ఐ లవ్ యూ మేరీ! 3

‘టీచర్ టీచర్! నీ దగ్గర పాలు తాగాలని ఉంది టీచర్! నీ సళ్లల్లోంచి పాలు పిండాలని ఉంది టీచర్’
‘అలాగే కన్నా అలాగే. ముందు నన్ను బాగా దెంగి దెంగి, కడుపు చెయ్యి. అప్పుడు నువ్వూ నీ కొడుకూ ఇద్దరూ చెరో సన్ను చీక్కుందురుగాని’
‘నీ సళ్లు పిసుకుతూ, నీ పాలు పిండుతూ నిన్ను దెంగుతా టీచర్’
వాడి మాటలకు మేరీ ఆశ్చర్యపోతోంది. నెట్ పోర్న్ మహత్యం. కుర్రకుంక నోట ఎలాటి మాటలు? అయితే ఆ మాటలే కావాలి మేరీకి. పచ్చి బూతులతో కసికసిగా దెంగించుకున్న అలవాటు దానిది. వెంటనే పక్కకు తిరిగి వాడిని పక్కకు దించింది. పూకులోంచి మొడ్డ బయటకు రాకుండా చూసుకుంటూ అదే వాడి మీదికి చేరింది. నందూ మీద బరువు పడకుండా చేతులు, మోకాళ్లతో దాని బరువంతా బెడ్ మీద ఆన్చింది. మెల్లగా దాని ఆటిన్ గుద్దను పైకి లేపింది. సగం మొడ్డ పూకులోంచి బయటకు వచ్చాక, కసిక్కిన దిగేసుకుంటూ కిందికి జారింది. నందూ గాడిని పైనుంచి దెంగడం మొదలెట్టింది.

‘ఇప్పుడు పిండుకోరా సళ్లని……సళ్లు పిసుకుతూ, చీకుతూ నా పూకు దెంగరా దెంగు…… నందూ ……………………………………………… ఊ’ గుద్ద ఎగరెసి ఎగరేసి దిగేసుకుంటూ మేరీ నందూగాడిని వీరదెంగడు
దెంగుతోంది. అదిప్పుడు స్వైరిణి! దానికి వాడిప్పుడు మగాడు, అది ఆడది అంతే. వాడు పిల్లాడనే విషయం మరిచిపోయి. వాయించేస్తోంది.
‘నందూ! సళ్లు చూడరా ఎలా ఊగుతున్నాయో చూడరా చూడు…….సికిపారేయ్ ………నలిపి పారేయ్ ……నిపుల్ట్ చిదిమి పారేయ్ రా……..
నందూగాడికి మేరీ వీర దెంగుడుతో పిచ్చెక్కిపోతోంది. టీచర్ అన్న విషయమే మరిచిపోయాడు దాని సళ్లను అందుకుని ఇష్టం వచ్చినట్టు కరిచిపారేసాడు. నిపుల్స్ ని కసిససిగా నలిపి నలిపి పారేశాడు… వద్దు వద్దురా’ అంటున్నా వినకుండా మేరీ సళ్లంతా గాట్లు పడేలా కొరికి పారేశాడు.
దాని పొట్టను పట్టుకుని దాని మడతల్ని నలిపి నలిపి పారేశాడు. ‘అలాగే నా పిర్రల్ని కూడా పిసికియ్……ఆ అదీ అలా పట్టుకో…నేను దెంగేటప్పుడు బలంగా లాక్కో…..అదీ…అంతేరా ఆంతే…’ అంటూ మేరీ రొప్పుతూనే కసికసిగా వాయిస్తున్న మేరీ రెస్ట్ కోసం ఆగింది. రొప్పతూనే ఉంది. ఆయాసానికి దాని సళ్లు త్వరత్వరగా కదిలే చాతీ మీద పైకి కిందికి ఆడుతూ…. ఆడదాని అందాలను, రతిలోని సౌఖ్యాన్ని…రతిలో ఆడది చూపించగల స్వర్గాన్ని చూస్తున్న నందూగాడు మైమరిచిపోయి అదే పనిగా దాని సళ్లని చూస్తూ ఉండిపోయాడు. ‘పాలు పిండుతూ దెంగుతానన్నావుగా…బండరా పిండు…….
