సుధా మొదటి రాత్రి శోభనం- పూకులో మొడ్డ – ఫ్య 5

అమ్మగారూ, మనం అంతా బట్టలు లేకుండా తిరుగుతూఉంటే వాళ్ళిద్దరే బట్టలు వేసుకు తిరిగితే నాకు ఏదోలా ఉందమ్మా” అని.
నేను గాభరాగా సుధ వేపు చూసాను. సుధ తోకతొక్కిన తాచులాగ లేస్తుందనుకున్నాను. కానీ నవ్వింది.
“నేను,ఆయనా బట్టలు విప్పేస్తాం. కానీ కొన్ని షరతులున్నాయి” అంది.
ఏమిటవి అన్నాయి వాళ్ళ ప్రశ్నార్ధకమైన చూపులు.
“ఒకటి. నాకు పీరియడ్స్ కాబట్టి పేంటీ విప్పను. రెండు, నా ఒంటి మీద మా ఆయన,అత్త,రంగి తప్ప ఇంకొకళ్ళు చెయ్యి వెయ్యకూడదు. మూడు, మాఆయన అత్తని దెంగేరని నాకు తెలుసు” అని, నేను అత్తా మధ్యలో అడ్డు చెప్పబోతూ ఉంటే చెయ్యెత్తి ఆపింది.
” ఆడవాళ్ళం నేను,రంగీ యే అత్తగారి అందాలు చూసి పిచ్చెక్కిపోతున్నాం. ఇంక మీరు పదహారేళ్ళ వయసులో బాత్*రూమ్ లో నేలమీద కార్చుకోలేదు,ఆవిడ పూకు లోనే కార్చేరని నాకు తెలుసు. మీరు నిజాయితీగా ఆ కధ చెప్పాలి. మీరూ,అత్తా అలాంటిది ఏమీ జరగలేదని బుకాయిస్తే, ఇప్పుడే వెళ్ళి విడాకుల నోటీస్ పంపిస్తాను” అంది.
నాకు గొంతులో పచ్చి వెలక్కాయ పడ్డట్లైంది.
” మరి కధంతా విన్నాక విడాకుల నోటీస్ పంపవని గారంటీ ఏమిటి?” అని అడిగాను.
“సెక్స్ లో ఇంత మజా ఉంటుందని,మమల్ని అత్త,మామ ట్రైన్ చేసేరని తెలిసేక ఎందుకు వదులుకుంటాను? అదీ కాక, నేను ఇప్పుడు కన్యనే. తరవాత మీరు ఎంత మందిని దెంగేరో, అంతకు రెట్టింపు మంది మగాళ్ళని నేను దెంగుతాను” అంది సుధ. బూతులు మాట్లాడటంలో మజా తెలుస్తోంది తనకి.
“అయితేపరవాలేదు, నేను ఇదర్ని మాత్రమే దెంగాను. ఒకరు అత్త, ఇంకొకకళ్ళు సరూ. అంటే నువ్వు నన్ను కాక ఇంకో ముగ్గుర్ని దెంగవచ్చు. వాళ్ళని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకో. కానీ కండిషన్ ఏమిటంటే నేను పక్కనే ఉండి చూడాలి. ఓకే?” అన్నాను.
సుధ ఆలోచించి సరేనంది. తను రూమ్ లోకి వెళ్ళి బట్టలు విప్పుకుని వస్తానంది. నేను హాల్ లోనే షర్ట్,లుంగీ తీసేసాను. కొన్ని నిముషాల తరవాత సుధ బయటికి వచ్చింది. పేంటీ మాత్రమే వేసుకుంది. పచ్చటి మేని ఛాయతో ధగధగా మని మెరిసిపోతోంది. ఓపెన్ హెయిర్ పెట్టుకుని కేశాల్ని ముందుకేసుకుని, స్తనాల్ని కవర్ చేసుకుంది. అరటిబోదెల్లాటి తొడలు, సన్నటినడుం, లోతైన నాభి, అన్నీ కనువిందు చేస్తున్నాయి. గబగబావచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గిర కూర్చుంది. తను వెళ్ళినప్పుడు అందరం మాట్లాడుకున్నాం. ఎవరం స్టేర్ చెయ్యకూడదని, అసలు ఆమె వైపు చూడటం కానీ తన నగ్నత్వాన్ని గమనించనట్టుగా మామూలుగా నార్మల్ గా ఉండాలని అనుకున్నామే కానీ, అందరం దొంగ చూపులు చూస్తూనే ఉన్నాం.
అత్త ప్లేట్ పట్టుకుని సోఫా లో కాళ్ళు ఎడం చేసి కూర్చుని తింటోంది. అత్త కాళ్ళ దగ్గిరే గురువు గారి దగ్గిర భక్తుడిలాగా రాజు కూర్చుని ఆమె పూకు,సళ్ళు చూస్తూ అన్నం తింటున్నాడు. వాడి పక్కనే రంగి మఠం వేసుకుని కూర్చుని మామని చూస్తూ తింటోంది. మామ రంగి పూకు,సళ్ళని చూస్తూ తింటున్నాడు. నేను మొడ్డ లేపుకుని సుధ పక్కనే డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గిర కూర్చుని తినడం మొదలు పెట్టాను. సుధ తననెవరూ పట్టించుకోవటం లేదని గమనించాక ఫ్రీగా తిరగటం మొదలు పెట్టింది.
“నేను నీ ఒక్కడికే చెప్తే సరిపోదా? అందరికీ చెప్పాలా?” అన్నను ప్రాధేయపూర్వకంగా.
అందరి భోజనాలూ అయ్యేక మళ్ళి ఇందాకటిలాగే పక్క మీద నలుగురూ పడుకున్నాక సుధ గట్టిగా చెప్పింది ” ఇప్పుడు రాము తన దెంగులాట కధలు చెప్తారు” అని. నిట్టూర్చాను. సోఫాలో మొడ్డ లేపుకుని కూర్చుని కధ మొదలు పెట్టగానే, సుధ వచ్చి నా ఒళ్ళో తల పెట్టుకుని నా మొడ్డని చెంపలకి రాసుకుంటూ వినసాగింది. నేను తన జుట్టు కింద నుంచి చెయ్యి పెట్టి,స్తనం పిసుకుతూ కధ మొదలు పెట్టాను………………………………………. రాము కధ
…………………………………………………………………. మామ ని స్కూల్*లో శంకరం మేష్టారని పిలిస్తారు. అసలు పేరు భీమ శంకర రావు. లెక్కల మేష్టారు. మాకు దూరపు బంధువు. ఆ బీరకాయ పీచు సంబంధాలు నాకు అర్ధంకావు. ఆయన ఉన్నారని నన్ను ఆస్కూల్ లో వేసారు. నేను చాలా బాగా చదివే వాడిని. మాది కో ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్. నాకు బహుశా పదహారు ఏళ్ళుంటాయేమో. అమ్మ, నేను శంకరం మేష్టారింటికి వెళ్ళాం. అమ్మ,అత్త కింద చాప మీద కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు. నేను సోఫా లో కూర్చున్నాను. అమ్మ వీపు నాకేసి ఉంది. అత్త నన్ను ఫేస్ చేస్తూ కూర్చుంది. నేను పేపర్ చదువుతూ ఎందుకో ఒక సారి వాళ్ళవైపు చూసి ఉలిక్కి పడ్డాను. అత్త పైట ఒళ్ళో వేసుకుని, రెండు చన్నులూ బయటవేసుకుని, నీళ్ళతోకడుగుతోంది, పిల్లవాడికి పాలివ్వడానికి ముందు. నా గుండె వేగంగా కొట్టుకోసాగింది. అమ్మ గబుక్కున వెనక్కి తిరిగేసరికి నేను పేపర్ అడ్డు పెట్టుకున్నాను.
