Joint firm-15

మ్.. ఇలాగ ఇం కా బి గుతుగా ఉంది బాబూ.. మెల్లి గా… ‘ అంటూ ఆపసోపాలు పడసాగింది పద్మ. అతని
మొడ్డ సాంతం లోపలికి దిగబడి పోయింది. ఒక చేతిని కిందకు పోనిచ్చి ఆమె గొల్లిని నులుముతూ మెల్ల గా కదల నారింభించాడు అతను. ఆమె పూ పెదాలు అతని కదలికలకు విచ్చుకుంటూ మూసుకుంటూ అతనికి ఒక కొత్త రాపిడిని కలిగిస్తున్నాయి.

ఓవ్.. ఓవ్, ఓవ్.. అదీ.. అదీ.. అలా.. అంటూ అతని ఊపుల కి అణు గుణంగా తన పిర్రలని ముందు కూ
వెనక్కీ ఊపడం ప్రరంభించిది పద్మ. అతని మొడ్డ ఆమె పూకులో కొత్త కొత్త భాగాల ను తాకుతూ ఆ మెకు పిచ్చెక్కిస్తోంది. అత ను పళ్లు బిగించి ఆమెను బలమైన ఊపులతో దెంగ సాగాడు.
చచ్చి పోతాను.. మెల్లగా.. అంటూనే ఆమె కూడా అతనంత స్పీడు గా ఎదురొత్తులివ్వడం మొదలు పెట్టింది. ఇద్దరూ మదించిన గిత్తల్లా కుమ్ముకున్నారు.

వ్.. ఉహు.. పద్మ పూకుతో బాటు ఆమె వళ్లంతా జలదరించి పోసాగింది. ఆమె నరనరాల్లో జిల్లు జిల్లు మని షాకులు కలుగుతున్నాయి. ఆమె పూకులో వణుకు మొదలయ్యింది. అతని మొడ్డను కరుస్తూ విడుస్తూ ఆమె పూకు తన మానాన తాను తన పని చేసుకుని పోతోంది. ఆమెకు తెలియకుండానే రసాలు కారిపోతున్నాయి.
అయిపోయింది.. అయిపోయింది.. అంటూ అతనికి వళ్లు ఒప్పజెప్పి నిస్త్రాణ గా ముందుకు వాలి పోయింది.
కోదండంలొ మాత్రం ఎక్కడా తగ్గే సూచనలు కనబడటం లేదు. ఇందా కా ఒక సారి కార్చుకున్నాడు కనుక అతనికి ఇప్పుడల్లా అవ్వదు. చిత్తడి గా తయారయిన ఆమె పూకుని పేకాటాడించేస్తున్నాడు.
కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ పద్మ కి ఇంకోసారి, ఇం కోసారి, ఇంకోసారి భావ ప్రాఫులయినాయి. అప్పటి కి ఇరవై నిముషాల పైనే అయ్యింది. అతను దెంగడం
మొదలు పెట్టి . ఆమె నోట్లోంచి మాటలు కూడా ముద్ద ముద్ద గా వస్తున్నాయి. ఎక్కడుందో ఏమి చేస్తోందో కూడా తెలియని పరిస్థితి. ఆమె మెదడంతా ఆమె

పూకు అందులోంచి కసాబి సా మని ముందుకీ వెనక్కీ కదులుతున్న అతని మొడ్డా తప్ప ఇంకే మీ
లేదు.
కోదండం ఒక్క క్షణం ఆగి ఊపిరి పీల్చు కున్నాడు. ఆమె గుండటి పిరల్నీ, దాని మధ్య టిమ టిమ లాడుతున్న ఆమె గుద్దనీ చోస్పాడు. కుడి పిర్ర మీద అరచేత్తో చరిచాడు. మ్ అంటూ కళ్లు మూసుకుంది పద్మ. ఆమె పూకు లోంచి మొడ్డని బయట కు లాగే సాడు అతను.
ఒళ్లంతా ఖాళీ అయిపోయినట్టనిపించింది పద్మకి. తియ్యొద్దు.. అంటూ గొణిగింది.
కోదండం మొడ్డని ఆమె గుద్ద కి ఆనించి మెల్లి గా రాసాడు. ఆమె వదిలిన రసాలతో అతని మొడ్డ తళతళ లాడుతూ ఉంది. ఒక చేత్తో ఆమె పిర్రని అవతలికి లాగుతూ ఇంకో చేత్తో మొడ్డని పట్టుకుని మెల్లి గా ఆమె గుద్దలోకి ఎక్కించడం మొదలు పెట్టాడు .
పద్మ కి ఒక్క క్షణం ఏమీ అర్ధం కాలేదు. ఏం చేస్తున్నావ్? అంటూ చిన్నగా గొణిగింది.

అప్పటికే అతని మొడ్డ ముందు భాగం ఆమె గుద్దలోకి ప్రవేశించి అక్కడ ఏదో దురదని మొదలెత్తించింది. ఒక పక్క ఒళ్లంతా రెండు గా కోసేస్తున్నంత నొప్పి.