గేదెలకు ఆవులకు పిండుతారు చూశావుగా అలా పిండు…..రెండు చేతులతో పట్టుకో…… మొదళ్ల దగ్గర్నించి…ఆ….ఇంకా బలంగా పట్టుకో….ఇక సాగదీస్తూ పిండేయ్……………………..
నందూగాడు మేరీ ఎడమ సన్నుని రెండు చేతులతో పట్టుకుని మొదళ్ల నుంచి గట్టిగా సాగదీస్తూ నిపుల్స్ వరకూ పిండాయసాగాడు. రెండు చేతులకు చాలని పెద్ద సన్ను నలిగిపోతోంది…సలుపుతోంది…..అ నలిగిన సన్నుని చూసి వాడికి ఇంకా కసిరేగింది. దాన్ని బలంగా పిండేయసాగాడు……అలా మార్చి రెండు సళ్లను పిండేస్తుంటే… మేరీ ఆ సళ్ల సలుపును ఎంజాయ్ చేస్తూ, మళ్లీ దెంగడం మొదలెట్టింది.
“ఊ………………………………………………….. ఊ
‘ఊ…………… …………………. ……. ……. ……. ఊ’ మదపిచ్చి అంటారే, అది పట్టిన దానిలాగా మేరీ పిచ్చిగా దెంగుతోంది. ఆ స్పీడ్ కి అది మళ్లీ అలసిపోయింది. బరువు వాడి మీద పడకుండా ఆపకుండా దెంగుతుండడంతో బాగా రొప్పుతోంది. నందూగాడు దాని బరువు మోయలేడని పక్కకు తిరిగి ఒరిగింది. మేరీకి ఆశ్చర్యంగా ఉంది……..ందూగాడు ఇంకా కార్చుకోకుండా నిలవడమేమిటా అని. వాడి మొడ్డ మొదట్లా రాడ్ లా లేదు. మెత్తబడింది….
కానీ కార్చుకున్న మొడ్డలాగా చిన్నపచ్చి మిరపకాయలాగా కాలేదు. ఆ మెత్తబడ్డ మొడ్డనే అంతసేపు కసికసిగా దెంగేసింది. నందూగాడు మేరీ దెంగిన వీర దెంగుడుని ఎంజాయ్ చేస్తూ దాన్ని గట్టిగా కావలించేసుకుని కళ్లు మూసేసుకున్నాడు.
‘నందూ! రోజూ చేత్తో కొట్టుకుంటావా?” ‘ఊ’ ‘ఎవర్ని దెంగుతున్నట్టు ఊహిస్తావ్’
‘నిన్నే’
నన్నా?”
‘నిజం టీచర్. నిన్ను తలుచుకునే మొడ్డ నలిపేసుకుంటా, చేత్తో పట్టుకుని ఊపేసి ఊపేసి నీ పూకు దెంగుతున్నట్టు ఊహించుకుంటా… అన్ని పోర్న్ మూవీస్ చూసేనా… చివరికి నువ్వే..నువ్వే’
మేరీకి మహా సంతోషంగా ఉంది. ‘ఇక నీకు పోర్న్ మూవీస్ వద్దు…చేతిపని వద్దూ…నేనున్నానుగా……. నీ పెళ్లయ్యేదాకా నువ్వు నా పూకే దెంగాలి….నా పూకులోనే కార్చుకావాలి…. నా బొక్కలోనే కార్చుకోవాలి….నందు ఇక ఎప్పుడూ చేత్తో కొట్టుకోకు…… నా పూకు బొక్క ఎప్పుడూ తెరుచుకునే ఉంటుంది. నేను నిదల్‌ ఉన్నా సరే… నీది లేస్తే చాలు, నా బొక్కలో

తోసేసుకో…… ఇష్టం వచ్చినట్టు వాయించుకో…… నీ మొడ్డ రసాలు ఒక్క బొట్టు కూడా వేస్ట్ కాకూడదు. నా పూకులోనే కార్చాలి. నీ మొడ్డ రసాలు నా పూకులోనే కారాలి….నా పూకులోనే కారాలి.’ మేరీ ఆ వాయింపుడుకి, మాటలకి క్లైమాక్స్ కు చేరిపోతోంది. దాని పూకులో ఉన్న నందూగాడి మొడ్డకు నూతనోత్సాహం వచ్చినట్టుంది బాగా నిగిడి మళ్లీ స్టీల్ రాడ్ లా మారింది. ‘నందూ! ఇక నావల్లకాదు నాన్నా, నువ్వే పెకిక్కి దెంగు…….
