతోంది రా. నా నడుము” అంటు రెండో చెయ్య తో వాడి చెంప మీద దెబ్బ వేసింది.. వాడు కసిగా రెండు చేతులు అమ్మ వీపు చుట్టూ రా వేసి తన లోకి లాగే సు కొంటూ.. “నడుము కంది పోవాలి … పిరలు చితికి పోవాలి .. అంత కసిగా దెంగుతా నిన్ను” అంటు అమ్మ పెదాల మీద తన పెదాలు పెట్టి ముద్దు పెడుతోంటే.. అమ్మ “AMMW..చిత కొట్టెయ్యి … నా పిర్రలు చించి మరీ దెంగు..” అంటు.. వాడి వీపు చుట్టూ రా తన చేతులు వేసి.. మరింత తన లోకి నొక్కేసుకొంది…
నాకు అప్పుడే అని పించింది.. “బాలూ గాడి కి దెంగటం లో బాగా అనుభ వం వున్నాట్టుందే… లేక పోతే… అమ్మ లాంటి అనుభవం వున్న ఆడది. వీడికి ఇంతగా బానిస అవుతూందా……..?”.
ఆ తరు వాత అమ్మ అన్న మాటలు విని నాకు ఒక్క సారిగా తుళ్ళి పడ్డా.. “ఒరేయ్ బాలూ.. మీ అమ్మ, నాన్న చాలా బాగ చేసుకుంటారని అన్నావు.. మీ అమ్మ కూడా నాతో అప్పుడె ప్పుడో అదే అంది రా.”

బాలూ గాడు “అవును అత్తా…. అమ్మ, నాన్న చాలా బాగా చేసుకుంటారు.. నేను 7 వ తరగతి లోకి వచ్చే వరకు వాళ్ళ తోటే పడుకొనే వాడిని.. చాలా సార్లు చాలా దగ్గర గా మరీ చూస.. రాత్రి పూట ఇంట్లో ముగ్గురమే వుంటాము కదా… ఎన్నో సార్లు పూర్తి నగ్నం గా బెడూం లోంచి బయటకు వెళ్ళి.. వేరే రూం లో చాల సేపు ఎంటేంటో చేసుకొనే వారు… నీకు ఇంకో చాలా పెద్ద రహస్యం చెప్తా అత్తా… మా నాన్న , అమ్మ చాలా సార్లు TV లో బూతూ సినేమా చూస్తూ, కలిసి మందు కొడుతూ చేసుకొన్నారు !!!!!!!”
“అమ్మా ఏంట్రా… నువ్వు ఏమి మాట్లాడుతూ న్నావు..” అంటూ “ఇంత కీ అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు రా..” అంది.
బాలూ గాడు నవ్వుతూ.. ” అంతకు ముందు 4 రోజులు నాన్న పొలాని కి ఎవో క వాలి లే అంటూ పట్నం వచ్చాడు.. ఆ రోజు పొద్దున్నే అమ్మ తో అంటోంటే నేను విన్నా.. “అబ్బా.. రాత్రి దాకా ఆగలేనే.. నిన్ను ఎలాగైనా దెంగాలే.. రాత్రి లోపల..” నేను ఆ రోజు సినిమా కి వెళ్తా అంటూ మధ్యాహ్నం ఇంట్లోంచి బయట పడ్డా.. నిజాని కి.. నేను బయట కి వెళ్ళి వెంటనే.. దొడ్డి దారి లోంచి లోపలికి వచ్చి నా రూం లో దాక్కున్నా.. !!

అమ్మ “ఒరేయ్.. బాలూ .. చంపుతూన్నావు.. రా.. ” అంటూ… వాడి చెయ్య ని పచ్చి గా తన చీర లోపలికి తోసుకొని.. “ఒరేయ్.. దీన్ని పిసుకుతూ చెప్పరా.. ” అంది…
బాలూ గాడు రెచ్చి పోయి… వంటి మీద ఉన్న తువ్వాలు తీసి పడేసి.. (అమ్మో !!!!.. బాలూ గాడి సుల్ల కూడా నాన్న సుల్ల లాగ ఎంత పెద్ద గా ఉందో అనుకున్నా !!!!), అమ్మ ని దివాను
మీద పడుకో పెట్టి, చీర తొడల దాకా ఎత్తి.. కాళ్ళు ఎడం గా జరిపి.. కసుక్కున ఆ తొడల మధ్య లోకి ఒక చెయ్య దూర్చగానే… అమ్మ “హు….. అబ్బా.. బాలూ.. పిచ్చి ఎక్కిస్తున్నావు.. రా.. చెప్పరా.. వాళ్ళు ఆ రోజు ఎలా చేసుకొన్నారు.. చెప్పూ..” అంటూ.. బాలూ గాడి చెంపల మీద నిమర సాగింది..బాలూ గాడు చెప్పటం మొదలు పెట్టాడు ..
ఇంకా ఉంది..