తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 4

తనయుని వీర్యం కోటాను కోట్ల వీర్య కణాలు తల్లి భగం లోనికి ప్రవేశించి ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న అండం లోనికి ఒక బీజం చోచ్చుకొని పోయింది. తల్లి పవిత్ర సుక్షేత్రం లో తనయుని బలమైన బీజం ప్రవేశించింది. వీర్య అండ సంయోగము, క్షేత్ర బీజ సంయోగం ఫలధీకరణo జరిగింది అ క్షణం లో దేవుని సమక్షంలో. తల్లికి తనయుడు గర్భదానము జేశాడు అ క్షణం లో. గర్భధారణ జరిగింది అ మహత్తరమైన ఘడియలో. అ తల్లికి తెలుసు తనకు రుతుక్రమం లో అత్యంత వీలైన అండం విడుదల అయ్యే ఫలదీకరణ సమయమది అని. ఐనా పుత్రుడితో శృంగార రతి కేళి చేసింది. గర్భధారణ జరిగే అవకాశం ఉందని తెలిసే. పుత్రుని ద్వారా గర్భము దాల్చి గర్భవతిగా తన అందాలు ద్విగుణీ కృతమవ్వగా అ అందాలను పుత్రుడు చూసి ఆనందంతో రమించాలనే గాఢమైన కోర్కెతో వుంది. నిండు గర్భంతో తొమ్మిది నెలలూ ప్రసవ సమయం వరకూ పుత్రుడితో సంగమిం చాలనే కోర్కె.

గర్భము జేయరా కసిగ గర్భ గుడిన్ రతి జేయ పుత్రుడా
గర్భము తానె జేసెనని గర్వము బొందును నీదు తండ్రియున్
గర్భము మోయగా కసిగ సమ్మగ దెంగుచు నుండనీవు సం
భోగము జేయగా నదిప్ర మోదము సౌఖ్యము నిచ్చు పుత్రుడా

గర్భము జేయరా సుతుడ గర్వము బొందును నీదుతండ్రియున్.
గర్భము తానె జేసెనని! గర్భము రాగను సళ్ళు వళ్ళు పిర్రలూ గుబ్బలు పెద్దగా బలిసి పోవును. బిడ్డ పుట్టగానే నీకు నా చన్నుల పాలు నిత్తును.

తల్లి పూకులోనే వుంచిన అతని మేడ్రం మాములుగా అయ్యింది. తల్లి తన పూకు కండరాలు తో అతఃని మొడ్డను బయటకు నెట్టింది నవ్వుతూ. ప్రేమగా
అతని మోముపై ముద్దులు పెట్టింది.

ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెను పుత్రుడ అశ్వ మేడ్రుడా.

అంతము లేననంతఅవిరామమదోన్మత కామకేళి జ
న్మంతయు చాలదే జనని తృష్ణను దీర్చగ దెంగులాటలన్
నిత్యము నూత్నపోకడ విశేష సుఖంబు లిచ్చు నామదో
నత్త సుగంధ శోభన సుదీర్ఘ సుకేశిని తల్లిభారతీ

తల్లీ తనయులు సంగమం ఆనంద పరిష్వంగ సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, తల్లి కొడుకు కళ్ళ లోనికి సిగ్గుసిగ్గుగా చూసింది. తనయుడి కళ్ళలో తల్లిని తన మగతనంతో సుఖపెపెట్టా ననే గర్వంతో కూడిన ఆనందం. అందుకే తల్లి అయినా తనను ఆక్రమించుకొని అనుభవించి సంతృప్తి పరిచిన పురుషుని చూసినప్పుడు యే కుల స్త్రీ కైనా సహజంగా వచ్చే సిగ్గు ఆ క్షణం లో ఆమెకు కలిగింది.

అమ్మా కొడుకుల శృంగారం సరాగాల శోభనం అనురాగ సంగమం సంయోగం సంభోగం సంపూర్ణ సమన్విత సంచలన సమాగం రతికేళి అమలిన అత్యంతా నురాగ ఆత్మీయ అపురూప అమోఘ అనుపమాన అనిర్వచనీయ అనూహ్య అద్భుత అద్వితీయ అలౌకిక అత్యంత అగణిత అజేయ అపూర్వ అతులిత అనన్య అసమాన ఆసామాన్య అకళంకింత అనుభూతి, అజరామర అజేయ అనుభవం, అనుబంధం. అనురాగ సంగమం. మహిమాన్వితం మంగళకరం. మధుర మోహనం తల్లీ తనయుల తాదాత్యం తన్మయత్వం తనివి తీరని తమకం.

తొలి సంగమం అయిన వెంటనే జరిగిన సన్నివేశాన్ని చిత్రిస్తోంది యీ పద్యం
మంకెనపూవు మీది యళి మాడ్కి నృపాధరపల్లవోదరా
లంకృత యైన దంత పదలాంఛనముంగని కన్నుగోనలం
దంకు రితంబులైన దరహాసలవంబులు పద్మనేత్ర యి
ఱ్ఱింకులు సేసె బక్ష్మముల యీఱమి గాటుక చిమ్మచీకటిన్

అతని చిగురువంటి పెదవి లోపలి భాగం, పంటిగాటు గుర్తుతో శోభిస్తూ కని పించింది. మంకెనపువ్వు పువ్వు మంకెన మీద తుమ్మెద వాలినట్టుగా ఉందట ఆ దృశ్యం. అది చూడగానే తల్లి కంటి తుదల దరహాస రేఖలు అంకురించాయి పద్మ లోచన అ ఇంతికి. వెంటనే చిరునవ్వుల తునకలను తన కనురెప్పల వెంట్రుకల గుబురు లోనూ కనుల కాటుక చీకటి లోనూ ఇంకి పోయేట్లు చేసింది.

స్త్రీ పురుష సంగమం భిన్నత్వం లో ఏకత్వం. హృదయం మనసు శరీరం ఏకమై అనురాగమతిశయించి ఇద్దరు ఏకమై పోవాలనే తృష్ణ ఉధృతమై ఆలింగనం లో ఒకరి లోకి మరొకరు ప్రవేశించి ఆణువణువూ స్పృశించి అన్వేషించి పంచేద్రియాలతో ఆస్వాదించి అఘ్రాణించి మధుర మదోన్మత మదన కీలామృతము గ్రోలి అంతులేని ఆపుకోలేని కోర్కెతో అవేశము తో విప్పారిన స్త్రీత్వ పుష్ప దళాలను చీల్చుకొంటూ పురుషత్వము ప్రవేశించి నిండుగా అక్రమిస్తే పూర్తిగా ఐక్యము కావాలనే ఆర్తి ఆరాటంతో అనురక్తి పునరుక్తితో తీరని కోర్కెతో సంగమిస్తుంటే తల్లి తన తనయుని తిరిగి తనలోకి తీసుకోవాలనే వాంఛ తృష్ణ కోర్కె తమకం తో పరిపూర్ణ పురుషత్వం ధృడంగా బారుగా లావుగా పెద్దగా యవ్వన బలం తో పుత్రుడు తన స్త్రీత్వపు అణువణువునూ శోధిస్తుంటే లింగమర్దనం ఆనందముతో అనుభవిస్తూ పుత్రుడిని ప్రోత్సహిస్తూ అనంతమైన అవధులు దాటిన ఆవేశంతో అను భవాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ప్రతిస్పందిస్తూ మదన మృదంగ నాదం లయబద్ధంగా ప్రతి ధ్వనించేలా అనుసంధిస్తూ అంతులేని సుఖాల శిఖరాగ్రాలు చేరి తనయుడిని తనలోనే శాశ్వతంగా ఉంచుకోవాలని తనలోకి తనయుని బిగువైన లింగాన్ని పొగరుతో అంతకంతకూ పెరిగి తన స్త్రీత్వపు అంచులు తాకి మరింతగా లోపలకి పోవాలనే ఆరాటంతో పుత్రుడు యవ్వన బలం ఆవేశంతో అధిరో హిస్తుంటే ఆ పురుషత్వాన్ని తన స్త్రీత్వముతో బిగించి అదుము కొంటూ తల్లి ఆడతనం తనయుడి మేడ్ర మర్దనంతో తనువంతా పులకించి ఆణు వణువూ కంపించి ఆపుకోలేని అనుకంపనల తో భావప్రాప్తి పొందుతుంది తల్లి.

శృంగార రతికేళి లో స్త్రీ భావ ప్రాప్తి వచ్చేవరకూ రతి కార్యం చేస్తే, ఆ రతి కేళి తన తనువు లోంచి పుట్టిన తనయుడే చేసి భావ ప్రాప్తి పొందితే తల్లికి ఉర్విలో అంతకు మించిన స్వర్గం లేదు. తల్లి పులకింత తో పుత్రుని మేనిలో నరాలు పురెక్కి ఆపు కోలేని అవేశంతో చిక్కని మదోన్మత వీర్యం అంతులేని వేగంతో తల్లి భగాన్ని నింప తృప్తి పొందిన తల్లీ తనయులు.

తల్లి ఆపుకోలేని ప్రేమానురాగంతో పుత్రుని ముఖాన్ని ముద్దులతో నింపింది. తల్లి ఆడతనాన్ని జయించా ననే పొగరుతో తల్లి కన్నుల లోకి చూస్తుంటే అమ్మ ఆడతనం సిగ్గు పడి అప్పటిదాకా హద్దులు లేని రతికేళిలో పాల్గొని ముద్దుగా పచ్చిగా తిట్టిన తల్లి సిగ్గుతో తనయుని ముఖాన్ని దగ్గరకు తీసుకోని ముద్దులతో నింపేసింది. స్త్రీ పురుషల మధ్య శృంగారంలో ఈ అనుభూతి వున్నా తల్లీ తనయుల మధ్య శృంగార రతి కేళిలో ఈ అనుభూతి సాటిరానిది. అనుభవం వున్నవారికే అర్ధమయ్యే అనిర్వచనీయమైన అపురూప అనన్య సామాన్య ఆనందం. పరిణితి పరిజ్ఞానం వున్నవారే అర్ధము చేసుకోగలరు.
ఇద్దరూ పక్కపక్కనే పడుకొన్నారు ఒకరి చుట్టూ మరొకరు చేతులు వేసి హత్తుకొని. ఆమె లేవలేదు. పుత్రవీర్యం తన అండం తో కలవాలని గర్భం దాల్చాలని ఆమె కోర్కె.

ఆమెకు తెలుసు. అది తనకు అండం విడుదలయ్యే సమయమని. వక్షోజాలు కాస్త లావుగా మారాయి. కాస్త నొప్పిగా ఉన్నాయి. అండం విడుదలయ్యే సమయంలో స్త్రీ సెక్స్ లో పాల్గొనాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. విపరీతమైన కామ కోరికలు పుడతాయి. మిగతారోజులతో పోల్చుకుంటే ఆ సమయంలో రతి లో ఎక్కువ సేపు పాల్గొన గలుగుతారు. అండం విడులయ్యే సమయంలో యోని నుంచి కొన్ని రకాల ద్రవాలు ఊరుతుంటాయి. డిశ్చార్జి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. వేలిని యోనిలో కాస్త లోపలికి పెట్టుకుని చూస్తే కూడా ఒకరకమైన డిశ్చార్జి విడుదల అవుతన్నట్లు అనిపిస్తే అప్పుడు అండం విడుదల వుతున్నట్లు లెక్క. అండం విడుదలయ్యే టప్పుడు పొత్తి కడుపులో కాస్త నొప్పిగా ఉంటుంది. నెలసరికి కరెక్ట్ 14 రోజుల ముందు ఇలాంటి నొప్పి వచ్చిదంటే కచ్చితంగా అది అండం విడుదలకు సంబంధించిన నొప్పి. వాసన ఎక్కువగా రావడం అండం విడులయ్యే సమయంలో యోని నుంచి ఒక రకమైన మదపు వాసన వస్తుంది. ఆడవారికి అండం విడుదలయిన తర్వాత వరుసగా రెండు రోజుల పాటు సెక్స్లో పాల్గొంటే కచ్చితంగా గర్భం దాల్చుతారు. విడుదలైన అండాన్ని ఫలదీకరణం చెందించడానికి వీర్య కణాలు పోటీపడతాయి. ఫలితంగా గర్భం వస్తుంది.

కొంత సేపటి తర్వాత ఆమె పైకి లేచింది. ఆమె వెంటే అతనూ. అక్కడేవున్న నీటి కుళాయి దగ్గరకు వెళ్ళారు, ఇద్దరూ నగ్నంగా. ఆమె జడ విడిపోయి జారిన కురులను జారుముడి వేసుకొంది. తల్లి కుళాయి దగ్గర కొడుకు మొడ్డను నీటితో శుభ్రం చేస్తూ నవ్వింది.

ఎందుకు నవ్వుతున్నావు? అన్నాడు.
చిన్నప్పుడు నీకు స్నానం చేయించే సమయంలో మొడ్డ తొప్పెను వెనక్కి లాగి శుభ్రం చేస్తుంటే నీ మొడ్డ గట్టిపడటం గుర్తుకు వచ్చింది. నీ గట్టిపడ్డ మొడ్డను పొగరణచ డానికి ఇన్నాళ్ళకు కుదిరింది అన్నది.