“ఒరేయ్, బయట ఒక అరగంట తిరిగి రా” అంది అమ్మ. సరేనని మనసులో అంత మంచి చాన్స్ పోతున్నందుకు నిరుత్సాహంగా బయలు దేరుతూ దొంగ చూపులు చూసాను. అమ్మ గమనించకుండా, అత్త సన్ను చేతితో పట్టుకుని ” నీకు కావాలా” అన్నట్టు సైగ చేసింది. నేను పారిపోయాను. ఆ రోజు బాత్*రూమ్ లో చేత్తో ఆడించుకున్నాను. అప్పట్నుంచి, అత్త సళ్ళెలాగైనా చూడాలని వాళ్ళింటికి ఏదో మిష మీద వెళ్ళేవాడిని. ఎప్పుడూ నిరుత్సాహ పర్చలేదు. మామ ఉన్నప్పుడు, తలుపు సగం తీసి ” రాము వచ్చేడండీ”అని గట్టిగా అరిచి, నెమ్మదిగా నాతో ” పాలు తాగుతావా?” అని నవ్వి, చేత్తో చన్నుని నోటికిస్తున్న ఏక్షన్ చేసేది. లెక్కల్లో సందేహాలు లేకపోయినాఆ సాకు మీద వెళ్ళేవాడిని. మామ నాకు లెక్కలు చెప్తూ ఉంటే సరిగ్గా మామ వెనకే కూర్చుని పిల్లాడికి పాలు ఇచ్చేది. వాడికి ఆకలి లేకపోయినా, వద్దని తోసేస్తున్నా, చన్ను బయటేసుకుని నా కళ్ళ లోకే చూస్తూ నవ్వేది. నిక్కర్ లో నాది లేచి నిలబడటం మామకి తెలుస్తుందేమోనని హడిలి చచ్చే వాడిని. అంతలాగ ఎంకరేజ్ చేసినా నాకు ధైర్యం రాలేదు. మామ లేనప్పుడు వెళ్ళడానికి అయ్యేది కాదు. నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా మామ ఉండేవాడు.
ఇది ఇలా ఉండగా, స్కూల్ లో సరోజ అనే అమ్మాయి ఉండేది. ఇప్పటి సెక్స్ బాంబ్*లు ఎందుకూ పనికి రారు. మొహం ఎంత అమాయకంగా,అందంగా ఉండేదో, శరీరం అంతకి పది రెట్లు సెక్సీగా, ఒంపు సొంపుల్తో ఉండేది. స్తనాలు బిగువుగా,పొగరుగా ఆకాశంకేసి “నీ లెక్కేమిటి?” అని చూస్తున్నట్టుండేవి.ఆమె చంకల దగ్గిర తడి చూడటానికి తహతహ లాడేవాళ్ళం. కావాలని ఊపకపోయినా ఆమె పిర్రలు నాట్యం చేస్తూనే ఉండేవి. సరూ మీద నాకు విపరీతమైన క్రష్ ఉండేది. నాకేమిటి, స్కూల్*లో అందరికీ నాలుగో క్లాస్ కుర్రాడి దగ్గిర్నుంచి, హెడ్మాస్టర్ దాకా అందరికీ మోజే. సరూకి కూడా నేనంటే ఇష్టమే. నాకేసి చూసి ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ,దొంగ దొంగగా చూసేది. నేను చాలా పెద్ద డైలమా లోపడ్డాను. సరూ పట్ల నా ఫీలింగ్స్ ప్రేమా,కామమా అన్నది తెలిదేది కాదు. అత్త పట్ల ఉన్నది ఖచ్చితంగా కామమే. అత్త సళ్ళు పిసికితే సరూని ప్రేమించే అర్హత కోల్పోతానేమోనని భయం.
ఈ సందిగ్ధావస్థ లో కొట్టుమిట్టులాడుతుండగా, ఒక రోజు మామ స్కూల్ అయిపోయేక, నన్నూ,సరూ ని పక్కకి పిలిచి, సాయంత్రం అయిదింటికి లెక్కల ట్యూషన్ కి రమ్మన్నాడు. నేను పావుగంట ముందే వెళ్ళాను, అత్త సళ్ళు చూడవచ్చు కదా అని. మగ బుధ్ధి కుక్క తోక లాంటిది. నేను ప్రేమించే సరూ వస్తున్నప్పుడు కూడా అత్త సళ్ళ ధ్యాస పోలేదంటే అర్ధంఉందా?
” ఈ రోజు గెస్ట్*లు వస్తారు.మనం బెడ్*రూం లో చదువుకుందాం” అనగానే నిరుత్సాహ పడ్డాను. అత్త బెడ్*రూంలోకి వచ్చి సళ్ళు చూపించగలదా అని అనుకున్నాను. అలాగే అత్త రాలేదు. మామ ట్యూషన్ మొదలుపెట్టాడు. కొంచెంసేపు పోయాక సరూ వచ్చి కూర్చుంది. కావాలని వేసిందో ఏమోకానీ లోనెక్ లేతాకుపచ్చ బ్లౌజ్, పల్చటి తెల్ల ఓణీ ఒంటి పొర లోంచి స్తనాలు బయటికి ఎప్పుడు బయటపడదామా అని ఎదురు చూస్తున్నట్టున్నాయి.నేనే కాదు,మామ కూడా కళ్ళు తిప్పుకోలేకుండాఉన్నాడు. కొంతసేపు పోయేక అత్త పిల్చింది. మామ వెళ్ళగానే సరూ సిగ్గుగా ” ఏమిటా చిలిపి చూపులు?” అని పైట రెండు మడతలేసి వేసుకుంటూ నా నిక్కర్ లో ఎత్తుని గమనించి నవ్వింది.
