మా ఆవిడ వదిన 5 వ భాగం

మళ్లీ అనే సి వూరుకోకుండా చెయ్యి మా ఇద్దరికీ మధ్యలోకి దూర్చి “నన్ను” కదల కుండా పట్టేసుకుంది.
చెప్తే తప్ప వొదల్ను.
ఈవిడ నీకు వొదిన అంటే నాకు అక్క వరస అన్నాను.
వూ చెప్పు ఆవిడని నువ్వు యేం చేస్తున్నావో కూడా చెప్పు.
ఈ సారి చెప్పొద్దూ నాకే సిగ్గేసింది.
అలా సిగ్గు పడకురా చెప్పెయ్యి వొదిలేస్తాను అంది
చెప్పడం అంటే యెలా చెప్పలో నాకు తెలుసు. పచ్చిగా చెప్పాలి . చెప్పాను గా బెడ్ రూం లో అది యెంత పచ్చిగా ప్రవర్తిస్తుందో.
వూ చెప్పు మీ అక్కని అంటూ రెట్టించింది.

మా అక్కని దాని పూకులో నా సుల్ల దూర్చి దెంగుతున్నాను అంటూ చెప్పేసాను.
అదీ పద్దతి. ఇప్పుడు మీ అక్కని అక్కా అక్కా అంటూ పిలుస్తూ దెంగు అంటూ వొదిలేసింది.
వూ తొయ్యి దూరు మీ అక్క పూకు లోకి అంటూ నా వీపు మీద చరిచింది.
అక్కా అంటూ ముందుకి తోసాను.
మెత్త గా వెన్నలోకి వేడి కత్తి దిగి పోయినట్టు. కోరికతో తడిదేరిన ఆవిడ లోతుల్లోకి చివ్వున దూరిపోయింది న పురుషత్వం.
హా అంటూ పిరుదులు పైకె గరేసిందా విడ.
విచ్చుకుని వున్న ఆమె కామ పుస్పం మీద గుభీ మంటూ గుద్దాను.

మళ్లీ పైకి లేపి మరోసారి తోసాను.
హబ్బా అంటూ తియ్య గా మూలిగిందావిడ.
ఇంక నిగ్రహించు కోవడం నా వళ్ల కాలేదు. వరసకి అక్క. నా కింద నగ్నంగా నలుగుతోంది. లోపలికీ పైకీ కదల సాగాను. దెబ్బ దెబ్బకీ ఆవిడ తొడలు మరింత గా మరింత గా విచ్చుకుంటున్నాయి. నన్ను తనలో కలిపేసుకోవాలన్నట్టు నా నడుము చుట్టూ కాళ్లు వేసి కిందికి తనలోకి అదుముకుంటున్నారావిడ. నేను కిందికి తోసినప్పుడల్లా ఆవిడ పిరుదులు పైకి లేస్తున్నాయి.
హా..అమ్మా..ఓవ్ అంటూ తియ్య తియ్య గా మూలు గుతోందా విడ.
మా ఇద్దరి కామపీఠాలూ ఒక దాని కొకటి తాకినప్పుడల్లా తపక్ తపక్ మని తాళం పడుతోంది. నా చెవి దగ్గర నోరు పెట్టి చిన్న గొంతుతో అడు గుతోంది మా ఆవిడ.
బాగుందా తడిగా వుందా.బి గుతు గా వుందా. అక్క గారి పూకు. బాగా ఆవిడ కరువు తీరి పోయేలా దెంగు. లోపలి కంటా తొయ్యి. గట్టిగా కొట్టు. అక్క గారికి కడుపు