చిన్నప్పుడంటే ఎప్పుడు? అన్నాడు. తల్లి పంగ జాపితే వంగి ఆమె పూకు కడుగుతూ.

నీ ఏడెనిమిదేళ్ళ వయసులో, అన్నది.

మరి అప్పుడే చేయవచ్చుగా అమ్మా, అప్పుడు గట్టిగా అయ్యి నెప్పిగా వుండేది.
అవును రా, చెయ్యాల్సింది అప్పుడే? అన్నది. కానీ అప్పుడు నా మొగుడు బాగానే దెంగుతున్నాడు. ఐనా అప్పుడు నీవు చిన్న పిల్లాడివి.
ఇప్పుడు దెంగడం లేదా నీ మొగుడు?
ఉహు! పదేళ్ళయ్యింది, దెంగి. ఈ పదేళ్ళ నుంచీ నీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నా. ఈ పదేళ్ళ నుంచీ నీ చేత దెంగించుకుంటే బాగుండేది. ఈ పాటికి నీకు కనీసం ఆరుగురు పిల్లల్ని కనేదాన్ని అన్నది, నవ్వుతూ.

అమ్మా, నాకు అప్పటి నుంచే వుంది నీ మీద కోర్కె అన్నాడు. ఇద్దరూ నగ్నంగా గర్భగుడి లోకి వెళుతూ.

అవునా? చిన్నప్పటి నుంచే అమ్మను దెంగాలని కోర్కె ఉందా?
మరి అప్పుడు చెప్పలేదేం? నీకు ఆరేళ్ళు వచ్చేవరకు నా సళ్ళ లోంచి పాలిచ్చాను రా, గుర్తుందా. బాగా తిమ్మిరెక్కి తీటగా పాలతో బరువెక్కిన సళ్ళు నీవు చీకుతూ నాలోంచి పాలు జుర్రుతుంటే సమ్మగా హాయిగా సళ్ళ సలపరం తగ్గేదాకా పాలన్నీ ఇచ్చేదాన్ని.

తొమ్మిది మాసముల్ కదుపునందున మోయగ కన్నవాడు పం
దొమ్మిది మాసముల్ కడుపు నిండుగ సళ్ళన పాలుతాగి పం
దొమ్మిది యేళ్ళుగా కడుపు నిండుగ భోజన మెట్టి పెంచగన్
అమ్మను గాక వేరొకరి నాలిగ జేసుకొనంగ నేలరా
సమ్మగ పూకు దెంగగను సంతస మొందెడి తల్లి యుండగన్
కమ్మని పూకుపాకములు కోరిక దీరగ జుర్రుకోవరా
అమ్మను నీకు అమ్మనుర శోభన సోయగ అందచందము
న్నమ్మను కామకోర్కె మదనోన్మత కోర్కెలు యున్నదాన్ని నీ
అమ్మను గాననే శివుడ ఆలిని జేసుకొనంగ దెంగరా

తొమ్మిదిమాసముల్ కడుపు నందున మోసితి ఏడువర్షముల్
రొమ్ముల పాలనిచ్చితిని సమ్మగ సళ్ళకు తీట దీరగన్
తిమ్మిరి నెక్క నాకపుడు తీటగ నుండగ పూకు! నీదుమే
డ్రమ్మును చీకినాను గురుతున్నద! చిన్నతనంబులోనన్
ఏమని జెప్పమందువుర ఏపుగ బారుగ పెంచితీవు మే
డ్రమ్మును అశ్వమేడ్రముగ నున్నది పెద్దగ నీదు మొడ్డ నీ
అమ్మను దెంగడాని కని అమ్మ ఋణంబును దీర్చడానికే
కమ్మని కామసౌఖ్యములు చక్కగ నివ్వర నాకు భర్తవై
అమ్మకు వీర్యదానమున అమ్మను జేయర బిడ్డనే కనన్
రొమ్ముల పాలుతాగుచును రంజుగ దెంగర సచ్చినోడనీ
జిమ్మడ పెద్దగా బలిసి గాడిద తంటుల వుంది అశ్వమే
డ్రమ్మువలెన్ లావుగను దోపిన పూకున పట్టునేమిరా
నెమ్మది గాను మెల్లగను దోపర పూకున మొడ్డనంతయున్

ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెనుస్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నిన్నునా తొడలు పంగను జాపగ పూకుజూపినీ
కప్పుడెమొడ్డలేవగను చీకితి ముద్దుగ నీదుమొడ్డయున్
తప్పను కోకురా కనిన తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదు గద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
చెప్పిరి యెందరోకవులు సంస్కృత భాషన తప్పులేదనిన్
ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా!

అమ్మా మరి ఇప్పుడు నీ సళ్ళ లోంచి పాలు తాగాలని వుంది.
గర్భ గుడి లో కూర్చొని కొడుకు తలను వళ్ళో పెట్టుకొని ఒక స్థనం నోటికి అందించింది. ఒక చేత్తో ఆమె రెండో చన్ను పట్టుకొని మీటుతున్నాడు.
ఇప్పటి దాకా పెద్ద మగాడు, ఇప్పుడేమో అమ్మ వడిలో చేరి చిన్న పిల్లాడి లా చీకుతున్నావు అమ్మ సళ్ళు. కొడుకు మొడ్డ చేతి లోనికి తీసుకొని సవరిస్తూ.

అమ్మా, పాలు కావాలి, అన్నాడు
ఎంత చీకినా పాలు రావు రా సళ్ళలోంచి ఇప్పుడు, అన్నది
మరెలాఆఆ, అన్నాడు.
నీవలా చీకుతుంటే పూకు లోంచి వస్తున్నాయి. పూకు పాలు జుర్రుకో.
తల్లిని గర్భగుడిలో దేవుని ముందు పూల మీద పడుకోబెట్టి, తొడల మధ్య
ముఖం ఆన్చి, నాలుక తో పూకు మీద నాకాడు. ఆమెకు పార్వతీ పరమేశ్వరుల విగ్రహాలు కన్పిస్తున్నాయి.
ఆమె, పార్వతీ దేవి కూడా శివుడి తోఇలాగే పూకు నాకించు కొంటుందా అనుకొంది.
కొడుకు తల్లి కీలాన్ని పట్టి నాకుతున్నాడు.

జుర్రుకోరా శివా, అమ్మ పాలు కావాలన్నావు గా, అమ్మ పూకు పాలు జుర్రుకోరా.
నాలుక పూకులోకి దోపి నాకుతున్నాడు. తల్లి పూకు పైన పెదవులు ఆన్చి పూకులో రసాలను జుర్రుతున్నాడు.
తల్లి అంతులేని సుఖం తో కొడుకు తలను పూకు కేసి అదుము కొంది.

చక్కని వాడ పుట్టితివి చీల్చగ నాభగ ద్వార మంత నీ
వెక్కడ పుట్టినావొ యది యేరతి సౌఖ్యము నిచ్చుద్వారమెం
చక్కని కీల స్థానముర కీలము బట్టియు మర్దనంబును జే
యన్ కసితో భగము విచ్చగ కామరసాలు నుద్భవించగన్
నాకర జుర్రుకోర శివుడా మదనామృత సారమంత యెంతగా
నాకిన యంతగాను మదనామృత ధారలు వచ్చుతల్లి ప్రే
మాంకిత కామ కారకుడ నీకది స్వర్గము మోక్షము శివా!

అమ్మా నీ పూ కు బెల్లపచ్చు.

ఇక చాలురా కొడకా, నిన్నంతా పూకులోకి దోపేసుకోవలన్నంత పిచ్చిగా వుందిరా. నీ మొడ్డ దోపరా. ఆగలేను పైకెక్కి దెంగరా.

నాకడం ఆపి, తొడల మధ్య కూర్చొని, అమ్మ కాళ్ళను తన రెండు వైపులా వేసుకొని పూకులో మొడ్డను దూర్చాడు.

తల్లి కొడుకు చుట్టూ చేతులు వేసింది. ఇద్దరూ గాలి కూడా చొరబడనంత గా
దగ్గరయ్యారు. అతని పెదవులు అందుకొని జుర్రేసుకొంటుంది. పూకులో మొడ్డ
కదలకుండా పూకంతా నిండిపోయి వుంది.

ఇలాగే నీలోనే మొడ్డను దింపి రాత్రంతా వుండి పోవానుందమ్మా!
ఊ! అంటూ తన మొత్త తో కుదిపింది. కొడుకుని వెనక్కు పండబెట్టి వంగి దెంగడం మొదలు పెట్టింది. కిందనుంచి కొడుకు ఎదురు దెంగుతున్నాడు. ఆమె కురులు ముడి వీడిపోయి కురులు భుజాల పక్కనుంచి అతని మీద నుంచి నేలకు తాకాయి.

తల్లి కేశ సంపదలు అలా కొడుకు ను స్పర్శిస్తుంటే కొడుకులో అనందం, ఉత్సాహం మరింత వృద్ది పొందింది.

దెంగమ్మా బాగా దెంగు దెంగు దెంగు దెంగు బాగా దెంగు
గట్టిగా దెంగు బాగా దెంగు ఇంకా బాగా దెంగు దెంగు

దెంగుతాను రా న కొడకా నీ మొడ్డ పొగరణిగగేలా దెంగుతాను రా అంటూ రెచ్చి పోయి కసి కసిగా దెంగుతుంది. ఇన్నాళ్ళకు కు కుదిరింది రా నిన్ను దెంగడం. నిన్ను కని పెంచింది నిన్ను దెంగడానికే రా. నీ మొడ్డ నాదేరా న రంకు మొగుడా అంటూ మీద పడుకొని పూకంతా మొడ్డ దింపుకొని మొత్తను అదిమి పెట్టి తిప్పుతూ రుబ్బుతుంది.
ఆమెకు భావప్రాప్తి.

తల్లీ నిన్నుదలంచి మేఢ్రమునుచేతన్ బట్టి ఝాఢించని
న్నాళ్ళూనీ చనులూ మదోన్మత సుగంధంబే విరాజిల్లునీ
వళ్ళంతా తడిమీ బలంగ కసిగా పూకంత దెంగన్ ని
న్నళ్ళూవేచితినమ్మ దీర్చితివి నాకోర్కె లినాళ్ళ కున్

పిర్రల కింద చేతులను బెట్టగ మొడ్డను దోప పూకులో
బిర్రుగ లంకెవీడకను పిర్రల నెత్తుచు లేపి నిల్చొనన్
జారక పట్టు వీడకను సమ్మగ తల్లిని దెంగపుత్రుడే
గర్భగుడిన్ రమించగనె గర్భము దాల్చెను తల్లినప్పుడున్

బిర్రుగ పూకునిండుగను మొడ్డను దోపగ పండబెట్టియున్
పిర్రల కింద చేతులను బెట్టగ ఎత్తగ లేపి నిల్చొనన్
మీరిన కోర్కెతో కొడుకు ముద్దుగ దెంగగ తల్లిపూకునే
గర్భగుడిన్ రమించగనె గర్భము దాల్చెను తల్లినప్పుడున్

రెండో సారి. ఆమె పూకులో తన మొడ్డను దించి అలాగే బంధం విడిపోకుండా లేపి గర్భగుడిలో దెంగాడు.
దెంగవే లావు సళ్ళ దాన
వయ్యారీ పెద్ద గుద్దల దాన
నీదెంగుడులో హొయలున్నవే చాన
నువు కసకస తసతస దెంగుతువుంటే
ఊగునె నీ సళ్ళు నిలువదే నా మనసు
ఓ జననీ అది నీకే తెలుసు

శివుడని భ్రాంతి పడినవో
పరమ శివుడని ఎంచుకొనినావో
భ్రాంతి పడినవో,
సుతుడని తెలిశాక
సిగ్గు పడి తొలగేవో
విరహాగ్నిలో నను తోసి పోయెవో
వగలాడి నే నీ వాడనే కాదా

మగడంటే మోజు లేని దానా
మనసుంటే నీకు నేను లేనా
మగడంటే మోజు లేని దానా
కొడుకంటే కోర్కె లున్న దాన
_____________________

Chapter 2
స్థన్యమిచ్చే ప్రతి తల్లి కీ భగం విరిసి కామరసాలు స్రవించి భావప్రాప్తి పొందు తుంది. నవమాసాలూ మోసి కని పాలిచ్చి పెంచి పెద్ద చేసిన పుత్రుఢు యౌవనం రాగానే వేరే స్త్రీ తో రమించడంతో తల్లికి బాధ. అందుకే ప్రతి అత్తకూ కోడలి మీద కోపం. తాను అనుభవించ వలసిన తన తనయుని యౌవన పురుషత్వాన్ని తను కాక వేరే స్త్రీ అనుభవిస్తుంటే తట్టుకోలేని బాధ.

