మా ఆవిడ వదిన 4 వ భాగం

అప్పటికే ఆవిడని మంచం మీద పడుకోబెట్టే సాను. దీని మాటలకి ఆవిడ ముఖ మంతా ఎరగా అయిపోయిది. సిగ్గుతో ముఖం చేతుల్తో కప్పేసుకి ఛి ఛి అంటూ తొడల్ని దగ్గిర సా ముడిచేసుకుని అలా వుండి పోయారు.

మా ఆవిడ వొదిన మూడవ భాగం→
ఆవిడ పక్కన పడుకున్నాను. నా వేపు తిప్పుకుని ముద్దులు పెట్టు కుంటూ కిందికి దిగి ఆ పాల పొంగుల్ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకు పిసుకుతూ ఆ బ్రౌన్ రంగులో వున్న ముచి కల్ని అందుకున్నాను నోటితో. లోపలి కంటా లాగి చప్పరిస్తూ నాలిక కొసతో రాస్తూ వాటిని ప్రేరేపిస్తూంటే తీగ సాగి నట్టు
మొలుగుతోందా విడ. కొద్ది కొద్ది గా తొడలు తెరుచుకున్నాయి. అలా మరి కొద్ది గా దిగి ఆ లోతైన బొడ్డు లో నాలి క తిప్పాను.
మరింత గా కిందికి దిగి పచ్చగా బలంగా వున్న ఆ గుండ్రటి తొడల్ని రెండు చేతులతో మోకాళ్ల దగ్గర పెట్టి విడదీసాను.
మొదటి సారి గా వొక పర స్త్రీ రహస్య సౌందర్యాన్ని చూస్తున్నాను నేను. అబ్బా….ఏం అందం తొడల్ని పూర్తిగా విడదీసెయ్యడంతో వొత్తుగా చిక్కగా పెరిగి రింగులు తిరిగి వున్న నల్లటి గుబురు మధ్యలో పూరీలాగా పొంగి

కనీ కనపడకుండా కవ్విస్తున్న ఆ చీలిక తడితో మెరుస్తూ రా రమ్మని ఆహ్వానిస్తోంది.
అంతా చీకటిగా వుంది అన్నను.
టార్చ్ లైటు పట్రానా అంది మా ఆవిడ.
టార్చ్ లైటు అక్కర్లేదు కానీ నువ్విలా వచ్చి కొద్ది గా తెరు అన్నాను.
ఆవిద తలవైపు కొచ్చి ముందు కొంగి వేళ్లతో ఆవిడ ఆడతనాన్ని తెరిచే సింది మా ఆవిడ.పై హుక్కులు రెండు వూడదీసిన లో కట్ క్లౌజ్ లోంచి తన పొంగుల్ని నా కళ్ల ఎదురుగా కావాలని కదిలిస్తూ. అది గో అప్పుడు బైటపడింది. కొద్ది గా నలుపులో కలిసిన ఎరుపు రంగులో తడితో మెరుస్తూ చిన్నగా విచ్చుకున గులాబీ మొగ్గలా కళ్ల ఎదురుగా సాక్షాత్కరించింది ఆవిడ మదన గృహం.
అలా చూడకండి బాబూ చచ్చే సిగ్గుగా వుంది అంటోంది ఆవిడ.

సుతారంగా చీలిక పొడుగునా వేలితో రాసాను. అదంతా అప్పటికే బాగా తడిసిపోయి వుంది. వేలికి అడ్డు గా తగిలిన ఆ కామ శిఖరాన్ని సున్నితంగా కిందికి అది మీ చూపుడు వేలూ బొటన వేళ్ల మధ్య పెట్టి సుతారంగా నలిపాను.
ఓహ్ అమ్మా.. చంపేస్తున్నారు అంటూ మూలి గారావిడ.
మరోసారి
ముందుకి వొంగి అక్కడ నోరు పెట్టి ఆ రహస్య సంపద కి ముద్దు పెట్టాను.
ఛీ ఛీ అదేం పని అక్కడెవరైనా నోరు పెడతారా అని ఒక పక్క అంటూనే పిరుదులు పైకి లే పారావిడ మరింత గా తెరుచుకుంటూ.
ఇంక నా నాలిక అక్కడ విలయ తాండవం చెయ్యడం
మొదలెట్టింది. వుప్పగా వగరుగా తగులున్న ఆవిడ కామ రసాలు నాలోని వాంచని క్షణ క్షణానికీ పెంచేస్తున్నాయి .
అయ్యో..అబ్బో..హా.. వో…ఓవ్…చంపేస్తున్నారండీ…అంటూ సన్నటి గొంతు తో ఆవిడ మూలు గులు గదిలో ప్రతి ధ్వనిస్తున్నాయి.

