పల్లెటూరి పిల్లలు పార్ట్ 6

డాబా దిగి పనులన్నీ ముగించు కొని స్నానం చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళాను. అక్క ఆ రోజు శుక్ర వారం కావడంతో పూజ కు సర్దు కొంటూ మధ్య మధ్యలో విజయను కాలేజీ కి వెళ్ళే టైము అవుతోంది. నిద్ర లేవ మంటూ హెచ్చరిస్తోంది. విజయ ఇంకా నిద్ర లేచినట్లు లేదు. లుంగీ కట్టు కొని పేపరు చదువుతుంటే సమీనా కాఫీ, టిఫిను తెచ్చి ఇచ్చింది. కాఫీ తగుతూ పలకరించబోతుంటే ఒక్క క్షణం కూడా నిలబడ కుండా అక్కడ నుండి దొడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది.

వెల్తూ వెళ్తూ సమీనా నవ్వుతూ చూసిన ఓర చూపు నన్ను రమ్మని పిలుస్తున్నాట్లు అని పించింది. బావ వరండాలో కూర్చొని పలేర్లకు పనులు పురమెస్తున్నాడు. కఫీ తాగి మెల్ల గా దొడ్లోకి వచ్చాను. పశువుల కొట్టంలో ఇద్ద రు పాలేర్లు పశువులను కడిగి దాన వేస్తున్నారు. దొడ్లో గడ్డి వాముల పక్కన సీమచింత చేత్తు కింద కాయలు ఏరుకుంటున్నాట్లు కాసేపు టచ్చాడాను. గడ్డి వాముల వెనక

నీడ గా చల్ల గా ఉంది. అక్కడనుండి చూస్తే రాణ క్క మేడ పెభా గాం కనబడుతోంది. ఆ కనబడుతున్నా కిటికీ బహుసా రాణ క్క పడక గది కిటికీనే మో అనిపించింది. రాణ క్క ఆ సమయంలో కఫీకి రమ్మన్న విషయం గుర్తుకు వచ్చింది. కాని రాణ క్క ఇంటికి పోవడానికి మనసు రావడం లేదు. మనసు సమీనా కోసం తహ తహలాడుతోంది. సమీనాతో కనీసం ఒక్క మాటైనా మాట్లాడ క పోతే మనసు కుదుట పడేటట్లు లేదు.. ఉదయపు ఎండ కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుతోంది. పాలేర్లు దొడ్లో పని ముగించుకొని ట్రాక్టరు తీసుకొని పోలానికి వెళ్ళిపోయారు. ఇంట్లో దొడ్డి గుమ్మం దగ్గర పని చేసుకుంటూ సమీనా నన్ను గ మని స్తోంది. నేను గడ్డి వాము పక్కన నిలబడి రమ్మని స మీనా కు సైగ చేసాను. సమీనా చూదనట్లు తన పని తను చేసుకుపోతోంది. కాసేపటి కి చేస్తున్నా పని పక్కన పెట్టి సమీనా ఎదురుగా ఉన్నా బాత్రూంలో దూరింది. ఐదు నిముషాల లో బాత్తూ ము నుండి బయటకు వచ్చి సరాసరి గడ్డివాము వైపు నడచి వస్తుంటే లయబద్దంగా కదులుతున్నా దాని పెద్ద పెద్ద సళ్ళు ఊగుతున్నా సన్నని నడుము, కిందుగా ఎత్తైన పిర్రలు కసి పుట్టిస్తున్నాయి.