“నాకు పని పడింది. గంటలో వస్తాను. బుధ్ధిగా చదువుకోండి. రామూ,సరూ కి డౌట్స్ క్లియర్ చెయ్యి” అని వెళ్ళిపోయాడు.
దొంగ చూపులు చూసుకుంటూ కొన్ని నిముషాలు చదువుకున్నాం. సరూ ఇబ్బందిగా కదిలి చేత్తోబ్లౌజ్ వెనక తడుముకుంది. ముందు నేను పట్టించుకోలేదు. కానీ తను మరీ ఇబ్బందిపడుతూ ఉంటే ” ఏమైంది సరూ?” అని అడిగాను.
“బ్లౌజ్ వెనక పురుగు దూరినట్టుంది. కొంచెం చూడు” అంది. తను లేచి నిలబడింది. నేనూ లేచి, తన వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే, పల్చటి బ్లౌజ్ లో నల్లగా ఏదో కనిపించింది. “నల్లగా ఏదో పురుగు ఉంది”. అన్నాను.
“తీసెయ్యవా, ప్లీజ్” అంది వణుకుతూ.
“నీ బ్లౌజ్ చాలా టైట్ గా ఉంది.చెయ్యి దూరడం లేదు”అన్నాను. నిజంగానే చెయ్యి దూరేసందు లేని చోటికి పురుగెలా వెళ్ళిందని నాకు అనిపించలేదు అప్పట్లో.
“అయితే బ్లౌజ్ విప్పెయ్యి. విషపురుగైతే” అంది హిస్టీరికల్*గా.
గబగబా ఓణీ లాగి పడేసి, బ్లౌజ్ హుక్స్ ఇద్దరంకలిసి తీసేసాం.బ్లౌజ్ లాగి విసిరేసి నన్ను కౌగలించుకుంది. మెత్తటి సళ్ళు ఒత్తుకోగానే మైకం కమ్మినట్టయింది. మొడ్డ లెచి గెంతులేస్తూ తనకి గుచ్చుకోసాగింది. ఇంక ఇక్కణ్ణుంచి ఏమైందో అంతా హేజీ గా ఉంది. నా ఒంటి మీదబట్టలు తను విప్పిందో, నేనే విప్పానో గుర్తు లేదు. అలాగే తన లంగా కూడా ఊడిపోయింది. ఇద్దరం నగ్నంగా మామ మంచం మీద పడి దొర్లుతున్నాం. నేను సరూ ని ముద్దు పెట్టుకోవాలో,సళ్ళు పిసకాలో,చీకాలో తెలియక ఆత్రంగా అన్నీ చేసేస్తున్నాను. ఆకలి మీద ఉన్నవాడికి పంచభక్ష్యాలతో భోజనంపెడితే ఏది ముందు తినాలో తెలియని పరిస్థితి నాది. సరూ కూడా నా మొడ్డతో ఏమి చేసుకోవాలో తెలియక, దాన్ని, బంతుల్ని తడిమేస్తోంది.
“ఏమర్రా, బాగా చదువుకుంటున్నారా, ఏమైనా కావాలా? ” అంటూ తలుపు తోసుకు వచ్చిన అత్త అవాక్కైపోయింది.
నేను,సరూ గబగబా లేచి బట్టలు వేసుకోబోయాం. నాకూ,సరూకి ఏడూపు ఒక్కటే తక్కువ.
“అత్తా, పొరబాటైపోయిందత్తా, ఇంకెప్పుడూ ఇలాంటి పనులు చెయ్యనత్తా, ప్లీజ్ అత్తా, ఇంట్లో చెప్పకు, ” అని నేను,
“బ్లౌజ్ లో పురుగు దూరితే తీసేడంతేనండీ, ప్లీజ్, మేష్టారికి, మా ఇంట్లో చెప్పకండీ, ఇంక బుధ్ధిగా ఉంటాం” అని సరూ బతిమలాడుకున్నాం.
అత్త మాచేతుల్లో బట్టలు లాగి విసిరికొట్టి, “నోర్ముయ్యండి” అని అరిచింది. నేను చిన్నగా ఐపోయిన నా వాడిని చేత్తో కప్పుకున్నాను. సరూ ఒక చేత్తో సళ్ళూ, ఇంకో చేత్తో పూకూ కప్పుకుంది.
అత్త నవ్వింది. ” సరిగ్గా సమయానికి వచ్చేను కాబట్టి సరిపోయింది, లేకపోతే ఎంత ప్రమాదం జరిగి ఉండేది? నీకు కడుపొస్తేఏం చేసేదానివి?” అని అడిగింది.
ఇద్దరం తలలు దించుకున్నాం.
“సెక్స్ అంటే గుడ్డెద్దు చేలో కుమ్ముకుపోయినట్టు కాదు.నేర్పుతాను.నేర్చుకుంటారా?” అని అడిగింది. నమ్మలేకపోయాం. ఒకరి మొహాలు ఒకరం చూసుకుని తలలూపాం.
“ఒకటే షరతు. ఇది బయటికి చెప్పారో, పదేళ్ళు డింకీలు కొడుతూనే ఉంటారు. మీ ఇళ్ళల్లో కూడా చెప్తాను. సరేనా? ” అని అడిగింది. తలలూపాం
“అయితే రండి” అని మమ్మల్ని దగ్గిరకి పిలిచి గట్టిగా కౌగలించుకుంది. అత్త సన్ను మెత్తగా ఒత్తుకుంది.
” నా బట్టలు విప్పండి” అంది. సరూ అత పైట లాగి, చీర కుచ్చెళ్ళు తీస్తూ ఉంటే, నేను అత్త బ్లౌజ్ హుక్స్ తీసి విప్పేసాను. అత్త బ్రా, పేంటీ యేకాదు, లంగా కూడా వేసుకోలేదు. అత్త పూకు నున్నగా ఉంది. కొబ్బరి బొండాల్లాటి చన్నులూ, అంగుళం పొడుగు ముచ్చికలూ చూసి ఆగలేకపోయాను. నా మొడ్డని ఆమె తొడకి రాస్తూ,సన్ను చీకెయ్యసాగాను. అత్త నవ్వి నన్ను దూరం తోసింది.
“తొందరొద్దు” అని తను మంచం మీద పడుకుని, మమ్మల్నిద్దర్నీ చెరోవైపూ పడుకోబెట్టుకుంది.
“నేను చెప్పినప్పుడు,చెప్పినట్టు చెయ్యాలి, సరేనా?” అంది. సరే అన్నాం.
