ముద్దుల అత్త పూకు ……1 పార్ట్

అవి నేను ఇంటర్ చదివే రోజులు.నాకు అప్పటికే రాతులు మడ్డ నలుపుకునే అలా వాటు. వీలు కుదిరినప్పుడల్లా హస్త పయొగం చేసే వాడిని.ఇంట్లో ఎవరూ లేక పొతే టి.వి పెట్టు కొని అందులొ పాపల ని ఊహించు కొంటూ మడ్డ కింద దిండు పెట్టి, మంచం మీద బోర్ల పడు కొని దిండు కే సి గుద్దని అదిమి పెట్టి కార్చుకునే వాడిని. –
మాది పల్లె టూ రు కావటం తొ నన్ను చదువు కోవటాని కి మా మా మయ్య గారింట్లో ఉంచారు. మా అత్త నన్ను బాగ చూసు కునేది.నేనంటె బాగ ఇస్టం అప్పుడు నా వయసు 18 .అప్పటి దాకా నేను ఏ అడ పిల్లని గుడ్డలు లే కుండ కాని ,దెంగిచు కుంటుంటే కాని చూడలేదు. మా అత్త చుడ టానికి చాలా అందం గా ఉండేది.5.3 ఏత్తు.
ఒక మోస్తారు లావు తొ ఉండేది,ఒక మొస్తరు తెలుపు. కళ్ళు బాగ కసిగా ఉండే వి.అప్పుడు అమె వయసు 29 దాకా ఉంద వచ్చు.అత్త సల్లు చలా బగా ఉండేవి .
అత్త కి అప్పటి కే ఇద్దరు పిల్లలు. కాని అల కనిపించేది కాదు. మా అత్త సల్ల కి బా తొడి గేది కాదు. పల్చటి జాకెట్ లు వేసుకునేది.అ
జాకెట్ సల్ల భారాన్ని మొయ్య లేక జాకెట్ హూక్స్ తెగి పొయె టట్లు ఉండేవి. జాకెట్ సందు ల లొనుంచి సల్లు బయటి కి కనపడే పి.
దాని కి తోడు మా అత్త చీర పమిట కి పిన్ను పెట్టెది కాదు .దాని తొ పమిట ఊరిక నే
జారి పడేది.అప్పుడు చూడాలి మా అత్త సల్ల అందం . జాకెట్ నిండు గా ఇమిడి ఉండే సల్లు ఒక్కొక్క సన్ను రెండు చేతులతో కలిపి పిసక వచ్చు. సల్ల మీద నిపుల్స్ చుట్టూ ఉండే రింగ్ బేత్తేడు వెడల్పు లో ఉండేది . సల్ల ముచి కలు బాగ నల్ల గ పొడవుగా ఉండేవి.
అన్నట్టు చెప్పటం మరి చాను మా అత్త పైట జార్చటం లొ స్పెషలిస్ట్.
ఆ విషయం తర్వాత కాని నాకు తెలియ లేదు మా అత్త నా ముందు కావాలనే పమిట జార్చేది అని.నాకు అన్నం పెట్టె టప్పుడు ఒంగి టేబుల్ మీద నుంచి నాకు జాకెట్లో సల్లు కనపడే టట్లు ఒంగొని చూపించేది.నేను మొదటి లొ సరిగా గమనించలేదు.
తర్వాత మా అత్త సల్లు చూసి నేను వాటి ని ఊహించు కుంటూ మడ్డ నలుపు కునే వాడిని.ఇంట్లో ఒక పెద్ద బెడ్ రూం ఉందెది .అందరం అందు లొనె పడుకునే వాల్లం.అక్కడే బట్టలు అన్ని ఉండేవి. నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడే మా అత్త బాత్ రూం నుంచి బయటి కి వచ్చి నన్ను చూస్తు బయటి కి వెల్లు అని చెప్పేది.
అప్పుడు మా అత్త చుడటాని కి చాలా కసిగ ఒంగో బెట్టి గుద్ద తెరిచి మడ్డ ని లొపలి దాకా పెట్టి దెంగాలి అన్న అంత కసిగా ఉండేది లంజ.
ఒక సారి మా అత్త అలాగే బాత్ రూం నుంచి స్నానం చేసి బెడ్ రూం లోకి వచ్చింది.అత్త ఒంటి మీద ఒక పొట్టి లంగా మాత్ర మే ఉంది .దని తొ తన సల్ల ని ,జి ల్ల ని కప్పు కొని ఉంది.
సల్ల మీద లంగాని ముడి వేసింది.
దాని తొ సల్లు ఉబ్బి సగం బయట కి వచై. వాటి ని చూస్తుంటే చంద్రుడిని సగం చేసి పక్క పక్కనే పెట్టి నట్లు ఉన్నై. సల్ల మధ్యలొ తాలి బొట్టు ఇరుక్కొని ఉంది.ఆ మె నడుస్తు వస్తుంటే సల్లు అది రి అదిరి పడు తున్నై.పిల్ల కి కొంచం కింద వరకు మాత్ర మే లంగా ఉంది .తొడలు మొత్తం బాగా కనపడు తున్నై.