ఇంతలో సమీనా గడ్డి వాము దగ్గరకు రాకుండా పశువుల కొట్టం లోకి పోతూ అటు రమ్మన్నట్లు గా సైగ చేసింది. నేను చుట్టూ ఒక సారి చూసుకొని పశువుల కొట్టం లోకి చేరాను. అది పెద్ద పశువుల చావిడి. దానిలో ఒక వైపు చాలా

పశువులు కట్టి ఉన్నాయి. లోపలకు వెళ్ళగానే గొడ్ల ఉచ్చ, పెదాతో కలిసిన ఒక విధమైన మట్టి వాసన ఘాటు గా తగిలింది. ఇంకొక పక్క ఒక మూల గా పెద్ద నీళ్ళ తొట్టి ఉంది. ఆ నీళ్ళ తొట్టి ఎంత పెద్దదంటే దాని వెనక మనిషి చేరితే బయటకు కనపడదు. పశువుల కొట్టం లోకి వెళ్ళాను గానీ సమీనా ఎక్కడా ఉందో కనపడలేదు. ఇంతలో గాజుల చప్పుడు, దాని వెనక గా ‘ఇటు రా’ అంటూ కిల కిల మని సమీనా నవ్వు నీళ్ళ తొట్టి వెనక గా వినబడ్డాయి. నేను నీళ్ళ తొట్టి వెనకకు వెళ్ళేటప్పటికి ఒత్తుగా పరచిన గడ్డి పెన సమీనా తల కింద చేయి పెట్టు కొని ఒక పక్కగా పడు కొని ఉంది. నేను స మీనా కు ఎదురుగా దాని కళ్ళలోకి చూస్తూ కొన్ని క్షణాల పాటు పడుకున్నాను. దక్షిణం
వైపునుంచి చల్లని గాలి ఒంటి కి తగులుతోంది. సమీనా బాత్రూంలో ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చినట్లుంది. పచ్చని అందమైన కోల మొహం.
సన్నని ముక్కు పైన ముక్కుపుడక చుట్టూ చిరు చెమటలు నన్ను రెచ్చగొడుతుంటే దాని ముక్కును సుతారంగా పిండి దాని ఎర్రని పెదాలను చూపుడు వేలితో మీటను. సమీనా నవ్వుతూ “సీమ బాదం కాయలు ఏరుకుంటున్నారా అబ్బాయిగారు” అంది దీర్గం తీస్తూ. “ఏదొలే, నీ దయ కోసం తంటాలు పడాలి కదా” అంటూ “గడ్డి వాము వెనక్కు పోయెవళ్ళం కదా, ఇటు వచ్చావేంటి?” అని అడిగాను. “గడ్డి వాము వెనకాల ఈ సమయంలో ఎండ పెరుగుతుంది.

పైగా రాణ క్క ఇంట్లోంచి ఎవరైనా చూడవచ్చు కూడాను. ఇక్కడ చూడు, ఎంత చల్ల గా హాయిగా ఉందో. ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఎవరూ ఉండరు కదా రాజా” అంది బోర విరుచుకుంటూ. అది బోర విరుస్తుంటే జాకెట్టులోనించి దాని ఎద పొంగి కవ్విస్తూ ఊరిస్తోంది. నేను దాని జాకెట్టు కి నడు ముకూ మధ్యన కనపడుతున్నా పచ్చని మడతలని మెత్తని కండను పట్టి నొక్కుతుంటే సమీనా “ఒహ్” అంటూ కళ్ళు మూసుకొంది. దాని నడుమును పట్టి దగ్గరకు లాక్కుని దాని ముక్కును కొరికి దాని సుర్మా కళ్ళను ముద్దాడుతూ ఎర్రని దొండ పండ్లను కొరుకుతుంటే అది మత్తు గా నవ్వుతూ తన నలుకను నా నలుకతో పెనవేసింది.
నేను దాని నడుము పై నుండి చేతులు తప్పించి దాని సళ్ళను జాకెట్టు పైనుండి గట్టిగా నొక్కుతుంటే అది జాకెట్టు హూ క్కులు తప్పించి లూజు గా చేసింది. లోపల బ్రా కూడా లేదేమో పచ్చని బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళు బయట పడ్డాయి. వాటి పైన తేనే రంగు ముచ్చికలు కవ్విస్తుంటే ముందు సుతారంగా నొక్కి తర్వాతా గట్టి గా పిండాను. “మరీ అంత గట్టి గానా, అవి కంది పోతాయి రాజా” అంటోంది గోము గా. “నువ్వు అలా మత్తుగా చూడకే, నేను నిలబడలేను అని నేను అంటే, దాని జాకెట్టు మొత్తం విప్పదీసి పక్కన పడేసి “నిలబడతం ఎందుకు రాజా, నా మీద ఒత్తుగా పడు కోరా” అంటూ నన్ను మీద కు లక్కుంది. దాని కుడి చెయ్యి నా

