సుధా మొదటి రాత్రి శోభనం- పూకులో మొడ్డ – ఫ్య 4

మా మామ కి పదహారేళ్ళుంటాయటమ్మా. వాళ్ళ తాత ఊరెళ్ళాడట. వాడి దోస్తుతో బజారులో ఒక అమ్మాయిని చూసేడట. దాని మొగుడు పహిల్వానట.అది కొబ్బరిబొండాల్లాటి సళ్ళతో, సన్నటి నడుంతో,కళ్ళనిండా కామంతో సినీస్టార్ లాగా ఉందిట. ‘దెంగితే అలాటి అమ్మాయిని దెంగాలిరా” అన్నాట్ట మామ. “నీక్కావాలా చెప్పు” అన్నాట్ట దోస్తు. “వద్దురా.దాని మొగుడు ఎముకలు ఏరేస్తాడు.” అన్నాట్ట మామ. ‘అదంతా నీకెందుకు?కావాలంటే చెప్పు .అది ఒప్పుకుంటే ఏర్పాటు చేస్తాను” అన్నాట్ట దోస్తు. మామ సరేనన్నాట్ట.
” పహిల్వాన్ ఏదో షాప్ లోకి వెళ్ళగానే, దోస్తువెళ్ళి దానితో మాట్లాడేడట. అది మామని ఎగా దిగాచూసిందట.తలఊపి ఏదో చెప్పిందట.మామ బలంగా హీరో లెక్క ఉంటాడులెమ్మా. సరే,దోస్తు వచ్చి ఆమె చెప్పింది చెప్పేడట.
“మామ పొద్దుటే ఆరింటికి పొలంలో కింద దుప్పటి వేసుకుని, బట్ట్లు విప్పేసి, మొడ్డ బారుగా లేపుకుని పడుకున్నాడట. పహిల్వాన్,భార్య వచ్చేరట. భార్య చెంబు పట్టుకుని’ మామా,ఇక్కడే నిలబడి ఆ చెట్టు మీద మామిడికాయల్ని కొడుతూ ఉండు. ఎన్ని కొడ్తావో చూస్తాను.’ అని పొలం లోకి వచ్చి మామని చూసి నవ్వి,చీర ఎత్తి, కారిపోతున్న పూకుని గుచ్చుకుందిట. దాని మొగుడు విసిరిన రాయి కాయకి తగిల్తే’ భలే,భలే తగిలింది’ అని గెంతేదిట. తగలక పోతే ‘ తగల్లేదు’ అని గెంతేదిట. గెంతి,గెంతి మామని ‘ ఇంకెంత సేపు,కార్చెయ్,నా కాళ్ళు పీకుతున్నాయి’ అందిట.కిందనుంచి మామ కూడా బలంగా దెంగి కన్నం నింపేసేడట, చెంబు నీళ్ళు మామ మీద బోర్లించి,నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయిందట.” అని కధ ముగించింది రంగి.
లేచి అత భుజాలమీద చేతులు వేసి అదిమింది. ” కొంచెంసేపు కదలకండమ్మా. అయ్యగారు వచ్చేసేలా ఉన్నారు. నా కధ వింటూఉంటే మరీ బిగుసుకు పోయింది, నాకు కనిపించింది”అంది రంగి.
” అవునా?” అని అడిగింది అత్త. మామ అవునన్నట్టు తల ఊపేడు.
ఈ లోపల సుధ రెండో రౌండ్ కాఫీలు కలిపి తీసుకు వచ్చింది.
“కధ విన్నావా,సుధా” అని అత్త అడిగింది కదలకుండా కూర్చుని.
“విన్నాను,చెత్తగా ఉంది” అంది సుధ.
“అబ్బ, ఏమిటి, ఇంత స్ట్రాంగ్ గాఉంది కాఫీ” అన్నాను.
“ఏం చెయ్యమంటారు, పాలు విరిగిపోయాయి. కొంచెమే ఉన్నాయి, సర్దుకోండి” అంది సుధ.
“ఎందుకు సర్దుకోవడం? ఏమే, రంగీ,పాలేమైనా మిగిలేయా? అన్ని మీ ఆయన, బాబు తాగేసారా?” అని అడిగింది అత్త.
రంగి సిగ్గు పడింది.” నాకు చాలా పాలు వస్తాయమ్మా. అప్పుడూ,అప్పుడూ పిండేస్తాను” అంది.
“అయితే ఒక గ్లాసు పాలు ఇవ్వరాదూ పాపం” అంది అత్త.
“గ్లాస్ ఇవ్వండి. బాత్*రూమ్ లోకి వెళ్ళి పిండి ఇస్తా” అంది రంగి.
“అమ్మ,ఆశ ఆపప్పులేం ఉడకవు.అక్కడ వాష్*బేసిన్ దగ్గిర చేతులు,సళ్ళు సబ్బు తో కడుక్కుని పాలు ఇయ్యి” అంది అత్త.
రంగి సిగ్గుతో,గర్వంతో పైట జార్చేసి ,జాకెట్ బటన్స్ తీసి విప్పేసి, సోఫా లో అత్త పక్కన పడేసింది.తెగ బలిసిన నల్లటి స్తనాలు,ముచ్చికలు పొగరుగా చూస్తున్నాయి.రంగి వాష్*బేసిన్ దగ్గిర నిలబడి అందాలు చూసుకుంది.
మామ అత్తని లేవమన్నాడు. ఎందుకని అడిగింది అత్త.
“ఎందుకేమిటి? మీరంతా రంగి పాలు తీస్తూ ఉంటే చూడాలా? నేనెందుకు చూడకూడదూ” అన్నాడు. అత్త మామ మీదనుంచి లేచింది. అత్త తడితో మిలమిలా మెరిసిపోతున్నాడు మామ లింగడు. అత్తని ఒంగో బెట్టి, పెదాలు విడదీసి బలంగా తోసాడు.
“అబ్బ, గుండెల్లో తగిలింది కదండీ” అంది అత్త మామ చేతుల్ని సళ్ళ మీద వేసుకుని.