అయిపోతుందిరా మన దెంగులాట అయిపోతోంది. నా పని అయిపోతోంది రా……త్వరగా నామీది కెక్కరా ఎక్కు… ఎక్కు…….ఆ అదీ అదీ అంతే. ఇక దెంగు, దెంగు, దెంగూ
‘ఆ…………………………..ఆ’ వాడూ మేరీలా స్పీడ్ గా దెంగసాగాడు. దాంతో మేరీ కళ్లు మూసేసుకుని మూలుగుతోంది. …………………………….ఆ
‘మేరీ…… …….. మేరీ ……….. ……. …… …… ……… ……. …… 2
‘ఆ……………………………………………………….. నందూ……………………………………………………… ఆ నందూ …………………………………..నందూ నా రంకు మొగుడా! అదరిపోతోందిరా నా పూకు. అదిరిపోతోందిరా… అలాగే దెంగరా నా రంకుమొగుడా…నా రంకు మొగుడా… రంకు మొగుడా’
‘టీచర్ టీచర్….
‘టీచర్ కాదురా… లంజనిరా నీ లంజని….బలిసిన లంజని…..పూకు బలిసిన లంజని, సళ్లు బలిసిన లంజని. అలాగే పిలవరా….పిలవరా నా రంకు మొగుడా పిలవరా’
“లంజా…..నా లంజా….లంజా……. మేరీ లంజా…… సళ్ల లంజా! ఊ… ……. ……. ……. …… ………….. ……” ‘రంకు మొగుడా! చిన్నారి రంకు మొగుడా! నందూ!! ‘మేరీ…..పూకు బలిసిన లంజా….సళ్ల లంజా……. పెద్ద గుద్ద లంజా! ఊ…… ……. … ………….
‘అలాగే పిలవరా….. నవ్వురా నా రంకుమొగుడివి…..నా పూకు దూల తీర్చే రంకు మొగుడివి. దెంగు, అలాగే దెంగు దెంగరా………………………………………’ ‘ఊ…… …… మేరీ, మేరీ…..మేరీ నా టీచర్…….
టీచర్ ఊ…… ……. …. ఊ………….. …… …..నా దొంగ లంజా…లంజా’ నందూగాడు శాయశక్తులా దాన్ని దెంగేస్తున్నాడు. మేరీ పూకు పైపీఠానికి తగిలేట్టుగా లాగి లాగి దెంగసాగాడు….. ‘నందూ…..నందూ అమ్ మా ఊఊఊ అంతేరా అంతే అలాగే లాగి లాగి దిగేయా …….” ‘మేరీ నా లంజా నా లంజా నీ పూకు ఇంకా ఇంకా దెంగాలని ఉందే….” ‘అలాగే దెంగరా దెంగు. పూకు చిరిగేలా దెంగు దెంగు….అబ్బ ఎంత సమ్మగా దెంగుతున్నావురా’
వాడి పని అయిపోవస్తోంది. వాడి మొడ్డ కార్చబోతోంది. ఆ ఫీలింగ్ కి ఇక పిచ్చెక్కినట్టు దాన్ని కరిచేయసాగాడు… దెంగుతూ దెంగుతూనే మేరీ బుగ్గలు సళ్లు కరిచేస్తున్నాడు…..
‘వద్దురా వద్దురా అమ్మో వద్దు వద్దు కన్నా అమ్మో …
‘టీచర్ ఆపకే నన్ను ఆపకే….లంజా నిన్ను ఏదేదో చేసేస్తా…. ఇంకా దెంగుతానే…ఇంకా ఇంకా ఇంకా …..లంజా దెంగుతా… ఊ ఊఊ ఊ ఊ ఊఊ ఊ’ కసికసిగా దెంగేస్తున్నాడు
‘నందూ నా నందూ నా రంకు మొగుడా అదరదెంగుతున్నావురా…. ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అమ్ మా అమ్ మా…. ఆ ఆ ఆ అమ్ మా…. నా పూకు దూలతీరిపోతోందిరా …… ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
‘టీచర్ నా లంజా ఊ…… ……. …. ఊ…… ……..నా గుద్ద బలిసిన లంజా….. ఊ………. …… ఊ………….నా బలిసిన పూకా! సళ్లమేరీ… బలిసిన సళ్లమేరీ ఊ………… …… ఊ………….