వివాహానంతరం తల్లిని మరచి పెళ్ళాం చుట్టూ తిరుగుతూ పెళ్ళాన్ని తన ముందే ముద్దు చేస్తుంటే తనకు చెందాల్సిన పుత్రుడి ముద్దులు, మగతనం వేరొక ఆడడానికి అందిస్తుంటే చూసి తల్లికి భరించ లేనంత బాధ. ఆక్రోశం. రాత్రయ్యే సరికి బాగా అలంకరించుకొని కొడుకు తెచ్చిన మల్లె పూలు పెట్టుకొని సింగారించుకొని రాత్రంతా కొడుకుతో బాగా దెంగించుకొని రమించి తెల్లారాక సంతృప్తి తో ఆనందంతో చెంప మీద మెడ మీద పంటి గాట్లతో చెదిరిన కురులు ముడి వేసుకొంటూ, నలిగిన చీరె సర్దు కొంటూ కులుకుతూ గదిలోంచి బయటకు వచ్చే కోడలిని చూస్తే అంతులేని బాధ. ఆపుకోలేని ఆవేశం. అప్పటి దాకా కొడుకు తనకు పూలు తెచ్చి ఇచ్చేవాడు, ఇప్పుడు పెళ్ళానికి తెస్తున్నాడు సాయంత్రం పూలు.

పెళ్ళైన కొత్తలో పగలు కూడా పడకింటిలో దూరి కోడలు తన కొడుకుతో దెంగించు కొంటుంటే మరింత బాధ. ఏమే రాత్రంతా నిద్రలేకుండా దెంగించు కొన్నది చాలక పగలుకూడా దెంగించు కొంటున్నావా అనుకొంటుంది. మనసులో నా కొడుకు చేత బాగా సళ్లు సలపరం తీరేలా పిసికించు కొన్నావా, పూకులో గుల దీరెలా, వంటిలో తీట తగ్గేలా దెంగించు కొన్నావా అనుకొంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి పాలిచ్చి పెంచి, బాగా పుష్టిగా తిండి బెట్టి వాడిని బలంగా, వాడి మొడ్డను లావుగా బారుగా పెంచితే వాడి మొడ్డ నాకు దక్కకుండా వాడితో బాగా దెంగించు కుంటున్నావు గదే కోడలా. నాకు దక్కాల్సిన సుఖాలు నీవు పొందు తున్నావు అనుకొంటుంది కసిగా. మొగుడున్న ఆడదైనా మొగుడు అ వయసులో మొగుడు కి వయసై పోయి దెంగక పోతే అ తల్లికి అత్యంత బాధ.

ఆ తల్లి విధవ ఐతే అ బాధ ఇంకా ఎక్కువ గా వుంటుంది. తల్లి విధవ రాలైతే కొడుకే ప్రాణంగా పెంచుతుంది, అందునా యవ్వనం లోనే విధవరాలైన స్త్రీ ఒక్కడే కొడుకుంటే, ఆ తల్లి కొడుకు మీదే ప్రేమంతా నింపుకొని బ్రతుకుతూ, కొడుకు యవ్వనం లోకి రాగానే అ కొడుకు తో బాగా దెంగించు కోవాలనే కోర్కె బలీయంగా వుంటుంది. అ కోర్కె ఉందని తెలిసినా కొడుకే చొరవ తీసుకొని దెంగాలని ఆశిస్తూ ఉంటారు. కొడుకు నే మొగుడుగా తలంచి అన్ని సేవలూ మొగుడికి చేసినట్లు చేస్తారు. కొంతమంది కానీ అ కొడుకు ఒక పిల్లను పెళ్ళి చేసుకొని దాన్ని దెంగుతుంటే అ బాధ చెప్పనలవి కానిది.

తల్లికే కాదు అ మగాడి చెల్లికీ, ఆక్కకు కూడా బాధ గానే ఉంటుంది. పెళ్లి కాని చెల్లెలు వుంటే అ చెల్లి కూడా, ఇన్నాళ్ళ నుంచీ వళ్ళో కూర్చో బెట్టుకొని ముద్దులు పెట్టే అన్న ఇప్పుడు కొత్త పెళ్ళానికి ముద్దులు పెడుతుంటే అ చెల్లికి బాధగా వుంటుంది.

కొరికెన చంపలు సరసము లాడుచు
ముద్దులు బెట్టగ వడిన జేరి
చీకెన సళ్ళను గుబ్బలు తీటను
దీర్చగ సమ్మగ తిమ్మిరణగ
నాకెన పూకును నాలుక దోపగ
గొల్లిని మీటగ సాడు జుర్ర
గొరిగెన ఆతులు చంకలు నున్నగ
మోజులు దీర్చగ నాదు కొడుకు

నలిపించు కొంటివ తీటను దీరగ
బలిసిన చన్నులు మోజు గాను
చీకించు కొంటివ చనుగుబ్బల సలుపు
తగ్గగ సమ్మగ నోట దోప
పిసికించు కొంటివ మదమెక్కి కొవ్వుయె
బట్టిన వళ్ళంత వాడి చేత
పెట్టించు కొంటివ ముద్దులు తనువంత
తమకము తోడనె తిమ్మిరెక్కి
నాకించు కొంటివ నాలుక దోపగ
పూకురసాలను పీల్చ గాను
గొరిగించు కొంటివ చంకలు అతులు
చక్కగ నున్నగ గాట్లు లేక
చేయించు కొంటివ స్నానము వళ్ళంత రుద్దగ
మూలలు వదలక ముద్దు గాను
దెంగించు కొంటివ దూలంత తీరగ
పూకంత నింపగ మొడ్డ దోప
గుద్దించు కొంటివ గుద్దన గూటము
దింపగ సమ్మగ దూల దీర
గాడిద తంటుల గుఱ్ఱపు మొడ్డను
బోలిన లావుగ పెద్ద గాను
బారుగ బలిసిన మొడ్డను దోపగ

ఎవ్వరి చేజనించితివొ ఎవ్వరి చన్నుల పాలుతాగియున్
ఎవ్వరు స్నానపానములు జేయగ పెంచగ పెద్దగైతివో
అవ్వరి సళ్ళు చీక మద సాడును జుర్రగ మొడ్డదింపగన్
కెవ్వున కేకలేసె రతికేళిన కాళ్ళను పుత్రునిమీదవేయగన్

పుత్రోత్సాహముబొందు తల్లి చనులా పుత్రుండు చీకంగ పూ
కంతా విచ్చుకొనంగ సళ్ళు బిగువై కీలాగ్ర నుబ్బంగ పూ
కంతా బారుగ లావుగున్న శివలింగాకారమే నింప గు
ద్దంతా నెత్తగ దెంగుదెంగు యనుచున్ దెంగించు కోవదే

పుత్రోత్సాహముబొందు తల్లి చనులా పుత్రుండు చీకంగ పూ
కంతావిచ్చుకొనంగ సళ్ళు బిగువై కీలాగ్ర ముబ్బంగ పూ
కంతాకామ రసాలు కారి రతిసౌఖ్యానందమే బొందె ఆ
పుత్రుండే పెరిగీ సుఖంబరయగా పూకంత నింపంగనే

దెంగర గట్టిగా కసిగ దెంగర దెంగర గట్టి గట్టిగా
దెంగర పూకునే పగల దెంగర గుద్దదరంగ సమ్మగా
దెంగర సచ్చినోడ కసి దీరగ ఆపక పోట్లగిత్తలా
దెంగర సమ్మగా కుతిగ దేవుని సన్నిధి లోనె దెంగరా

దెంగనె లేదు నా మొగుడు దూలను దీర్చగ ఇంతసేపు సం
భోగము లోన యెన్నడును పూకుయె విచ్చగ పచ్చిగాను నీ
దెంగుడు సమ్మగా కసిగ నుందిర దెంగర సమ్మసమ్మగా
దెంగర దెంగుదెంగరనుచు తల్లియె కేకలు వేసెకోర్కెతో
గాడిద తంటులా బలసి గుఱ్ఱపు మేడ్రము బోలి పెద్దగా
దడ్డును పెంచితీవుగద నాచను బాలను తాగి ముద్దుపు
త్రుండవు పెంచినానునిను నాకసి దీర్చగ దెంగడానికే
అడ్డము లేదురా మనకు అమ్మను సమ్మగ దెంగు దెంగరా

ఉన్నది గుద్దలో పొగరు ఉన్నవి పెద్ద స్ధనాలు పిర్రలున్
ఉన్నది అంతులేని కసి ముద్దుగ నున్నగ కొవ్వుబట్టివ
ళ్ళున్నది దించరా బలిసి లావుగ పెద్దగ నున్నమొడ్డ నే
యన్నది నన్నుకన్న మద హస్తిని కామిని తల్లి భారతీ!
చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పూకురసాలు వచ్చెరా
స్నానము నందు శుభ్రపరి చంగను మొఢ్ఢకు ముద్దులెట్టితిన్
ఇన్నివసంతాలు వేచితిని ఇంకను అగగ నేలపుత్రుఢా
కన్నది నిన్ను నా కొరకె సమ్మగ దెంగర అశ్వమేఢృడా!
చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పాలను నిచ్చినానురా
చన్నులు చీకరా మదన సారము కారెను నిన్నుజూడగన్
యన్నది తల్లి పుత్రుడిని హత్తుకొ నంగను మొఢ్ఢచీకగన్
యెన్నివసంతాలు వేచితిని అమ్మను దెంగర రంకు పుత్రుఢా

ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెనుస్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నిన్నునా తొడలు పంగను జాపగ పూకుజూపినీ
కప్పుడె నేర్పినానుర కమ్మని పూకురసాలు జుర్రగానునీ
కప్పుడెమొడ్డలేవగను చీకితి ముద్దుగ నీదుమొడ్డయున్
తప్పను కోకురా కనిన తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదు గద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
చెప్పిరి యెందరోకవులు సంస్కృత భాషన తప్పులేదనిన్
ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా

అరిచెను ప్రౌఢ భారతి సుఖంబుగ కామపు కోర్కెదీరగా
చరిచెను వీపు పిర్రల ను గట్టి గకోర్కె లుమీర దెంగగన్
కరిచెను పంటి గాట్లు పడగాను సుపుత్రుని మేని నంతయున్
కొరికెను రెండు చెంపలను కోరిక మీరగ గట్టి గట్టిగా
బరికెను వీపు గోళ్ళుదిగ వేయగ ఆపగ లేని కోర్కెతో
దొరుకున ఇంతగాసుఖము తృప్తియు నాకము లోనయున్
కరిగిన కొవ్వు కామమదసారము కారెనునేలకు ధారలై
మరువుగ లేనురా శివుడనంచును ముద్దులు బెట్టె మొడ్డకున్
ఎరుగను ఇంత సౌఖ్యములు యెన్నడు దెంగగ భర్త తోడనే

మీరిన కోర్కెతో చనులు పెద్దగ భారము లయ్యెమొడ్డనే
దూర్చగ పూకులో నదిమి దెంగుచు మర్దన జేయకీలమున్
సార్దక నామధేయుడవు కొర్కెలు దీర్చగ సమ్మగుందియనన్
కార్చెను పూకులోంచిమద సారము తల్లియె పుత్రుడు దెంగగన్
పాపమొ పుణ్యమో నరక ప్రాప్తమె లభ్యమొ చచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపుత్రుడా!

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా

తాళిని కట్టకున్న దొరసానిని సానియ నందురందరున్
తాళియె లేనిచో మగనాలిని లంజయ నందురందరున్
తాళియె లేని బంధమువి దేశము లోసహజీవనంబనిన్
తాళ వనంబులో సుదను త్రాగిన కల్లనుకొందురందరున్
తాళియె లేని బంధము విదేశము లో సహజీవనంబనిన్
తాళ వనంబులో సుధను త్రాగిన కల్లను కొందురందరున్
తాళిని గట్టరా సుతుడ తల్లికి భర్తగ యేలుకోవరా
తాళిని గట్టగా సుతుడ తల్లికి గర్భము జేయపుత్రుడా
తాళను లేనురా సుతుడ తాపము దీర్చగ దెంగు దెంగరా
తాళిని గట్టిగానిమొగుడేన్నడు దెంగనే లేదుర తృప్తిదీరగన్

తల్లీ తనయుల పరిణయం పాణిగ్రహణం కళ్యాణం వివాహం

అమ్మవొ పెద్దయమ్మచినయమ్మవొఅమ్మల గన్నయమ్మఅ
త్తమ్మవొ ప్రేమపంచు వదినమ్మవొ భార్యవొ భార్య చెల్లివో
జన్మము కొక్కబంధమేమొమరుజన్మమునున్నదొ లేదొలెమ్మనీ
అమ్మయె కోరగా మెడన తాళిని కట్టితి ప్రేమమీరగన్
సరసుల మానసంబుసరసజ్ఞులెఱుంగును గంఢుతుమ్మెదల్
విరిసిన పుష్ప వాసనలుబట్టి మరందము గ్రోలుచందమున్
అరుదుగ కానిపించు మదనోన్మత తల్లి శుభాంగభారతీ
మురిపెము ముద్దు తీరగను పెండ్లము నైతివి తాళిగట్టగన్
తిరుమల లోన కట్టితిని తాళిని యమ్మకు ముద్దుదీర్చగన్
ఇరువది యేళ్ళ పుత్రుడు రమేశ్వర లింగస్వరూప భర్తతో
విరిసిన ప్రౌఢ భారతి రమించగ శోభన పెళ్ళి కూతురై
తిరుమల వెంకటేశుడె ముదంబున జూచె సతీసమేతుడై

అమ్మ కోరగ తిరుమల కొండ మీద వసతి గృహములో పెద్దమ్మ అమ్మమ్మలు నిర్వహించగ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధి లో తాళిని కట్టాను. ముందుగానే ప్రణాళిక ప్రకారము అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మలు అన్నీ సిద్దం చేసుకొని, కొత్త తాళి, పట్టుబట్టలు, తదితర వస్తువులను తీసు కొచ్చారు. అమ్మను పెళ్ళి కూతురుగా అలంకరరించి, తిరుమల కొండ మీద వేద నాదం వినిపిస్తుండగా అమ్మకు మెడలో తాళి కట్టాను. ఆ రాత్రి అమ్మను శోభన పెళ్ళి కూతురుగా ముస్తాబు చేసి తెల్లని పసుపు అంచు కంచి పట్టుచీరె, పూలజడ, చేతిలో వెండి పాల కలశం తో గదిలోకి పంపారు. ఇరువది యేళ్ళ పుత్రుడు, రమేశ్వర లింగ స్వరూపుడినే భర్తగ పొందిన నలుబదేళ్ళ ప్రౌఢ భారతీ దేవి ఆమె పుత్రుల శోభనాన్ని తిరుమల వెంకటేశ్వరుడు సతీ సమేతంగా చూచాడు సంతోషంతో.