“ముందు ముద్దు పెట్టుకుందాం. రాము నన్ను ముద్దు పెట్టుకునేటప్పుడు, సరూ నా చన్ను చీకుతుంది. రామూ, నువ్వు నా చన్ను పిసుకుతూ, మధ్య మధ్య లో ముచ్చికని ఇలాగ నలపాలి. కావాలంటే, సరూ సన్ను కూడా పిసుకుతూఉండు. సరూ, నువ్వు రాము మొడ్డ మీద నేను చెప్పే దాకా చెయ్యి వెయ్యకు. సరేనా” అంది.అలాగ పది నిముషాలు నన్ను, తరవాత సరూ ని ముద్దు పెట్టుకుంది. ఆతరవాత నన్ను,సరూ ని ముద్దు పెట్టుకొమ్మంది. ఎలాగ ముద్దు పెట్టాలో నేర్పించింది. నాలుకతో నాలుకని చీకటం, చప్పరించటం, నాలుకతో రెండోవాళ్ళ నోట్లో అన్ని మూలలూ నాకటం ఎలాగో చెప్పింది. నేనూ,సరూ ముద్దు పెట్టుకుంటూఉంటే, అత్త సరూ సళ్ళు చీకింది.
మళ్ళీ పడుకుంది. సళ్ళు ఎలా చీకాలో నేర్పించింది. ముందు రెండు చేతుల్తో సన్నుని పట్టుకుని మామూలుగా చీకమంది. తరవాత, ముచ్చికని నాకమంది. ముచ్చికని ఒక్కదాన్నీ చీకమంది. పళ్ళ తో ముచ్చికని సుతారంగాపట్టుకుని నాలికతో ఎలా గిల కొట్టాలో నేర్పించింది.
అదీఅయ్యేక కాళ్ళు జాపింది. మమ్మల్నిద్దర్నీ తొడల మధ్య తలలు పూకు దగ్గిర పెట్టికూర్చొమ్మంది. నున్నగా మెరుస్తున్న పూకు పెదాలు రెండు వేళ్ళతో విడదీసింది. చూసి చెప్పమంది. మేం తన పూకు అందాలు వర్ణిస్తూ ఉంటే జలజలా కారిపోయింది.
“రామూ, పూకు నాకు” అంది అత్త.
“ఛీ ” అన్నాను.
“అమాయకుడా, ఎంత బాగుంటుందో రుచి చూస్తే తెలుస్తుంది” అని సుధని నాక మంది. సుధ నాకుతూఉంటే అత్త మెలికలు తిరిగిపోతోంది. రెండు చేతుల్తో సరూ తలని ఇంకా గట్టిగా అదుముకుంటోంది. సుధని జరగమని నేను అత్త తొడల మధ్య మొత్తలో తల దూర్చాను. సుధ తల తియ్యగానే, సుధ పెదవులు, చెంపలు, చుబుకం అన్నీ అత్త తడితో తడిసిపోయి ఉన్నాయి. అత్త సుధని పైకి రమ్మని సుధ మొహం మీద నుంచి తన తడినంతా ప్రేమగా నాకుతూ ఉంటే చూస్తూ ఉండిపోయాను. అత్త సరూ ని ముద్దు పెట్టుకుని తన మద జలాన్నంతా తాగేక నేను గుర్తు వచ్చాను.
“అరె,ఇంకా నువ్వు మొదలు పెట్టలేదా? ఇన్విటేషన్ కార్డ్ కోసం చూస్తున్నావా?” అని అత్త అనగానే సరూ కిలకిలా నవ్వింది. తన సళ్ళూ, గులాబిరంగు ముచ్చికలూ తన్మయంగా చూస్తున్న నా తలని బలవంతంగా తన మొత్తలో కుక్కింది అత్త. రెండు వేళ్ళతో రెమ్మలు విడదీసి, నాకమంది.
” కొంచెం పైన చిలక ముక్కులాగ ఉంది చూడు.దాన్నే క్లిటారిస్ అంటారు. మాంత్రికుడి ప్రాణం చిలకలో ఉన్నట్టు ఆడదాని కామం అంతా అక్కడుంటుంది. దాన్ని నాలికతో గిలకొట్టు.తరవాత లోపలంతా శుభ్రంగా నాకు.” అంటూ నా చేతులు సళ్ళ మీద వేసుకుంది.
” నాకుతున్నప్పుడు, చన్నుల ముచ్చికలు నలపడం మర్చిపోకు” అని తను కూడా సళ్ళు పిసుక్కుంటూ, సరూ నోట్లో ఒక చన్ను కుక్కింది.
నేను పెదాలు విడదీసి జీవితంలోమొదటిసారి ఆడదాని పూకులోకి చూసాను.ఎర్రటి గోడలున్న గుహ లాగ ఉంది. అత్త చెప్పిన చిలక ముక్కు కనిపించింది. అత్త పూకులోంచి ఒక రకమైన మదపు వాసన గుప్పుమని కొట్టింది. కళ్ళు మూసుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ఒళ్ళు ఝల్లుమంది.అత్త కారుతూనే ఉంది. అత్త చెప్పినట్టు గానే దాన్ని నాలుకతో గిలకొట్టాను. అత్త తొడలు బిగుసుకున్నాయి. లోపల నాకుతూ ఉంటే మూలగడం మొదలుపెట్టింది. పిర్రలు పట్టుకుని ఆవురావురుమని వేగంగా నాకగానే కొంతసేపు పోయేక ఆమె తొడలు విపరీతంగా వణికాయి. గట్టిగా అరిచి బిగుసుకుపోయింది. నాకు భయం వేసింది. ఒక్కసారి నా తలని పూకుకి అదుముకుని, జలజలా నా నోట్లోకి ద్రవాన్ని వదిలి డీలా పడిపోయింది.
నేను తన మొత్త లోంచి తల తియ్యగానే, చేతులుజాపి, నన్ను రమ్మంది.
“చాలా బాగా నాకావోయ్. మొదటిసారి నాకినా అని మూలల్లోకి నీ నాలుకని ఎలా పంపావోయ్? సూపర్బ్” అని నన్ను ముద్దు పెట్టుకోబోతూ ఉంటే సరూ సడెన్ గా మధ్యలో దూరింది. అత్త, సరూ ఇద్దరూ రెండు వైపుల నుంచీ నా చెంపలు,మూతి,పెదాలు అన్నీనాకారు. సరూ కావాలంటే అత్త నా నోటినుంచి సరూనే జుర్రుకోనిచ్చింది.
పదినిముషాలు పోయేక మమ్మల్ని విడదీసింది. ఇంక అసలు పని మొదలు పెట్టాలి అంటూ.
తను వెల్లకిలా పడుకుంది. “సుధా,నా పిర్రలకింద ఒక దిండు పెట్టమ్మా” అంది. మొత్త కొంచెం పైకి ఎత్తింది.
“ఇప్పుడు నెమ్మదిగా నీ మొడ్డని నా పూకు లోకి తొయ్యి. సరూ, చూసి నేర్చుకో.”అంది. సరూ కి చూడడానికి మంచి ఏంగిల్* దొరకడంలేదు.