‘నందూ నా బుల్లిమొడ్డా నా బుజ్జి మొడ్డా నా రంకుమొడ్డా బుజ్జి మొడ్డా ‘లంజా నా పూకా పూకా మేరీ నా మేరీ నా పూకా బలిసిన పూకా

‘బుల్లి మొడ్డా! ‘బలిసిన పూకా!! ‘బుల్లి మొడ్డా! ‘బలిసిన పూకా! ‘బుల్లి మొడ్డా!’ ‘బలిసిన పూకా! ….పూకాపూకా! … పూకాపూకా! ….పూకా….. టీచర్! ఏదో అయిపోతోంది…. టీచర్! ఏదో అయిపోతోంది’ ‘ఏంలేదు నాన్నా! ఆర్గాజమ్ చేరుతున్నావ్ అంతే…ఇక దెంగకు పడుకో….నీ మొడ్డని పూకులో రెస్ట్ తీసుకోనియ్’
మేరీ ఆగమన్నా ఆగకుండా ఇంకా దెంగుతున్న నందూగాడు ‘టీచర్ టీచర్ టీచర్!’ అంటూ ఊపేస్తూ కార్చుకోడం మొదలెట్టాడు.
వాడి మొడ్డ జర్క్ ఇచ్చి మొదటి సారి కక్కడంతోనే మేరీకి వాడు కారుస్తున్నాడని ఆర్థమైపోయింది. వాడిని కదలనివ్వకుండా గట్టిగా, దాని సళ్లు అప్పచ్చుల్లా అణిగిపోయేంతా గట్టిగా అదిమేస్తూ కౌగిలి బిగించేసింది. వాడి
మొహమంతా ముద్దులు కురిపిస్తూ ‘నందూ నీ మొడ్డ కార్చేసింది రా……. నా పూకులో కార్చింది రా…..ఫస్ట్ టైం నువ్వు నన్నే దెంగావురా….నా పూకే దెంగావురా…… నా బొక్కలోనే కార్చావురా నందూ! నా బొక్కలోనే కార్చావురా….నీ మొడ్డ రసాలతో నా పూకు పావనైమపోయిందిరా….’ అంటూ మేరీ కూడా ఆర్గజమ్ కి చేరిపోయింది. అప్పటికే నందూగాడి మొడ్డ మూడు జర్కుల్లో వాడి స్టాకునంతా కార్చేసుకుని చిన్ని సీమ మిరపకాయలాగా మారిపోయింది. మేరీ మాత్రం వాడిని మీద నుంచి దిగనివ్వకుండా అలాగే కౌగలించుకుంది. బాగా అలిసిపోయిన నందు…. మేరీ మీద, మెత్తటి దాని బలుపులమీద అలాగే నిద్రపోయాడు. మేరీ మాత్రం వాడి తల నిమురుతూ ముద్దలు కురిపిస్తూ తన అదృష్టానికి మురిసిపోతోంది. ఓ పదేళ్లపాటైనా వాడితో సెక్స్ సుఖాన్ని జురేసుకోవచ్చు అనుకుని సంతోషిస్తోంది……..
అలాగే నిదలోకి జారిపోయింది……ఎంత సేపు గడిచిందో తెలియదు……..ందూ గాడి మొడ్డ పూకులో పొడుస్తున్న పోట్లకు లేచింది మేరీ! ఆ నిద్రమత్తులోనే వాడ్ని గట్టిగా కౌగలించుకుని ముద్దులు కురిపించేసింది. వాడి పిరలమీద
చేతులేసి మీదికి లాక్కుంటూ, గుద్ద ఎగరేసి ఎగరేసి నందూ గాడి మొడ్డకి పూకుని ఎదురు అందించసాగిందా రతి రా…………ఇట్స్ ఏన్ ఎండ్ లెస్ జర్నీ!