లుంగీని పక్కకు తప్పించి మొడ్డను మొదలు కంట సవరదీస్తుంటే దాని ఎడమ చేయి నా తలపై ఉంచి దగ్గరకు లాక్కుని నా పెదాలకు తన తీయని పెదాలను మళ్ళీ అప్పగించే సింది. నేను దాని పెదాలను చీకుతూ నా నాలుకను దాని నాలుకతో పెనవేసి తీయని లలజలాన్ని పీలుస్తుంటే నా మెదడు మొద్దుబారి పోయింది. ఇద్దరమూ కొంత సేపు ఈ లోకాన్నే మరచి పోయాము. సమీనా చేయి పడగానే నా మొడ్డ నిటారుగా నిలబడి వేడెక్కిపోయింది. నేను బనీను లుంగి విప్పేసి దిస మొలతో దాని పైన పడుకొని దాని సళ్ళు కసిగా పిసుకుతూ దాని వీపు నిమురుతుంటే దాని చేతులు నా వీపు పైన పిర్రలపైన నాట్యం చేస్తున్నాయి. నా చేతులు దాని పొట్టను సవరిస్తూ బొడ్డు కిందుగా పొత్తి కడుపు పైనుండి కిందకు జరిగి చీర కుచ్చిళ్ళపైన పడ్డాయి. సమీనా వెంటనే నా చేతులను కుచ్చిళ్ళపై నుండి తప్పించి వెనక్కి తోసి “ఒద్దు రాజా, చీర విప్పితే ఇక్కడ కట్టుకోవడం కష్టమౌతుంది” అంది. ఐనా నేను వినకుండా బలంగా కుచ్చిళ్ళను పట్టి గుంజే సాను. లంగా బొందును కూడా విప్పి కింద కు లగే సాను. సమీనా ఇప్పుడు పూర్తి నగ్నం గా ఉంది. దాని శరీరం పసుపు, గులబి వన్నెలు కలా గాలి సిన వింత సోయగాంతో
మెరుస్తోంది. ఎక్కడికక్కడ చక్కగా అమర్చినట్లు ఉన్నా దాని శరీరపు ఒంపులు చూడడనికి రెండు కళ్ళూ చాలాడంలేదు. నేను దాని మొహాన్ని ముద్దాడుతూ నా

చేతులు దాని తొడల మధ్యకు పోనిచ్చి పూకు పైన సుతారంగా పమాను. –

ఆశ్చర్యం, నా చేతులకు సున్నితంగా దాని పూకు కండ మెత్త గా తగిలింది. ఇంతకు ముందు పెద్ద పొద లాగా ఉన్నా దాని ఆతుల స్పర్శ లేదు. నేను వెంటనే కిందకు జరిగి దాని తొడలు విడదీసి దాని పూకును చూసాను. ఆతులు గొరిగిన దాని పూకు పచ్చగా, పెద్ద ఎర్రని చిలికతో అంగుళ మంత గొల్లి తో అరచేయంత పూకు తెగ ముద్దిచ్చేస్తోంది, బుజ్జి ముండ. వెంటనే ఆగ లేక పూకు పైన ముద్దు పెట్టి నా నాలుకను పూకులోకి నెట్టి ఆబ గా నాకుతుంటే సమీనా తొడలు బాగా వెడల్పు చేసి తలను లోపల కు నెట్టు కుంటూ మూలు గుతోంది. అది తల ను బాగా పూకులోకి నొక్కుతుంటే ఊపిరదక ఒక సారి పైకి లేచాను. “సమీ.. ఆతులు ఎప్పుడు గొరి గావే?” అన్నాను. ” నీకు అడొస్తోందన్నావు కదరా, అందుకని నీ
కోసమే తీసేసాను. అబ్ కైస హై రే మేరీ చూత్? అచ్చీ హై?” అంది. నేను కూడా రెచ్చి పోయి “బహుత్ ఖూబ్. తేరీ చూత్ మె మేరా లవడా” అంతుంటే అది పక పకా నవ్వింది. “అబ్బో చాలా జోరుగా ఉన్నావు రాజా. అందుకే రా నువ్వంటే పడి చచ్చిపోతున్నాను” అంది కైపు గా చూస్తూ. నేను దాని గొల్లిని మెత్త గా కొరికి, దాని పూకు చుట్టూ ఉబ్బుగా ఉన్నా ప్రదే సాన్ని నాకి పూకు పైన ముద్దులు పెట్టాను. దాని పూకు పైన ఎన్ని ముద్దులు పెట్టానో లేక్కే లేదు. పూకును విడదీసి దాని ఎర్రని