చెయ్యి. నాకో మేనల్లుడో మేన కోడలో వొస్తారు. అందులోంచి . కోడలు పుడితే నా కొడుక్కి చేసుకుంటాను. అప్పుడు చక్కగా నీ కూతుర్ని నీ కొడుకు దెంగుతాడు. భలే గా వుంటుంది అప్పుడు. చేతులు ముందుకి తెచ్చి అక్క రొమ్ములు పిసుకు అంటూ రెచ్చగొడుతోంది.
తొందర గా అవకూడదని ఆపి ఆపి కొడుతున్నాను. దెబ్బ దెబ్బకీ అవిడలో తడి ఎక్కువైపోతోంది. ఇంత కోరికని ఆవిడ ఎలా ఇన్నాళ్లు ఆపుకున్నారా అని పించింది. నా చేతుల ధాటి కి ఎరగా అయిపోయాయి ఆవిడ యెద పొంగులు. అక్కడక్కడ సన్నగా గోళ్ల గుర్తులు. వున్నట్టుండి..
వూ కొట్టు తొందర గా కొట్టు. ఆ పొద్దు ఆపొద్దు అంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా కేకలు పెడుతూ నన్ను మరింత బలంగా ఆమెకే సి నొక్కుకుంటూ కింది నుంచి తన పిరుదుల్ని పైకి లేపుతూ ఒక్క అర నిముషం పాటు నాకన్నా ఎక్కువ వేగంతో కదిలి నిశ్చలంగా వుండి పోయిందావిడ.
అప్పటి దాకా నా పురుషత్వాన్ని బిగువు గా పట్టుకుని వున్న ఆవిడ లోతులు మరింత గా ద్రవించి ఒక్క సారిగా తమ పట్టు వొదిలే సాయి.

అలా
హా…అంటూ ఒక దీర్ఘ నిశ్వాసం వొదిలి వుండి పోయిందా విడ అర మూతలు పడ్డ కళ్లతో.
ఆవిడ కి అయిపోయిందని అర్ధం అయింది. నా పరిస్థితీ అలాగే వుంది. మరో నాలు గు దెబ్బలు కొట్టి అడుక్కంటా తోసి అంచి పెట్టి పట్టుకుని నా బలాన్ని చివ్వున ఆవిడ లోతుల్లో చిమ్మెసాను. వేడి గా చిమ్మిన నా వుద్రే కం ఆవిడని ముంచెత్తింది. కొద్ది క్షణాల తరువాత నెమ్మది గా లేచాను.ఆవిడ మీంచి బైటి కి తీసేసరికి తెల్లగా ధార లాగా వొచ్చింది. మా ఇద్దరి రసాల మిస్ర మం. ముందుకి వొంగి ఆవిడ పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను అర మూతలు పడ్డ కళ్లతో అలా వుండి పోయారావిడ.
మా ఆవిడవేపు చూసాను. చిన్నగా నవ్వుతోంది. దగ్గరకి వెళ్లి దాన్ని నిలబెట్టి వాటేసుకుని ముద్దు పెట్టాను.
వూ వొద్దు అన్నట్టు వెనక్కి జరిగి వొదిన గారి వెపు చూపించింది మా ఆవిడ నానుంచి విడిపోతూ.

ఆవిడ లేచారు పక్క మీద నుంచి లేచి అలాగే నడుచుకుని వొచ్చి నాకన్నా చిన్నదానివి నీకు దండం పెట్ట కూడదు అందుకని వూరుకుంటున్నాను. యే మిచ్చి నీ ఋణం తీర్చుకోగల్ను జానకీ. ఇందులో ఇంత సుఖం వుంటుందని నాకు మొదటి సారిగా తెలిసింది. నెలలో ఒక్క రోజు ఒకే వొక్క రోజు నాకు ఈ సుఖం దక్కెటట్టు చెయ్యి. ఆ వొక్కరోజు కోసం మిగతా ఇరవై తొమ్మిది రోజులూ బతికేస్తాను అంది కళ్ల వెంట నీళ్లు కారిపోతుండ గా.
అయ్యో అవేం మాటలు వొదినా. ఛీ ఛీ యేడవకండి మీరు అడిగితే నేను కాదంటానా? ఇది అసలు మీ ఇల్లే అనుకోండి. మీకు యెలా కావాలంటే అలా చేస్తాను నేను. సరేనా అంటూ ఆవిడ కళ్లు తుడిచి వాళ్ల వొదిన్ని వాటేసుకుంది మా ఆవిడ. నేను మౌనంగా అలా చూస్తూ వుండి పోయాను.
అయిపోయింది.