తల్లీ తనయుల శోభన కార్యము
రమేశ్వర లింగ స్వరూపుడైన పుత్రుడే శివుడు మగడై వేచియండ, అపురూప అనన్య అసామాన్య అందాల ప్రౌఢ పొంగుల కామ మదోన్మత రతి స్వరూపిణి సరస శృంగార సోయగ పరిణిత స్త్రీత్వ రూప లలిత లావణ్య విరిసిన వికస్మిత పుష్ప శోభన సుదీర్ఘకుంతల కేశ సుగంధ సునయన సుమధురస్వర సునంద సులక్షణ సమ్మోహన సుగుణ సుకీల సువిశాల సుక్షేత్ర శుభాంగి ఘనజఘన కటి కుచోద్వృత్త కుంభ నితంబిని తల్లి భారతిని, శోభన పెళ్లి కూతురిగ ఆమె తల్లి పార్వతీ దేవి, సోదరి రాజేశ్వరీ దేవి అలంకరించారు.

ఆమె రతీదేవి అతను మన్మధుడు. ఆమె తార అతను శశాంకుడు. ఆమె రాధ, రుక్మిణి, సత్యభామ, జాంబవతి, మిత్రవింద, నగ్నజీతి, భద్ర, లక్ష్మణ, రోహిణి, అతను కృష్ణుడు. విశ్వం లోని స్త్రీత్వాన్ని అందాలన్నీశోభను కళను సంతరించుకొన్న తల్లి. నును సిగ్గుతో తల వంచుకొని పుత్ర సంయోగ కాంక్ష ఉద్వేగంతో మురిపాల పాల పాత్రతో గదిలోకి మందగమన నెమ్మదిగా వచ్చింది. ఆమె దేవి అవతారం పార్వతీదేవి. అతను శివుడు. ఆ మహా పురుషుడైన పుత్రుడు శివలింగ స్వరూపుడు సంగమ కొర్కె అతిశయించగ తల్లి భగము నందు లింగ ప్రతిష్ట జేసే మహాద్భుత కామ కేళిని జూడగ వరములు నిచ్చు దేవతలు సరస్వతీ బ్రహ్మ, శ్రీదేవి భూదేవీ మహా విష్ణువు, పార్వతీ పరమేశ్వరులరుదెంచిరి భూమికి.

కార్యేషు దాసీ, కరణేషు మంత్రీ,
రూపేచ లక్ష్మీ, క్షమయా ధరిత్రీ,
భోజ్యేషు మాతా, శయనేషు రంభా
షట్కర్మ యుక్తా కుల ధర్మపత్నీ

ఇంటి పనులు చెయ్యడంలో దాసి లాగా, మంచి ఆలోచన ఇచ్చేటప్పుడు మంత్రి లాగా, అలంకరణ చేసుకున్నప్పుడు లక్ష్మీదేవి లాగా, భోజనం పెట్టేటప్పుడు తల్లి లాగా, పడకటింటిలో రంభ లాగా ఈ షట్కర్మలతో ఉండేది ధర్మపత్ని. ఆమె పుత్రుడికి ధర్మపత్ని అయ్యింది. పుత్రవ్రత అయ్యింది.

సిరులనొసంగులక్ష్మి ప్రమోదిని శక్తినొసంగెడి దేవి పార్వతీ
వరములొసంగు దేవతల యందము శోభ వికస్మితాబ్ద యా
భరణములైన నిర్జరి సమున్నత స్త్రీత్వపు భోగభాగ్యముల్
పరిణిత తల్లి భారతియె భార్యగ వచ్చెను పెళ్లికూతురై!
వరములు నిచ్చు దేవతలు బ్రహ్మ సరస్వతి పార్వతీరమే
శ్వరులరుదెంచిరే భువికి శోభన కార్యము జూడగన్ మహా
పురుషుడు సంగమాతిశయమున్ రతిక్రీడన అమ్మ భారతీ
విరిసిన పుష్పమందు ప్రతిష్టించగ లింగము సంతసంబుగన్
తెల్లగ లావుగా బలిసి నున్నటి దేహము కాంతులీనుచున్
నల్లని బారు కేశములు మధ్యన తెల్లని వెండితీగలే
జల్లిన చందమున్ మెరియ చన్నులు పెద్దగ నవ్వభారమై
మల్లెల పూలవాల్జడయె పిక్కలు దాటగ నాట్యమాడగన్
మల్లెల పూలపాన్పుపై న తన పుత్రుడు వేచియుండగన్
తల్లియె పుత్రసంగమ మదనోన్మత శోభన పెళ్ళికూతురై
మెల్లగ సిగ్గుతో తలను వంచగ వచ్చెను పాలగ్లాసుతో
కళ్ళను యెత్తి జూడగను కోర్కెగ పుత్రుడు కౌగిలించగన్
మెల్లగ చీర విప్పగను ముద్దులు బెట్టగ తల్లిదేహమున్
సళ్ళను చీకగా సుతుడు చెమ్మలు నూరగ కామకోర్కె రా
జిల్లగ పూకులో సుతుడు కీలము నాకుచు పూకునంతయున్
నాలుక దోపిజుర్రగ మదోన్మత తల్లియె ఇంకను అగలేనురా
సుల్లను దోపగా కొడక సమ్మగ దెంగర అలిగ నైన తల్లినే
తిరుమల కొండపై ముదిత వెన్నెల రాత్రిన నగ్నదేహమున్
విరిసిన పుష్పతోటన శుభాంగి మదోన్మత కోర్కె దీర్చగన్
మురిపెము గాను వాల్జడను బట్టియు వంగొన బెట్టి పుత్రుడే
విరిసిన పూకులో కసిగ మేడ్రము దూర్చగ దెంగులాడగన్
అరిచెను ప్రౌఢభారతి సుఖంబుగ కామపు కోర్కెదీరగా
దొరుకున ఇంతగా సుఖము తృప్తియు నాకము లోనయున్
కరిగిన కొవ్వు కామ మద సారము కారెను నేలకు ధారలై
మరువుగ లేనురా శివుడనంచును ముద్దులు బెట్టె మొడ్డకున్

ఎవ్వరు జన్మమిచ్చితిరొ ఎవ్వరి చన్నుల పాలుతాగియున్
ఎవ్వరు స్నానపానములు జేయగ పెంచగ పెద్దగైతివో
యవ్వన మందు యాజనని యోనిన లింగడు నాట్యమాడగన్
విశ్వము సృష్టిజేసి తన పుత్రుని భార్యగ నయ్యెదేవి యే
విశ్వ రహస్యమే జనని పుత్రుల శోభన సృష్టి కార్యమున్
అవ్వరి సళ్ళు చీక మద సాడును జుర్రగ మొడ్డదింపగన్
కెవ్వున కేకలేసె రతికేళిన కాళ్ళను పుత్రునిమీదవేయగన్

అమ్మను రాశివా సొగసు లమ్మను కామమదోన్మతంబులు
న్నమ్మను నిన్నుగన్నరతి మోహనశోభనప్రౌఢస్త్రీత్వములు
న్నమ్మను మోజుదీరగనుస్థన్యము నిచ్చినభారసళ్ళు యు
న్నమ్మను చిన్నవాడిగనె నారతి దాస్యము జేయనేర్పితిన్
అమ్మను రాశివా కనిన అమ్మను అలిని గానురా శివా
దొమ్మరి లంజ గానుర మదనోన్మత కుంభనితంబ సుందరా
లమ్మను గాననే సుతుని లంజగ నైనను సంతసంబుగన్
అమ్మను వుంచుకొందునని కోరగ సంతస మయ్యెరా
అమ్మకు తాళిగట్టగను ఆలిని జేయర లింగరూపుడా
తొమ్మిదిమాసముల్ కడుపు నందున మోసితి ఏడువర్షముల్
రొమ్ముల పాలనిచ్చితిని సమ్మగ సళ్ళకు తీట దీరగన్
తిమ్మిరి నెక్క నాకపుడు తీటగ నుండగ పూకు! నీదుమే
డ్రమ్మును చీకినాను గురుతున్నద చిన్నతనంబులోనన్
ఏమని జెప్పమందువుర ఏపుగ బారుగ పెంచితీవు మే
డ్రమ్మును అశ్వమేడ్రముగ నున్నది పెద్దగ నీదు మొడ్డ నీ
అమ్మను దెంగడాని కని అమ్మ ఋణంబును దీర్చడానికే
కమ్మని కామసౌఖ్యములు చక్కగ నివ్వర నాకు భర్తవై
అమ్మకు వీర్యదానమున అమ్మను జేయర బిడ్డనే కనన్
రొమ్ముల పాలుతాగుచును రంజుగ దెంగర సచ్చినోడనీ
జిమ్మడ పెద్దగా బలిసి గాడిద తంటుల వుంది అశ్వమే
డ్రమ్మువలెన్ లావుగను దోపిన పూకున పట్టునేమిరా
నెమ్మది గాను మెల్లగను దోపర పూకున మొడ్డనంతయున్

పుత్ర సృష్టిని జేసిన విశ్వ జనని
పుత్రుడిని కని చన్నుల పాలు నిచ్చి
పుత్ర సంయోగమే సుఖమనుచు దేవి
పుత్ర సంభోగము కొరకు పెళ్ళి యాడె
పుత్ర వ్రతనయ్యె పుత్రుని భార్య నయ్యె
పుత్ర సృష్టిని జేసిన విశ్వ మాత
పుత్ర సంయోగ సౌఖ్యము బొందు దేవి
పుత్ర కామేష్టి యాగము విధము జెప్పె
పుత్రునికి అలి నయ్యెను విశ్వ జనని
పుత్ర వ్రతము పాటించు పార్వతమ్మ
పుత్ర శృంగార సుఖములు బొంద గాను
పుత్ర లింగము పెంచగ పెద్ద జేసె
పుత్ర లింగాన్నివిశ్వము పూజ జేయ
పుత్ర లింగాన్ని భగమున పూజ జేసె
పుత్ర వీర్యము గర్భాన్న బొంద గాను
పుత్ర వంశాన్ని పెంచగ పుత్రులు గనగ
పుత్ర మేడ్రమె శ్రేష్టము పడతు లకును
పుత్ర కామమె మేలని ముదిత లకును
పుత్ర సంయోగ మే పుణ్య మిచ్చు స్త్రీకి
పుత్ర సంయోగ మే సౌఖ్య మిచ్చు స్త్రీకి
పుత్రునికి యాలి నగుటయె పుణ్య మనుచు
పుత్ర వ్రతవు నైతివిగ విశ్వ మాత
పుత్రుడె మొగుడయ్యె తల్లికి విశ్వ మందు
పుత్ర సంయోగ మే మేలు మేలనుచును
పుత్ర మేడ్రము చిన్నతన మందె చీకె
పుత్ర మేడ్రము పెంచెగ బారు గాను
పుత్ర సంగమ సౌఖ్యమె బొందు తల్లి
పుత్ర వీర్యము నింపగ పూకు నంత
పుత్రు డొక్కడు పుట్టెను పూకు నుంచి
పుత్రు లిద్దరు చన్నుల పాలు తాగ