వద్దు.. అక్కడ వద్దు.. అంటూ గింజు కో బోయింది కానీ అతని మొడ్డ ఒక్కొక్క అంగుళం ఆమె గుద్దలోకి దూరి పోయింది.
నొప్పి.. తీసేయ్.. వద్దు అంటూ మూలిగింది తను. కోదండం మొత్త ఆమె పిర్రలకు తాపడం అయిపోయింది. ముందుకు వంగి ఆమె సళ్ల ను పిసుకుతూ ఆమె నోట్లో నోరు పెట్టి తన నాలి కను ఆమె నోట్లోకి జొని పాడు. పద్మ నోట్లోంచి చొల్లు ధార గా కారి పోతోంది.
కోదండం ఆమె సళ్లను పిసుకుతూ, ఆమె చొల్లును జుర్రు కుంటూ కదలక మెదలక అలా కాసేపు ఉండి పోయాడు. అతని లావాటి మొడ్డ మెల్లి గా ఆమె గుద్దలో సర్దుకుంది.
ఒళ్లంతా అగ్నిగుండ మయిపోయింది పద్మకి. ముందు ఉన్న నొప్పి పోయి కొత్త తమకం మొదలయ్యింది. ఆమె

గుద్ద లోపలి కండరాలు కదలడం మొదలయ్యింది. కోదండం చిన్నగా మొడ్డను కొంత బయటకు లాగి మళ్లీ లోపలి కి నెట్టాడు.
‘ఊఫ్స్..ఉఫ్ఫ్…’ అంటూ మెలి కలు తిరిగింది పద్మ.
ఎలా ఉంది? మొడ్డని మళ్లీ కొంచెం బయటకి లాగి ముందుకు వంగి ఆమె చెవిలో గుసగుస లాడాడు.
సమాధానం గా పిర్రలని వెనక్కి నొక్కింది. కోదండం ఊపుడు మొదలు పెట్టాడు.
పద్మకి కలుగుతున్న సుఖం తో చచ్చి పోతానే మో అనిపిస్తోంది. ఆమె ముఖం మోహం తో వంకరలు పోతోంది. అతని వేగం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆమె వంట్లో భూకంపాలు అవుథున్న ఫీలింగ్. కోదండం చేతిని కిందకి పోనిచ్చి ఆమె గొల్లిని నులిమిన ప్పుడు ఆమె పరాకాష్ట కు చేరుకుని కీచు మంది. ఆమె పూకు లోంచి మళ్లీ రసాలు కారి పోయాయి. అలా జరగటం ఎన్నో సారో ఆమెకు గుతు లేదు. అహ్….ఆహ్.. అలాగే … అలగే .. అంటూ అతను ఇస్తున్న సుఖాన్ని వంటబట్టించు కో సాగింది.

పద్మా.. పద్మా.. పద్మా.. అంటూ కోదండం స్పీడు పెంచాడు. ఆమె గుద్ద అతని మొడ్డను బిగించి పట్టుకుని అతని కదలికలను కష్ట తరం చేస్తోంది. ఇంకొక్క నాలు గు ఊపుల కి అతనికి అయిపోవచ్చింది. ముందుకు ఆమె మీద వాలి పొయి పద్మా.. పద్మా.. అంటూ మళ్లీ మళ్లీ కార్చేసుకున్నాడు.
అతని వీర్యం ఆమె గుద్ద గోడలకి తగలడం పద్మ కి తెలుస్తోంది. సరిగ్గా ఆరు సార్లు పిచికారీ చేసాడు అతను. ప్రతీ పిచికారికీ ఆమె వంట్లో ఒక కొత్త జలదరింపు. నోట్లోంచి వచ్చే కేకలను బలవంతంగా ఆపుకుంటూ మళ్లీ ఇంకోసారి కార్చేసుకుంది పద్మ. ఆమె కళ్లు మూతలు పడిపోయాయి.

పదిని ముషాలకు గానీ ఇద్దరికీ తెలివి రాలేదు. కోదండం మొడ్డ చిన్నగా అయిన ప్పటికీ ఇంకా ఆమె గుద్ద లోనే ఉంది. ఆమె మీద నుంచి అతను లేచినప్పుదు టప్ మన్న చప్పుడుతో అది బయట పడింది. అతను కార్చిన రసాలు ఆమె గుద్ద లోంచి మెల్లి గా కారడం మొదయ్యాయి.

పద్మ లేచి వెళ్ల కిలా తిరిగి అతన్ని గాఢం గా కావలించుకుంది. అతని మొహమంతా పిచ్చి గా ముద్దులు పెట్టు కుంది.
మళ్లీ కన్నెరికం చేసినట్టు ఉంది బాబూ.. అంటూ అతని చెవిలో గొణిగింది పద్మ.
బాగుందా?
పెట్టేటప్పుడు ఎక్కడ పెడుతున్నావో తెలియలేదు. పెట్టాక అక్కడే ఉంచు కోవాలని అని పించింది అంటూ చిన్నగా నవ్వుతూ గుద్దని తడుముకుంది పద్మ.

ఆమె చేతికి అతని రసాలు తగిలాయి. వేళ్లకు ఆ రసాల్ని అంటించుకుని చిలిపిగా అతని నోటి కి అందించింది. ఆమె వేలి ని చప్పరించాడు కోదండం.
గిన్నెడు కార్చేవు బాబూ? నీ దుప్పటి అంతా ఖరాబు అవుతోంది చూడు అంటూ నవ్వింది పద్మ.
ఏమీ పర్వా లేదు అంటూ ఆమెను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఇంకా ఉంది.637954cookie-checkJoint firm-15