చీలి కను చూస్తుంటే “ఏంటి రాజా? ఏం చూస్తున్నావు రా?” అంది. “ఆ, ఏమీలేదె, నిన్న రాత్రి ఈ చేనులో నాగలి పడ్డాదా లేదా అని చూస్తున్నాను” అన్నాను దానిని ఉడికించాలని. “ఊ, చిలిపి” అంటూ నా ముక్కు పట్టి పిండింది. మళ్ళీ
వెంటనే “అయ్య గారు మాటలతోనే గడిపేస్తున్నారు పైకి రా రాజా, మీ అక్క పూజ అయ్యే లోపల మన దెంగులాట పూర్తవ్వాలి” అంది తొడలు విడదీసి.
నేను న మొడ్డను దాని పూకు చీలికపైన పైనుండి కిందకు రాసి, దాని గొల్లిని నా మొడ్డ గుండుతో రుద్దుతుంటే స మీనా ఆగలేక “అబ్బా.. ఇస్ స్.. స్ స్ స్..” అంటూ “తోసెయ్యి ఇంకా చూస్తవేంటి” అంటూ నా నడుము పట్టి లోపలకు తోసుకుంది. నేను నా మొడ్డను బలంగా ఒక్క జెర్కుతో లోపలకు తోసాను. మొడ్డ బిరు గా పూకు తొనలను ఒరుసుకుంటూ లోపలకు దిగబడేటప్పటికి సమీనా గిల గిల లాడి పోయింది.

నా వీపుపైన చేతులు గట్టి గా బిగించి నన్ను తన సళ్ళపైన హత్తుకుంటూ “దెంగ రా, పూకు నా కొడక, నా పూకు నీ దెబ్బకు అదిరిపోవాలి” అంటూ గొనిగింది. నేను మెల్ల గా
మొదలు పెట్టి క్రమం గా ఊపు పెంచి దెంగుతున్నాను. పూకు చెమ్మదేరి ఉండేటప్పటికి పుకుతొనలలో మొడ్డ బిగితుగా దిగుతుంటే తపక్ తపక్ తపక్ తపక్ మని చప్పుడు చేస్తూ ఆతులు గొరిగిన పూకు గరుకుగా గుచ్చుకుంటోంది.

