పిన్నీ బాబాయ్ శ్రుంగారం 2

బెడ్ మీద పడుకున్నానే కానీ నిద్ర పట్టట్లేదు…….. ఏదో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు……. .బాబాయి, పిన్నీ ఈ టైములో ఏం చేసుకుంటూ ఉంటారు? ఈ ఆలోచనే నాకు నిద్ర పట్టకుండా చేస్తోంది. ఎలా గైనా వాళ్ళేం చేస్తున్నారో చూడాలని తీర్మానించుకున్నా…
నేనుంటున్న రూము ఒక చివరలో ఉన్నది (west side).
కానీ పిన్ని వాళ్ళున్న బెడ్రూము రెండో వైపు (north east corner). పిల్లలు పడుకున్న రూము తూర్పు వైపు ఉన్నది. ఆ రెండు రూముల మధ్యలో ఉన్న వరండా లో ఒక స్టోర్ రూము ఉన్నది , దాంట్లో ఉన్న కిటి కీలో ంచి చూస్తే పిన్ని వాళ్ళ బెడ్ రూములో
ఏం జరుగుతున్నా చూడొచ్చు ……. ఈ ఆలోచనతో మెల్ల గా లేచి పిల్లి లా అడుగులు వేసుకుంటూ స్టోర్ రూము వైపుగా నడిచా….. ఇల్లంతా చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉంది……ఎక్కడా లైట్ లు వేసి లేవు, పిన్ని వాళ్ళ బెడ్ రూములో తప్ప. వరండాలో చిన్న బెడ్ లాంప్ వెలుగుతున్నది………

స్టోర్ రూములోకి మెల్ల గా ఎంటర్ అయ్యా…… వాళ్ళ బెడ్ రూములోకి చూడటాని కా అక్కడున్న కిటికీ కొద్ది గా ఎత్తులో ఉన్నది. కానీ లక్కీగా అక్కడున్న స్టూల్ ని తీసుకుని గోడ కు వేసి కిటికీ గుండా లోపలకి తొంగి చూసా…….
బాతూ ములోంచి నీళ్ళ చప్పుడు వినిపిస్తోంది . అంటే బాబాయి ఇంకా స్నానం చెయ్యటం పూర్తి కాలేదన్న మాట……… కిటికీ కరెక్టుగా ఎదురుగా ఉన్న పందిరి మంచం మీద పిన్ని కూర్చొని ఉన్నది……. కిటి కీ కి మంచాని కి మధ్యలో ఉన్న ఒక చిన్న కర్టెన్ ఫాన్ గాలి కి మధ్య మధ్య అటూ ఇటూ ఊగుతూ, నాకు అడ్డు వస్తోంది….. అది లేకపోతే అంతా స్పష్టంగా చూడొచ్చు ……. ఐనా నా మనసు ఊరుకోలా……. పిన్ని ఏంచే స్తోందో కొద్ది గా కిటికీ కి దగ్గరగా తలని తెచ్చి చూసా…….
అబ్బా……….. పిన్ని బోర్లా పడుకుని, కాళ్ళు రెండూ మొ కాళ్ళ దాకా బెండ్ చేసి, కాళ్ళు రెండూ గాలి లో ఊపుతూ…….. హం చేసుకుంటూ ఏదో బుక్ చదువుతోంది…….. ఎంత సెక్సీగా ఉందో పిన్ని ఆ పోజులో……. ఏం చదువుతోందా అని కొద్దిగా …… పిన్ని పడుకున్న తీరు పరిశీలనగా చూసా…. పిన్ని ఒక చేతిని చీర మీద నుండి తన రెండు తొడల మధ్యన కరెక్టుగా పూకు ఉన్న ప్లేసు లో అది మి పెట్టుకుని , మధ్య మధ్య లో తన పిర్రలు పైకెత్తుతూ…… చేతిని స్లో గా తన దిమ్మ మీద గట్టిగా వత్తు కుంటోంది…… తన సళ్ళ కింద ఆ డీ ఒక పిల్లో ఉంది……… ఒక చేత్తో బుక్ పట్టుకుని చాలా సీరియస్ గా బుక్ చదివేస్తూ రెండో చేత్తో…….. తన తొడల మధ్య పెట్టి గట్టి గా

