పల్లవి ప్రణయ సరాగాలు ఐదవ భాగం

(ఇది యదార్ధ గాధ .. నా నెట్ స్నేహితురాలు అయిన పల్లవి (ఈ కథలో పేర్లు అన్ని మార్చి రాయడమైనది) ఈ కధకు మూలం మరియు తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు నాకు వివరించి
కథ రాయమని కోరారు.. ఆమె కోరిక మేరకు రాసినా కొద్ది కొంత కథాపరంగా చిన్న చిన్న శృంగార పరమైన మాటలు జరచేర్చి మీకు ఇక్కడ అందించటమైనది.. నా స్నేహితురాలు పల్లవి కి కృతజ్ఞతలు
తెలుపుతూ ఈ కధ ఐదవ భాగం ప్రారంభిస్తున్నాను)
తట్టుకోలేని పల్లవి వెంటనే ప్రబాస్ ఒహాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని ఆపకుండా అతని మొహం నిండా ముద్దులు పెట్టసాగింది … అబ్బా పళ్ళు నీ ముద్దులతో చంపెస్తున్నావు .. కొంచం ఊపిరి తీసుకోనివ్వు బంగారం ..ఆహా ఇప్పుడు తెలిసిందా ఊపిరి ఆడకుండా నన్ను చేసినప్పుడు నీకు తెలియలేదా నేను ఆపాను అంటూ ప్రబాస్
మొహం అంటా ముద్దులు పెట్టసాగింది ….అంతలో ప్రబాస్ పల్లవి జాకెట్ హుక్స్ విప్పేసాడు …ఆమె బ్రాసరి ని పైకి జరిపి రెండు చేతులతో ఆమె కుఛ ద్వయాన్ని మర్దించ సాగాడు .. అంతలో ఇద్దరికీ లీలగా ఒక గొంతు వినిపించి ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడ్డారు ఇద్దరు …

ఒకేసారి ఇద్దరు తల తిప్పి చూసేసరికి మొదట తాము నడిచి వెళ్తున్న దారిలో బస్సు లో ప్రయాణీకులు అందరూ నడుస్తూ రోడ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు .. తమని చూసి ఎక్కడ ఆగుతారో అనుకుని వెంటనే పల్లవిని బండ మీదకు నెట్టేసి తను కూడా పల్లవి మీదకు వొరిగిపోయ్యాడు ప్రబాస్… ఏంటి రా పోకిరోడ చెప్పా చెయ్యకుండా గబాల్న నేట్టేస్తావు? వాళ్ళు మనల్ని చూస్తే ఇటు వస్తారు అప్పుడు మన బండారం
మొత్తం బయట పడిపోతుంది పల్లు.. ఆ మాట చెప్పి నేట్టచ్చుగా ? ఊరికే హడలి పొయ్యాను నువ్వు హటాత్తుగా నెట్టే సరికి.. సరే లే తల్లి దణ్ణం పెడతాను సడన్ గా ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు అందుకే అలా చేసేసాను .. దానికి ఇంత రాద్ధాంతం చెయ్యాలా?
నువ్వు పోకిరోడివే కాదు తుంటరి వాడివి కూడా .. ఎంత చెప్పిన నీ మాట నీదే కాని నా మాట వినవు పట్టించుకోవు .. నీకు తోచింది చేస్తావు .. రాత్రి బస్సు ఎక్కినప్పటినించి గమనిస్తున్నాను ..

అమ్మ తల్లి కాస్త శాంతించు … ఏదో బుద్ది గడ్డి తిని నీ జోలికి వచ్చాను అంటూ లేవ బోయ్యాడు ..
ప్రబాస్ కి కోపం వచ్చింది అని అర్ధం అయ్యి లేవబోతున్న ప్రభాస్ చొక్కా పట్టుకుని లాక్కుంది. దగ్గరికి … తుంటరోడ ఎక్కడికి రా పొయ్యేది అంటూ ప్రబాస్ పెదాలు అందుకుంది పల్లవి …వదిలించుకోవాలని చూసాడు కాని ప్రబాస్ ని పండుకోబెట్టి సివంగి లాగా మీద ఎక్కేసింది పల్లవి… ఏమి చెయ్యాలో తోచక పల్లవి నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి ఆమె పెదాలు చప్పరించటం మొదలు పెట్టి ఆమె సన్నని నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు … ప్రభాస్ చేతులు ఆమె వీపు మీద పారాడుతున్నాయి .. పల్లవి అతని పెదాలు చప్పరిస్తూ మీదకు ఒరిగిపోవటం వాళ్ళ ఆమె వక్షోజాలు ప్రబాస్ గుండెలకు ఒత్తుకుని అనిగిపోతున్నాయి … ప్రభాస్ చేతులు మెల్లగా జరిగి ఆమె నడుం రెండు పక్కల మడతను సవరిస్తూ గట్టిగా నొక్కాడు … దానితో ఆమెకి ఎక్కడో ఏదో అయినట్లుగా ప్రబాస్ ని అల్లుకుపోయింది … అతను మెల్లగా పల్లవి నడుం మీద చేతులు జరిపి ఆమె పిరుదులపైకి జరిపాడు .. తమకం ఆపుకోలేని పల్లవి అతని ముఖం