వాసన జూచినాకుదువు పూకును కుక్కను బోలిపుత్రుడా
మీసము రాక ముందుగనె పూకురసాలను జుర్రితీవు నీ
కోసమె దాచినానుర సుగంధమదోన్మత సారమంత నా
దాసుడ వీవునీ శునక బుద్ధులు ముచ్చట గొల్పురా శివా!
వాసన జూపినావుమద పూకురసాలను చిన్ననాటనే
చూషణ జేయనేర్పితివి గొల్లిని పూకునుగుద్దనంతయున్
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెర తేనెపోసియున్
దాసుడ జేసితీవురతి సేవలు జేయగ పుట్టినానునీ
కోసమె నన్ను కంటివనుచు సేవలు జేయగ నేర్పిపూకునే
వాసన జూపికుక్కవలె పెంచితి వీవుగ పూకుగుద్దలో
వాసన బాహుమూలర స్వేదమునాకుచుపెద్దనైతి దు
ర్భాషణ లాడగా కసిగ బూతులు తిట్టుచు దెంగులాడ ఛం
దస్సున బూతుపద్యములువ్రాయుట నేర్పిన పంతులమ్మ యే
భాషకు అందనీ సొగసు ప్రౌఢ శుభాంగివె కామక్రీడలో
దోషము పాప పుణ్యములు తప్పులు లేవని కామసౌఖ్యమే
వాసియనంచు వావివరు సన్నది లేదను కామరాణి వ
మ్మా సరసజ్ఞ దేవతవు పూజలు జేతునె తల్లి భారతీ
దాసుడ నమ్మ నీకు రతి దాస్యము జేసెడి కామదాసుడన్
వాసన జూపి పూకురస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెరపాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాటరతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యెనే శివుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్
దాసుడు నమ్మనీ మదన దాసుడ నైతిని నమ్మభారతీ
వాసన గల్గుమేను నిడు వాలుగ నుంగవ పెద్దగుబ్బలన్
గేసరి మధ్యమున్ మదన కేళికి నింపగు బాహుమూలవి
న్యాసము లావుగుద్దగలమ దోన్మత తల్లిని దెంగుచుండ యా
మీసము రాని పుత్రుడు రతి నేర్పిన తల్లియె పొంగిపోవగన్
వాసన జూపి పూకు రస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెర పాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాట రతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యె నా సుతుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్
ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెనుస్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నిన్నునా తొడలు పంగను జాపగ పూకుజూపినీ
కప్పుడె నేర్పినానుర కమ్మని పూకురసాలు జుర్రగానునీ
కప్పుడెమొడ్డలేవగను చీకితి ముద్దుగ నీదుమొడ్డయున్
తప్పను కోకురా కనిన తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదు గద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
చెప్పిరి యెందరోకవులు సంస్కృత భాషన తప్పులేదనిన్
ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా
పంగను జాప యా జనని పుత్రుడు వంగొన బెట్టిపూకులో
లింగము బెట్టికుక్కియదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
లింగ నమశ్సివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
దెంగర సచ్చినోడకసి దీరగ యన్నది కామిని తల్లిభారతీ

అంతము లేదనంతమవిరామమదోన్మత కామకేళిజ
న్మంతయు చాలదే జనని తృష్ణను దీర్చగ దెంగులాటలన్
నిత్యము నూత్నపోకడ విశేష సుఖంబు లిచ్చు నామదో
నత్త సుగంధ శోభన సుదీర్ఘ సుకేశిని తల్లిభారతీ

తలచిన జాలురా శివుడ దేహము చన్నులు భారమయ్యెరా
జిలజిలలాడె చన్నులు, వికస్మిత మయ్యెర పుష్పమే
జలజల ధారలై రసము కారెర, కీలము గట్టి గయ్యె రా
గులకసి దీర్చ దెంగమనె కామ సుగంధిని తల్లి పుత్రుడిన్

రంకు పురాణముల్ చదివి రంకును జేయగ లంజయందురే
రంకును జేయదేవతలురమ్య మనోహర కావ్యమందురే
మక్కువ తోకనంగచను పాలను నివ్వగ పెంచపుత్రుడే
చక్కని కోడెప్రాయమునచన్నులుచీకగ తల్లియోని నెం
చక్కగ ముద్దులాడిమద సాడును జుర్రగ ఆగలేక పై
కెక్కగ పుత్ర మేడ్రమును సమ్మగ దించుకొనంగ దెంగుచూ
రక్కుచు బూతులాడుచును లంజయనంగను నేమిపుత్రుడా
హక్కుర తల్లికిన్ కొడుకు యవ్వన మేడ్రము దించుకోవగన్
పూకున నిండుగా కసిగ ముచ్చట దీరగ దెంగ తృప్తిగా
చిక్కని పుత్రవీర్యమునుగర్భము బొందగ తల్లిహక్కురా
చక్కగ తొమ్మిదీ నెలలు కామము దీరగ నిన్నుదెంగగన్
చక్కని బిడ్డపుట్టగనె చిక్కని పాలను చీకనిచ్చెదన్
మక్కువ తోడపాలుకుడ వంగను వచ్చును ఆగకుండనే
నిక్కము పాలుతాగగను నీకసి దీరగ దెంగుతానురా
తక్కిన మాటలేలమదనోన్మత లంజను నీకుపుత్రుడా
రొక్కము తీసుకోనిరతిసౌఖ్యము నిచ్చెడి తల్లినేనురా
కైకను పూర్వజన్మమున కుంతిని ద్రౌపది రాధదేవకీ
నీకులమందు యందరినిదెంగిన తల్లిని తల్లి నైతిరా
నీకును చిన్నవాడిగనె నేర్పితి దెంగుట నాకు దాసుడా
నాకసి దీరదెంగుదును నిత్యము, కన్నది దెంగడానికే
నాకొడకా పెంచితిని నేర్పితి దెంగుట దాస్యపుత్రుడా
నాకసి దీర కొట్టెద నిను తిట్టుచు దెంగెద లంజ పుత్రుడా
రంకును జేసి దేవతలు రాజులు రాణులు తల్లి పుత్రులా
రంకును కావ్యగాధలుగ వ్రాయనె లేదుర సంస్కృతంబునన్
ఏకవి వ్రాయలేదుగద! దేవిని అమ్మగ అందచందముల్
చక్కని వర్ణనల్ కవులు జేసిరి అమ్మను దెంగ కోర్కెతో
డన్ కలలోన జాగృతిన దెంగిరి బాగుగ సత్కవీంద్రుల్
పెక్కు విధంబులన్పొగిడి పుష్పము రేకులు విప్పు చందమున్
చక్కగ అంగవర్ణనలు జేయగ చన్నులు పిర్రలు కేశసంపదల్
పిక్కలు కాళ్ళుచేతులను మోమును చేపలు గుద్దయందముల్
మిక్కిలి మోజుగా తొడలు పూకును పూకుపె దాలుగొల్లినీ
అక్కను పెద్దయమ్మ చినయమ్మను అమ్మలగన్నయమ్మనూ

రంకుయె గాద భారతము రంకుయె రాముని జన్మము ఋషుల్
రంకును యజ్ఞ కార్యమని రాణుల తోరతి జేయ చుందురే
ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండెపూ
కాకలి వేయగాకసిగ సమ్మగ దెంగగ కన్నపుత్రుడే
చాకలి మంగలీ పనులు జేయగ నిత్యము నాకుదాసుడై
చంకలు అతులూ గొరిగి శుభ్రము జేసియు నగ్నస్నానమున్
చిక్కులు దీసికేశములు చక్కని వాల్జడ వేసి పుత్రుడే
చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరిసెల్ రస గుల్లను జాంగ్రి లడ్డులున్
మిక్కిలి తియ్యనీ అరటి పండ్లను ముగ్గిన జామపండ్లనూ
చక్కర కేళి పాయసము కొబ్బరి వుండలు జీళ్ళ పాకమూ
చక్కెర పొంగలీ మడత కాజలు బూరెలు పూతరేకులూ
చిక్కని పండు మామిడిర సాలను తియ్యని పాలకోవలన్
చక్కెర పాకమంతయును చిక్కగ పీల్చుగులాబిజాములూ
తొక్కుడు లడ్లు బందరు మిటాయిలు చిక్కని బెల్లపాకమూ
పూకున నిండుగా జొనిపి పూకును నాలుక దోపిపీల్చగన్
ముక్కలు కోసిమెత్తగను పండిన తియ్యని జామ పళ్ళనూ
చిక్కని పూకుపాకముల సారము కమ్మగ జుర్రు జుర్రగన్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మను దెంగుపుత్రుడా!

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరి సెల్ రసగుల్లను జాంగ్రిలడ్డులున్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మకు దాస్యపుత్రుడా!

కేకలు వేయుదెంగగను చంపర నన్నను చుండునప్పుడున్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము కారగ వీపునంత పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డయున్
పూకున కండరాలుకదపంగను మొడ్డను వత్తుచుండగన్
లెక్కకు మించిసౌఖ్యముర రంకును జేయగ తల్లిపుత్రులూ
పక్కనె పండుకోగ అను మానము రాదుర జూచువారికిన్
చక్కగ ఇంటిలోనరతి క్రీడలు నాడుచు గర్భమొచ్చినన్
అక్కర దీర్చలేనిమొగుడుండగ తప్పన లేరు యెవ్వరున్
మక్కువ దీరగా చనుల పాలను నిత్యము నీవు జుర్రగన్
తక్కువ కావు వృద్దినగు యెన్నివసంతము లొచ్చినన్ ఇం
కెక్కువ పాలువచ్చునుర చీకగ సళ్ళను నీవు నిత్యమూ
పూకున నీవు దెంగగను వీర్యము నింపగ వృద్దిబొందురా
చక్కగ కొవ్వు బట్టి మెరిసేనుర దేహము కాంతులీన యెం
తెక్కువ దెంగ యంతగను తృప్తిని బొందగ సోయగంబు ఇం
కెక్కడ వచ్చురా తరచి జూడగ తల్లికి పుత్ర మేడ్రమే
మిక్కిలి సౌఖ్య మిచ్చునుర పాపము పుణ్యము జూడనేల యే
లెక్కన జూచినా ఇలనె లభ్యము నౌనుర స్వర్గ సౌఖ్యముల్
మిక్కిలి నిష్ఠతో బతికి పొందిన స్వర్గము లోన లభ్యమా
స్త్రీకి మరింతగా సుఖము చెప్పనె లేదుగ శాస్త్రమందునన్
ఇంకొక జన్మలో సుతుడ నీవెర జన్మము లెన్ని యైననా
పూకున పుట్టెదీవు మగ బిడ్డగ చాలదు ఒక్కజన్మమే
ఇంకను యెన్నిజన్మములు దెంగిన తీరని కామముంది నా
కింకను నీవె పుత్రుడివి సార్ధక నామము నీదిరా శివా
చక్కని లింగరూపుడవు కామమదోన్మత తల్లిదాస్యమే
నీకును శక్తి ముక్తి పరమేశ్వర తల్లికి యోనిపూజలే
భక్తిగ జేయరా శివుడ వైనను పుత్రుడ వీవు దాసుడా
పెక్కురు నన్నుకోరినను పుత్రుని లంజగ నైతిరా శివా
నాకము వద్దురా కొడక నాకిన జాలుర నీవు నన్ను నే
నాకము వెళ్ళగా కసిగ దెంగుదురేమొర నన్ను దేవతల్
నాకసి దీర్చనా కొడుకు దెంగిన తృప్తిని ఇవ్వ లేరురా
ఒక్కడు పూకునిండుగ మరొక్కడు గుద్దన మొడ్డనింప యిం
కొక్కడు నోటబెట్టగను చేతుల నిద్దరి మొడ్డ బట్టి ఎం
ఛక్కగ దెంగినా సుతుడి సుల్లను దోపగ వచ్చుసౌఖ్యమే
దక్కదు అశ్వ మేడ్రములు నందియు గార్ధభ మేద్రముల్
పెక్కు విధంబులన్ కసిగ పూకును గుద్దను దోపిదెంగ నా
కింకను తృప్తితీరదుర కోర్కెలు దీరును నిన్నుదెంగగన్
తక్కిన మాటలేల మదనోన్మత కుంతిని దెంగుదేవతల్
నాకసి దీర్చయెందరును దెంగిన తగ్గని కోర్కెలన్నిని
న్నెక్కగ దెంగగా కసిగ తిట్టలభించెడి తృప్తినాకు నిం
కెక్కడ రాదు పుట్టితివి చీల్చగ నాభగ ద్వార మంత నీ
వెక్కడ పుట్టినావొ యది యేరతి సౌఖ్యము నిచ్చుద్వారమెం
చక్కని కీల స్థానముర కీలము బట్టియు మర్దనంబును జే
యన్ కసితో భగము విచ్చగ కామరసాలు నుద్భవించగన్
నాకర జుర్రుకోర శివుడా మదనామృత సారమంత యెంతగా
నాకిన యంతగాను మదనామృత ధారలు వచ్చుతల్లి ప్రే
మాంకిత కామ కారకుడ నీకది స్వర్గము మోక్షము శివా!
రంకున బుట్టితీవునను రాత్రులు మామయెదెంగపుత్రుడా
కుక్కను బోలినాకుదువు చన్నులు పూకును వళ్ళు గుద్దలో
బొక్కను పూర్వజన్మమున బుద్ధులు ఇంకను ఉన్నవేమొరా
కుక్కగ నిన్ను పెంచు కొనగా కసిదీర రమించనానె మో
మిక్కిలి కోర్కెతో నిపుడు పుట్టితి తీవుర నాకు పుత్రుడా
కుక్కను అశ్వమేడ్రమును గాడిద మొడ్డను నాదు పూకులో
కుక్కియు దెంగు దెంగగను కోర్కెలు తీరవు నాకు నీవు పై
కెక్కగ పూకుగుద్దలను సమ్మగ దెంగిన చాలు పుత్రుడా
మక్కువ దీర్చగా కసిగ మొడ్డను దోపర లంజపుత్రుడా