సమీనా చేతులు నా వీపు చుట్టూ బిగించి నిమురుతూ తొడలు, కాళ్ళతో నా నడుముకు లంకె వేసి ప్రతీ ఊపు కూ ఎదురొత్తులిస్తూ మూలుగుతూ కైపుగా నవ్వుతూ కసెక్కిస్తోంటే, నేను “నీ పూకు ఎంత సమ్మగా ఉందే నా లంజా. భలే మజా గా ఉందే నిన్ను దెంగుతుంటే నా పూకు లంజా” అంటున్నాను. సమీనా కూడా రెచ్చిపోయి “దెంగర నా రంకు మొగుడా. నీది మొడ్డ కాదు రా బాబో, ఇది గాడిద లవడారా. ఏమిపోసి పెంచావురా దీన్ని. నాకు బొడ్డు లో కంటా గుచ్చుకుంటోంది రా నీ మొడ్డ. అలాగే ఊపరా. అదీ, అదీ దెబ్బ, అలాగే పొడవరా నీ యమ్మ” అంటూ కాళ్ళు రెండూ విడదీసి తోసుకుంటోంది. కొంత సేపు అలా దెంగా కా నా నడుము పట్టు కొని నన్ను ఆపి, నన్ను కిందుగా చేసి సమీనా పైకి వచ్చింది. సమీనా నా పైకి చేరి దాని పూకులో నా మొడ్డను సరి చేసుకొని నీళ్ళ తోట్టిని పట్టుకొని నన్ను దెంగుతుంటే పూకు బాగా తడిదేరి పోయి మొడ్డ జారి పోతోంది. సమీనా జారి పోతున్నా
మొడ్డను చేతులు వెనక్కి పెట్టి పూకులో సర్దుకొని దిగేసుకుంటూ వేగంగా దెంగుతూ “ఒరేయ్, రజూ…… ఊ ఊ.. ఊ ఊ.. ఊం.. భలే గుందిరా, అబ్బో నేను ఉండలేనురో……….” అంటూ నడుము పైకెత్తి గట్టిగా కొట్టి కడివెడు రసం కార్చి నన్ను కరుచుకు పడు కొంది. పూకు రసం తొడలపై నుండి కారి కింద చీర, దాని కింద గడ్డి కూడా రొచ్చు రొచ్చుగా మారి పోయింది. నేను సమీనాను కిందకు తోసి దాని పూకు తొనలను నాలుకతో విడదీసి

దాని రసం నాకే సాను. అలాగే పూకు విడవకుండా ఐదు నిముషాలు నాలుకతో పూకు దెంగి రసమంతా తాగేటప్పటికి అది ఆగలేక “ఒరేయ్ లంజ కొడక , అలాగే నాక రా, అది నాలుక కాదురా, లవడారా బాబూ” అంటూ తొడలు పైకెత్తి మళ్ళీ చివ్వున రసం పంపులా చిమ్మి తొడలతో మొహాన్ని అదిమిపట్టింది. నేను దాని పూకు రసాన్ని జుర్రుకుంటుంటే ఉప్పగా త మాషా మదపు వాసనతో ఉన్న దాని పూకు రసంతో మొహమంతా తడి తడిగా ఐపోయింది.
నేను దాని నడుము పట్టు కొని దానిని పైకి లేపి వంగోబెట్టాను. అది గడ్డిలో మోకాళ్ళపైన వంగొని గుద్దను పైకి ఎత్తితే దాని నున్నని పిర్రలు చిన్న చిన్న బిందెలు బోర్లించి నట్లు ఉండి దాని పూకు తొనలు బాగా విడి పోయి కనబడుతున్నాయి. నేను బాగా నిక్కిపోయిన నా మొడ్డను దాని పూకులోకి బలంగా నెట్టాను. అది తలను గడ్డిలో పెట్టి ఎడమ చేతిని గడ్డిలో పోటి పెట్టి బిర్రుగా దిగిన మొడ్డను వెనక గా కుడి చేతితో తడుముతూ నా వట్టలను నిమిరింది. అది అలా వట్టలను నిమురుతుంటే నా మొడ్డ ఇంకా రెండంగుళాలు పెరిగి పోయినట్లు నాకు అనిపించింది.
వెనక గా దాని పూకును అలాగే బిరుగ దెంగుతూ ముందుకు వంగి దాని సళ్ళను పిసుకుతూ వెన్ను పైన అప్పుడప్పుడూ నాలుకతో నకుతున్నాను. అలా