అంతా ముద్దులు పెడుతూ ప్రబాస్ ని పెనవేసుకుని అతన్ని కదలకుండా అలాగే ఉన్చేసింది .. ప్రబాస్ ఆమె పిరుదులు నిమురుతూ ప్రేమతో ఇచ్చే ముద్దుల ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ అలాగే ఉండిపోయ్యాడు…
పల్లవి ఎత్తులు రెండు భారం అయ్యాయి ఆ చర్యలకు .. ఆమెలో ఏదో తెలియని కాంక్ష రగిలిపోతుంది …. ప్రభాస్ ని ముద్దులతో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేస్తూ …. తెలియని తమకంతో పిచ్చి ఎక్కినా దానిలాగా అతన్ని నలిపేస్తూ ఉంటే .. ఇంకా ఆ ఉక్కిరి బిక్కిరి ఆపుకోలేని ప్రబాస్ మెల్లగా ఆమెని బండ పైకి తిప్పి ఆమె మీదకు వాలాడు .. పల్లవి మొహం నిండుగా ముద్దులు ఇస్తూ .. మెల్లగా ఆమె జాకెట్ హుక్స్ విప్పటం ప్రారంభించాడు .. ఆఖరి హుక్ తీసే సమయానికి సరిగ్గా దగ్గరలో ఎవరో చిన్న గా దగ్గిన సౌండ్ వినిపించి గబాల్న లేచి పల్లవి గుండెలపై ఆమె పైటను కప్పి అప్పుడు తిరిగి చూసాడు ..

అక్కడ ఒక ముసలి దంపతులు తమలో తాము నవ్వుకుంటూ .. క్షమించాలి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినందుకు .. మా కోడలు హాస్పిటల్ లో పురుడు పోసుకుంటుంది అర్జెంటు గా వెళ్ళాలి అని

బస్సు ఎక్కితే ఇలా జరిగింది తెల్లారే లోపు మేము అక్కడకు చేరుకోవాలి .. ఇందాక బస్సు లో వాళ్ళు వెళ్ళిన దారి సరి అయినది కాకపోవటం వాళ్ళ అందరూ తిరిగి వచ్చేసారు .. మాకు ఏమి చెయ్యాలో తెలియటం లేదు అందుకే మీకు దారి ఎమన్నా తెలుసేమో అని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను.. కొంచం దారి చెప్పు బాబు నీకు పుణ్యం ఉంటుంది .. అన్నాడు ఆ ముసలి వాడు . ఏమి చెప్పాలో తెలియక ఒక్క క్షణం గమ్మున ఉండి పొయ్యాడు ప్రబాస్..

అంతలో లేచిన పల్లవి అటు తిరిగి తన జాకెట్ హుక్స్ పెట్టేసుకుని పైట సరి చేసుకుని ముసలి దంపతుల వైపు తిరిగింది …

సరిగ్గా అప్పుడే ప్రబాస్ వాళ్లకు చెప్పాడు మేము అర్జెంటు గా వెళ్ళాలి కాసేపు ఇక్కడ ఆగాము అంతే మాతో పాటు రండి అంటూ పల్లవి సమాదానం కోసం ఎదురు చూడకుండా అక్కడ పెట్టిన బాగ్స్ రెండు బుజాన వేసుకుని ఒక చేత్తో పల్లవి చేయి అందుకుని పద అంటూ నడవటం మొదలు పెట్టాడు .. యాదాలాపంగా ఆమె ప్రబాస్ చెయ్యి పట్టుకుని నడవటం మొదలు పెట్టింది ..