కుక్కయనుందువే జనని కుక్కలు దెంగగ పుట్టినాన ఆ
కుక్కల మొడ్డ చీకగను కుక్కలు నిన్ను పడేసి దెంగగన్
పూకును నొక్కనొక్కటిగను మొడ్డలు దోపగ దెంగ! జాతి కుక్కలా
లేకను వీధికుక్కలను లెక్కకు మించియు దెంగెనందువా
కుక్కలు దెంగ చాలకను గుఱ్ఱము గాడిద జాతి మేడ్రముల్
పూకున విప్పదీసి నతి మోహము తోడను దూర్చుకోగ కై
పెక్కగ దెంగులాడితివ పూకున గుద్దన సమ్మసమ్మగా
పూకును జూడగా దిగుడు భావిగ లోతుగ పెద్దగున్నదే
ఒక్కడు పూకునిండుగమ రొక్కడు గుద్దన మొడ్డ దోప నిం
కొక్కడు నోటబెట్టగను చేతుల నిద్దరి మొడ్డ బట్టి కై
పెక్కగ దెంగుదెంగగను మక్కువ తోడను దెంగులాడగన్
నక్కియు జూచి చిన్నతన మందున ద్రౌపది వేము కుంతివో
తక్కిన మాటలేల మద నోన్మత హస్తిని జాతి లంజవే
పక్కనె నేను పండుకొన పూకున మొడ్డలు దించుకొంటివే
ముక్కుచు మూల్గుచు బూతులు తిట్టుచు దెంగులాడుచున్
మక్కువ తోడనే చనులు నోటన బెట్టగ పాలు నివ్వ నెం
చక్కగ పెంచినావు నను కామమదోన్మత తల్లి భారతీ

పుట్టిన పూకులో కసిగ మొడ్డను దించగ పాపమందురే
పుట్టిన పూకులో పరులు మొడ్డలు దించుట కన్న పుత్రుడే
పెట్టగ పూకునిండుగను పట్టక మెల్లగ మెల్లమెల్లగా
పెట్టర సచ్చినోడకడుపొచ్చిన నేమిలె దెంగుసమ్మగా

నల్లని దాన పద్మ నయనంబులదాన మదోన్మతంబు రా
జిల్లెడి దాన భార చను గుబ్బల బొడ్డుకు జారనెత్తనా
నేలకు నంటు వాల్జడయె నెత్తగ వచ్చెద నమ్మనెప్పుడున్
తల్లివి యైన నేమినిను దెంగక నుండుట సాధ్యమౌనటే!
తల్లిని యైననేమి మదోన్మత హస్తిని జాతిస్త్రీని నా
సళ్ళన పాలుతాగచిన వాడిగ పూకురసాలు వచ్చెరా
తల్లిని జేయరా కొడక తాళిని గట్టగ బిఢ్ఢపుట్టగన్
సళ్ళన పాలుతాగుచును సుల్లను దూర్చగ దెంగువచ్చురా!

గర్భము జేయరా కసిగ గర్భ గుడిన్ రతి జేయ పుత్రుడా
గర్భము తానె జేసెనని గర్వము బొందును నీదు తండ్రియున్
గర్భము మోయగా కసిగ సమ్మగ దెంగుచు నుండనీవు సం
భోగము జేయగా నదిప్ర మోదము సౌఖ్యము నిచ్చు పుత్రుడా

రాముడు దెంగె కూతురగు సీతను భూసుత కూతురేగదా
బ్రహ్మయు దెంగె కూతురగు భారతి పెండ్లము జేసుకోవగన్
అమ్మల గన్నయమ్మముగు రమ్మల మూలపు టమ్మదేవియే
కామము దీర్చరా యనగ అమ్మను దెంగెను లింగరూపుడే

పంచడార కన్న పాలు మీగడ కన్న
జుంటి తేనె కన్న జున్ను కన్న
కన్న తల్లి పూకు జుర్ర కమ్మగ నుండు
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

కన్నె పిల్ల కన్న కామ మదోన్మత
కన్న తల్లి పూకు కుతిగ దెంగ
సుఖము మెండు ఇలన స్వర్గమిదేనుర
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

పాపమొ పుణ్యమొ నరక ప్రాప్తమె లభ్యమొ చచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని డెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపుత్రుడా!

జన్మనిచ్చిన తల్లి కామపుకొర్కె దీర్చగ పాపమా
జన్మమప్పుఢు పూకును చీల్చుకొనంగ వచ్చితి పెద్దగై
జన్మని చ్చిన పూకు లోనికి బోవ పట్టను గాననే
జన్మ స్థానములోకి పోవగ సుల్ల దించగ పాపమా!
జన్మని చ్చిన తల్లి కామపు కోర్కె దీర్చగ పాపమా?
జన్మస్థలము యంద చందము శోభ జూడగ ప్రేమతో
జన్మనిచ్చిన తల్లి పూకు రసాలు జుర్రగ కోర్కెతో
జన్మనిచ్చిన తల్లి పూకున సుల్లను దించగ కోర్కెతో
జన్మస్థలము లోన మేఢ్ర రసాలు నింపిన పాపమా?
జన్మనిచ్చిన తల్లి కేకడు పుజేయ దెంగిన పాపమా

రాముడు వైన నీవు ముగురమ్మల పూకులు దెంగకుందువా?
భీముడు వైన నీవు మద భామిని కుంతిని దెంగ కుందువా?
అమ్మ యశోదదేవకిల కామము దీరగ దెంగ కుందువా?
అమ్మను పెళ్ళియాడితివి కామమ దోన్మతలింగరూపుడా

భార స్థనాల భారతిశుభాంగ సుగంధిని శోభనాంగి శృం
గార మదోన్మతా ముదిత కుంభనితంబ సుదీర్ఘకుంతలా
పిర్రలు సళ్లు పిక్కలను మీటెడివాల్జడ నూగుచుండగన్
దారిన బోవ నిన్నుగని దెంగగ జూతురె తల్లి భారతీ

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరి సెల్ రసగుల్లను జాంగ్రిలడ్డులున్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున దోపగ తిందువేమిరా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మకు కామదాసుడా!

కంటికి నిద్రవచ్చునెసుఖంబుగ మర్దన జేయకుండగన్
వంటికి సళ్ళకూ తొడలు పిర్రలు పిక్కలు గుద్దపూకుయున్
బట్టలు విప్పినగ్నముగ పూకున మొడ్డను దోపదెంగకన్
కంటికి నిద్రవచ్చునెసుఖంబుగ దెంగక నున్న పుత్రుడా!

సంక్రాంతి నెలలో రాత్రి తల్లి ఇంటి ముందు

వంగొని ముగ్గులేయగను పంగను జాపి పిర్ర్రలు మీదుగా వాల్జడ నేలతాక ఆ
భంగిమ లోన భార చన్నులు వేలాడు చుండెగ బ్రాబ్లౌజు పైట లోన దాగకన్
భంగిమ బాగుబాగనుచు పుత్రుడే చీరెను లంగను నెత్తియు పూకు లోనికిన్
వంగొని గొల్లిచీకి నాలుకంత పూకులో దోపగ వాల్జడ నెత్తి చేత బట్టగన్ చీ
కంగనె తల్లి పూకులో కామమదోన్మత రసాలూరి తొడలు మీదుగ ధారలై కా రంగ రతిరసప్రవాహంబు లో పుత్రుడు తడిచి కోర్కెలతిశయించ బారైన
లింగాన్ని వర్షానికి తడిచి గుల్లబారిననేలలోకి బలంగా గునపం దిగేసినట్లు దిం
పంగ తల్లి పూకులో లోతుగా నిండుగా పూకంత దెంగుదెంగుచు పెద్దగ జే
యంగను దెంగర దెంగర గట్టిగా సమ్మగా ఆపక బలంగా ఇంకా మరింతగ
దెంగర లంజ కొడకా దొంగనాకొడక సమ్మగుందిరా సచ్చినోడ నీ జిమ్మడ
దెంగర పూకు పగల దెంగరా పూకు చినిగేలా దెంగరా దెంగు చావదెంగరా

పెద్దగ నయ్యెరా బలిసి భారము లయ్యెర సళ్ళుపుత్రుడా
ముద్దుగ పూకు దెంగుచును పాలను తాగగ నీవునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల నీదు వీర్యమును నింపగ పూకున లంజపుత్రుడా

పెద్దగ జేసితీవు చను బాలను తాగగ చిన్నవాడిగన్
ముద్దుగ ఆరువర్షములు పాలను తాపితి సమ్మగానుము
ప్పొద్దుల పొట్టనిండుగను భోజన మెట్టగ పూకునిండుగన్
పెద్దగ లావుగా బలిసి యేపుగ నుండెడి నీదు మేడ్రమే
గుద్దగ సమ్మగా కుతిగ కమ్మగ దెంగగ తృప్తిదీరగన్
ముద్దుగ నయ్యెరా బలిసి పోవగ వంటికి కొవ్వుబట్టియా
నందము తోడ నాతనువు నున్నగ నయ్యెర కాంతులీన నా
యందము వృద్ధి బొందెదనుర యోనిన వీర్యము నింప నీవు ము
ప్పొద్దుల పూకు పూజలను భక్తిగ జేసెడి ముద్దుపుత్రుడా
గుద్దన వుందిరా మదము గుద్దన కన్నెను గాన నూనెతో
గుద్దన నింపి మర్దనము జేయగ వేలును దోపి బొక్కలో
పెద్దగ నౌనురా బలిసి బారుగ లావుగ నీదు మేడ్రమున్
గుద్దన లోతుగా జొనిపి కుమ్మర కమ్మగ సమ్మసమ్మగా
గుద్దదరంగను దెంగుచును కీలము వత్తుచు పూకుబొక్కనే
ముద్దిడ వేళ్ళు దోపి కల బెట్టగ నాతనువంత బొందు యా
నందము జెప్పలేను సుతుడా మరి యెందరి మొడ్డలైన నా
గుద్దను పూకు నింపుకొన కోర్కెగ నుండుర వూరిలోని వా
రందరి మొడ్డలూ కసిగ రంజుగ దించగ దెంగు కోర్కె నా
గుద్దను పూకు నోటిని సుఖంబు వచ్చుర! అశ్వమేడ్రముల్
గార్ధభ జాతి తంటులను చీకగ దోపు కొనంగ దెంగ యా
నందము బొందెదన్ శివుడ దూలను దీర్చగ దూల మైననూ
నందుల మేడ్రమైన రతి నందున పూకున దూర్చుకోవగా
సిద్ధము నేను కామమద హస్తిని నేనుర రంకు పుత్రుడా

సిగ విడిజార మోముపయి చెమ్మట బిందువులూర గబ్బి చ
న్మొగడలు నిక్కుదేర తెగి ముత్తెపుపేరులు శయ్యచేరగా
భగ మతి సారమూర జలపంక కళంకిత జీలువారగా
వగ పురుషాయితంబున అవశ్యము నేలుము లింగరూపుడా
పంగను జాపయా జనని పుత్రుడు వంగొన బెట్టిపూకులో
లింగము బెట్టికుక్కియదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
లింగ నమశ్సివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
దెంగర సచ్చినోడకసి దీరగ యన్నది కామిని తల్లిభారతీ

వాసన గల్గుమేను నిడు వాలుగ నుంగవ పెద్దగుబ్బలన్
గేసరి మధ్యమున్ మదన కేళికి నింపగు బాహుమూలవి
న్యాసము లావుగుద్దగలమ దోన్మత తల్లిని దెంగుచుండ యా
మీసము రాని పుత్రుడు, రతి నేర్పిన తల్లియె పొంగిపోవగన్

వాసన జూపిపూకురస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెరపాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాట రతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యెయా సుతుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్

వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతిన లింగస్వరూపుడె వాడు ఈశ్వరా

స్నానము జేయగా తడిచి చీరన దాగని గుద్దపిర్రలన్
చన్నుల యందచందములు జూడగ పుత్రుని మొడ్డలేవగన్
నున్నగ పెద్దగా బలసి నున్నద నంచును చీరెనెత్తిగన్
తిన్నగ నాలుకే జొనిపి నాకగ గుద్దను గుద్దబొక్కలో
ఎన్నడె రుంగనీ సుఖము తోకసి రేగిన తల్లి కోర్కెతో