పిసుక్కుంటోంది. అది చూడగానే తను బూతు పుస్తకం చదువుతోందని అర్ధ మయ్యింది. ఇంత కు ముందు దాకా పిన్ని మీద నాకు ఉన్న అభి ప్రాయం ఇప్పుడు మారి పోయింది. తను చాలా సీదా సాదాగా కనబడుతుంది కానీ బెడ్ రూములో మాత్రం పెద్ద రసికురాలే నన్నమాట.!
ఇంతలో బాబాయి స్నానం ముగించి బాత్రూంలోనుండీ బయటకు వచ్చాడు. లాల్చీ, పైజామా లో ఉన్నాడు బాబాయ్. తను రాగానే పిన్ని బాబాయి వంక చూసి తన తల వెనక్కి తిప్పి చూస్తూ చిలిపిగా నవ్వి నాలి కని లోపల కీ బయట కీ ఆడించింది……. దానర్ధం ఏంటో నాకప్పుడు అర్ధం కాలేదు కానీ తర్వాత తెలిసింది అది పూకు నాక మనటాని కి సిగ్నల్ అని…………… పిన్నిని చూడగానే బాబాయి కి పెళ్ళాం మంచి మూడ్ లో ఉన్నది అని అర్ధ మైంది అనుకుంటా……. బో పడుకున్న పిన్ని పిర్రలు బాగా ఎత్తుగా కనబడుతున్నయ్ చీరలోంచీ ……. అమాంతం పరుగెత్తు కుంటూ వచ్చి చీర మీద నుండే పిన్ని రెండు పిర్రల మీద తన రెండు చేతులు వేసి వాటిని కసకసా పిసికేస్తూ కొద్ది గా ముందుకు వంగి తన మొహాన్ని పిన్ని ఎత్తు పిర్రల కేసి రుద్దేసుకున్నాడు మోజుతో……… అబ్బా……. బాబాయ్ చేసిన ఆ పని కి నాకైతే పిచ్చెక్కిపోయింది……. పిన్ని పిర్రలని అలా చీర మీద నుండే పట్టుకుని వాటిని పిసికి పారేస్తూ తన మొహాన్ని వాటి కేసి రుద్దు కుంటున్న తీరు చూస్తే పిన్ని పిర్ర లంటే బాబాయ్ కి బాగా ఇష్ట మని తెలిసిపోయింది….

బాబాయ్ ఒక చేతిని పిన్ని పిర్రల మీద వేసి వాటి ని చీర మీద నుండే ని మురుతూ…….. పిసుకుతూ……. చేతిని కిందకు జార్చి
మోకాళ్ళ దాకా లేచి ఉన్న పిన్ని చీరలోకి స్లోగా దూర్చి….. చేతిని పైకి జరిపాడు. బాబాయ్ ఏంచేస్తున్నాడో నాకర్ధం కాలేదు…. బహుశా బాబాయ్ తన చేతులని పిన్ని తొడల మధ్యా పిర్రల మధ్యా పైకీ కిందకీ కదిలిస్తున్నాడులా ఉంది…. దాని కి పిన్ని కి సుక్కున నవ్వేస్తూ తన కాళ్ళు రెండూ వెడం చేసి తన పిర్రలని బాగా పైకి లేపి.. బాబాయిని తన చేతులని ఇం కాస్త లోపల కి దూర్చమని అడుగుతోంది. బాబాయి నవ్వుతూ
“ఇవ్వాళ్ళ రాత్రంతా దెంగితే కానీ నీ దూల తగ్గేలా లేదు…”
అంటూ చీరలోపల దూర్చిన తన చేతితో గట్టి గా ఏదో పిసికి నట్లున్నాడు……. పిన్ని ఆవ్ అంటూ అరిచి………
“ఒక్క రాత్రి తో ఏం సరి పోతుంది రా నా రాజా….రెండు మూడు రాత్రులు బాగా కుమ్మితే కానీ నా వేడి తగ్గదు….” అని తన గుద్దని మరి కాస్త పైకి లేపింది……. పిన్ని నోట్లోంచి అలాంటి మాటలు రావటం నాకు ఆ టైములో కొద్దిగా కొత్త గా అని పించింది……. చూద్దాం ఇంకా ఏం మాట్లాడుతుందో అని…… మళ్ళీ రూములోకి చూ ………. ఈ లోపల బాబాయ్ ఏం చే సాడో కానీ పిన్ని తన బాడీని విల్లులా వంచి తన గుద్దని పూర్తిగా పైకి లేపి…….

“అబ్బా…………..అమ్మా…….. ఒహ్.. దాని మీద డైరెక్టుగా చెయ్యి పెట్టి రుద్ద వయ్యా….. ఆగలేక పోతున్నాను……..
అని పిన్ని నోరు తెరిచి తన నోటిని సున్నాలా చుట్టి ఊ………….. అంటూ మూలుగుతోంది…….. బహుశా బాబాయ్ పిన్ని పూకుని పిన్ని వేసుకున్న పాంటీ మీద చెయ్యి పెట్టి రుద్దుతున్నట్లుంది…… కానీ పిన్ని ఏమో బాబాయ్ ని పూకు మీద డైరెక్టుగా చెయ్యి వేసి రుద్ద మంటోంది…..