అత్త సరూని తన మీద ఉల్టా పడుకోమంది. సరూ తొడలు అత్త తలకి రెండు పక్కలాఉన్నాయి.
“అబ్బ,ఎంత దుబ్బు పెంచావే, పూకు కనిపిస్తే కదా నాకేది, సరే ఎలాగో తంటాలు పడతాలే. నువ్వు నా రెమ్మలు విడదీసి వాడిదాన్ని లోపలకి గుచ్చు. రాము,కంగారు లేదు. నెమ్మదిగా లోపలికి తోసి, కొంచెంసేపు ఆగు. సరూ సళ్ళు పిసుక్కో. నెమ్మదిగా తీసి మళ్ళీ లోపలికి తొయ్యి. నా సళ్ళు చూసి, బాత్*రూమ్ లో చేత్తో చేసుకునేటప్పుడు చర్మం ముందుకీ వెనక్కీ వెళ్ళింది కదా. అయితేసరే. కానియ్” అంది.
సరూ తన చేతుల్తో నా మొడ్డ పట్టుకోగానే ఒళ్ళు పులకరించింది. సరూ నవ్వుతూ అత్త పెదాలు విడదీసి నా మొడ్డని కన్నందగ్గిర పెట్టింది.
” తొయ్యి” అంది. అత్త చెప్పినట్టుగానే నెమ్మదిగా లోపలికి తోసాను. ఒళ్ళు తేలికై ఎగిరిపోతున్నట్టుంది. సరూ చూస్తూ ఉంటే పూర్తిగా లోపలికి దూపాను.
సరూ సళ్ళు పట్టుకుని గుద్దసాగాను.
“అత్తా, వేగం పెంచనా?” అని అడిగాను.
“కారిపోతావేమో నాయనా, సరే కానీ, మళ్ళీ లేపుతాంలే” అనగానే, బలంగా దెంగి, మూడు,నాలుగు నిముషాల తరవాత అత్త కన్నం నింపేసాను.
ముగ్గురం బాత్*రూమ్**కి వెళ్ళి కడుక్కున్నాం అంటే అత్త పూకు నేను, సుధా కడిగితే మాఇద్దరివీ అత్త కడిగింది.
“మీరు బయటికి వెళ్తే నేను ఒకటికి వెళ్ళాలి” అంది అత్త.
“అత్తా,ప్లీజ్, నన్ను చూడనియ్యవా? ఇప్పటిదాకా చూడలేదు” అన్నాను బతిమాలుతూ.
“ఛీ, పోకిరీ వెధవా బయటికి నడు” అని తిట్టింది కానీ తను ఎక్సయిట్ అయిందని గమనించాను.
“అవునండీ,నాకూ చూడాలని ఉంది” అంది సరూ.
“అయితే అందరూ పొయ్యాలి ” అంది అత్త, ఉత్సాహంగా సరేఅన్నాం.
అప్పట్లో ఇండియన్ కమోడ్ ఉండేది. అది స్నానం చేసే బండ కంటే ఏడెనిమిద అంగుళాల ఎత్తు ఉంటుంది. అత్త దాని మీద కూర్చుంది. మేం ఇద్దరం కింద కూర్చుని అత్త నున్నటి పూకు వైపే చూస్తున్నాం. ఎంతకీ పొయ్యదే.
“ఏమైందత్తా, అర్జెంట్ అన్నావు” అన్నాను.
“నీ మొడ్డ పూర్తిగా లేచే దాకా ఆగుతున్నాను” అని బంగారు వర్షం వదిలింది, ఫోర్స్ తో.నేను సరూ సళ్ళు పిసుకుతూ ఉంటే సరూ నా మొడ్డని లాలిస్తూ చూసి ఆనందించాం. సరూ కళ్ళు మూసుకుని పోసింది కానీ నాకేం కనబడలేదు. అత్తని అడిగాను.
“ఇంక లాభంలేదు. సరూ ఆతులు పీకాల్సిందే. నాకటానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది” అంది అత్త.
నాది పూర్తిగా లేచిఉంది కనక నా ఒకటి వాయిదా వెయ్యబడింది. ముగ్గురం బట్టలు లేకుండానే కిచెన్ లోకివెళ్ళాం. అత్త వేడివేడి ఉప్మా చేసింది నిముషాల్లో. అంతా తృప్తిగా తిన్నాక. సరూ పూకు క్లీనింగ్ ప్రోజెక్ట్ మొదలైంది.
రంగి పూకు శుభ్రం చేసిన ఇదే టేబుల్ మీద సరూని పడుకోబెట్టాం. సరూ మొత్త ఎత్తి అత్త న్యూస్*పేపర్ వేసింది. హెయిర్ రిమూవర్ పూకు కి, చంకలకీ పట్టించింది.
“నాకు ఎప్పుడూ మామే చేస్తారు. నేను ఎప్పుడూ పట్టించుకోలేదు, ఎలా చెయ్యాలో. అవసరం ఏముందిలే అనుకున్నాను. చూడు అవసరం పడింది” అంది అత్త తన పిర్రల మధ్యలో మొడ్డ పెట్టి సళ్ళు పిసుకుతూ ఉంటే.
సడెన్ గా మామ వీధి తలుపు ఆటోమేటిక్ కీతో తెరుచుకుని వచ్చాడు.” ఏమేవ్, టిఫిన్ చేసేవా,ఆకలేస్తోంది…..” అంటూలోపలికి వచ్చి చూసి అదిరిపోయాడు. మా ఎవ్వరి ఒంటిమీదా నూలుపోగు లేదు. బెడ్*రూమ్ లోకెళ్ళి తెచ్చుకునే టైం లేదు. నేను వణుకుతూ అత్త వెనక దాక్కున్నాను. సరూ ఒక చేత్తో సళ్ళూ,ఇంకో చేత్తో పూకూ మూసుకుంది వణుకుతూ. అత్త ఒక్కర్తే బెదరలేదు. ధైర్యంగా కాళ్ళు ఎడంచేసి నడుం మీద చేతులేసుకుని నుంచుంది ధీమాగా.
“ఏమిటిదంతా? చదువుకొమ్మని వదిలేస్తే వీళ్ళ నిర్వాకం ఇదా? అయినా నువ్వేంటి బట్టలు విప్పేసి వీళ్ళతో తైతక్కలు?” అని అరిచాడు బెల్ట్ తీస్తూ.
“మామా, పొరబాటైంది,ఇంకెప్పుడూ చెయ్యను, అత్త,సరూల తప్పు లేదు, సరూ బ్లౌజ్ లో పురుగు పడితే……” అని గొణుగుతున్న నేను మామ ఉరిమి చూసేసరికి నోరు మూసుకున్నాను. అత్త కౌంటర్ ఎటాక్ మొదలుపెట్టింది.