అత్త తొడల లొ రంభ కు పోటి పడేది.లావు గా నునుపు తేలిన తొడలు , మంచి కండ బట్టి ఉండేవి.రెండు తొడలు అతు క్కొని ఉండే వి.నడుస్తుంటే తొడలు ఒక దాని కి ఒకటి రాసుకుంటూ ఉండే వి .ఆమె అల నిలబడి ఉన్నపుడు అమె సల్ల మీదు గ లంగ లోకి దూరి
బొడూ లొ చెరి పుకు లొ దురి అక్కడ ఆమె కామ రసాల తొ కలిసి తొడలా మీదు గా జారే నీటి బిందు వులను పట్టు కొని న నెత్తి మీద చల్లు కొని పావనం అవుదాము అనుకున్నను. కాని ధైర్యం చాలా లేదు.అప్పటికే నా మడ్డ చెరుకు గడ లాగ లేచి పొయింది.నేను కవర్ చేసు కొ లేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను.అది చుసి మా అత్త నవ్వు తూ ఒరై బయటి కి పోర అన్నది
. నేను జెబులొ చై పెట్టు కొని మడ్డని పట్టు కొని సర్దు కుంటూ వెల్లి పొయాను. మ అత్త కు బాగ కసి ఎక్కువ మమా మ్య చేత అడిగి అడిగి దెంగించు కునేది , పూకు బాగ నాకించు కునేది. |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !
నేను రాత్రి పూట ఒక సారి అనుకోకుండా నిద్ర లేచను .అప్పుడు మా మయ్య అత్తా దెంగిచు కోవడం చుసాను.అంతా ఒకే గది లొ నేను వాళ్ళ పిల్లలతొ ఒక మంచం మీద , వాళ్ళిద్ద రు ఒక మంచం మీద పడు కొనె వాళ్ళం.
మ మా మయ్య మ అత్త తొడలాను తెరిచి పెట్టి దెంగు తున్నాడు.ఒరె మి అమ్మలని దెంగా ఇ టైం లొ మీరు రోజు నాకు తెలీకుండా దెంగించు కుంటున్నారు అన్న మాట అనుకున్నను. మరునాడే ఒక కొత్త ఐడియా వేసు కున్నాను.నేను కప్పు కునే దుప్పటి కి చిన్న బొక్క పెట్టాను.
పిల్లలు
రతి 8.00 కె పడు కున్నారు.నేను కుడా త్వరగా నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పి దుప్పటి కప్పు కొని పడు కున్నాను.
వాల్లు ఎప్పుడు దెంగించు కుంటారా అని ఎదురుచూడ సాగాను.నా ప్రయత్నం 10.00 కి ఫలించింది. మ మా మయ్య ఎదో పుస్తకం చదువు కుంటున్నాడు. మా అత్త అప్పుడే వచ్చి ఆయన పక్క లొ పడు కుంది.
కాసేపు అలాగే టి.వి చుసి ఆపేసింది. మ మా మయ్య ఇం కా చదువు తూనే ఉన్నాడు. మెల్లి గా అత్త ఆయన వైపు తిరిగి గుండెల మీద చెయ్యి వేసి
మెల్లి గా ని మర సాగింది. అత్త తలను మా మయ్య దగ్గర గా పెట్టి మా మయ్య మడ్డ వైపు చూస్తు ఉంది.
.
మెల్లి గ తన కుడి చేతిని పొట్ట మీది గ రుద్దుతూ ,బొడ్డూ పై నుంది పంచ మీద కి పొనిచ్చింది. నాకు ఇక్కడ మడ్డ గట్టి పడటం
మొదలైంది. మెల్లి గా పంచని తీసి వేసింది . మా మయ్య మడ్డ వాలి పొయి ఉంది. మడ్డ చుట్టు ని మర సాగింది. మా మయ్య మెల్లి గా పుస్త కాన్ని పక్కన పెట్టి అత్త మీద చెయ్యి వెసాడు.అత్త మా మయ్య మడ్డ ని గట్టి గా పట్టు కొని అటు ఇటు ఊప సాగింది.
మడ్డ చెర్మాన్ని పైకి కిందకి ఆడిస్తూ మడ్డ కింద గోలీలను నలప సాగింది. దానితో మా మయ్య మడ్డ లొ మెల్ల గా రక్తం పుంజు కో సాగింది.