కొద్ది దూరం నడవంగానే మినుకు మినుకు మంటూ లైట్స్ పరిగేడుతున్నది చూసి ఆనందంగా వచ్చేసాము రోడ్ దగ్గరికి అంటూ గట్టిగా అరిచాడు ..
ముసలి దంపతులు కూడా ఆనందంగా … మీకు చాల రుణపడి ఉంటాము బాబు .. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినందుకు క్షమించాలి మమ్మల్ని .. మేము ఉన్న పరిస్థితి వేరు .. తప్పని సరి పరిస్థితుల్లో ఇబ్బంది పెట్టాము కాని కావాలని చెయ్యలేదు బాబు అంటూ వాపోయ్యాడు ఆ ముసలి వాడు .

పర్లేదు అండి నేను అర్ధం చేసుకోగలను మీ ఇబ్బంది .. అంటూ పల్లవి హావ భావాలు ఏమి గమనించకుండా అలాగే రోడ్ వైపు నడుస్తున్నాడు …

కాని పల్లవి మనసులో చాల కోపంగా ఉంది ఆ ముసలి దమపతుల
మీద లేక లేక దొరికిన అవకాసం పాడు చేసారు అంటూ రగిలిపోతూ ఉంది ….అవేమి పట్టించుకోకుండా ప్రబాస్ పల్లవి ఇంకా ముసలి దంపతులు రోడ్ ఎక్కారు .. అక్కడ దగ్గరలో ఒక ధాబ ఉంటే అక్కడకు వెళ్లి టీ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు నలుగురికి … వేడి వేడి చిక్కని టీ

ఇచ్చాడు అక్కడి సర్వర్ … ఆ టీ గుమ గుమలు ఆస్వాదిస్తూ హాయిగా సిప్ చేస్తూ పల్లవి వంక అప్పుడు చూసాడు వెలుగులో …

కోపంగా మొహం పెట్టి టీ తాగకుండా ప్రభాస్ మొహం వంకే పరీక్షగా చూస్తూ ఉంది పోయింది .. టీ తాగు డియర్ .. చల్లారితే బాగోదు …

నా ఇష్టం చల్లగా అయ్యాకే తాగుతా అడగటానికి నువ్వెవరు అంటూ పొగరుగా కోపంగా సమాదానం ఇచ్చింది పల్లవి .. అది కాదు పల్లు నేను చెప్పింది విను వేడిగా తాగు హాయిగా ఉంటుంది … ఈలోపు ఏదన్న ట్రాన్స్ పోర్ట్ కోసం చూస్తాను నేను … అక్కర్లేదు నోరు మూసుకుని కూర్చో ఇక్కడే .. ఇప్పటి వరకు చేసిన దేశోద్ధరణ చాలు .. కనీసం ఇప్పటికి అయిన నా మాట విను అంది పల్లవి ..
సరే లే కనీసం వాళ్ళని ఏదన్న బండి ఎక్కించి వస్తాను పాపం చాల ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్లు ఉన్నారు అంటూ లేవబోతే పల్లవి చెయ్యి పట్టుకు లాగింది .. అలాగే కూలబడి పొయ్యాడు ప్రబాస్..

అది కాదు డియర్ ఒక్క అయిదు నిముషాలు టైం ఇవ్వు పాపం వాళ్ళని ఎక్కిస్తే మన ఇద్దరం ఎలా కావాలంటే అలా వెళ్లాం అన్నాడు ..
పల్లవి ఏమి మాట్లాడకపోవటం తో మౌనం అంగీకారంగా తీసుకుని అలా రోడ్ మీదకు వెళ్లి ఒక లారి ఆపి వాళ్ళిద్దరిని ఎక్కించి తిరిగి వచ్చి పల్లవి పక్కన కూర్చున్నాడు ..