“వయసులో ఉన్న పిల్లల్ని బెడ్*రూమ్ లో వదిలేస్తారా? నేను టైంకి వెళ్ళేను కాబట్టి సరిపోయింది. నేను చూడకపోతే సరూకి కడుపయ్యేది…” అని అత్త ఆంటూ ఉంటే మామ చూపులు నగ్నంగా డైనింగ్ టేబుల్ మీద పడుకున్న సరూ మీద పడ్డాయి.
“సరూ ఎందుకలా పడుకుంది?” అని అడిగాడు ఆశ్చర్యంగా.
“సరూ పూకు మీద దుబ్బు బాగా పేరుకుపోయింది. తీద్దామనుకున్నాను కానీ మర్చిపోయాను. మీరు బట్టలు విప్పేసి, ఫ్రెష్ అయ్యి రండి. టిఫిన్ తినేసి క్లీన్ చెయ్యండి” అని నా ముందు నుంచి కదిలింది. నేను రెండు చేతుల్తో కప్పుకుని” అత్తా,నా బట్టలు” అని రహస్యంగా అన్నాను.
అత్త ఏం పరవాలేదన్నట్టు సైగ చేసి మామ వెనక వెళ్ళింది. “సరూ,ఏంచేద్దాం?” అని అడిగాను.
” ఏం చెయ్యగలం? మన బట్టలు కూడా ఆ గదిలోనే ఉన్నాయి” అంది దిగులుగా.
నేను మామ బాత్*రూమ్*కి వెళ్ళినప్పుడు బట్టలు తెచ్చుకునే ఛాన్స్ ఉంటుందేమో నని నెమ్మదిగా బెడ్*రూమ్ తలుపు దగ్గిర నిలబడ్డాను.
మామ బట్టలన్నీ విప్పేసాడు. అత్త మామ పెనవేసుకుపోయారు.
“మీ లాంటి మొగుడు అందరికీ దొరకడండి. థేంక్స్ ఫర్ ది బర్త్ డే గిఫ్ట్” అంది అత్త.
” యూ ఆర్ వెల్కమ్.బాగా దెంగేడా?” అన్నాడు మామ.
“సూపర్. కానీ చాలా బాగా నాకేడు. ఎంత పొడుగు నాలికో ఏమో కానీ పూకు లోపలికంటా అన్ని మూలలూ భలే నాకేడు” అంది అత్త.
నేను పిల్లిలా వెనక్కి వచ్చేసాను.
“ఏం పరవాలేదు సరూ. మామ సరేనంటేనే అత్త దెంగించుకుంది”అన్నాను సళ్ళు పిసికి. “అమ్మయ్య” అంది సరూ నా బంతులు నిమిరి.
మామ బారుగా మొడ్డ లేపుకొచ్చాడు. సరూ ని చేతులు తియ్యమని దగ్గిర్నుంచి పరీక్షగా చూసి, అత్త సరిగ్గా పుయ్యని చోట క్రీం పూసి, సరూ ని కాళ్ళు జాపమని పూకు లోకి చూస్తూ ఉప్మా తిన్నాడు.
“సరే, మీఅత్త జరిగిందంతా చెప్పింది.అయినదేదో అయ్యింది. ఇది బయట ఎక్కడైనా చెప్పారో, ఇంక స్కూల్ లో పాసయ్యేమాట మర్చిపోండి. తొక్కేస్తాను. అర్దమైందా?” అన్నాడు. తలలూపాం. మేం అంతా చూస్తూఉంటే మామ సరూ ఆతులు టిష్యూ పేపర్తో తుడిచేసి అత్త దిమ్మలాగే నున్నగా చేసాడు. సరూ ది శుభ్రంగా కడిగేక, అంతా బెడ్*రూమ్ లోకి చేరుకున్నాం. అత్తని,సరూని పడుకోబెట్టి, కాళ్ళు జాపమని, ” అత్త చాలా బాగా నాకుతావని చెప్తోంది. చూపించు”అన్నాడు. ఇద్దరి పూకులూ నాకేసరికి ఇద్దరూ స్వర్గంలో తేలిపోయి బకెట్లకొద్దీకార్చేసారు. తరవాత నా నోట్లోంచి వాళ్ళ మద జలాల్ని తాగారు. మామ వాళ్ళ సళ్ళు చీకుతూనే ఉన్నాడు.
అంతా అయ్యేక వాళ్ళిద్దర్నీ మంచం మీద ఒంగోబెట్టి, కాళ్ళు ఎడం చేసి పూకులు విప్పార్చాక ఎవళ్ళుఎవళ్ళని దెంగాలి అన్న దాని మీద కొంచెం రభస అయ్యింది. అందరికీ అందరినీ దెంగే చాన్స్ ఉంది కదా ఎందుకు గొడవ అని రాజీకి వచ్చాం. నేను ఒకటి సజెస్ట్ చేసాను, కొంచెం సేపు అత్త పూకు, తరవాత సరూ పూకూ మార్చి మార్చి దెంగవచ్చు కదా అన్నాను. ఆందరికీ నచ్చింది. నాకు కోండం వేసారు,సరూకి కడుపు రాకూడదని. మామ, అత్త ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారట. సరూ పూకు లోమొడ్డ పెట్టి దెంగసాగాను, మామ అత్తని దెంగుతూ ఉంటే. కొంత సేపుపోయాక, నేను అత్తని, మామ సరూ ని దెంగాం. అత్త,సరూ లు గుసగుసలాడుకుంటూ,సళ్ళు పిసుక్కుంటూ,ముద్దులు పెట్టుకుంటూ వాళ్ళలోకంలో వాళ్ళున్నారు.
అత,మామ నాకు కొన్ని టెక్నిక్స్ నేర్పారు. కక్కేస్తాననిపించగానే కదలడం ఆపెయ్యాలిట. కొంత సేపు ఆగి మళ్ళీ మొదలుపెట్టాలిట. అలాగే చేసాను. ఇంక కక్కెయ్యబోతామనగా, అత్త నా కోండం తీసేసి తన పూకు నింపమంది. మామ సరూ పూకు నింపేసాడు……… అని కధ ముగించాను.
కళ్ళు మూసుకుని కధ వింటున్న సుధ కళ్ళు తెరిచింది. ఉలిక్కి పడింది. ఎందుకంటే తను ఎంతో జాగ్రత్తగా సళ్ళ మీద అరేంజ్ చేసుకున్న కేశాలు చెల్లా చెదురయ్యయి. తన అందమైన కుచాలకి ఆఛ్ఛాదన లేకుండానే ఇంత సేపు ఉన్నాన ని తెలియగానే సిగ్గుతో కుంచించుకు పోయింది. చేతుల్తో కప్పుకోబోయింది.
