అపర్ణ పూకు

నా పేరు రాజేష్.మా ఊరు కాకినాడ.నేను ఒక రోజురాత్రి సినిమా కు వెళ్ళాను(ఫష్ట్ షో)చూసి వస్తుంటే రోడ్డు ప్రక్కన ఒక ఆంటీ నుంచుని ఉంది. ఆటో గురించి నిలబడిందేమో అనుకున్నాను.(ఆంటి వయసు 35ఉంటుంది. ఫిగర్ కత్తిలా ఉంది.36-32-38)ప్రక్కన బండి ఆపి ఎక్కడకు వెళ్ళాలని అడుగుదామని ఆంటి దగ్గరకు నడుచుకుని వెళ్ళాను.అప్పుడు ఆ ఆంటి వస్తావని అడిగింది.(నే)నేను(ఆ)ఆంటి

నే.ఎక్కడకి
ఆ.దెంగించుకోడానికి.
నే.(ఆంటి అలాంటిది అని నేను ఊహించలేదు.) ఆ. త్వరగా చెప్పరా అని అంది.
నే.ఎంత అని అడిగాను.
ఆ.300రూ.అంది
నే.200రూ.ఉన్నాయి అన్నాను.
మొదటి బోణి ఎంత ఉంటే అంత ఇవ్వు అంది.
ఖాళి గ్రౌండ్ లోకి తీసుకెళ్ళింది.
నే.జాకెట్ పైనుండి ఆంటి సళ్ళు నొక్కుతున్న.

ఆ.ఫ్యాంట్ ఇప్పు అంది.
నే.విప్పాను.
ఆ.నా డ్రాయర్ మీద నుండి మొడ్డ పట్టుకుని నొక్కుతుంది.
నే.ఆ………హా హ్ అని మూలుగుతున్నాను.
ఆ.తన పైట పక్కకు జరిపింది.సళ్ళు సగం కనపడుతున్నాయి.నా మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకుంది.

నే.ఆ……హాహ్ అని మూలుగుతున్న.
ఆ.నా మొడ్డ చీకటం ఆపి కుర్చున్నా దగ్గరే పడుకుంది.
ఆ.జాకెట్ట్ విప్పింది.
నే.ఆంటి సళ్ళు పిసుకుతా,చీకుతున్నాను.
ఆ.హా . హా . హేయ్ ఆయ్ అని మూలుగుతుంది.
ఆ.నా మొడ్డ చేత్తో పట్టుకుని పిసుకుతుంది.
ఆ.నన్ను లేవమంది.
నే.లేచాను.
ఆ.నా మొడ్డ కు కండోమ్ తొడిగింది.

ఆ.చీర,లంగా నడుము వరకు లేపి.కాళ్ళు వడదీసింది.ఆంటి పూకు నున్నగా ఉంది.
నే.పూకు నాకుతున్నాను.
ఆ.ఆహ్ …..అమ్మ అని నా తల నిమురుతూ అరుస్తుంది.
నే.పైకి లేచి ఆంటి స
ళ్ళు,పెదాలా పైన ముదు పెట్టాను.
నే.నా మొడ్డ ఆంటి పూకు లో పెట్టాను.
ఆ.అరుస్తుంది.
నే.స్పీడ్ పెంచాను.
ఆ.అరుపులు ఎక్కువయ్యాయి.
అలా 10నిమిషాలు అయ్యాక నాకు అయిపోయింది.