కావ్య 9 వ భాగం

అదే వాసన వస్తోంది అని అని పించింది. కాని ఎందుకో నమ్మ బుద్ది కాలే కానీ అమ్మ చీర మటు కు బాగా నలిగింది అని పించింది. ఎప్పుడు లేనిది ఆ రోజు ఎందుకో అమ్మా, నాన్న ల బెడ్రూం తలుపులు దగ్గర గా వేసి ఉన్నాయి.
భోజనం చేస్తూ వుండగా తమ్ముడు TV పెట్ట మంటే. ఇప్పటి దాకా చూసిన సిని మా సరిపోలేదా అంటూ అమ్మ వాడిని విసుక్కుంది. నాకు ఎందుకో అది కొత్త గా అనిపించింది. భోజనం అవ్వగానే ఇంక పడుకుంటారా అంటూ అమ్మ తొందర పెట్టడం చూసి నాకు ఈ రోజు ఏదో జరుగుతూంది, ఎలాగైనా తెలుసుకోవాలని బాగా అని పించింది.
తమ్ముడు తిన్న వెంటనే అప్పటికే రాత్రి, 10:15 అవ్వటం తో నిద్ర వస్తోంది అన్నాడు. ఎప్పుడూ లేంది.. ఆ రోజు అమ్మ వాళ్ళ బెడూం లోంచి కాకుండా.. మా బెడూం లోకి హల్లోంచి వుండే డోర్ గుండా తమ్ముడి ని తీసుకు వెళ్ళటం జరిగింది నేను కూడా ఎమిటా అని ఆలోచిస్తూ అమ్మ వెన క్కాలే లోపలి కి వెళ్ళి నైట్ డ్రెస్ లోకి మారి నాకు కూడా బాగా నిద్ర వస్తోంది అంటూ పడుకున్నా.

అమ్మ మమ్మల్ని ఇద్దరిని మంచం మీద పడుకో పెట్టి ఇప్పుడే వస్తా అంటూ.. హాల్లోకి వెళ్ళి.. మా బెడ్రూం తలుపు బయట నుంచి ఎప్పుడు లేనిది గడియ పెట్టింది. ఆ తరు వాతా వాళ్ళ బెడూం లోకి వెళ్ళి నాన్న తో అంది ఇంక మీరు హల్లోకి వెళ్ళచ్చు అంటూ.. మళ్ళీ మా ఇద్దరి దగ్గరకు వచ్చి తమ్ముడి ని పడుకో పెడుతూ నన్ను కూడా పడుకో ఇప్పటికే బాగా లేట్ అయ్యింది అంది. నాకు ఏమి అర్ధం కావటం లేదు. ఏదో చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఇద్దరూ… అను కుంటూ పడుకున్నాట్టు నటించా. ఆ రోజు అమ్మ… మా ఇద్దరి దగ్గర చాలా సేపే కూర్చొంది. అంతే కాకుండా.. మీము పడుకున్నాము అని అని పించా కా… మా బెడ్రూం డోర్ కర్టెన్ పూర్తి గా వేసేసి.. తలుపు దగ్గర జార్ల పరిచి వాళ్ళ బెడ్రూం లో లైట్ తీసేసి హాల్లోకి వెళ్ళింది.
నేను రెండు నిమిషాలు కూడా బెడ్ మీద పడుకో లేక పోయా. ఈ రోజు దొరికి పోయినా సరే.. ఏమి జరుగుతూందో చూసి తీరాలి అని నిర్నయించుకొని..
లేచి.. సబ్దం రాకుండా నెమ్మది గా తలుపు కొద్దిగా తెరిచి వాళ్ళ బెడ్రూం లో అడుగు పెట్టి చూస్తే.. నా దురదృష్ట మీ మొ కాని.. వాళ్ళ బెడూం లోంచి హల్లోకి వెళ్ళే తలుపు కూడా పూర్తి గా దగ్గరకు వేసి ఉంది.

ఇప్పుడే మీ చెయ్యలి రా అనుకుంటూ ఉండగా.. నాన్న ఇప్పుడే వస్తా సిగరెట్ పేకెట్ మర్చి పోయా అంటూ బెడ్రూం వైపు రావటం.. నాకు అక్కడ నుంచి వెళ్ళే టైం కూడా లేకపోవటం తో గబుక్కున బీరువా పక్క గా వెళ్ళి నించొన్నా. నాన్న లోపలికి వచ్చాక నాకు కనపడ లేదు కాని.. వాళ్ళ మంచం పక్క నుంచి పేకెట్ తీసుకొని వెళ్ళటం మటుకు తెలిసింది నా అదృష్టం ఈ సారి నిజం గా బావుంది. నాన్న హల్లోకి వెళ్తూ ఈ సారి బెడ్రూం తలుపు వెయ్యం మర్చి పోయి వెళ్ళాడు. నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. ఆ
నాన్న వెళ్ళ గానే.. నేను నెమ్మది గా కర్టెన్ పక్కనుంచి తొంగి చూసే సరికి.. నా జీవితం లో మరొక్క సారి నేను చూసింది నా కళ్ళ తో నమ్మ బుద్ది కాలేదు. అమ్మ కుర్చీ లో కూర్చొని, కాళ్ళు రెండు ఎదురు గా ఉన్నా టేబుల్ మీద పెట్టింది. చీర మోకాళ్ళ దాకా ఎత్తేసి ఉంది. చీర పమిట వళ్ళో ఉంది. ఒక చేతిలో ఏదో గ్లాస్ పట్టు కొని ఉంది. అందులో బంగారం రంగు లో ఏదో ద్రవం ఉంది. నాన్న అమ్మ పక్కనే కూర్చొని సిగరెట్ వెలిగించి అమ్మ చేతిలోని గ్లాస్ తీసుకొని అమ్మని అమ్మాంతం తన మీద కి లాక్కున్నాడు. అమ్మ.. అదో రకం గా మత్తుగా