రంగి చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కుని, తరవాత సళ్ళని కడిగింది.
“సుధమ్మా, గ్లాస్ తీసుకువస్తారా” అని అడిగింది.
సుధ గ్లాస్ తీసుకెళ్ళింది. రంగి నెమ్మదిగా పిండుకోసాగింది.
“రాము, దాని బలం సరిపోవడం లేదు,నువ్వెళ్ళి పిండరాదూ” అంది అత్త. మామ ఇదంతా చూస్తూ బలంగా దెంగుతున్నాడు.
నేను రంగి వెనక చేరాను. సుధ రంగి ముందు నిలబడింది గ్లాస్ పట్టుకుని. నేను సుధ వైపు చూసాను “పిండమంటావా” అన్నట్టు. సుధ తల ఊపింది. వణుకుతున్న చేతుల్తో రంగి సన్ను పట్టుకున్నాను. ఒళ్ళు ఝల్లుమంది. లుంగీలో నావాడు ఇంకా గట్టిగా తన్నుకున్నాడు. అది రంగి పిర్రల మధ్య తగిలింది. అది కొన్ని అంగుళాలు వెనక్కి జరిగింది. అది చీర లోపల లంగా వేసుకున్నట్టు లేదు. దాని పిరుదుల మధ్య లోయ వెచ్చగా తగులుతోంది.
అప్రయత్నంగా సన్ను గట్టిగా పిసికాను.పల్చటి పాలు ఫోర్స్ తో గ్లాస్ లో పడ్డాయి. రెండు చేతుల్తో రొమ్ముని పట్టుకుని పిండసాగాను.
సుధ కన్నార్పకుండా చూస్తోంది గ్లాస్*లోకి పడుతున్న పాలకేసి, రంగి రొమ్ముని కసిగా,ఆత్రంగా పిండేస్తున్న నా చేతులకేసి. మా వెనక అత్త మూలుగులూ మామ రొప్పులూ వినబడుతున్నాయి. రంగి ఇంకా వెనక్కి జరిగింది. నా మొడ్డ దాని పిర్రల మద్య లోయలో గెంతులేస్తోంది.
“సుధా,కొంచెం ఒక పక్కకి నిలబడితే మాకు కూడా కనిపిస్తుంది” అన్న అత్త మాటలు విని సుధ ఒక పక్కకి జరిగింది. ఇప్పుడు సుధ డిసైడ్ చేసుకోలేకపోతోంది, రంగి పాల సళ్ళు చూడాలా లేక అత్త పూకు లోకి మామ మొడ్డ రాకపోకలు చూడాలా లేక మామ గుద్దులకి అదురుతున్న అత్త చన్నుల్ని చూడాలా అన్నది.
“రెండో సన్ను నుంచి కూడా పిండు, బాబూ” అంది రంగి మత్తుగా. నేను చేతులు రెండో చన్ను మీదకి మార్చాను. నాకూ కామంతో కళ్ళు మూతలు పడుతున్నాయి.
“మన కాఫీకి చాల్లెండి” అన్న సుధ మాటల్తో నేను,రంగి కళ్ళు తెరిచాం.
” అది ఎలాగా బయట పిండేస్తుంది రామూ, నువ్వే గ్లాస్ లోకి తీసుకో” అంది అత్త.
“అవును బాబూ, సుధమ్మా, గ్లాస్ నిండిపోతే ఇంకోటి తెండమ్మా” అంది రంగి. సుధ ఇంకో గ్లాస్ తెచ్చి సన్ను కింద పెట్టింది.
“అబ్బ,రంగీ, చంపావు కదే, నీసళ్ళు చూసి ఈ రోజు కుళ్ళబొడిచేసేరు ,నీ అమ్మని దెంగా” అని అత్త అరిచి, ఒక్కసారి గాలి తీసిన బెలూన్ లాగ చల్లబడిపోయి, సోఫా బేక్*రెస్ట్ మీద వాలిపోయింది. మామ గట్టిగా దెంగి,దెంగి కార్చేసాడు.
“ఒక్క క్షణం ఆగండి. తుడిచేస్తాను, లేకపోతే రంగి నన్ను వాయిస్తుంది, ఈ జిడ్డంతా తుడవడానికి” అని అత్త సోఫా మీద ఉన్న బట్ట తీసి తొడల మధ్య దూపుకుని”ఇప్పుడు తియ్యండి” అంది. మామ నెమ్మదిగా మొడ్డని తీసాడు. అత్త తన పూకుని శుభ్రంగా తుడుచుకుని,మామ మొడ్డ ని తుడిచింది.
ఈలోపల సుధ రంగి పాలు కాఫీలో అలిపి అందరికీ ఇచ్చింది. రంగి కి కూడా ఇచ్చింది. అత్త,మామ అలిసిపోయి సోఫా లో కూలబడి, కాఫీలు తాగుతున్నారు.
రంగి కెవ్వుమనగానే ఉలిక్కిపడ్డాం.
” అయ్యో, మీరు తుడుచుకున్నది నా జాకెట్తోనమ్మా” అంది రంగి దిగులుగా.
“అరే,చూడలేదు రంగీ,ఇప్పుడే ఉతికేస్తాలే” అంది అత్త.
” పోనీ నీ బ్లౌజ్ ఒకటి ఇవ్వరాదూ” అన్నాడు మామ.
“నావి దానికేం సరిపోతాయండీ. నావి కొబ్బరి బొండాలైతే, దానివి గుమ్మడికాయలు, ఏమమ్మా,సుధా కరెక్టేనా?” అని అడిగింది అత్త.
“అబ్బే,ఒకటేసైజ్ అనుకుంటా” అన్నాడు మామ మార్చి,మార్చి చూస్తూ.
“అయితే కొలవండి” అంది అత్త. మామ ముందు అత్త సళ్ళ మీద, తరవాత రంగి సళ్ళ మీద చేతులు పెట్టి కైవారం కొలిచాడు. రంగి సిగ్గుగా నవ్వింది.
“అబ్బే,నీ బ్లౌజ్ సరిపోదు.చాలా పెద్దవి దీనివి” అన్నాడు మామ రంగి సళ్ళు పిసుకుతూ.