ధాబ వాడు ఇద్దరినీ దంపతులు అనుకున్నాడో ఏమో .. అమ్మగారు అలాంటి ముసలోల్లకి సాయం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది … అయ్యగారి మీద కోపం తెచ్చుకోకండి … వేడి వేడి పరోటాలు ఆమ్లెట్ వేసి ఇస్తాను తినండి అంటూ వెల్లిపొయ్యాఉద్ .. చూసావా ఆఖరికి వీడికి కూడా నేను అలుసు అయిపోయ్యా ను అంటూ కోపంగా బుంగ మూతి పెట్టింది పల్లవి .. అలా బుంగ మూతి పెట్టిన పల్లవిని చూస్తూ చాలా ముద్దుగా ఉన్నావు ఇలా బుంగ మూతి పెడితే అంటూ గబాల్న ముద్దు పెట్టేసాడు ఆమె పెదాల మీద..

అలా ముద్దు పెట్టడం చూసిన సర్వర్ వెంటనే ఫక్కున నవ్వాడు .. ఒక్కసారి కోపం మాటు మాయం అయ్యి పల్లవి కూడా నవ్వేసింది అతని చర్యకు…
పోరా పిచ్చోడా … పోకిరోడా నన్ను ఎందుకు ఏడిపిస్తావు రా ఇలాగా … ఒక్క రాత్రిలో నన్ను ఎందుకు ఇంత మాయ చేసావు .. నువ్వు చాల మాయగాడివి అంటూ ప్రబాస్ చొక్కా పట్టుకుని లాగింది
దానితో ప్రబాస్ మొహం ఆమె దగ్గరకు రాగానే తను కూడా గబాల్న
ముద్దు పెట్టింది ..

చెల్లుకి చెల్లు అంటూ సర్వర్ కేక వెయ్యంగానే .. హటాత్తుగా సిగ్గు
ముంచుకొచ్చింది పల్లవికి … రెండు చేతుల్లో మొహం ఒక్కసారిగా దాచుకుంది కొత్త పెళ్లి కూతురి లాగా .. ప్రబాస్ ఆమె రెండు చేతులు మొహం మీద నించి తప్పించి చిలిపి గా ఆమె మొహం లోకి చూస్తుంటే .. ఆమె రెండు కళ్ళు సిగ్గుతో
భారంగా మూసుకుపోతూ ప్రబాస్ వంకే చూస్తుంది ఆరాధనతో … అది గమనించి ఆమె నుదిటి మీద ప్రేమగా ముద్దు ఇచ్చి ..

|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !

ఇప్పుడు ఏమి చేద్దాం అనే లోపుగా ధాబ యజమాని రెండు ప్లేట్ లో వేడి వేడి పరోటా అయేట్స్ తీసుకుని వాళ్ళ టేబుల్ మీద పెట్టి వాటర్ బాటిల్ కూడా పెట్టాడు .. ఇద్దరు గమ్మున పరోటాలు ఆమ్లెట్ తినేసి మంచి నీళ్ళు తాగి .. మల్లి వేడి వేడి టీ తాగారు ..

సరిగ్గా అప్పుడు టైం మూడు గంటలు అయింది .. ధాబ యజమాని .. బాబు ఇప్పుడు అనవసరంగా ఎందుకు హైరానా పడతారు .. ఇక్కడ లోపల నేను పండుకునే రూం ఉంది.. కాసేపు ఇద్దరు విశ్రాంతి తీసుకుని వెళ్లి తెలారిన తర్వాత బయలు దేరండి …

లేదు లే ఏదో ఒకటి పట్టుకుని వెళ్లిపోవాలి అని ప్రబాస్ అంటూంటే పల్లవి అతని చొక్కా పట్టుకుని లాగి .. బుర్ర లేని సన్నాసి .. మళ్ళి ఇలాంటి బంగారం లాంటి అవకాసం రాదురా బుజ్జి .. నా మాట విను చిన్ను ఈ ఒక్కసారి … ఇద్దరం ఆగిపోదాం కాసేపు … అక్కడ నాకు కొంపలు మునిగే పనులు ఏమి లేవు … నీకు అంత తొందర ఏంటి ? మహా అయితే ఒక రెండు గంటలు లేట్ గా ఇంటికి వెళ్తాము .. ఏమంటావు ? అంటూ గబాల్న లేచి రూం ఎక్కడ ఉంది అని ఆ ధాబ వాడిని అడిగింది .

ఏమి చెప్పాలో తెలియక తల ఊపాడు ప్రబాస్ .. ఇద్దరు కలిసి బాగ్స్ తీసుకుని ఆ ధాబ యజమాని చూపించిన రూం వైపు అడుగులు వేసారు .. సరిగ్గా రూం తలుపు తీసే సరికి అక్కడ…….. రాజు