అత్త నవ్వింది ” అంతా చాలా సేపట్నుంచీ చూస్తూనే ఉన్నాం. వాళ్ళ మొడ్డలు చూడు” అంది. సుధ చూసింది. మొహం ఎర్రబారింది.చేతులు తీసి ఒళ్ళో పెట్టుకుంది.
“కధ విన్నావు కదా? నీ రియాక్షన్ ఏమిటి?”అని మామ అడిగాడు. సుధ ఆలోచించింది.
“ఆవిడ సెడ్యూస్ చేస్తే ఏమగాడూ, ఆడదీ ఆగలేరు. అదీకాక, బొత్తిగా పదహారేళ్ళ వయసులో టెంప్ట్ కాకపోవడం అసంభవం. ఏదో ఒక సారి పొరబాటు జరిగి ఉంటుంది” అంది ప్రేమగా నాబంతులు నిమురుతూ.
నేను నీళ్ళు నమిలాను. ” ఒక్కసారేకాదు….” అన్నాను.
“పోనీ, మూడు,నాలుగు సార్లు….తరవాత మీతప్పు తెలుసుకున్నారుగా, పరవాలేదు లెండి” అంది. అత్త పడీపడీ నవ్విందిసళ్ళెగరేసుకుంటూ.
“మూడు,నాలుగేమిటి మూడు,నాలుగు వందలసార్లను….అంటే సరూది,నాది వేరు వేరు గా” అంది ,మామ ” ష్, నోరు మూసుకోవే” అంటున్నా వినకుండా.
సుధ లేచి నుంచుంది. కోపంతో ఆమె తీసే శ్వాసలకి సళ్ళు అందంగా ఎగురుతున్నాయి.
“ఏమిటండీ, నిజమేనా?” అని అడిగింది. నేను మాట్లాడలేదు. తల వంచుకున్నాను.
నన్నడుగు చెప్తాను, వీళ్ళీద్దరి ఇంటర్మీడియట్ అయ్యేదాకా, రోజూ పొద్దుట,సాయంత్రం వచ్చేసే వాళ్ళు. రాగానే యూనిఫార్మ్ తీసేసి, నాతో బాటు వంటలో హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. మామ, రాము మమ్మల్నిద్దరినీ కిచెన్ లో,డైనింగ్ టేబుల్ మీద, బాత్రూమ్ లో ప్రతిచోటా దెంగేవాళ్ళు. ఒకళ్ళ కి పీరియడ్స్ అయితే రెండో వాళ్ళం ఎక్స్*ట్రా వేయించుకునేవాళ్ళం. సరూ చెప్పింది, స్కూల్ లో క్లాస్*రూమ్ లో తక్కిన పిల్లలు ఆటలకి వెళ్తే మామ,రాము సరూని ఒంగోబెట్టి దెంగేవాళ్ళట. అంటే ఒకళ్ళు తలుపు దగ్గిర కాపలా నిలబడితే, రెండో వాళ్ళు దెంగేవారట. అది లంగా పైకెత్తేది,వీళ్ళు మొడ్డలు పేంట్ జిప్ తీసి తీసేవాళ్ళు. అబ్బ,అదో స్వర్ణ యుగం” అంది.అత్త .
“అయితే ఆ స్వర్ణ యుగం లోనే ఉండాల్సింది. సరూ ని పెళ్ళి చేసుకుని అత్తతో హేపీగా ఉండలేకపోయారా? నా గొంతు ఎందుకు కోసారు? “అని సుధ అడిగింది కళ్ళల్లో నీళ్ళతో.
“సుధా, ప్లీజ్ నన్ను అర్ధం చేసుకో. సెక్స్ కూడా,సిగరెట్,తాగుడు లాంటిదే. రోజూ అనుకునేవాడిని ఈ రోజు మామ ఇంటికి వెళ్ళకూడదని. టైం అయ్యేసరికి, మొడ్డ లేచి గోల పెట్టేది, అత్త,సరూల సళ్ళు,పూకులు గుర్తు వచ్చి ఇంక ఉండలేకపోయేవాడిని. సరూ పెళ్ళి ఇంటర్ అవ్వగానే చేసేసారు. ఇంటర్ అయ్యేక నేను పై చదువులకి బయటికి వెళ్లి చదువు అయ్యి, ఉద్యోగంలో సెటిల్ ఆయ్యేదాకా తలఎత్తి ఏ అమ్మాయినీ చూడలేదు. పెళ్ళిచూపుల్లో నిన్ను చూడడమే. నువ్వు లేకుండా బతకలేను, ప్లీజ్” అన్నాను ప్రాధేయ పడుతూ.
“పెళ్ళికి ముందు చెప్పాలి కదా?” అంది సుధ.
” అంత నిజాయితీ గా ఉంటే వీడికి జన్మలో పెళ్ళికాదు. నీ లక్ నీకు తెలీటం లేదు. రాయిని సాన బట్టి వజ్రాన్ని నీకు ఇచ్చాం. వీడికి మా ట్రైనింగ్ లేకపోతే, లైట్లాపి చీకట్లో నీ సళ్ళు పిసికి, పూకులో పెట్టి నాలుగు గుద్దులు గుద్ది కార్చేసి, అటు తిరిగి పడుకునేవాడు. నువ్వు రాము నాలికని ఎప్పుడైనా చూసావా?
అంత పొడుగు నాలుకని అడ్డంగా తిప్పి, మెలికలు తిప్పి సర్కస్ లు చేయించగలడు. అది పూకులో పెట్టి గిలలు కొడితే స్వర్గం కనిపిస్తుంది. మేం చెప్పకపోతే తనకి ఆ కళ ఉందని తెలిసేదేకాదు. ఆలోచించుకో” అంది అత్త. అంతా అత్తని సమర్ధించారు.
అందరి కోరిక మీద నేను నా నాలుకని మడతలు వేసి, ఉల్టా తిప్పి, అడ్డంగా తిప్పి చూపించాను.
“సుధా, నీకు నిజం చెప్పకపోవడం తప్పే. అందుకు ఏ శిక్ష వేసినా ఆనందంగా స్వీకరిస్తాను. మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. ఇందాకా నువ్వన్నట్టు, నేను ఇద్దరు ఆడవాళ్ళని దెంగాను కనుక నువ్వు నలుగురు మొగవాళ్ళచేత దెంగించుకో. లెక్క సరిపోతుంది. మనం మాములుగా ఉందాం.ఏమంటావు?” అన్నాను చేతులు పట్టుకుని.
“సుధ నేను చెప్తే నమ్మడం లేదు. సరూ ఎక్కడుందో. తను చెప్తే నమ్ముతుందేమో, ఎంత బాగా నాకుతాడో” అంది అత్త జనాంతికంగా.