” ఇంక వదిలెయ్యండి దానిని. వచ్చికడుక్కోండి” అంది అత్త.
మామ రంగి సళ్ళు వదిలి అత్త వెనకే వెళ్ళాడు.
రంగి పైట నిండుగా కప్పుకుని చీపురు తీసుకోబోయింది.
“ఏమండీ, రంగి పాలు ఎలా ఉన్నాయి?” అని అడిగింది సుధ.
“ఏమో, కాఫీలో కలిపేసాం కదా,పలచగా ఐతేఉన్నాయి ” అన్నాను.
“ఏమమ్మా,తాగుతారా?” అని అడిగింది రంగి.
సుధ సిగ్గుపడుతూ,సందేహిస్తూ నా కేసి చూసింది. నేను తల ఊపాను.
“గ్లాస్ తెస్తానుండు” అని కిచెన్ లోకి వెళ్ళబోయింది.
“గ్లాస్ ఎందుకమ్మా,రండి” అంది రంగి సోఫా లో కూర్చుని పైట జార్చేసి. సుధ సందేహిస్తూ రంగి పక్కన కూర్చుంది.రంగి సుధ భుజాలు పట్టుకుని నెమ్మదిగా ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకుంది.ఒక చెయ్యి సుధ తల వెనక వేసి,ఇంకో చేత్తో సన్నుని పట్టుకుని ప్రేమగా సుధ నోటికి అందించింది. సుధ నెమ్మదిగా చీకసాగింది. కొన్ని క్షణాలు పోయేక రెండు చేతుల్తోరంగిని వాటేసుకుని నోటినుండా ఇరికించుకుని చీకసాగింది. రంగి మూలిగింది తియ్యగా.
“జాగ్రత్తమ్మా, కొరక్కండి. మామ అసలే అనుమానం మనిషి” అంది రంగి ప్రేమగా సుధ తల నిమురుతూ. సుధ విననట్టుగా ఇంకా జుర్రుకోసాగింది. రంగి తల వెనక్కి వాల్చి,కళ్ళు మూసుకుని నెమ్మదిగా ఒక చేతినిసుధ బ్లౌజ్ లో దూర్చి సన్ను పిసకసాగింది.
అత్త చక్కగా కడుక్కుని బాత్*రూమ్ నుంచి వచ్చింది. “సుధా,కాఫీ పెట్టమ్మా ” అంటూ. చటుక్కున సోఫా లో దృశ్యం చూసి నవ్వింది. లేవబోతున్న సుధ భుజంమీద చెయ్యి వేసి నొక్కింది.
“ఫరవాలేదులే,నీపని కానీ,నేను కలుపుతాలే కాఫీలు” అని వంటింట్లోకి వెళ్ళింది పిర్రలు ఊపుకుంటూ. మామ ఏమీ పట్టనట్టు సోఫా లో కూర్చుని పేపర్ చదవసాగాడు.నా పరిస్థితే అన్యాయంగా ఉంది. లేపుకుని కూర్చున్నాను. కొంతసేపు పోయేక అత్త కాఫీలు తెచ్చింది. నేనూ,మామా తీసుకున్నాం.
“ఇంక చాల్లెండి. లేచి కాఫీలు తాగి చేసుకోండి”అంది అత్త. సుధ జాకెట్లోంచి రంగి చెయ్యి తీసింది. సుధ అయిష్టంగా రంగి చన్ను వదిలి లేచింది. రంగి లేచి నిలబడటం, అత్త కాఫీ అందించడం ఒకేసారి జరిగాయి. కాఫీగ్లాస్ పట్టుతప్పి, కాఫీ రంగి చీర మీద ఒలికిపోయింది.
“అయ్యయ్యో,ఎంత పని జరిగిపోయింది?” అంటూ,అత్త రంగి గింజుకుంటున్నా వినకుండా, చీర కుచ్చెళ్ళు పట్టుకుని చీర లాగేసింది.” కాఫీ మరకలు వెంటనే కడక్కపోతే పోవు” అంటూ. రంగి లంగా వేసుకోలేదనే నా అభిప్రాయం కరెక్టే అని తేలింది. దాని ఒంటి మీద కాళ్ళకి పట్టిలు, చెవులుకి దుద్దులు, మెళ్ళో నల్లపూసలూ తప్ప ఇంకేమీ లేవు. కెవ్వుమని కేక వేసి రెండు చేతుల్తో పూకు మూసుకుని, సోఫా లో కూర్చుంది.
“సర్లే,వెధవ సిగ్గూ,నువ్వూనూ,నేనూ,మా ఆయనా చూడు ఇంత ఫ్రీ గా ఉన్నామో.ఏం పరవా లేదు,చేతులు తీసి నీ అందాలు చూపించు అందరికీ” అంది అత్త కాఫీ తాగుతూ. రంగి కళ్ళు మూసుకునే తల అడ్డంగా ఊపింది. కొన్ని సెకన్లు పోయేక ” సరే కానీ, కాఫీ చల్లారిపోతోంది. తీసుకో” అని అత్త అనగానే రంగి అప్రయత్నంగా చెయ్యి చాపి, కాఫీ తీసుకుంది. కాఫీ తీసుకోగానే తను బోల్తా పడ్డానని గ్రహించింది.తన అందాలు అందరం చూసేసేమని తెలుసుకోగానే రెండో చెయ్యి కూడా తీసేసింది. కాఫీ తాగుతూ కాళ్ళు బారజాపింది.అత్త పూకు కంటే కూడా నున్నగా ఉంది రంగి పూకు. మందారంలా తెరుచుకున్న రెమ్మల మధ్య మిలమిల మెరుస్తున్న తడి. మంత్ర ముగ్ధుల్లా అందరం స్వామీజీ ముందు భక్తుల్లా రంగి ముందు కూర్చుని అందాన్ని ఆస్వాదించసాగాం. మామకూడా పేపర్ పడేసి కింద కూర్చున్నాడు. రంగి కళ్ళల్లో మా ఆశ్చర్యం చూసి గర్వం తొణికిసలాడింది.
