పిన్నీ బాబాయ్ శ్రుంగారం 1

నా పేరు రాధ. నా వయస్సు 19 ఏళ్ళు.. మా వూరు వైజాగ్. మా అమ్మా నాన్నల కి నేనొక్కత్తినే కూతుర్ని.. / consider myself very fortunate as I have both money and freedom. ఈ అనుభవం last year లో నేను చూడటం జరిగింది. స్టోరీలు చద వట మే
కానీ ఎప్పుడూ రాయలేదు. అందువల్ల ఈ స్టోరీ సరిగ్గా లేక పోయినా, నన్ను మీరు అర్ధం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను.

Jošo engineering so wo i 0005 523.908.JNTU కాకి నాడ బ్రాంచ్ లో జాయిన్ అయ్యాను. కాకి నాడలో మా పిన్నీ (మా అమ్మా వాళ్ళ చెల్లెలు), బాబాయి ఉంటున్నారు. మా బాబాయి revenue dept లో మంచి పొజిషనులో ఉన్నారు. financially very secure and happy family. వాళ్ళ ఇల్లు పెద్ద ఇంద్రభ వనంలా ఉంటుంది. ఇద్దరి వయస్సు 30-35 లోపే ఉంటుంది. ఇద్దరూ చూడటానికి చాలా చూడ ముచ్చటగా ఉంటారు. మా పిన్ని ఐతే మంచి రంగులో 20 యేళ్ళ కన్నెపిల్లలా

మిస మిసలాడి పోతూంటుంది, తను ఇద్దరి పిల్లల తల్లి ఐనా!. మా బాబాయి దాదాపు ఆరడుగుల అందగాడనే చెప్పాలి. మా పిన్ని కూడా well built and proportined at 5’3″.
నాకు చాలా దగ్గర రిలేటివ్స్ అవ్వడంతో, వాళ్ళ ఇంట్లోనే వుండ మని బలవంతం చెయ్యడం జరిగింది. కానీ నేను 1st year లో హాస్టల్ లో ఉంటాను, ఒక వేళ అది బాలే క పోతే 2nd year నుండీ పిన్ని వాళ్ళింట్లో ఉంటాను అని మా ఇంట్లో అందరితో దెబ్బలాడి, హాస్టల్ లో జాయిన్ అయ్యాను. weekend కి మాత్రం వచ్చి పిన్ని వాళ్ళింట్లో గడిపేదానిని. they have a 4 bed room big independent house.

పిన్నీ, బాబాయి పడుకునే రూము పక్కనే ఉన్న బెడ్రూ ములో వాళ్ళ పిల్లలు (కొడుకు వయస్సు 5, కూతురు వయస్సు 7) పడుకునే వారు. కానీ నేను మాత్రం ఇంట్లో ఒక కార్నరులో ఉన్న బెడ్ రూములో పడుకునేదాన్ని. నాకు మొదటి నుండీ సెక్స్ పిచ్చి ఎక్కువ. మా friends నుండీ బూతు పుస్తకాలు తెచ్చి చదువుకుంటూ వటు పొందేదాన్ని. హాస్టల్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరన్నా చూస్తారనే భయంతో దొంగ చాటుగా చది వేదాన్ని.

కానీ పిన్ని వాళ్ళింటి కి వెళ్ళితే అసలు భయం ఉండేది కాదు. హాటుగా బెడూ ము తలుపులు వేసేసి ఫాను 5 లో పెట్టుకుని బూతు కధలు చదువుతూ నా ఎద పొంగులని నావి నేనే పిసుక్కుంటూ తెగ దూల తీర్చుకునేదాన్ని. అసలు ఇలాంటి బుక్స్ చదవటం ప్రారంభ మైంది కూడా మా బాబాయి పిన్నిల వల్లే!

అదెలాగంటే ఒక సారి మా కాలేజీ కి continous గా మూడు రోజుల్ సెలవులొచ్చినయ్. బాబాయి ఒక టూర్ కి వెళుతూ నన్ను వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండ మన్నాడు. నాకు ఎటూ తోచదు కదా అని సరేనన్నాను. పిన్నీ, పిల్లలూ కలిసి వాళ్ళ బంధువు పెళ్ళికి వెళ్ళిపోయారు. ఇక నేనూ , ఇంట్లో పని మనిషి ఇద్ద ర మె ఇంటి కి కాపలాగా ఉండి పోయాము. అలా వాళ్ళింట్లో ఒక్కదాన్నే ఉంటం అదే మొదటి సారి నాకు. ఏమీ తోచక ఇల్లంతా కలియది రుగుతూ అను కోకుండా పిన్ని బెడూ ము సర్దుతుండగా, కొన్ని బూతు పుస్తకాలు బయట పడ్డాయి.

అవి చూడటం నాకు కొత్త కాదు కానీ అవి పిన్ని వాళ్ళ బెడ్ రూములో దొర కటం నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. బాబాయ్ ఒక్కడే చదువుతాడా లేదా పిన్నీ బాబాయి కలిసి చదువుతా enjoy చేస్తారా అనే ఊహ రాగానే నాకు కింద తొడల మధ్య అదోలా అనింపించింది. చాలా ఉన్నాయ్ అక్కడ.. అవన్నీ చదవాలంటే చాలా రోజులు పడుతుందనుకుంటా.