మాట్లాడుతున్నట్టు.. నాన్న భుజాల మీద తల పెట్టి అంది “అబ్బా.. ఆ లుంగీ ఎందుకు.. తీసెయ్యి. ఇవాళ ఏంట్రా.. సాయంత్రం నుంచి పిచ్చి ఎక్కిస్తున్నావు.. దానికి తోడు ఈ మందు కార్యక్రమం కూడా పెట్టావు” అని అంటూ నాన్న చేతి లోని శిగరెట్టు తీసుకొని నోట్లో పెట్టుకొని… రెండో చెయ్య తో చీర ని తొడల మీకంట లాక్కుని.. చటుక్కున నాన్న చెయ్య తన రెండు తొడల మధ్య కంటా తోసింది.
నాన్న నవ్వుతూ.. ఏమి అనకుండా తన చెయ్య ని అమ్మ తొడల మధ్య నుంచి వెంటనే తీసి నడుము పైకెత్తి చటుక్కున లుంగీ తీసి పారేసాడు. నాన్న తొడల మధ్యన తొండ చాలా పొడుగ్గా, లావుగా నల్లగా మెరుస్తూ కనిపించింది. అంతే కాకుండా.. నాన్న.. గ్లాస్ లోని మందు తన నోట్లో పోసుకొని… ఎదురు గా వున్న టేబుల్ మీద గ్లాస్ పెట్టి .. అమ్మ వైపు తిరిగి ఒక చెయ్య తో అమ్మ మెడ వెన క్కా ల చెయ్య వేసి గట్టి గా పట్టుకొని రెండో చెయ్య అమ్మ చీర కుచ్చెల్ల లోపలి నుంచి దూరుస్తూ, చటుక్కున అమ్మ నోట్లో నోరు పెట్టి అమ్మ నోట్లో తన నోట్లో వున్న మందు పోసి.. “తాగవే లంజా.. మందు తాగుతూ నా మడ్డ కుడువు. నీ యమ్మ నిన్ను ఎంత సేపు దెంగి నా తనివి తీరదు. ఇంక ఇంకా నీతో రతి చేస్తూ

ఉండాలని పిస్తుంది” అన్నాడు. నాకు మళ్ళీ పిచ్చి ఎక్కింది.. అమ్మ.. ఏంటి మందు కూడా తాగే స్తూంది.
అమ్మ కూడా అదే టైం లో నాన్న ని గట్టిగా కౌగలించుకొని.. నాన్న ముఖం మీద నాకేస్తూ” నువ్వు వద్దన్నా కూడా నీ మడ్డ గుడూస్తూనే వుంటాను… రా.. లంజ కొడకా.. నీతో నాకు కూడా రతి చాలా విచ్చల విడిగా చెయ్యాలనే వుంటుంది. ఎప్పుడూ చేస్తూ వుండాలని అనిపిస్తూ వుంటుంది. అందుకే ఎప్పుడూ ఎక్కడైనా సిగ్గు పడకుండా మరీ చేయించు కుంటూ వుంటా, నీతో పాటు మందు తాగుతూ మరీ విచ్చల విడిగా చేయించు కుంటా నువ్వు స్వర్గం చూడు. నాకు స్పంగారం లో స్వర్గం చూపించు. ప్రతీ సారీ మర్చి పోలేని సుఖం ఇవ్వు..” అని అంటూ… సిగరెట్ నోట్లో పెట్టు కొని లేచి నించొని చటుక్కున తన జాకేట్టు, చీర విప్పేసి నాన్న వళ్ళో రెండు కాళ్ళు చెరో వైపు వేసి కూర్చొంది. ఇప్పుడు అమ్మ వంటి మీద లంగా ఒక్కటే వుంది.
అమ్మ నోట్లో ని సిగరెట్ తీసి కింద పడేసి నాన్న.. చాలా గట్టి గా అమ్మని కౌగలించు కొని.. అమ్మ నోట్లో నోరు పెట్టి కసి కసి గా ముద్దులు పెడుతు.. చాల సేపు ఇద్దరూ