“రంగికి హెయిర్ రిమూవర్ మీరు ఇచ్చారా?” అని సుధ అత్తని అడిగింది కళ్ళు ఆర్పకుండా రంగి పూకు కేసే చూస్తూ.
“లేదమ్మా, అయ్యగారిచ్చారు” అంది రంగి తన పూకురెమ్మలు విడదీసి ఇంకా బాగా చూపిస్తూ. అని నాలుక కొరుక్కుంది.
“రంగికి హెయిర్ రిమూవర్ మీరే ఇచ్చారా?” అని శాంతంగా అడిగింది. మామ కాస్సేపు నీళ్ళు నమిలి, ఒప్పుకున్నాడు ఇచ్చేనని.
అత్త కోపం క్షణాల్లో పీక్ కి చేరుకుంది.
“రంగికి హెయిర్ రిమూవర్ ఎలా వాడాలో తెలియదు. మీరే తీసారా దాని ఆతులు? ” అని తీవ్రంగా అడిగింది. మామ మాట్లాడలేదు. తల ఒంచుకున్నాడు.
“అమ్మా, ఆయన తప్పు లేదు.అసలు జరిగింది వినండమ్మా” అంది రంగి.
“నా హెయిర్ రిమూవర్ తో దాని ఆతులు తియ్యడమైనా, దెంగేరుకూడానా?” అని అరిచింది.
మామా, రంగీ కూడా గాభరాగా అలాంటిదేమీ లేదని చెప్పినా అత్త వినిపించుకోలేదు. పోనీ వదిలెయ్యమనే నా,సుధ సముదాయింపులు పని చెయ్యలేదు. లేచి చీర,బ్లౌజ్ వేసేసుకుంది. మామ లుంగీ చుట్టేసుకున్నాడు. రంగి కూడా అత్త,మామల జిగురు పదార్ధాల్తోఉన్న చీర,జాకెట్ వేసేసుకుంది. మామ, రంగీ బతిమాలుకుంటూ అత్త వెనకే వెళ్ళారు బెడ్*రూం దాకా వెళ్ళారు. అత్త ధడేల్ మని తలుపు వేసేసింది. కొన్ని నిముషాలు పోయేక సూట్*కేస్ తో బయటికి వచ్చింది.
” నేను పుట్టింటికి పోతున్నాను. పిల్లల్తో తీరిగ్గా వస్తాను. రామూ,సుధా, మీరూ నాతో వచ్చెయ్యండి. వీళ్ళకి మీరు అడ్డం” అంది.
“చూడండి,మీరు దానిని దెంగినా ఏం పరవా లేదు, కానీ నా ముందే దెంగవచ్చు కదా, నేనెప్పుడైనా దేనికైనా వద్దన్నానా?నాతోఎందుకు చెప్పలేదు?” అంది చెప్పుల్లో కాళ్ళు పెట్టుకుంటూ.
” ఎందుకంటే చెప్పనని దానికి,దాని మొగుడుకి ప్రామిస్ చేసేను కనక” అన్నాడు మామ శాంతంగా.
బయటితలుపువైపు రెండు అడుగులు వేసిన అత్త సడెన్*గా ఆగిపోయింది. సూట్*కేస్ కింద పెట్టి వెనక్కి తిరిగింది.
“ఏమిటి మీరనేది?” అంది.
“అయ్యగారి తప్పేమీ లేదమ్మా, పూర్తిగా నేను చెప్పేది విన్నాక మీ యిష్టం వచ్చినట్టు చెయ్యండమ్మా” అంది రంగి. నేనూ,సుధా కూడా బతిమాలుకున్నాక వచ్చి సోఫాలో కూర్చుంది.
“సరే, వింటాను. కాని నువ్వు బట్టలన్నీ విప్పేసి, కాళ్ళు బారజాపి నేలమీద కూర్చుని చెప్పాలి. సరేనా?” అంది.
రంగి సందేహించింది. మామ తన లుంగీ తీసేసి, రంగి చీర, బ్లౌజ్ తీసేసాడు. ఇద్దరూ నేల మీద కూర్చున్నారు. రంగి కాళ్ళు బారజాపింది.
” మీరెందుకు కూర్చున్నారు?” అని అడిగింది అత్త. “అయితే ఇద్దరం దోషులం. కాకపోతే ఇద్దరం నిర్దోషులం” అన్నాడు కామ్ గా.
సుధ వంట చెయ్యడానికి వెళ్ళబోతూ ఉంటే అత్త ఆపింది.
“వంటా,టిఫిన్ అన్నీ చేసేసేనమ్మాయ్, ఉప్మా ప్లేట్లలో పెట్టి తీసుకురా. నాకు ఆకలి దంచేస్తోంది. ఆయన కూడా బాగా అలిసిపోయారు” అంది అత్త.
సుధ ఉప్మా ప్లేట్లలో సర్ది అందరికీ ఇచ్చింది. రంగి కూడా తింటూ ఫ్లాష్*బేక్ మొదలుపెట్టింది…………………………………………… ……………………………………. అమ్మగారూ, మామామకి మీరంటే విపరీతమైన మోజు. నన్ను దెంగేటప్పుడల్లా మీ గురించి చెప్పమంటాడు. మీ సళ్ళు, ముచికలూ, తొడలూ, పూకూ అన్నీ ఎలా ఉంటాయో చెప్తూ ఉంటే, ఊహించుకుని రెచ్చిపోతాడు. మీరు మాట్లాడే బూతులూ, మీరు,ఆయన ఎలా దెంగుకుంటారు, దెంగుకునేటప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటారు, అన్నీ చెప్తూఉంటాను వాడికి. మీ పూకు, చంకలూ నున్నగా ఉంటాయని చెప్పినప్పట్నుంచీ,ఇంకా అదర దెంగుతున్నాడు. వాడికి వేరే ఏమీ అక్కర్లేదు. ఒక్కో రోజు ఓపిక లేదని పడుకుంటాడు కదా, అప్పుడు నేను మీరు మడి చీర కట్టుకుని బాణలిలో కూర కలుపుతూఉంటే కదిలే మీ సళ్ళు, అతుక్కుపోయిన చీర లోంచి కనిపించే మీ పూకు గురించి చెప్పగానే వెంటనే లేపుకుని రెడీ అయిపోతాడు.ఇంకా చెప్పు,ఇంకా చెప్పు అని కుళ్ళబొడుస్తాడు.