దాని కి బాబాయ్ నవ్వుతూ తన రెండో చేతి ని బెడ్ కీ పిన్ని పొట్ట కీ మధ్యలోకి తెచ్చి పిన్నిని తన చేతుల బలంతో ఇం కాస్త పైకి లేపి అప్పటి దాకా పిన్ని చీరలో ఉన్న చేతిని అడ్జస్ట్ చేస్తూ పైకీ కిందకీ కదుపుతున్నాడు… పిన్ని కసిగా మూలుగుతూ తన పిర్రలని బాబాయ్ చేతి కి వేసి వత్తుతూ……. తన వెల్ల కిలా తిరిగి ఇప్పుడు తన వీపుని మంచాని కి ఆనిస్తూ…. బాబాయి కి దగ్గరగా దొర్లింది. ఇప్పుడు బాబాయ్ ఒక చెయ్యి పిన్ని నడుము కింద కు వచ్చింది.
పిన్ని తన రెండు చేతులతో చీరనీ లో లంగానీ తన నడుము పైకి జరిపేసుకుని తన గుద్దనీ పై పైకి లేపుతూ….. ఫివర్ వచ్చిన దానిలా మూలుగుతూ…….
” ఊ…. ఊ..వొ……..ఓవ్….అబ్బా……….
అంటూ తన పిర్రలతో మంచాన్ని ఎత్తెత్తి కొడుతోంది……..

అప్పుడు అర్ధమైంది బాబాయ్ పిన్ని చీరలోపల చేతులు పెట్టి ఏంచేస్తున్నాడో…… పిన్ని పూకు మీద చేతిని వేసి కసా కసా పిన్ని పూకుని పిసికేస్తున్నాడు……. బాబాయ్ చెయ్యి మొత్తం పిన్ని పాంటీ లో కి పూర్తి గా దూరి పోయింది.
బాబాయ్ తన రెండో చేతి ని పిన్ని పిర్రల కిందకి తెచ్చి ఆ చేతితో పిన్ని గుద్దని కొద్దిగా పైకి లేపి పాంటీ లో తన మరో చేతిని ఇంకా ఫాస్ట్ గా కదపటం మొదలెట్టాడు…. అంటే ఒక చేతిని పిర్రల కిందా….. మరో చేతిని పూకు మీద పెట్టాడన్నమాట…. కింద నుండీ పిర్రలని కసా కసా పిసికేస్తూ అదే ఊపుతో పిన్ని పూకు మీద మరో చేతిని కదుపుతున్నాడు……….
పిన్ని ఇప్పుడు పడుకున్నదల్లా కసి ఆపు కోలేనట్టు దాదాపు half sitting పొజిషన్ లోకి వచ్చి బాబాయ్ మీద కు పూర్తి గా వాలి పోయి తన రెండు చేతులని బాబాయ్ మెడ చుట్టూ వేసి…….. నాకు అర్ధం కాని బూతులు మాట్లాడుతూ……… నవ్వుతూ……. కసిగా బాబాయ్ మొహం అంతా ముద్దులు పెడుతూ తన మొహాన్ని నాకుతోంది……. నాకైతే అది చూసి పిచ్చి ఎక్కి పోయింది…. అబ్బా….. మరీ ఇంత పచ్చిగా నా……… పిన్నిని చూసిన వాళ్ళు తను బెడ్ రూములో ఇంత వల్గర్ గా పిచ్చిక్కెంచేలా ప్రవర్తించ గలదని అనుకోరు……….. పిన్ని ఇప్పుడు తన రెండు కాళ్ళు బాబాయ్ నడు ముకి రెండు పక్కలా వేసి తన నడుముని కాళ్ళతో చుట్టే సింది……. బాబాయ్ చేతులు పిన్ని పిర్రల కింద వేసి చెరొక పిర్రని పట్టుకుని పిసికేస్తున్నాడు……. అప్పుడప్పుడు అలా పిసుకుతున్న పిర్రలని చేతులతో బాగా పైకి

లేపి…… వాటిని తన నడుము కేసి గుద్దిస్తున్నాడు కసిగా….. అప్పటి దాకా చూడలేదు కానీ, అప్పుడు చూ సా….. బాబాయి పైజా మ గుడారంలా పైకి లేచి ఉంది తొడల మధ్య………. అబ్బ…….. జండా కొయ్యలా పైజామా ని తన్నేసుకొస్తూ కనబడుతోంది తన మగ సిరి…… అంటే పిన్ని పిర్రలని తన మొడ్డ కేసి గుద్దుతున్నాడన్న మాట బాబాయ్……….

నాకు వాళ్ళు చేస్తున్న పనులు చూస్తే మతి పోతోంది……… తొడల మధ్య అదో లా ఉంది……
(ఇంకా ఉంది…….)