సునీత టీచర్ – 3

“పోనీ నువ్వు ఒక సారి ట్రై చేస్తావా?”
“సరే టీచర్.”
తను లేచి నిలబడింది. నన్ను దగ్గరికి రమ్మని నెమ్మది గా నన్ను కౌగిలించుకుంది. నేను తన మెడ వంపులో ముద్దు పెట్టాను. నెమ్మది గా తనను మరింత హత్తుకున్నాను. కాసేపటి తరువాత తను నా కళ్ళలోకి చూసింది.
“టీచర్, మీ పెదాలను ముద్దు పెట్టుకోవాలనిపిస్తోంది. నిజం గా అలా చేస్తే మీలో ఉదే కం పెరుగుతుందా?”
“కావాలంటే ముద్దు పెట్టి చూడు.”
నేను తన కళ్ళలోకి చూస్తూ, తన మొహం దగ్గరికి చేరుకున్నాను. తన పెదవులు సన్నగా వణుకుతున్నాయి. నేను నెమ్మదిగా తన పెదవులందుకున్నాను. తన పెదవుల మెత్తదనాన్ని పరిశోధిస్తూ ముద్దును గాఢం చేసాను. అలా 15 నిముషాల పాటు మా ముద్దు కొనసాగింది. అంత సేపూ తన స్తనాలపై చేతులు వేయలేదు. ఎందుకంటే నేను అమాయకుడినని తను

న మ్మాలి కాబట్టి. పావు గంట తరు వాత మేమిద్దరం విడి వడ్డాం .
“ఏం సాగర్, నీకు ఉద్రేకం వచ్చిందా?
“అవును టీచర్, భలేగా ఉంది. మరి మీకు?”
“నాకు కూడా కొంత వరకూ ఉద్రేకం వచ్చింది.”
“అంటే పూర్తి ఉద్రేకం కలగలేదా?”
“ఇది మొదలు మాత్ర మే, నువ్వు గాని నేను గాని మరింత ఉదే కం చెందవచ్చు.”
“ఇం కా కోరిక పెంచుకోవచ్చా? ఎలా మాడం?”
“ఆడ వాళ్ళకి స్తనాల లోనూ, యోని దగ్గరా కామాన్ని పెంచే నాడులు ఉంటాయి. ఆ భాగాలను తాకిత్నా, నోటితో చీకి నా కామం చాలా ఎక్కువవుతుంది.”

“అలాగా, టీచర్ టీచర్ అది ఎలా జరుగుతుందో తెలుసు కోవాలని ఉంది. ఒక్క సారి మీ శరీర భాగాలను తాక నా?”
“సరే, కాని పై పైన మాత్ర మే సుమా” అని నా దగ్గరకు వచ్చింది.
తన పైటను తప్పించాను. బ్రాన్ స్పరెంట్ భైజులోంచి తెల్లని బ్రా కనిపిస్తోంది. నెమ్మది గా తన స్తనాలపై చేతులతో నిమర సాగాను. తన చల్లు ఉప్పొంగటం తెలుస్తోంది.
“టీచర్, మీరు మొన్న నైటీ లో ఉండి కిందికి వంగి నప్పుడు మీ స్తనాల మధ్య లోయలాంటి ఖాళీ ప్రదేసం కనిపించింది. అప్పుడు నాకు కొంత ఉద్రేకం కలిగింది. ప్లీజ్ ఒక సారి అలా చూపించరూ?” అన్నాను.
తను సరేనని కొంచెం ముందుకు వంగింది. కాని నాకు ఇంకా తుప్తి కలగలేదు. నేను తనను ఇంకొంచెం ముందుకు వంచాను. తన చల్ల మధ్య లోయ చూసి నా గురుడు పెరిగి పోయాడు. నేను నా వేలిని తన చల్ల మధ్య

పెట్టి ముందుకూ వెనుక కూ ఆడించాను. నాకు ఆ ప్రదేశం మెత్త గా, వెచ్చగా అని పించింది. కాసేపటి తరువాత టీచర్ నిలబడి “చూసావా, నీలో ఉదేకం పెరిగింది. ఇక ఆపు” అంది.
“ప్లీజ్ టీచర్, అసలు ఇప్పటి వరకూ సరిగా ఒత్తనే లేదు” అంటూ తన చల్లను జాకెట్ పైనుంచే పిసకటం మొదలు పెట్టాను. అలాగే తన పెదవులను మరోసారి అందుకుని చీక సాగాను. తను ఏమీ అడ్డు చెప్పకుండా నాకు సహక రిస్తోంది. నేను తన పెదవుల నుంచి మెడ వంపు మీదికి జారాను. అంగుళానికి ఒక ముద్దు చొప్పున పెడుతూ మరింత కిందికి జారి తన చల్లను జాకెట్ మీద నుంచే ముద్దు పెట్టుకున్నాను. తను నా జుత్తు లోకి చేతులు పోనిచ్చి నిమురుతూ నన్ను హత్తుకుంది. నాలో ధైర్యం పెరిగి జాకెట్ హుక్కులు తీయటం మొదలు పెట్టాను .
ఒక హుక్కు తీయగానే “వద్దు సాగర్, ఇక చాలు” అంటూ నా చేతిని తీసేయబోయింది.

కాని నేను వెంటనే ఒక చన్నును జాకెట్ మీద నుంచే కాస్త గట్టి కా కొరికాను. “స్.. ఆహ్” అని తీయగా మూలిగి తన ప్రయత్నాన్ని విరమించు కుంది.
నేనిక ఆలశ్యం చేయకుండా ఒక్కొక్కటిగా తన జాకెట్ హుక్కులు తీసి అంచులు పక్కకి తప్పించాను. అసలే టైట్ బా, దానికి తూడు సునీత కాముకంగా ప్రేరేపించబడింది. ఉప్పొంగిన తన స్తనాలను బంధించలేక పోతోంది. తన భా. నేను చేతిని వెనక్కు పోనిచ్చి బ్రా హుక్ తీసేసాను. ఒక్కసారి గా గాలి పోసుకున్నట్లు నిలబడ్డాయి తన చల్లు.
వాటి మీద “ఇక నా పని పూర్తయింది” అన్నట్లు నిస్తేజంగా వేలాడుతోంది. తన బా. నా అందాల సునీత టీచర్ చల్లు నా ముందు నిల్చున్నాయి. తెల్ల గా పాల మీగడ రంగులో
మెరిసిపోతున్నాయి. వాటి మధ్యలో లేత గోధుమ రంగులో నిగిడి ఉన్నాయి ముచ్చికలు. వాటిని వేల్ల మధ్య ఇరి కుంచుకుని పురి పెట్టి నలిపాను.