కొన్నాళ్ళు పోయేక నన్ను విసిగించడం మొదలుపెట్టేడు. అమ్మగార్ని అడుగు, పూకు అంత నున్నగా ఎలా ఉంచుతుందిఅని. నాకు భయం నేను అడగనన్నాను.చాలా రోజులు పోయేక, నువ్వు అడగకపోతే, అయ్యగార్ని నేనే అడుగుతానన్నాడు. సరే,అడగమన్నాను. పరాచికాలాడుతున్నాడనుకున్నాను.
మీరు ఊరెళ్ళిన రోజు సాయంత్రం నేను ఇక్కడ పని చేసుకుంటూఉంటే తలుపు కొట్టాడు………………… అని చెప్తున్న రంగిని ఆపి, మామ చెప్పాడు,ఇక్కణ్ణుంచీ నేను చెప్తానన్నాడు…. అని చెప్పసాగాడు……………………….
“అయ్యా, మీరేమనుకోనంటే ఒకటి అడగాలి” అన్నాడు దాని మొగుడు చేతులు నలుపుకుంటూ.
“మామా,ఒద్దు,నా మాట విను…….” అని బతిమలాడుతోంది రంగి.
“నువ్వుండెహె.. నీకేం తెలీదు. అయ్యగారేం అనుకోరు” అన్నాడు దాని మొగుడు.
“పరవాలేదు,అడగరా” అన్నాను.
“మీకు కోపం రాదా, అయ్యా” అన్నాడు జంకుతూ. ఒద్దు మామా అని గొణుగుతూనే ఉంది రంగి.
“కోపంరాదు కానీ అడుగు” అన్నాను.
“మరేంలేదు,అయ్యగారూ, రంగి ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటుంది, అమ్మగారిది ఎప్పుడూ నున్నగా ఉంటుందని. నాకేమో రంగిది నున్నగా ఉంటే ఇష్టం. అది దుబ్బు ఎప్పుడూ గియ్యదు.” అన్నాడు రంగి మొగుడు.
“మీరే చెప్పండయ్యా, రోజూ ఎలా గీస్తాం?” అని అడిగింది రంగి.
“ఏం,మేం రోజూ గెడ్డం గీసుకోవడంలేదూ” అన్నాడు రంగి మొగుడు.
“గెడ్డం,అదీ ఒకటేనా,మీరే చెప్పండయ్యా” అంది రంగి.
“కొట్లాడుకోకండి.అసలు సంగతి చెప్తాను” అని హెయిర్ రిమూవర్ తెచ్చి ఇచ్చాను. ఎలా వాడాలో చెప్పాను. వాళ్ళిద్దరికీ అర్ధం కాలేదు.
“మాకేం తెలవటం లేదు, చేసి చూపించండి.రంగీ, చీర ఎత్తవే” అన్నాడు.
“చీర తీసేస్తే మంచిది.అది అంటుకుంటే వాసన వస్తుంది ” అన్నాను.
రంగి వద్దని మొత్తుకుంటున్నా ,వినకుండా దాని చీర ఊడదీసాడు దాని మొగుడు. దానిని డైనింగ్ టేబుల్ మీద పడుకోబెట్టాం. అది సిగ్గుతో కళ్ళు కప్పుకుంది. దాని తొడలు బలవంతంగా విడదీసాడు. దానిని మొత్త ఎత్తమని కింద న్యూస్*పేపర్ పరిచాను.
“ఎన్నేళ్ళు పెంచావే రంగీ,ఈదుబ్బుని. పాపం వాడికి ఇంత కష్టం?” అన్నాను హెయిర్ రిమూవర్ దాని పూకుకి పట్టిస్తూ, రెమ్మల చుట్టూ,జాగ్రత్తగా పట్టించాను. పక్కనుంచి శ్రధ్ధగా చూస్తున్నాడు దాని మొగుడు.
“నాకు లేదా కష్టం? అసలు నాకడు ” అంది రంగి. శుభ్రంగా పట్టించాక, “ఇప్పుడేంచెయ్యాలి?”అని అడిగాడు.
“పదిహేను నిముషాలు నిరీక్షించాలి” అన్నాను.
“అయ్యా,చంకల్లో వెంట్రుకలు కూడా పోతాయా?” అని అడిగాడు అమాయకంగా.
“సందేహమెందుకు?” అన్నాను.వెంటనే వాడు పులిలాగ రంగి మీదకి దూకి,దాని బ్లౌజ్ కూడా ఊడ దీసాడు. అది గింజుకుంటున్నా వినకుండా దాని రెండు చేతులూ పైకి జరిపి పట్టుకున్నాడు. దాని చంకల్లో కూడా పట్టించాను. వాడుఆపుకోలేకపోయాడు. దాని సళ్ళు పిసుకుతూ, ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. తరవాత సళ్ళు చీకాడు.
పదిహేను నిముషాలు పోయేక, వాడిని వెనక్కి లాగాను.
“రా,చూద్దూ గాని,ఆతులు ఎలా జలజలా రాలిపోతాయో” అని దానిని పిర్రలు ఎత్తమని టిష్యూ పేపర్ తో నెమ్మదిగా ఒత్తి తీస్తూ ఉంటే అన్నీరాలిపోయేయి.నున్నటి పూకు తళతళా మెరుస్తూ దర్శనమిచ్చింది. దాని చంకలు కూడా క్లీన్ చేసేక అదీ, మొగుడూ బాత్*రూం లో దూరి అరగంట తరవాఆత వచ్చేరు. అదీ జరిగిన కధ….. అని ముగించాడు మామ.
“అమ్మ తోడు. అంతే జరిగిందమ్మా” అంది రంగి.
అత్త ఇద్దరివైపూ సాలోచనగా చూసింది.