ఎవరో కాలింగ్ బెల్ కొట్టారు. నాకు లుంగీ కట్టుకోవడం ఈజీ కాబట్టి చుట్టుకుని తలుపు కొంచెం తీసాను ఎవరూ అంటూ.
ధడేల్*మని తలుపు తోసుకుని వచ్చేసింది సరూ ” మాష్టారూ” అంటూ. తను లోపలికి రాగానే తలుపు వేసాను.
“ఇదేమిటి నువ్విక్కడున్నావ్?,ఎన్నేళ్ళయ్యింది నిన్ను చూసి” అని గట్టిగా అరిచి,గట్టిగా కౌగలించుకుని ముద్దు పెట్టుకుంది. లేచిన నా మొడ్డని ఆప్యాయంగా తడిమింది. తన గొంతు విని అంతా లేచి నుంచున్నారు. పరిగెత్తుకు లోపలికి వచ్చి, ముందు అత్తని కౌగలించుకుని ఎంగిలి ముద్దు పెట్టింది. ఇద్దరూ సళ్ళు పిసుక్కున్నాక, అత్త గబగబా సరూ చీర,లంగా లాగేసింది. మామ ,సరూ కలిసి బ్లౌజ్,బ్రా తీసేసారు.సరూ మామని ముద్దాడింది. కుశల ప్రశ్నలయ్యాక రంగినీ, రాజునీ పలకరించింది. వాళ్ళ ఒంటిమీద బట్టలు లేకపోవడం కానీ రాజు మొడ్డని అత్త పిర్రల్లో గుచ్చుతూ సళ్ళు పిసకడం, రంగి మామని వెనకనుంచి వాటేసుకుని మామ మొడ్డని లాలించడం సరూ కి మమూలుగా అనిపించడం సుధకి వింతగా అనిపించింది.
సుధ సరూని పరీక్షగా చూసింది. స్కూల్ అంతా ఎందుకు ఆమెకి బానిసలయ్యారో అర్ధమైంది. పెద్ద పెద్ద స్తనాలున్నవాళ్ళు మామూలుగా కొంచెం వంగుతారు. కానీ సరూ రాచఠీవితో నిటారుగా నిలబడి ” నా సళ్ళ అందం చూడండోయ్” అన్నట్టు ముందుకి తోసి నిలబడుతుంది. చామనచాయ గా ఉన్నా మొహం చాలా అందంగా ఉంది. ఒకళ్ళిద్దరు పిల్లల తల్లిలాగేఉంది. స్తనాలు కొంచెంవాలాయి. రాము చెప్పినట్టు లేత గులాబీ రంగు లో లేవు ముచ్చికలు. గోధుమరంగు సర్కిల్స్ మధ్యలో బొడిపెలు, చాలా అందంగా ఉంది. సుధకి కాళ్ళ మధ్య దిమ్మలో ఊటలెత్తింది.
సరూ సోఫాలో కూర్చుని కాళ్ళు జాపింది ” రామూ, నీ మేజిక్ నాలుకతో నాకు” అంది నున్నటి పూకు పెదాలు రెండూ విడదీసి. అప్పుడు చూసింది సోఫా పక్క నిలబడ్డ సుధని. కంగు తింది. “ఈఅమ్మాయెవరు?” అంది గాభరాగా లేచి.
నేను సుధని ముందుకు తోసాను. ” ఈమె నా భార్యసుధ. సుధా, ఈఅమ్మాయే సరూ” అని పరిచయం చేసాను. సుధ మళ్ళీ తన జుట్టుని సళ్ళమీద వేసుకుంది.
“న..న..నమస్తే” అంది సరూ కంగారుగా. అని అత్తా,మామల వైపు చూసింది ఏం చెయ్యాలన్నట్టు.
“నమస్తే. ఇప్పటిదాకా మీగురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం.మా పెళ్ళి కొన్ని రోజులకిందటే అయ్యింది. ఇప్పుడే తెల్సింది, మిమ్మల్ని,అత్తని మా ఆయన ఎన్ని వందలసార్లు లేక వేల సార్లు దెంగేరో, ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలో పాలు పోవడం లేదు. ఆయన మోసం చెసినప్పుడు నేను ఎందుకు వదిలెయ్యకూడదు?ఆయన్ని మీరెందుకు పెళ్ళి చేసుకోలేదు?” అని అడిగింది.
సరూ సోఫాలో కూలబడింది.
“మా ఆయనకి అత్త,మామ,రాముల సంగతి తెలుసు. ఆయన నాకు విడాకులివ్వరు. మా సెక్స్ లైఫ్ అద్భుతంగా ఉండటానికి కారణం వీళ్ళే. మా పెళ్ళయ్యాక చాలా రోజులు లైట్లాపి చీకట్లో నా సళ్ళు పిసికి, పూకులో పెట్టి నాలుగు గుద్దులు గుద్ది కార్చేసి, అటు తిరిగి పడుకునేవాడు.నేను ఏమైనాచొరవ తీసుకుందామంటే, బజారు వేశ్య లాగ ఏమిటి అని విసుక్కునేవాడు. మళ్ళీ అత్త,మామల్తో ప్లాన్ చేసి,అత్త అతన్ని సెడ్యూస్ చేసి అన్నీ నేర్పించాక చక్కగా దెంగుకుంటున్నాం. నెమ్మదిగా అన్నీ చెప్పాం. స్పోర్టివ్*గా తీసుకున్నాడు. సెలవులకి వచ్చినప్పుడల్లా మేం నలుగురం కలిసి దెంగుకుంటాం. ఆందుచేత మీరూ మాలాగ ఉండగలరేమో చూడండి. మీ మధ్య ప్రేమ ఉండాలే కానీ, ఎన్ని మొడ్డలూ,పూకులూ మధ్య అడ్డు రావు.
“ఇంక మీరెండో ప్రశ్న.రాము ని ఎందుకు పెళ్ళి చేసుకోలేదని. మా కులాలు వేరు.మేం పెళ్ళి చేసుకుంటే రెండో రోజుకి మా శవాలు ఏట్లో తేలేవి. అదీ కాక, మాకు ముందే తెలుసు మాది శారీరిక సంబంధమేనని.” అని ముగించింది.
సుధ నవ్వింది. నా లుంగీ విప్పి, ఆమె ముందు కూర్చోబెట్టింది.
“ఏదీ, మీ మేజిక్ నాలుకతో నాకండి” అంది. నేను సుధ నోటిని ముందు నా నాలుకతో కెలికి, ఎంగిలి ముద్దు పెట్టి, సరూ మొత్తలో తల దూర్చాను.
“మీ కధ చెప్పండి” అంది సుధ సరోఓ ఒళ్ళో పడుకుని, సరూ సుధ తల కింద చెయ్యి పెట్టి, స్తనం నోటికిచ్చి, సుధ సన్ను పిసుకుతూ తన కధ మొదలు పెట్టింది………………