ఉన్నది గుద్దలో పొగరు ఉన్నవి పెద్దగ సళ్ళు పిర్రలున్
ఉన్నవి కేశసంపదలు నున్నగ పిక్కలు దాటచుండగన్
ఉన్నవి పెద్దగాను బలి సున్నవి చన్నులు జారకుండగన్
ఉన్నవి లావుగా తొడలు ముద్దుగ కుంభము బోలి పిర్రలున్
ఉన్నది లోతుగా బలిసి ముద్దుగ పెద్దగ పూకుబొక్కయున్
ఉన్నవి యందచందములు ఉన్నది కొవ్వును బట్టి వంటిలో
ఉన్నవి తీరనీ కసి మదోన్మత కోర్కెలు తీర్చలేదు నీ
నాన్నయె, దెంగరా కొడక తల్లిని దెంగర సమ్మసమ్మగా
కన్నది నిన్ను నా కసిని కామము దీర్చగ దెంగడానికే
యన్నది కన్నతల్లి మద యోనిన పుత్రుడు మొడ్డదూర్చగన్

విధవ అమ్మమ్మ మనుమడి తో శృంగార రతికేళి

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్ను వీడకన్
వదనము అందచందములు ముద్దుగ నున్నవటంచు వాడునా
హృదయము దోచి దాచిన సుపుష్ప రసాలను జుర్రు జుర్ర సం
పదలభివృద్ధి బొంద మద పౌత్రుని లంజగ నైతి ఈశ్వరా

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్నువీడకన్
వదనము అందచందములు మెచ్చగ ముద్దు లుబెట్టి దోచె నా
హృదయము కామ కోర్కెలను రేపి వికస్మిత పుష్పసారమున్
అదునుగ జుర్రి దెంగ మద పౌత్రుని లంజ గనైతి ఈశ్వరా

వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతి నలింగ స్వరూపుడె పౌత్రుడీశ్వరా

ఉదయము పూజ జేయగను ముద్దుగ మేడ్రము జూప పూజలే
విధముగ జేయమందువన మొడ్డకుపూజలు జేయవే యనిన్
అధరముల మధ్య దోపగను ఆర్తిగ చూషణ పూజ జేయగన్
మదన రసాల వీర్యమును నోటన తీర్ధముగ నింపు నిత్యమున్

వదనము కాంతితో మెరిసెవృద్ధ తనంబున స్త్రీత్వయందముల్
గుదమున నూనె మర్దనముజేయ గసమ్మ గమొడ్డదోపి గు
ద్దదరగ దెంగు బూతులను తిట్టుచు పచ్చిగ కామకోర్కెల
త్యధికమురతి కామమ దనోన్మత హస్తిని లంజ వీవు వృ
ద్ధవిధవ యైన నేమియని దెంగును పాత్రుడునన్ను ఈశ్వరా

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్ను వీడకన్
వదనము అందచందములు ముద్దుగ నున్నవటంచు వాడునా
హృదయము దోచి దాచిన సుపుష్పరసాలను జుర్రు జుర్ర సం
పదలభివృద్ధి బొందమద పౌత్రుని లంజగ నైతి ఈశ్వరా
విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్నువీడకన్
వదనము అందచందములు మెచ్చగ ముద్దు లుబెట్టి దోచె నా
హృదయము కామ కోర్కెలను రేపి వికస్మిత పుష్పసారమున్
అదునుగ జుర్రి దెంగ మద పౌత్రుని లంజ గనైతి ఈశ్వరా
వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతి నలింగ స్వరూపుడె వాడు ఈశ్వరా
ఉదయము పూజ జేయగను ముద్దుగ మేడ్రము జూప పూజలే
విధముగ జేయమందువన మొడ్డకు పూజలు జేయవేయనిన్
అధరముల మధ్య దోపగను ఆర్తిగ చూషణ పూజ జేయగన్
మదన రసాల వీర్యమును నోటన తీర్ధముగ నింప నిత్యమున్
వదనము దేహమున్ మెరిసె వృద్ధతనంబున స్త్రీత్వయందముల్
గుదమున నూనె మర్దనము జేయగ సమ్మగ మొడ్డదోపి గు
ద్దదరగ దెంగు బూతులను తిట్టుచు పచ్చిగ కామకోర్కెల
త్యధికమునయ్యె కామమదనోన్మత హస్తిని లంజ వీవు వృ
ద్ధ విధవయైన నేమి రతినందున లంజవనేను నన్ను! యే
మిదిర మరింత బారుగ నిటారుగ సైంధవ మేడ్ర మంతయు
న్నదిర దూర్చితే చినుగునేమొ మదీయ భగంబునంతయున్
వద్దుర యన్ననూ వినక పూకున మొడ్డను దించు! సమ్మగు
న్నదిర దెంగరా కసిగ మొడ్డను అద్గది దెంగు దెంగరా
గుద్దదరంగ పూకు చినగంగను దెంగర సచ్చినోడ నా
ముద్దుల పౌత్రుడా కసిగ నుందిర దెంగర చావ దెంగరా
చిధ్రము జేయరా కసిగ గట్టిగ యింక మరింక గట్టిగా
వృద్ధన నీతలంచకుర ముద్దుల మోమున యందచందముల్
పెద్దగ సళ్ళుపిర్రలు శుభాంగ సుగంధసు కీలపుష్పమున్
ముద్దులు బెట్టగా తనువు నంతయు నాకర చీకరా మహా
నందము బొందవచ్చునుర తియ్యటితేనెలు పోసి పూకులో
కదళి ఫలాలు దూర్చగ తినేయరపూకునుమెల్లమెల్లగా
మదనరసాలు యేరులు గపారు ను జుర్రర జుర్రరాశివా
వదలక నన్ను ఈఇలనస్వర్గ సుఖాలనునిత్యమివ్వరా
వదలకు నన్నుఈశ్వరుడ వీవుర పార్వతి నేను రాశివా
పదునుగనీదు నాగలిని బెట్ట సుక్షేత్ర ముదున్నుదున్నరా
వదిలితినింత కాలముగ బీడుగ బెట్టితి నాదు భూమినే
మదనరసాల తోబలిసి పెద్దగ నయ్యెర కొవ్వు బట్టియున్
గుదమున వుందిరా పొగరు చన్నులు దేహము తీటగాను యు
న్నదిర దహించె నా తనువు నీదిర దించర నీదు మేడ్రంబున్
అధరములమధ్య చీకుదును నోటనవీర్యమునింపగాను పీ
ల్చెదను నాదు పూకునను లోతుగమొడ్డ దిగేసి దెంగరా
మదనపు సచ్చినోడ మదమంతయు తీరగ సమ్మసమ్మగా
ఎదురెదురుంగ నిల్చొనగ ఎత్తుకొని దెంగర వంగొన పిర్రలె
త్తి దరువు వేయరా కసిగ తీటను దీర్చ సుఖంబు నివ్వరా
విధవను ముద్దు పౌత్రుడికి ముండగ నైతిని నేడు ఈశ్వరా
ఉదయము నీకు పూజలను జేయగ పౌత్రుని లింగ రూపమే
హృదయమునందు నామదిన కన్పడ పూజలుజేయ స్త్రీత్వసం
పదలను అందచందము లువాడికి యర్పణ జేతు నీశ్వరా

అమ్మలగన్నయమ్మముగురమ్మల మూలపుటమ్మచాలపె
ద్దమ్మ మదోన్మతమ్మ రతిధ్యాసగలమ్మ సుదీర్ఘ వాల్జడు
న్నమ్మ విశాలపద్మ నయనంబుల కుంభనితంబసుందరీ
కామమనోహరశోభన సుగంధ శుభాంగిని పౌత్ర కామినీ

అమ్మలగన్నయమ్మమద నోన్మత అమ్మను పెద్ద యమ్మచి
న్నమ్మల గన్నహస్తిని మదామృతభాండ రసాలు పొంగు అ
మ్మమ్మ విశాల పుష్పదళ ముద్దుల పార్వతి దేవి పౌత్రుని మే
డ్రమ్మును లింగరూపశివుడే ననుచూ రతి జేసె భక్తితో మే
డ్రమ్మును దించరా కసిగ నుందిర పూకు గులంత దీర్చరా

కామరసాలసాలమద పల్లవ హస్తిని పార్వతమ్మ నా
అమ్మను గన్నయమ్మ మద భామిని పెద్ద స్థనాల పెద్ద గు
ద్దమ్మ సుకీల ద్వార మద నోన్మత భాండ వికస్మితాబ్ద ప్రే
మామృత భాండమే పగిలె పాత్రుడు లింగ ప్రతిష్ట జేయగన్

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంత జెప్పిన నన్ను వీడకన్
వదనము అందచందములు ముద్దు గున్నవటంచు వాడునా
హృదయము దోచి దాచిన సుపుష్ప రసాలను జుర్రు జుర్ర సం
పదలభివృద్ధి బొంద మద పౌత్రుని లంజగ నైతి ఈశ్వరా

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్నువీడకన్
వదనము అందచందములు మెచ్చగ ముద్దు లుబెట్టి దోచె నా
హృదయము కామ కోర్కెలను రేపి వికస్మిత పుష్పసారమున్
అదునుగ జుర్రి దెంగ మద పౌత్రుని లంజ గనైతి ఈశ్వరా

వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతిన లింగ స్వరూపుడె పౌత్రుడీశ్వరా

ఉదయము పూజ జేయగను ముద్దుగ మేడ్రము జూప పూజలే
విధముగ జేయమందువన మొడ్డకు పూజలు జేయవే యనిన్
అధరముల మధ్య దోపగను ఆర్తిగ చూషణ పూజ జేయగన్
మదన రసాల వీర్యమును నోటన తీర్ధముగ నింపు నిత్యమున్
వదనము కాంతితో మెరిసెవృద్ధ తనంబున స్త్రీత్వయందముల్
గుదమున నూనె మర్దనముజేయగ సమ్మగ మొడ్డదోపి గు
ద్దదరగ దెంగు బూతులను తిట్టుచు పచ్చిగ కామకోర్కెల
త్యధికము రతి కామమదనోన్మత హస్తిని లంజ వీవు గా
విధవవు యైన నేమియని దెంగును పాత్రుడునన్ను ఈశ్వరా

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్ను వీడకన్
వదనము అందచందములు ముద్దుగ నున్నవటంచు వాడునా
హృదయము దోచి దాచిన సుపుష్పరసాలను జుర్రు జుర్ర సం
పదలభివృద్ధి బొంద మద పౌత్రుని లంజగ నైతి ఈశ్వరా

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్నువీడకన్
వదనము అందచందములు మెచ్చగ ముద్దు లుబెట్టి దోచె నా
హృదయము నందు కోర్కెలను రేపి వికస్మిత పుష్పసారమున్
అదునుగ జుర్రి దెంగ మద పౌత్రుని లంజ గనైతి ఈశ్వరా

వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతిన లింగ స్వరూపుడె వాడు ఈశ్వరా

వదనము దేహమున్ మెరిసె వృద్ధతనంబున స్త్రీత్వయందముల్
గుదమున నూనె మర్దనము జేయగ సమ్మగ మొడ్డదోపి గు
ద్దదరగ దెంగు బూతులను తిట్టుచు పచ్చిగ కామకోర్కెల
త్యధికమునయ్యె కామమదనోన్మత హస్తిని లంజ వీవు గా
విధవవు యైన నేమి రతి నందున లంజవు నీవు నన్ను! యే
మిదిర మరింత బారుగ నిటారుగ సైంధవ మేడ్ర మంతయు
న్నదిర దూర్చితే చినుగునేమొ మదీయ భగంబునంతయున్
వద్దుర యన్ననూ వినక పూకున మొడ్డను దించుసమ్మగు
న్నదిర దెంగరా కసిగ మొడ్డను అద్గది దెంగు దెంగరా

గుద్దదరంగ పూకు చినగంగను దెంగర సచ్చినోడ నా
ముద్దుల పౌత్రుడా కసిగ నుందిర దెంగర చావ దెంగరా
చిధ్రము జేయరా కసిగ గట్టిగ యింక మరింక గట్టిగా
వృద్ధననీ తలంచకుర ముద్దుల మోమున యందచందముల్
పెద్దగ సళ్ళుపిర్రలు శుభాంగ సుగంధసు కీలపుష్పమున్
ముద్దులు బెట్టగా తనువు నంతయు నాకర చీకరా మహా
నందము బొందవచ్చునుర తియ్యటి తేనెలు పోసి పూకులో