పదినిముషాలు దాని ఎర్ర గా విచ్చుకున్నా పూకును చూస్తూ దెంగుతుంటే బాగా విచ్చుకున్న దాని గుద్ద బొక్క కవ్విస్తోంది. దాని పూకు అలాగే దెంగుతూ నా కుడి చేతి మధ్య వేలును దాని గుద్ద బొక్క మీద పెట్టి రాసాను. ఆ స్పర్శకు గుద్దలో కరెంటు ప్రవహించి నట్లు సమీనా ఉలిక్కిపడింది. నేను స మీనాను అలాగే వంచి నా మొడ్డను గట్టిగా బయటకు లాగాను. బిరు గా పట్టి వున్న పూకు తొనలు మొడ్డ ఒక్క సారి బయటకు రావడంతో బిరడా తీసినట్లు టప్ అనే సబ్దంతో దగ్గరకు ముడుచుకున్నాయి. నా
మొడ్డను అలాగే పట్టి సమీనా గుద్ద మీద పెట్టి మొడ్డ గుండుతో రుద్దుతుంటే సమీనా “ఏం రాజా ఏంచేస్తున్నావు? అంటూ తల పైకెత్తి చూసింది. నేను దాని నడుమును ఒడిసి పట్టు కొని వాసన చూసి గుద్ద మీద నాలుక పెట్టి నాకాను. గుద్ద బొక్క ఉప్పగా, తమాషాగా ఉంది. నాలుకను అలాగె లోపలకి తోస్తుంటే స మీనాకు ఒళ్ళంతా కంపిస్తోంది. “ఛీ పాడు. అదేం పని. గుద్ద ఖూడా నాకుతావ పిచ్చిగ” అంటూ మత్తు గా కళ్ళు మూసుకొంది. నేను మొడ్డను బొక్క మీద పెట్టి లోపలకు తోస్తుంటే సమీనా గుద్ద కండరాల ను పట్టు సడలించి మొడ్డ లోపలకు దూరడానికి వీలు గా చేసింది. మొడ్డ ను గుద్ద లోకి నెడుతుంటే బిరు గా దిగుతూ కొద్ది గా మంట గా ఉంది. మెల్ల మెల్ల గా నెడుతూ మొడ్డను
మొత్తంగా గుద్దలోకి నెట్టేసాను. సమీనా కొత్త సుఖంతో గిల గిల లాడి పోతూ “ఊం………. రాజా. ఓయమ్మో.. హై.. హై.. బలే బాగుంది రా. అంటుంటే నేను గుద్దను స్పీడు గా

దెంగుతున్నాను. స్పీడు పెంచుతూ దాని గుద్దను అదర దెంగుతుంటే నా తొడలు దాని పచ్చని పిర్రలకు ఒరుసుకొని ఎరగా కంది పోయాయి. దాని గుద్ద దెంగుతూ కిందనుండి నా కుడి చేతి వేలుతో దాని గొల్లిని పిండుతూ పూ రెమ్మలను తడుముతుంటే దానికి చుక్కలు కనబడి సుఖంతో కేకలు పెడుతోంది. ఒరెయ్, రాజా నా పూకే కాదు నా గుద్దను కూడా ఒదల కుండా దెంగే సావు కద రా.. ఒరెయ్, లంజ కొడకా, నా గుద్ద దెంగిన మగాడివి నువ్వేరా. నీ యమ్మా. నన్ను చంపెయ్యరా, నా సళ్ళు పిండెయ్య రా. నా పిర్రలు కొరుక్కుతినెయ్యరా. నీది మొడ్డ కాదు రా. అది నా గుద్దను రంపంలా కోసేస్తోంది రా. ఓరి నాయనో. నీకు దొరికి నా పచ్చని పూకు, వెచ్చని గుద్ద రెండూ పచ్చడయ్యి పోయాయి కదరా. రాత్రి విజయను కూడా ఇలాగే దెంగావా నా మొడ్డ గాడా.” అంటూ ఏమి మాట్లాడుతుందో కూడా తెలియకుండా కలవరిస్తోంది. దాని గుద్ద టైటు గా ఉన్నా మొడ్డ దూరడానికి వీలుగా విచ్చుకొని మొడ్డను పూర్తి గా మింగే సింది. గుద్దలో కూడా తడిదేరి పోయి పువ్వులా విచ్చుకు పోయింది. నేను ఇంక ఆగ లేక మొడ్డను దాని గుద్దలోనుండి బయటకు తీసాను. మొడ్డను బయటకు లాగా కా కూడా దాని గుద్ద బొక్క అలా తెరుచు కొనే ఉంది. దాని పిర్రల పైన ముద్దు పెట్టి స మీనాను వెల్ల కిలా చేసాను. సమీనా తొడలు బాగా విడదీసి పూకు ఎరని తొనలు విప్పి చూపిస్తూ “రా, రాజా దీన్ని చెడ దెంగ రా. దీని మదం అణిగి పోవాలి. రారా, నా మొ గుడా” అంటూ నన్ను పైకి