అలాగే ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు తడుము కుంటూ కూర్చొని పోయారు.
కొద్దిసేపు తరువాత నాన్న.. అమ్మని పక్కనే కూర్చోపెట్టి.. “గ్లాస్ లో మందు అయిపోయింది.. ఐస్ ముక్కలు పట్రా ఇంకో పెగ్గు కలుపుతా” అన్నాడు. అమ్మ లేచి నుంచో గానే చటుక్కున అమ్మ లంగా జారి కింద పడింది.. “దొంగ ముండ… లంగా బొందు ముడి ఎప్పుడు తీసావు రా.. నాకు తెలీనే లేదు” అంటూ అలాగే నగ్నం గా నడుచు కొంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళి ఐస్ ముక్కల ప్లేట్ లో పెట్టి పట్టుకు వచ్చింది… అమ్మ.
నాన్న సిగరెట్ వెలిగించు కొంటే.. అమ్మ.. ఇంకో పెగ్గు మందు కలిపి నాన్న చేతి కి ఇచ్చి, నాన్న పక్కనే కూర్చొని ఒక కాలు నాన్న తొడల మీద నుంచి వేసింది.. ఇప్పుడు అమ్మ తొడ నాన్న తొండ ని పొత్తి కడుపు లోకి నొక్కేస్తూ.. అమ్మ తన ఉపస్తు ని నాన్న నడుము మీద ఒత్తు కుంటూ….. నాన్న మీదకి ఒరిగి కూర్చొంది. ఒక చేత్తో నాన్న చాతీ మీద, పొట్ట మీద మృదువుగా నిమురుతూ.. ఇంకో చెయ్య నాన్న నడుము వెనక వైపు నుంచి తెచ్చి నాన్న తొడ మీద వేసి నిమురుతు.. నాన్న కేసి చూస్తూ సిగరెట్ తన నోట్లో పెట్ట మని అడిగింది.

అమ్మ చేత సిగరెట్ తాగిస్తూ.. మందు కొద్ది గా తాగి.. అమ్మ చేతిలో మందు గ్లాస్ పెట్టి.. చటుక్కున.. నాన్న నేల మీద కూర్చొన్నాడు. అంతే కాకుండా.. అమ్మ రెండు కాళ్ళు ఎడంగా జరిపి.. ఎదురుగా వున్న టేబుల్ మీద పెట్టి.. అమ్మ నడుము కుర్చీ చివరి వరకు లాగి.. సిగరెట్ నోట్లో పెట్టు కొని గట్టిగా పీల్చి.. చటుక్కున అమ్మ తొడల మధ్యన నోరు పెట్టి.. కింద పెదాలు రెండు ఎడంగా విడతీసి.. గట్టి గా నోట్లో ని పొగని అమ్మ ఉపస్తు మీద వదిలాడు. నాకు పిచ్చి ఎక్కుతోంది. వీళ్ళిద్దరి స్పంగారం చూస్తూ. |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !

అమ్మ.. మూలుగుతూ అదో రకం గా మాట్లాడుతూ అంది “అబ్బా.. ఎమి చేస్తున్నావు.”
నాన్న నవ్వు. .. అన్నాడు.. “నీ పూకు చేత కూడా సిగరెట్ తాగి స్తున్నానే పూకు లంజా.”
అమ్మ.. “అబ్బా.. ఇది ఎలా కాలుస్తుంది… రా సిగరెట్” అంది.

నాన్న ” మళ్ళీ చూపిస్తా వుండు” ..అంటూ అమ్మ తోటి అన్నాడు.. ” బొక్క లో రెండు వేళ్ళు పెట్టి.. నీ బొక్క ని బాగా విడతీసి.. అందులోకి పొగ వదులు తున్నా” అంటూ మళ్ళీ అమ్మ పూకు లో సిగరెట్ పొగ వదిలాడు.
అమ్మ “ఆఖరికి అది కూడా కాల్చాలా.. నేను కాలిస్తే సరిపోదా” అంటూ.. (నేను ఆశ్చర్య పోయే విధం గా)… “దీని చేత సిగరెట్ ఒకటే కాదు.. మందు కూడా తాగించర.. లంజ కొడకా.” అంటూ…ఒక చెయ్య తో పూకు పెదాలు రెండూ ఎడంగా జరుపుతూ చేతి లోని మందు కొద్ది గా పూకు మీద వంచుకొని..” ఇప్పుడు నా పూకు మందు కూడా తాగుతోంది.. నాక రా.. నాకు.. నన్ను బజారు లంజ లాగే చేసి దెంగితే కానీ నువ్వు పడు కోవు..” అంది. నాన్న కసి కసి గా.. ఆబ గా అమ్మ పూకు మీద దాడి చేసి.. నాలుక తో పూకంతా నాకేస్తూ, ముద్దులు పెడుతూ అమ్మ ని మళ్ళీ మళ్ళీ పూకు మీద మందు పొయ్య మని అడుగుతూ గ్లాస్ లోని మందు అయ్యే దాకా తన తల కూడా ఎత్త కుండా అమ్మ పూకు నాకుతూ
పోయాడు.

నాన్న, అమ్మ పూకే నాకే డో, గుద్దే నాకేడో లేక రెండు కలిపి నాకేడో నాకు తెలీదు కానీ… అమ్మ మటుకు నిజం గా ఒక బజారు లంజ లాగనే నాకించుకొంది.