ఇది ఇలా వుండగా మా ఆవిడ యేరా మగడా మా వొదిన్ని ఇంకా
యెంత సేపు వూరిస్తావు.బైటికి తియ్యి నీ ఆయుధాన్ని అంటూ నా లుంగీ లాగి పారేసింది.
దాని వొంటి మీద ఎప్పుడు విప్పుకుందో తెలీదు నూలు పోగు కూడాలేదు. వొదినా మరదల్లిద్దరూ ఒకేలా వున్నారు మెడలో సూత్రాలూ నల్ల పూసలూ, కాళ్ల కి మట్టెలూ చెవుల కి దుద్దులూ, చేతులకి గాజులూ, అంతే తప్ప మరే మీ లేవు.
నా సంగతి కొస్తే లుంగీ వొంటి మీద వుంది అంతే ముందు వేపు గుడారం లా లేచి పోయి అస్తవ్యస్తంగా. లుంగీ వూడదీసి పక్కన పడేసాను.
అది గోట మ్మా చూసుకో అంటూ మా ఆవిడ వాళ్ల వొదిన్ని హెచ్చరించింది.
ఛీ ఛీ పాడు అని ఒక పక్కనించి అంటూనే అమ్మో యెంత పొడు గో అని గొణిగిందావిడ.

ఆవిడ దగ్గర సా వొచ్చాను. చెయ్యి పట్టుకుని నా దండం మీద పెట్టాను. చటుక్కున చెయ్యి వెనక్క్కి లాక్కున్నారా విడ.
పట్టు కో పరవాలేదు అంటూ మా ఆవిడ.
ఆవిడ చేతిని పట్టుకుని నా దాన్ని ఆవిడ పిడికిలి కి అప్పగించింది మా ఆవిడ. మృదువైన వేళ్లు బిగించి పట్టుకున్నాయి. నన్ను మొదటి సారిగా వొక పర స్త్రీ పట్టుకుంది. నేను అలాగే ముందుకు జరిగి ఆవిడ తొడల మధ్యలో సర్దుకున్నాను. నా తొడల్తో ఆవిడ తొడల్ని విడదీసాను.
ఈలోగా మా ఆవిడ తన చేతిని మా ఇద్దరి మధ్యకి తెచ్చి నాది పట్టుకుని స్కిన్ వెనక్కి లాగి తెరుచుకుని వున్న ఆవిడ వుపస్తు మీద పైకీ కిందికీ రాయసాగింది. తడిదేరిన ఆ ప్రదేశం మీద జారుతోంది నా గుండు. సున్నితంగా తాకుతూ దాన్ని పరామర్శిస్తున్నాయి అక్కడి యవ్వన కేశాలు. పైకి లేచి బిరుసుగా తగుల్తున్న ఆ కామ శిఖరం, దాన్ని తాకినప్పుడల్లా పిరుదులు పైకి లేపుతున్నారా విడ..
జాన కీ అంటూ దాని వేపు చూసాను ఇంక ఆగలేనన్నట్టు.

సరే కానివ్వండి అంది మా ఆవిడ.
ఆ మృదువైన రెమ్మల్ని చీల్చుకుంటూ తడితో రా రమ్మంటున్న ఆవిడ కామ గుహ లోకి చివ్వున దూరిపోయాను. వొక్కసారి గా అడుక్కంటా దూరిపోయి ఆగాను. పిడికిట్లో బిగించి పట్టుకున్నట్టు పట్టు కుంది. అది నన్ను. బిగుతు గా వుంది అంత తడి లోనూ కూడా. మా ఆవిడ తో గడిపినా తొలి రోజులు గుర్తొచ్చాయి పెళ్లి ఇన్నాళ్లయినా ఈవిడ గారు ఎంత బిగువుగా వుందో అని పించింది.
వోవ్ అమ్మా……అంటూ చిన్నగా మూలిగి యెంత లోతు కి పోయిందో గొంతు లో కొచ్చింది అంటూ గొణి గారావిడ.
బాగుందా వొదినా అంటూ ముఖంలో ముఖం పెట్టి అదిగింది.
జానకీ హబ్బా అంటూ మరోసారి చిన్నగా అంటూ తనకేసి నన్ను అదు ముకుందావిడ.
వూ ఇప్పుడు చెప్పరా మగడా ఈవిడ నీకే మౌతుంది?

అక్క…
యేం చేస్తున్నావురా వెట కార మాడింది.
మీ అక్కని? వూ చెప్పు చెప్పు అంటూ
ఆవిడ ముఖం మరింతగా కంది పోయింది
ఛీ వూరు కోవే అన్నాను.
చెప్తావా చెప్పవా అంది.
ఇంకా ఉంది.