కొజ్జాదాని కథ

నే.(నేను)కొ.(కొజ్జా)ఆ.(డ్రైవర్)
నేను ఉండేది తిమ్మాపురం.
అప్పుడు టైం రా.09:30 అయింది.చిన్నపని ఉండి కాకినాడ వెళ్తున్న ఆటో లో.అచ్చంపేట జం.లో ఓరేంజ్ లో ఆంటీ ఎక్కింది.ఆది కొజ్జాది.
కొ.నమస్తే డ్రైవర్ బావ అని అంది.
ఆ.నమస్తే. ఈ రోజు త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నావేంటి అని అడిగాడు.
రేపు ప్రుద్దట ఊరు వెళ్వాలి.
కొ.ఎక్కడ వరకు అని నన్ను అడిగింది.

నే.ఏమి మాట్లాడలేదు.
కొ.చెవిటోడ,మాటలు రావ అని అంది.
ఆ.సిగ్గు , భయం అయిఉంటాయి.
మేము ఇద్దరం ఒక దగ్గరే దిగాం.ఇద్దరం నడుస్తున్నాం.నేను దాని వెనకాల నడుస్తున్నాను.(36-30-38)దాని సైజులు.
నే.వామ్మో ఏం ఉందిరా… అని అన్నాను.
కొ.ఏం పేరు అని అడిగింది.
నే.రాజేష్ అని చెప్పాను.

కొ.పెళ్ళి అయింద.
నే.లేదు.
కొ.నన్ను చేసుకుంటావ.
నే.————-
కొ.ఏంఉంన్నాది రా….అని అన్నావు కదా.
నే.———-
కొ.వస్తావ
నే.ఎక్కడ కి
కొ.నా రూంకి
నే.వస్తా

కొ.200రూ. ఇవ్వు
నే.ఎందుకు?
కొ.రూం లో ఉన్న నా ఫ్రెండ్ కి
నే.అలాగే అని ఇచ్చాను
ఇద్దరం రూం కు వెళ్ళాం.ఇంట్లో ఎవరు లేరు.తలుపు తాళం వేసి ఉంది.తాళం తీసింది.రూం లోకి వెళ్ళి నైటీ వేసుకుని వచ్చిది.
నే.నీ ఫ్రెండ్ ఏది.
కొ.ఇంకా రాలేదు.
కొ.దాని ఫ్రెండ్ కు ఫోన్ చేసి ఈ రోజు రూం కు రాకు అంది.
కొ.మంచం మీద కుర్చుని రా బావ అని అంది.

నే.నైటీ ఎందుకు వేసావు అని అన్నాను.
కొ.నైటీ తీసేసింది.బ్రా,డ్రాయిర్ మాత్రమే ఉన్నాయి.
కొ.నువ్వు తీసెయ్ అంది.
నే.మొత్తం అన్నీ విప్పేసాను.
కొ.మొడ్డ ను చూసి అంత లావు ఉంది ఏంటి అని అంది.
కొ.నా మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకుని చీకింది.
నే.హా హాయ్
కొ.పైకి లేచి బ్రా,డ్రాయర్ విప్పేసింది.
నే.దాని సళ్ళు,పూకు చీకాను.
కొ.నా మొడ్డ కు కండోమ్ పెట్టింది.
నే.దాని పూకులో మొడ్డ పెట్టాను.
కొ.ఆ ఆ ఆ హమ్ అని మూలుగుతుంది.
10ని”ల తర్వాత నాకు అయిపోయింది.ఆ రాత్రంతా మూడు సార్లు దెంగించుకున్నాం.