మా పక్కింటి చెల్లీ తో నా అనుభవం

నా పేరు x Ma పక్కింటి చెళ్లి పేరు y తానూ ఇపుడు 10త్ class తను మాథ్స్ లో చాలా పూర్ వల్ల సారు మి ఇంటి దగ్గరలో వుంటే వాళ్ళతో మాథ్స్ చేపించుకొంది ఇంటికి వెళ్ళాక అని వల్ల సారు చెప్పాడు బాగా ప్రాక్టీసు అవుతుంది అని చెప్పాడట అపుడు తను మ దగ్గరికి వచ్చి మాథ్స్ నేర్పమని అడిగింది సరే అన్నాను తాను చాలా సెక్సీ గా వుంది తన వక్షోజాలూ చాలా బాగున్నాయి తను చున్ని వేసుకోలేదు నేను మాథ్స్
చెప్పేటపుడు తన వక్షోజాలు నే చూస్తున్నా తను కూడా గమనిస్తూనే ఉంది కానీ ఏం అంట లేదు నేను తనని మధ్యలో ఒక క్వశ్చన్ అదిగారి నేను నీకు మాథ్స్ చెపుతున్న గ మరి నాకు ఏం ఇస్తవ్ అని అడిగా తను న
దగ్గర అమ్ వుంది ఇవ్వడానికి అంది అపుడు ని దగ్గర వున్నదే ఇవ్వు అన్నాన్ నేను దానికి తను కూడా సరే అంది మొత్తం మాథ్స్ చెప్పక నాకు కావాల్సింది తీసుకుంట లే అని చెప్ప సరే అంది మధ్య మధ్యలో తన వక్షోజాల నే చుసుతు మాథ్స్ చెపుతున్న తానూ కూడా చూస్తూ వుంది మాథ్స్ మొత్తం చెప్పక తానూ ఇంటికి
వెళ్తున్న అంది అపుడు నేను దానికి నాకు కావాల్సింది నీ దగ్గర ఉన్నది ఇవ్వమన్న గా ఎవ్వకుండ వెళ్తావు అన్నా అయ్యె మర్చిపోయా సరే ఏం కావలి అని అడిగింది నాకు ఒక ఇంగ్లీష్ kiss kavali Ani అడిగా అది కూడా ఒక్ 30 మినిట్స్ అని చెప్ప అమ్మో ఎంత సేపు అంది దానికి నీ ఇష్టం చెప్పు అన్నాను 10 మినుట్స్ ఒక్ అంది సరే అన్నా ఇంట్లొకి తీసుకెళ్ళి డోర్ వేసి ముద్దూ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశా తను స్వర్గంలో తేలుతూ వుంది నేను
ఆపుకోలేక తన వక్షోజాలు వోతుతు వున్న గట్టిగా తను మూలగడం స్టార్ట్ అయ్యింది నాకు అగలేగా తనని అలాగే పడుకోపెట్టి తన ప్యాంట్ నీ తీసేసా తను ఏం చేస్తున్నావ్ అంది నేను ఆగలేక పోతున్నాను ప్లీజ్ ఒక్క సరి నిన్ను సెక్స్ చెయ్యాలి అనిపిస్తూ ఉంది దానికి తను సరే అంది తనపై ఉన్న బట్టలు అన్ని విప్పేసి నగ్నంగా చేసి నేను కూడా నగ్నంగా బట్టలు విప్పి నా యొక్క మగ రాయుడిని తన పుస్సీ లోమెళ్లగ తోసా వెళ్లలే మళ్ళీ తోసా కొంచేం కొంచేం వెళ్ళడం జరిగింది అల ఒకే సారి మోడ్డను గట్టిగా తోశా తను దానికి గట్టిగా అరిచింది మెల్లగా పెట్టచుగా అంది నేను సరే అన్నాను ఆగలేక మళ్ళీ గట్టిగా తోశా తను అమ్మో ఉస్ ఉస్ అని అంటుంది స్పీడ్ పెంచాను తను మూలగడం మొదలు పెట్టింది నేను తన పేదల మీద ముద్దు పెట్టాను అల తన పుస్సీ లో నా వీర్యం నీ
తన పుస్సీ లో కర్చేసా తను రిలాక్స్ అయ్యింది కాసేపటికి అంత ఐపోయాక వల్ల మమ్మీ సడెన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది మమ్మల్ని చూసి షాక్ మాథ్స్ నేర్చుకుంటే అని వచ్చి ఎడ నువ్వు చేసేది అని తన కూతురిని కొట్టడానికి వెళ్తే నేను అడ్డుపడి వల్ల మమ్మీ నీ గట్టిగా హగ్ చేసుకొని కిస్ చేశా తను కూడా తెంప్ట్ ఇయ్యి ఆగలేక నన్ను కూడా దేంగు అంది సరే అని తనని ఎత్తుకుని బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకొని కాళ్ళు ఎడం చేసి నా సుల్లిని తన పుస్సీ లో స్ట్రోక్ ఇచ్చాను తను కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది ఇలా ఎన్నో సార్లు వల్ల మమ్మీ తో కూతురు తో సెక్స్ చేశాను ఇది నా మొదటి అనుభవం