“ఇది జరిగి ఎన్ని రోజులవుతోంది?” అని అడిగింది.
” నువ్వు పిల్లల్ని తాత గారింటికి దింపలేదూ మూడువారాల క్రితం.ఆరోజు సాయంత్రం” అన్నాడు మామ.
“మరి నీ మామ నిన్ను పనిలోకి ఎలా పంపేడే? మా ఆయన నీపూకు, చంకలు క్లీన్ చేసేక నేను ఇంట్లో లేనని తెలిసీ ఎలా పంపేడే? మా ఆయన నిన్ను దెంగుతాడని భయపడలేదా?” అని అత్త మా మనసులో ఉన్న సందేహాన్నే అడిగింది.
రంగి సిగ్గు పడింది.
అయ్యగారు చాలా మంచివారు.నిన్నేమీ చెయ్యరు. ఒకవేళ ఆయన చేస్తానంటే, నీ కిష్టమైతే దెంగించుకో. ఏంపరవాలేదన్నాడమ్మా. కానీ ఆయన మర్నాటినుంచీ నేను రాగానే తలుపు తీసి బయట వరండాలో పేపర్ చదువుకునేవారమ్మా నా పని అయ్యేదాకా” అంది తల దించుకుని. అత్త భ్రుకుటి ముడిచి ఆలోచించింది.
“ఆయన దెంగుతానంటే దెంగించుకునేదానివా? నీ మామ నన్ను ఊహించుకుని రెచ్చిపోతున్నట్టుగా నువ్వూ ఆయన మొడ్డ నీ పూకుని అదరదెంగుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూ ఉంటావా నీ మామ దెంగేటప్పుడు?” అని అడిగింది సూటిగా. రంగి సిగ్గుతో మొహం చేతుల్తో కప్పుకుంది. బారజాపిన కాళ్ళ మధ్యలో పూకు జలజలా కారిపోయింది.
“మరి ఆయన్ని రెచ్చగొట్టి దెంగించుకోలేకపోయావా?” అని అడిగింది అత్త.
“ఎక్కడమ్మా తలెత్తి చూస్తే కదా? సర్ఫ్ కావాలని పిలిచి, సళ్ళు బయటేసుకు నిలబడ్డా,తల దించుకుని సర్ఫ్ ఇచ్చేసి వెళ్తే ఏం చేసేదమ్మా?” అంది రంగి దిగులుగా.
” మీకు నేను పర్మిషన్ ఇస్తే రంగిని దెంగుతారా?” అని మామని అడిగింది అత్త.మామ మాట్లాడలేదు కానీ మొడ్డ అటెన్షన్ లోకి వచ్చేసింది.
“నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను, నాకు అర్ధం కాలేదు. నేను ఊరెళ్ళి వచ్చిందగ్గిర్నుంచీ మీలో కసి బాగా ఎక్కువైంది. రంగి బెల్ కొట్టగానే మీ మొడ్డ లేస్తోంది. అది ఇల్లు ఊడవడం మొదలుపెట్టగానే దెంగడానికొచ్చేస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు కూడా రంగి ముందు చాలాసార్లు దెంగుకున్నాం కానీ అప్పుడు మీరు దాన్ని చూసేవాళ్ళే కాదు. ఇప్పుడు దాని సళ్ళు చూస్తేనే కానీ మొడ్డ లేవలేని పరిస్థితి వచ్చిందా? దాని మొగుళ్ళాగే దాన్ని ఊహించుకుంటూ నన్ను దెంగుతున్నారా, చెప్పండి .పరవాలేదు” అంది గోముగా, మామ మొడ్డని లాలిస్తూ. మామ తల ఒంచుకున్నాడు. ఏం మాట్లాడలేదు.
“సుధా, సూట్*కేస్ లోపల పెట్టెయ్.” అంది అత్త చీర,బ్లౌజ్ విప్పి సోఫా లో వేస్తూ. ఇద్దర్నీ లేచి నిలబడమంది.
“రామూ,సుధా, మీ తీర్పు ఏమిటి?” అని అడిగింది.
ఇద్దరూ నిర్దోషులే అని తీర్పు చెప్పాం.
“ఆయన లాంటి భర్త ఎక్కడుంటాడండి? అంత నిగ్రహం ఎవరికైనా ఉంటుందా? అనవసరంగా ఆయన్ని అనుమానించారు.” అంది సుధ.
“సరే,ఇప్పుడు నా పతివ్రతా ధర్మం నిర్వర్తిస్తా” అని రంగి ని డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఒంగో బెట్టి, కాళ్ళు జాపి,రెమ్మలు విడదీసి, మామ మొడ్డని ఆన్చి, “ఇంక దాని పూకు అదర దెంగండి” అంది నవ్వుతూ. మామ అత్తని కౌగలించుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఎంత మంచిదానివని మెచ్చుకున్నాడు. మొడ్డని లోపలికి తోసాడు రంగి చిత్తడిపూకులోకి. గుద్దటం మొదలుపెట్టాడు. రంగి మూలగసాగింది.
“అక్కడ ఎక్కడో కూర్చుంటే ఏం కనిపిస్తుంది? ఇక్కడికి రండి” అని వాళ్ళ పక్కనే కుర్చీలు వేసింది. నేనూ,సుధా రంగి మదన ద్వారంలోకి మామ దండం రాకపోకలు చూస్తున్నాం. రంగి తడితో మామ మొడ్డ మెరిసిపోతోంది. అత్త డైనింగ్ టేబుల్ పక్కనే కుర్చీ వేసుకుని రంగి చన్నులు నిమురుతోంది. ముచ్చికల్తోఆడుకుంటోంది. “మీరెంత మంచివారమ్మా” అంది రంగి గుద్దులకి అదురుతున్న స్వరంతో. అత్త నవ్వి లేచి దాన్ని ముద్దు పెట్టుకుంది.
కాలింగ్*బెల్ మోగింది.
” సుధా, చూడమ్మా, ఎవరో, లోపలికి రానీకు.ఏదో ఒకటి చెప్పి అక్కణ్ణించే పంపెయ్” అంది అత్త.