అందుకని కొన్ని పుస్తకాలు తీసుకుని (అన్నీ తీసుకెళితే వాళ్ళకి అను మానం వస్తుందని) లంగా లో దాచుకుని నా రూములో కొచ్చేసా. అబ్బా.. వాటి ని చదువుతుంటే బాగా వేడెక్కిపోయింది వొళ్ళంతా…… నా బాడీలో అణువణువూ కుత కుత ఉడికి పోయింది అందులో ఉన్న వర్ణన చదువుతుంటే! మరీ పచ్చిగా రాసారు అందులో, కానీ బాగా వేడెక్కించి నయ్ నాకు!
రెండ్రోజుల తర్వాత వస్తానన్న వాళ్ళు మర్నాడు పొద్దున్నే వచ్చేసారు. నాకైతే చాలా బాధ కలిగింది, వాళ్ళు రాక పోతే మిగతా పుస్తకాలు కూడా చదవగలిగే దాన్ని. ……. అందరం సరదాగా నవ్వుతూ కలిసి భోజనం చేసాం. చాలా ఫాస్ట్ గా

గడిచి పోయింది వాళ్ళ కబుర్లతో ఆ రోజ్ పొద్దునంతా. సాయంత్రం కాగానే అందర్నీ పెందలాడే భోజనం చేసి పడుకోమంది. ఊరి నుండీ వచ్చారు కదా, అలసిపోయి ఉంటారు అందరూ అంటూ! 7.30 pm కల్లా అందరం డిన్నర్ పూర్తి చే సాం, నాకు కూడా సాధ్యమైనంత త్వరగా నా రూముకి వెళ్ళాలని ఉంది ఆరోజు, ఎందుకంటే ఆ రోజు పిన్ని వాళ్ళ రూములోంచి తెచ్చిన బుక్స్ లో చద వాల్సినవి ఇంకా కొన్ని మిగి లే ఉన్నాయ్.
దాదాపు 8:30 కల్లా ఇల్లంతా నిశ్సబ్ద మై పోయింది,
పిన్నేమో స్నానం చేయటాని కి బాతూ ముకెళ్ళింది.

నే మూ బాబాయి టీవీ చూస్తున్నాం. ఇక పిల్లలు వాళ్ళ రూములో నిద్ర పోతున్నారు. పిన్ని స్నానం చేసి రాగానే బాబాయ్ కూడా స్నానాని కని బాత్రూ ముకెళ్ళాడు.
నేనొక్కదాన్నే టీవీ చూస్తున్నాను ఆ టైములో. కొద్ది సేపైన తర్వాత పిన్ని తన బెడ్ రూములోంచి బయట కి నేనున్న రూములోకి వచ్చి
“ఏంటే రాధా నువ్వింకా పడుకోలేదా” అని అడిగింది.
“లేదు పిన్నీ, బాబాయి కి కంపెనీ ఇస్తున్నా. ఇది గో పోతున్నాలే బెడ్రూములోకి ” అంటూ తన వంక పరిశీలనగా చూసా..

అప్పుడని పించింది…… పిన్ని నిజంగా అందగత్తె అని.అప్సర సలా కనిపిస్తోంది ఆ అలంకరణ లో……… రెడ్ కలర్ సారీ…దాని కి మాచింగ్ గా బ్లాక్ బ్లెస్……. తల్లో మల్లె పూలు……… సెంట్ వాసన గుభాళి స్తోంది తన నుండి……… పొద్దున్నెతే తను ఆ

రకంగా అలంకరించుకుంటే నాకు అను మానం వచ్చేది కాదు కానీ….. అప్పుడు….. అదీను అందరం పెందలాడే పడుకుందామని చెప్పిన మనిషి అలా అందంగా ముస్తాబవ్వడం నాలో అను మానాన్ని రేకిత్తించింది……… నేను మారు చెప్పకుండా, టీవీ ఆఫ్ చేసి నా రూము వైపు అడుగులు
వేసా….. ముందు రోజు చదివిన బూతు పుస్తకాల తాలూకు నాలెడ్జి వల్ల ఆ టైములో వాళ్ళేదో దెం……..

గులాట ప్లాన్ చేసుకున్నారని నాకని పించింది……… దాదాపు వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు కలిసి వారం రోజులైంది ఆ రోజు ……… అందువల్లే పిన్ని అందరినీ త్వరగా పడుకోమని చెప్పింది… అప్పటి దాకా పిన్నీ బాబాయిల ని వేరే దుష్టితో చూడలేదు,
కానీ ఆరోజు మాత్రం వాళ్ళేం చేసుకుంటారో చూడాలన్న కోరిక బాగా బలపడింది……. పిన్ని వాళ్ళ బెడ్ రూములో దొరికన నాటు బూతు పుస్తకాల్లో ఉన్నట్లు చేసుకుంటారా……….. ఎలా చేసుకుంటారు………? అబ్బా…….. తలుచుకుంటేనే నా వొళ్ళు వేడెక్కిపోతోంది………..

(మిగతాది వచ్చే భాగంలో)