కదళి ఫలాలు దూర్చగ తినేయర పూకును మెల్లమెల్లగా
మదన రసాలు యేరులుగ పారును జుర్రర జుర్రరా శివా
వదలక నన్ను ఈఇలన స్వర్గ సుఖాలను నిత్యమివ్వరా
వదలకు నన్నుఈశ్వరుడ వీవుర పార్వతి నేను రాశివా
పదునుగ నీదు నాగలిని బెట్ట సుక్షేత్రము దున్నుదున్నరా
వదిలితి నింత కాలముగ బీడుగ బెట్టితి నాదు భూమినే
మదన రసాలతో బలిసి పెద్దగ నయ్యెర కొవ్వు బట్టియున్
గుదమున వుందిరా పొగరు చన్నులు దేహము తీటగా యు
న్నదిర దహించె! నా తనువు నీదిర దించర నీదు మేడ్రంబున్
అధరముల మధ్య చీకుదును నోటన వీర్యము నింపగాను పీ
ల్చెదను! నాదు పూకునను లోతుగ మొడ్డ దిగేసి దెంగరా
మదనపు సచ్చినోడ మదమంతయు తీరగ సమ్మసమ్మగా
ఎదురెదురుంగ నిల్చొనగ ఎత్తుకొని దెంగర వంగొన పిర్రలె
త్తి దరువు వేయరా కసిగ తీటను దీర్చ సుఖంబు నివ్వరా
విధవను ముద్దు పౌత్రుడికి ముండగ నైతిని నేడు ఈశ్వరా
ఉదయము నీకు పూజలను జేయగ పౌత్రుని లింగ రూపమే
హృదయము నందు నామదిన కన్పడ పూజలు జేయ స్త్రీత్వ సం
పదలను అందచందములు వాడికి యర్పణ జేతు నీశ్వరా
గుదమున తైల మర్దనము జేయ సుఖంబుగ వేళ్ళు దూర్చగా
పదిలము గాను రంధ్రమును పెద్దగ జేయగ మొడ్డ దోపు నె
మ్మదిగను గుద్ద నంతయును నింపగ సళ్ళను బట్టి నూగ గు
ద్దదరగ దెంగు పౌత్రుడికి దాసిగ నైతిని నేను ఈశ్వరా
వదనము లోన యందములు వృద్ధిని బొందెవాడు దెంగగన్

స్నానము జేయగా తడిచి చీరన దాగని గుద్దపిర్రలన్
చన్నుల యందచందములు జూడగ పుత్రుని మొడ్డలేవగన్
నున్నగ పెద్దగా బలసి నున్నద నంచును చీరెనెత్తిగన్
తిన్నగ నాలుకే జొనిపి నాకగ గుద్దను గుద్దబొక్కలో
ఎన్నడె రుంగనీ సుఖము తోకసి రేగిన తల్లి కోర్కెతో

వాసన లేని పూకు మద పాకము పొంగని వృద్ధనారి సం
భాషణ తోమదోన్మతము పొంగగ చక్కెర తేనె పోసియున్
చూషణ జేయగా మదరసామృతముధ్భవ మౌనుయెంత దు
ర్భాషణ లాడ నంతగను రెచ్చిసుఖంబులు నిచ్చుక్రీడలన్

జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేలతాకగన్
జారెను బొందువీడగను చీరయు లంగయునేలతాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

వృధ్ధతనంబు వచ్చినను వృధ్ధిని బొందెర స్త్రీత్వయందముల్
పెద్ద స్ఠనాలుపెద్దగను పిర్రలు దాటిన వాల్జడందముల్
ముద్దుల మోములోమెరుపు నున్నని దేహము కాంతులీనుచున్
వృద్దననీ తలంచకుర పూకున మొడ్డను దించుపౌత్రుడా

నెరిసిన నెమి కేశముల మద్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరిసెడి కొప్పు లొన సిరిమల్లెల మాలలరంకరించగన్
బరువుగ జారు సళ్ళు సరిబ్రారవికన్ బిగించిబెట్టగన్
అరువది యేళ్ళు వచ్చినను అందము తగ్గని కామసుందరీ

సరసుల మానసంబు సరసజ్ఞులెఱుంగును వృధ్ధపార్వతీ
విరిసిన పుష్ప గంధము నెఱింగిన ముద్దుల పౌత్రుడేరమే
శ్వరశివ లింగడై రతిని జేయుగ నిత్యము తృష్ణ దీరగన్
మురిపము దీర వృధ్ధతన మందున వృధ్ధిని బొందెయందముల్

నెరిసిన నెమి కేశముల మద్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరియగ వాల్జడ యేపిక్కలుదాటగనూగు చుండగన్
పిరుదలు దాక మల్లెలను బెట్టగ శోభన పెళ్ళికూతురై
బరువుగ నూగు సళ్ళు సరిబ్రారవికన్ బిగించి బెట్టగన్

సరసములాడ వచ్చె సరసజ్ఞతెరింగిన పౌత్రు కౌగిలిన్
అరువది యేళ్ళ వృద్ధ మదనామృత సారము పొంగగన్
ఇరువదియేళ్ళ పౌత్రశివలింగ నాట్యము జేయ పుష్పమే
విరియగ సంగమించె రతిక్రీడను వృద్ధ శుభాంగి పార్వతీ

అరువది యేళ్ళ వృద్ధ మదనామృత సారము పొంగగన్
ఇరువది యేళ్ళ పౌత్రశివ లింగనాట్యము జేయ పుష్పమే
విరియగ సంగమించె రతిక్రీడను వృద్ధ శుభాంగి పార్వతీ
సరసము లాడ వచ్చె సరసజ్ఞతెరింగిన పౌత్ర కౌగిలిన్

కరువు గపౌత్ర లింగము నుచీక గబారు గలావు నవ్వగన్

పెరిగెను అశ్వ మేడ్రమునుబోలి మరింతగ పెద్ద గవ్వగన్

దొరకున ఇంత

ముదిమిన కామ కోర్కెకసి వృద్ధిని బొందిన స్త్రీలు కోర్కెలే
ముదిమి వయస్సు భర్తలకు మొఢ్ఢయె లేవక దెంగకుండగన్
వెదుకును కుర్రవాళ్ళను శుభాంగములన్నియు జూప చుండగన్
వదనమున గానిపించు నుర వారి నెఱుంగుట కూడ విద్యయే”

వదలకువృద్ధ ప్రౌఢలను యందము మెచ్చగ పొంగికోర్కెలే
ముదముగ స్త్రీత్వమే విరియ పొందును కోరుచు కుర్ర వారితో
అదనపు కామ సౌఖ్యములు భర్తల చాటుగ బొందు లంజలై
ముదిమి శుభాంగ గౌరవ సమాజ కులాంగన ప్రౌఢవృద్ధలున్

వృద్ధాప్యం బునవాల్ జడేసి చనులే బ్రాబ్లౌజు తో నెత్త బొ
డ్డున్ దాటంగను చీరెగట్టిపిరుదల్ దాటంగ పూలెట్టి ఆ

నందోత్సాహము తోడ పౌత్రుడు శివమేఢ్రంబు జూడంగనే
గుద్దంతా తఢిచేను పూకు రసమే కారంగ అమ్మమ్మకున్

మీరిన ప్రేమతో చనులు మీటగ పౌత్రుడు ముద్దు లెట్టగన్
పార్వతి పుష్పమే విరిసి భారము లయ్యెనుసళ్ళుముచ్చికల్
పిర్రలు వత్తుచూ నదిమి బట్టగ పుత్రుని ఆశ్వ మే డ్రమే
మర్దన జేయ కీలమును మేడ్రము దించను పూకు నింపగన్

ఎంతగ లావుగా బలిసి పెద్దగ బారుగ అశ్వమేఢృమ
న్నంతగ నుందిరా చినుగు నేమొర పూకున దించితేనునీ
దంతయు మెల్లమెల్లగను దూర్చర అద్గది సచ్చినోఢ ఆ
సాంతము దించరా కొఢక సమ్మగ దెంగర లంజ పౌత్రుఢా!

వంగొన బెట్టి అమ్మ భగ మందున మేఢృము దూర్చిదెంగగన్
దెంగర లింగఢా శివుఢ దెంగర ఈశ్వర లింగస్వరూపుఢా
నాగుల దీరగా మదన నాట్యము జేయర సృష్టికార్యమున్
ఆగక జేయరా పగలు రాత్రియు ముద్దుల పౌత్రుడాశివా!

పెద్దగ నయ్యెరా చనులు పిర్రలు వంటికి కొవ్వుబట్టియున్
ముద్దుగ నైతిరా బలిసి పోవగ నిత్యము నీవు దెంగ ము
ప్పొద్దుల పూకునిండుగను పూకున మొఢ్ఢను దోపి దెంగగన్
ముద్దుగ మోజుదీర రస మంతయు నింపగ రంకు పౌత్రుఢా!

ముద్దుగ ముద్ద ముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దు గుద్దుకును ముద్దులు పెట్టగ దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ రంకు పౌత్రుడా

పాపమొపుణ్యమోనరక ప్రాప్తమెలభ్యమొచచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర అమ్మల గన్న అమ్మనే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపౌత్రుడా!

మనుమడి మొడ్డ చిన్నతనమందునబట్టగముద్దులాడగన్
ఆనుకొన లేదు ఇంతగను బారుగ లావుగ పెద్ద దౌననీ
పనితన మందు సింహమునుబోలి న అశ్వ మేడ్రుడా
చినిగిన నేమి లేకసి గకుమ్మ రదూలనుదీర్చ పౌత్రుడా

బలిసిన గుద్ద, భారముగ చన్నులు బొడ్డుకు తాకుచుడగన్
కులుకుచు కొవ్వుబట్టియు సుగంధ శుభాంగని ప్రౌడపార్వతీ
గులకసి దీర పౌత్రుడిని కౌగలినందు బిగించిగముద్దు లెట్టగన్
చిలకర పూకు నిండుగను సుల్లను దోపగ నీకు లంజ నైతిరా

తిరుమల లోన కేశములనివ్వగమొక్కులుదీర్చ వెళ్ళగన్
గొరిగిన చంకలాతులను చక్కగమూటనుగట్టి హుండిలో
వెరవక వేసి నావుగద శివా రమేశ్వరరూప లింగడా
గొరిగితి వేమి పార్వతికి గంగకునున్నగచంక లాతులన్

గొరిగితి వేమిరా శివుడ చక్కగ నున్నగ చంకలాతులన్
మురిపముదీర ముద్దుగను మొక్కులుదీర్చ ప్రౌఢలవృద్ధలన్
సరసుడ వీవురా శివుడ చిన్నతనంబు నెనేర్చినావు సిం
హరతిని జేయ స్త్రీలకు మహాసు ఖలాల సజూప లింగడా

– పెద్దమ్మ పిచ్చి కుదిరింది

పెద్దమ్మ కు హిస్టిరియా అని వైద్యలు చెప్పారు. పిచ్చిదన్నారు లోకులు. భర్త కూడా దీనికి పిచ్చి పట్టింది అన్నాడు. డాక్టర్ కు చూపించు కోవడానికి పట్నం లో వున్న చెల్లి కొడుకు శివ దగ్గరకు వెళ్ళింది. పెద్దమ్మ పిచ్చి కుదిరింది

ముద్రను వేసి పిచ్చిదని భర్తయు వైద్యులు పంపినారు నీ

వద్దకు పిచ్చికాదు మద పిచ్చనె రింగియు ప్రేమ తోడనే

ముద్దుగ జూచి మద పిచ్చియె దీర్చగ పూకు లోన నీ

పెద్దగ లావుగా బలసి బారుగ నుండెడి మొడ్డ దింప గన్

వైద్యు లెరుంగ లేని మద పిచ్చిని కుదిర్చి నావు పుత్రుడా

గుద్దను పూకునూ కసిగ గుర్రపు మేడ్రము బోలిన మొడ్డతో

పెద్దగ నయ్యెరా చనులు పిర్రలు వంటికి కొవ్వు బట్టియున్

ముద్దుగ నయ్యెరా తనువు మోమున అందము వృద్ధిబొందె ము

ప్పొద్దుల తిండి బెట్టకడు పంతయు నింపగ కొవ్వు బట్టిము

ప్పొద్దుల మొడ్డ దోపగను పూకున వీర్యము నింపనిత్యమూ

ముద్దుల లంజనైతినిర పూకును దెంగగ లేని భర్తయే

వద్దని యన్ననేమి మద పిచ్చకు దర్చగ రంకు భర్తవై

ముద్దుగ యేలుకొంటివిగ జీవిత మంతయు నీకు దాసినే

అమ్మా పెద్దమ్మ మధ్య సంభాషణ

చెల్లీ యెప్పుడు వచ్చితీవు? సుఖులే శృంగార నీ ప్రేమికుల్

నీ లావణ్యమభిమానించు వూరిజనులూ నీపొందు నాశించు మ
గాళ్ళే వెంట బడన్ రతిదాజ్య దాసు జనులూ చుట్టముల్

చెల్లీ! యెప్పుడు వచ్చితీవు? సుఖులే శృంగారనీప్రేమికుల్
సళ్ళుపి ర్రలువా ల్జ డంద ములుజూచీ
నీలావ ణ్య శుభాం గ రనించుప్రేమికులూ నీపొందునాశించు యె
న్నాళ్ళేవెంటబడన్ రతిదాజ్యదాసు జనులూ చుట్టముల్