సుధ తలుపు కొంచెంతీసి “ఎవరు కావాలండీ” అని అంటూఉండగానే, అవతలి వ్యక్తి “రంగీ” అంటూ తలుపు బలంగా తోసి లోపలికి వచ్చేసాడు. సుద కామన్*సెన్స్ ఉపయోగించి,తలుపు గడియ పెట్టి అతని వెనకాలే పరిగెత్తుకు వచ్చింది.
“రంగీ, సినిమాకి పోదామన్నావు కదే, నీ పని అయిపోయిందా?….” అంటూ హాల్ లోకి వచ్చి స్టన్ అయిపోయాడు. శిలావిగ్రహంలాగ స్థంభించిపోయాడు. మామ రంగి పూకులో మొత్తం దూపిన ఫోజు లో ఆగిపోయాడు. అత్త కూడా అవాక్కయి అతనివైపు తిరిగి నిలబడిపోయింది, పూర్తిగా నగ్నంగా.
ఏం చెయ్యాలో తోచలేదు ఎవ్వరికీ.
రంగి మొగుడు రాజు, నల్లగా,పొడుగ్గా,బలిష్టంగా ఉన్నాడు. అప్పుడే స్నానం చేసి, ఫ్రెష్ గా పెర్*ఫ్యూం కొట్టుకుని వచ్చాడు. మనం మనకి తెల్సిన వాళ్ళింటికి వెళ్తే, సడెన్ గా వాళ్ళ హాల్*లో మనకి చాలా ఇష్టమైన సెక్సీనటి మల్లికా షెరావతో, మాధురీ దీక్షితో, శ్రీదేవో బట్టలు లేకుండా దర్శనమిస్తే మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో, రాజుదీ అదే పరిస్థితి. అత్తని ఊహల్లోనూ,కలల్లోనూ తప్ప నిజ జీవితంలో ఇలా చూడగలనని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు రాజు. అతను ఎలాంటి షాక్ లో ఉన్నాడంటే, అతని పెళ్ళాన్ని మామ మా అందరి ముందూ దెంగటం చూసాడు కానీ అది పట్టించుకునే పరిస్థితిలో లేడు. అత్త అందాల మీద నుంచి కళ్ళు తిప్పుకోలేకుండా ఉన్నాడు. ఎఫ్ఫుడూ లేనిది అత్త మొహం సిగ్గుతో ఎర్ర బారింది. ముందు రెండు చేతుల్తో సళ్ళు కప్పుకుంది. పూకు సంగతి గుర్తు రాగానే ఒక చెయ్యి పూకు కి అడ్డం పెట్టింది.

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

ఈ లోపల రంగి” మామా” అంది చిన్నగా. “ఏంటే” అన్నాడు అటు తిరక్కుండానే.
” నువ్వే కదా అన్నావు, అయ్యగారు దెంగితే దెంగించుకొమ్మని” అంది నెమ్మదిగా,నట్టుతూ. కొంచెం మనుషుల్లోపడ్డాడు రాజు.
“అయ్యగారూ,మీ పని కానియ్యండయ్యా ” అని మళ్ళీ అత్త వైపు తిరిగాడు. అతని కళ్ళల్లో ఆనందం.తృప్తి వర్ణనాతీతం. కొన్ని సెకెన్ల తరవాత రంగిని గుద్దుతున్న మామకి, రెండు చేతుల్తో కప్పుకుని నుంచున్న అత్తకి వినమ్రంగా నమస్కరించాడు.
“అడగకూడదు కానీ, అయ్యగారూ,అమ్మగారూ, పూకుని కొంచెం సేపు నాక్కోవచ్చా” అన్నాడు. అత్త పూకు మీద చెయ్యి తీసి ‘అవ్వ’ అని నోరు నొక్కుకుంది. మామ గుద్దుతూనే ” నీ ఇష్టం వచ్చినంతసేపు నాక్కోవడమేకాదు, దెంగుకో,ఆవిడ సరే అంటే” అన్నాడు.
“సరే అనండమ్మా” అని రంగి బతిమాలుకుంది. అత్త సందిగ్ధంగా మామ వైపు చూసింది. మామ నవ్వి తల ఊపాడు. మావైపు చూసింది. నేను,సుధా థమ్సప్ చూపించాం. నెమ్మదిగా తల పంకించి,రెండు చేతులూ పక్కన పెట్టుకుంది. రాజు కొన్ని సెకెన్లలో సినిమాలో ఫాస్ట్*ఫార్వర్డ్ లో చూపించినట్టు బట్టలన్నీ విప్పేసాడు. రాజు మొడ్డ బారుగా లేచి అత్తకి సెల్యూట్ కొట్టింది. అత్తని నాజూగ్గా డైనింగ్ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి, కాళ్ళు జరిపాడు. రెండు వేళ్ళతో రెమ్మల్ని జరిపి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. అత్త ఒళ్ళు షాక్ తగిలినట్టు జలదరించింది. మామ,అత్త ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు చూసుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇద్దరి కళ్ళల్లోంచి ప్రేమ ప్రవహిస్తూనే ఉంది. అత్త పిర్రల వెనక చేతులు పెట్టి, గట్టిగా అదుముకుని నాకసాగాడు. అత్త మెలికలు తిరుగుతూ,అతని తలని ఇంకా గట్టిగా ఒత్తుకుంది. కొద్ది నిముషాల్లోనే అత్త గట్టిగా అరిచి, గాలి తీసిన బెలూన్ లాగ అయిపోయింది.