లాక్కుని నా మొడ్డను పూకులోకి సర్దుకుంది. నేను హుప్… మంటూ మొడ్డను ఒక్క తోపు తోస్తే మొడ్డ అడుగు కంటా దిగబడి పోయి అడుగు తగిలింది. సమీనా పళ్ళు బిగించి సుఖాన్ని జుర్రు కుంటుంటే నేను దాని పచ్చని సరీరాన్ని పూర్తి గ ఆక మించు కొని దాని సళ్ళు పిసుకుతూ “స మీ…. నన్ను పిచ్చివాన్ని చేసేసావె. నాకు పిల్లల్ని కంటానన్నావు కదే నా లంజ…. నీకు ఈ దెబ్బకు కడుపు రావాలే………………. పట్టవే లంజా నా మొడ్డ రసమంతా చుక్క కూడా పోనివ్వకుండా పట్టవే నా రాణీ ….” అంటుంటే సమీనా “ఒహ్…… రాజా ……. నాకు ఏదో ఐపోతోందిరా. ఐసా హీ మారో రె మేరే చూత్ కో. మె మర్గయీ రే… ఐసా …. అలాగే… ఊహ్ ……అలాగె పోడవరా, నాకు కడుపు చేసెయ్యరా ..దెంగ రా నా పూకును….” అంటూ తొడలు పైకెత్తే సింది. “స మీ…….. నా పూకు లంజా
పట్టవే నా…..లంజా ….” అంటూ నేను నా రసాన్ని దాని పూకులో చిమ్ముతూ దాని పెదాలను కొరుకుతూ దాని మీద వాలి పోయాను. పదినిముషాలు గడిచింది. సమీనా “ఇక లే రాజా…” అంటుంటే పైకి లేచి దాని బుగ్గలపైన ముద్దు పెట్టాను. ఇక చాల్లే మీ అక్క పూజ ఎప్పుడో అయిపోయి ఉంటుంది. నువ్వు ముందు గా ఇంట్లోకి వెళ్ళు. నేను చీర కట్టు కొని వస్తాను అంది. నిజంగానే సమీనా జుట్టు రేగి పోయి, మనిషి పూర్తిగా నలిగి పోయింది. నేను లుంగీ చుట్టు కొని చొక్కా తొడు క్కొని ఇంట్లోకి వెళ్ళాను. విజయ అప్పటికే కలేజీ కి

సిద్ధం అయ్యి ఉంది.. అక్క పూజ కూడా ముగించి విజయను పంపాలని కంగారు పడుతోంది. నన్ను చూడ గానే, ఏమైపోయావురా ఇంత సేపు. విజయను కాలేజ్ దగ్గర దించి రా. ఈ సమీనా కూడా చెప్పకుండా పోయింది, అదే మిటో”
అంటోంది. నేను మాట్లాడ కుండ బట్టలు వేసుకొని విజయను బావా స్కూటర్ పైన కాలేజ్ దగ్గర దించి వచ్చాను. నేను వచ్చేటప్పటికి సమీనా ఇంట్లో పని చేసుకుంటోంది. నేను మళ్ళీ స్నానం చేసి, సమీనాను అడిగాను అక్కతో ఏమి చెప్పావని. ఏమి చెపుతాను. ఇంటికి పోయి వచ్చానని చెప్పాను.” అంది నవ్వుతూ. దాని నవ్వు నాకు ఎంత ఇష్టమో మీకు తెలుసు కదా. సమీనా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మధ్యాహ్నం షో గురించి అడిగితే “నా వల్ల కాదు బాబూ. నా ఒళ్ళు హూనమై, పచ్చి పుండులా ఉంది. మళ్ళీ నాలుగు రోజులు అడగ కుండా కుళ్ళపొడిచే సావు” అంది.