మా మయ్య అత్త ఎత్తు గుద్దలను పట్టి గట్టిగా పిసుకు తున్నాడు. న్నా
గుద్దల మెత్త దనానికి చేతి వేల్లు సగం లోపలి కి పొయి కనిపించటం లేదు.అంత మెత్తని గుద్ద అత్త ది.( మల్లి మా అత్త గుద్ద దెంగ లాని ఉన్నది)
అప్పటికే అత్త సల్లు మా మయ్య మొహాని కి వేసి రుద్దుతూ ఉన్నది. మా మయ్య అత్త ముచ్చికలను అందు కోటాని కి అటు ఇతు తలను ఆడించి చివరికి అత్త ఎడ మ ముచికని నోట్లో పెట్టు కోని చీక సాగాడు.అత్త మా మయ్య మడ్డని అలాగే పిసుకుతూ రెండో చేతితో కింద అత్త గొల్లిని నలుపు కో సాగింది. నాకు మడ్డ అప్పటి కే బాగ లేచింది.
నేను అంతకు ముందు ఎప్పుదు అలా దెంగు లాట చూడలేదు.నేను మెల్ల గా నా మడ్డని నలుపు కో సాగ ను. మా మయ్య లేచి కూర్చున్నాడు .అత్త వెల్లి కలా పడుకొని తన జాకేట్ను చంకల మీది గా తీసి పక్కన పడే సింది. అత్త కాల్ల ను ఎత్తి ఎడం చేసి బాగ చాపి పడుకుంది. మా మయ్య మెల్లి గా అత్త పాదలా దగ్గరకు చేరి ముద్దు లు పెట్టు కుంటు పైకి వస్తున్నాడు.
మెల్లి గ చీరను మొత్తాన్ని బొడూ దా కాపై కి జరిపి మొహాన్ని తొడలా
మీది గా రుద్దుతూ అత్త పూకు మీద పెట్టి గట్టి గా ఒత్తాడు .అత్త ఆ సుఖాని కి ఒక్క సారి గా కొంచం తల పైకి ఎతీ ఉమ్మ..ఉబ్ బ్న్ బ్న్ బ ఆ అ హ ఆ ఆ ఆ అ అ. అంటూ ఒక చేతిని సల్ల మీద వేసుకొని గట్టి గ ఒడ్డు కుంతు , మరొక చేత్తో మా మయ్య తలను గట్టి గా పట్టు కోని తన
పూకులోకి అదుము కుంటూ తొడలాతో మామయ్య తలని కప్పేసింది.
నాకు పూకు ఆవిదంగ నాకు తారు అని అప్పటి దాకా తెలియదు.నేను దుప్పటి లొ నా మడ్డ ని పైకి కిందకి గబ గబ అడించు కుంటూ ఇంక ఏమి చెసుకుంటారా అని చూడ సాగాను.
మా మయ్య తన రెండు చేతులను అత్త గుద్ద కింద పెట్టి , మొఖాన్ని అత్త పూకు పై కప్పేసి తన రెండు పెదాల తో అత్త రెండు నిలువు పూకు పెదాలను కప్పెసి గట్టిగ ప్పు… ప్పు … ప్పు… అని సబ్దం వచ్చేలా ముద్దు పెట్టు కుంటున్నాడు. అలా పెడుతూ మధ్యలొ అత్త పూకుని వాసన చూస్తు ఇంకా ఇంకా గట్టి గా ముద్దులు పెట్టు కో సాగాడు.తన నాలు కను తీసి అత్త గొల్లి మీద మెల్ల గా రుద్దుతూ ఒక చేతితో పూకు పెదాలను విడ దీసి నాలుకను పూకు పెదాలపై తిప్పుతూ , మెల్ల గా నాలుకను లోపలికి పోనిచ్చాడు.
దానితొ అత్త తన గుద్ద ను సగం వరకు అలాగే గాలిలోకి లేపి తలను ఇం కాగట్టి గా పూకు కేసి అదుము కోసాగింది.
అత్త కళ్ళు సగం మూతలు పడి ఉన్నై.అత్త గట్టి గ ఉమ్మ.. హ అ. .

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

అంటూ ముల్గుతూ మా మయ్య పూకు నాకటానికి వీలు గా ఇంకా తొడలను వెడల్పు చేసి తలను ఇంక లోపలి కి అదిమి పెట్టు కో సాగింది.
దానితో మా మయ్య రెచి పొయి ఇంకా గట్టి గా కుమ్ము తున్నాడు .
నా ముద్దుల అత్త పూకు మొదటి భగం మికు కొంత మేరకే మడ్డ లేపి ఉంటుంది అని ఊహించ గలను .2 వ భ గంలో మీది పూర్తిగా కారేట్టు చేస్తానని నా అభి ప్రాయం
కత పై మీ ఆభి ప్రాయాన్ని మన పూకులో మడ్డ కు పంపండి.
ప్రియగారి కి .. నా కొత్త కధతొ ఈ గూప్ లొ నాకు స్తానం కల్పించి నందు కు రుణం ఈ విధంగా తీర్చుకుంటున్నను.