“ఏమండీ,ఒక లీటరైనా కారి ఉంటాను వాడి నోటిలో” అంది అత్త. రాజు మాట్లాడకుండా లేచి, వార్నింగ్ లేకుండా అత్తని లేపి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. అత్త గాభరా పడి తోసెయ్య బోయింది కానీ తన మద జలాలు అతని నోటినుంచి ఆస్వాదింఛగానే మైమరచిపోయింది. అతన్ని కౌగలించుకుని,అతని పిర్రల్ని గట్టిగా తన మొత్త కేసి అదుముకుంది. అతను కొన్ని నిముషాలు అత్త నోటిలో అన్ని మూలలూ నాకి,నాలుక చప్పరించి తరవాత సళ్ళు చీకాడు. ముందులాగే వార్నింగ్ లేకుండానే అత్తని డైనింగ్ టేబుల్ మీద రంగి పక్కనే ఒంగో బెట్టి,కాళ్ళు జరిపి, పూకు రెమ్మలు విడదీసి, మొడ్డని పెట్టి నెమ్మదిగా తోసాడు. పూర్తిగా తడిసి చిత్తడైన పూకు లోకి ఈజీగా చొచ్చుకు పోయింది. ముందుకి ఒంగి సళ్ళు ఊతంగా పట్టుకుని దెంగటం మొదలుపెట్టేడు.
రంగి,అత్త ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసి చిరునవ్వులు నవ్వారు. చేతులు జాపి ఒకళ్ళ చన్నులు ఇంకొకళ్ళు ఒత్తుకున్నారు.
“అమ్మగారూ,మీపూకు లో కార్చెయ్యమంటారా” అని రంగీ.
“ఏమే,నీ కన్నం నింపొచ్చా, ఆపరేషన్ అయిందా?” అని అత్తా ఒకేసారి అడిగారు. కన్ఫర్మ్ చేసుకుని,ఇద్దరూ వాళ్ళవాళ్ళ మొగుళ్ళకి చెప్పారు పూకుల్లోనే కార్చెయ్యమని. ఇద్దరూ పూకులు వాచిపోయేలాగ దెంగి, ఒకేసారి పూకులునింపేసారు.
మామ తీసెయ్యబోతూఉంటే, “అయ్యగారూ,ఒక్క నిముషం ఆగండి” అని రంగి సుధ తో” నా జాకెట్ తో ఇందాకా అమ్మగారు తుడుచుకున్నారు చూడండి, అదొక్కసారి ఇవ్వండమ్మా” అంది. సుధ ఇవ్వగానే, తన పూకు కింద పెట్టి, మామ ని తియ్యమని,ఒక్క డ్రాప్ కూడా కిందపడకుండా తన జాకెట్*లోకి తీసుకుంది.మామది నోట్లో పెట్టుకుని శుభ్రం చేసింది. అలాగే రాజుది కూడా నాకింది. అత్త ఒద్దంటున్నా వినకుండా అత్త కాళ్ళ మధ్యలో దూరి ఆమె పూకు జలాలు, రాజు పిచికారీ కొట్టిన ద్రవం అన్నీ ప్రేమగా నాకింది.
అత్త బద్దకంగా ఒళ్ళు విరుచుకుంది.
“అబ్బ, తొడలు,నడుం ఒకటే నొప్పి,రామూ, ఒకచాప,రెండు పరుపులూ తెచ్చి వెయ్యి నాయనా” అంది అత్త.
తెచ్చి వెయ్యగానే నలుగురూ వాలిపోయారు. అత్త,రంగి పక్క పక్కనే పడుకున్నారు. రంగి పక్కన మామ, అత్త పక్కన రాజు పడుకున్నారు. రంగీ,అత్తా ఒకళ్ళసళ్ళూ,ముచికల్తో మరొకళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు. మామ, రాజు ఇద్దరి రెండు చన్నులూ చీకుతున్నారు.
“ఏం,మామా, అమ్మగారి గురించి నేను చెప్పింది నిజమే కదా?” అని అడిగింది రంగి. రాజు లేచి అత్త కాళ్ళు రెండూ జరిపి మధ్యలో కూర్చున్నాడు.
“నువ్వేం చెప్పేవే, నువ్వు చెప్పిన దాని కంటే లక్ష రెట్లు బాగుంది. ఆ ముచ్చికలు చూడు, ఎంత పొడుగ్గా ఉన్నాయో, ఇంత పొడుగుంటాయని చెప్పావా? పూకు పక్క తొడ మీద చింత కాయంత పుట్టుమచ్చ ఎంత బాగుంది, అదీచెప్పలేదు. బొడ్డు ఎంత లోతుగా ఉందోచూడు. దాంట్లోనే పెట్టి దెంగాలనిపిస్తుంది కదే. అదీ చెప్పలేదు నువ్వు. ఇంక సళ్ళ గురించి నువ్వేమిటి,ఎవ్వళ్ళూ చెప్పలేరు. ఆవిడ పడుకున్నా చూడు పక్క కి జారిపోలేదు.” అని రాజు పొగుడుతూ ఉంటే అత్తకి గర్వంగానూ, సిగ్గుగానూ అనిపించింది.
“చాల్లేరా,మరీ అతిగా పొగడకు. పొరుగింటి పుల్ల కూర రుచి. రంగి సళ్ళు చూడలేదా, దాని సళ్ళు చూస్తే చీకాలనిపించని ఆడది,మగాడు ఉండడు” అని వెనక్కి తిరిగింది. రాజుకి ఇంకా మతి పోయింది.
“రంగీ, అమ్మగారి వీపు మీద వెన్నెముక దగ్గిర గొయ్యి చూడవే. మొడ్డ పెట్టి వెచ్చగా పడుకోవలనిపిస్తోందే. పిర్రలు చూస్తే మతి పోతోందే” అని రాజు గంగ వెర్రులెత్తి పోతూ ఉంటే, అత్త మామ నవ్వుకున్నారు.
” ఇప్పుడేంచూసావు, నా పదహారేళ్ళ వయసులో ఈవిడని చూసి, బాత్*రూమ్ లో చేత్తో చేసుకోని మగాడుండే వాడు కాడు” అన్నాను. సుధ చర్రున చూసింది. మనసులో నాలుక కొరుక్కున్నాను. సుధ ఏదో అడిగేలోపల,అత్త ” సుధా, వంటింట్లోంచి అన్నీ తెచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టమ్మా, బుఫే తినేద్దాం” అంది. సుధ అన్నీ డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టగానే అంతా లేచి ప్లేట్లలో వడ్డించుకోబోతూ ఉంటే, రంగి అంది.