నీరజ నిలయం – 10

ఆమె ఫోన్ పెట్టేయగానే చిన్నగా నవ్వాడు రాఘవ. రాధతో ఆమె సంభాషణంతా విన్నాడతను. * అంత నవ్వెందుకో చెబితే నేను కూడా నవ్వుతాగా ‘ అంది నీరజ ఫోన్ మళ్లీ హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో పెడుతూ.
* ఏదో సామెత గుర్తొచ్చిందిలే ” అన్నాడతను. • ఏమిటది? ” * రంకు నేర్చినమ్మ బొంకు నేర్వదా అనీ….. ఎంత ఈజీగా అబద్దం చెప్పేశావో తల నొప్పని ‘.

‘ మొఖం పగులుద్ది. రంకేమిటీ అసహ్యంగా ‘ ‘ పోనీ అఫైర్ అనుకో. ఏదైతే ఏంలే ‘. ‘ ఎక్కడ నేర్చుకుటారు బాబూ ఇలాంటి చీప్ మాటలు? ‘ * హలో. రంకు అంటే పెద్ద బూతు మాట లాగా ఫీలవుతావేంటి. అది మామూలు మాటే ‘. “ ఏమో. నాతో ఎవరూ అలా మాట్లాడలేదు ఇప్పటిదాకా. నాకిష్టముండదు అలాంటి మాటలు ‘. “ కొయ్యమాకు. తమరు ఆ రోజు ఇక్కడ పడుకుని చదివిన పుస్తకాలేంటో మరి ‘. “ ఏదో కనిపించాయని చదివానోయ్. అయినా అంత రోతగా ఉన్నాయేంటి ఆ కధలు? మరీ అమ్మా కొడుకుల మధ్య కూడానా? “

“ మరి అంత రోతగా ఉంటే తమరు వాటిని చదివి అంత వేడెక్కి పోయారెందుకో ‘ .
నీరజ ముఖం సిగ్గుతో ఎరుపెక్కింది. అతనికి సమాధానం చెప్పలేకపోయింది. ‘ సరేలే. నే వెళ్తా ఇక. స్నానం చేయాలి ” అంటూ బయలుదేరబోయింది. * ఉండు నీరూ. ఇద్దరం కలిసి చేద్దాం ‘ అంటూ వారించాడు అతను. “ ఏంటీ. ఇద్దరం కలిసి స్నానమా? బాబూ. నీకో దండం. మళ్లీ బాత్ రూంలో కూడా ఇంకో రౌండ్ అంటావు. వద్దులే “ అంటూ తలుపు కేసి నడిచింది. బెడ్ మీంచి కిందకి దిగి ఆమెని అడ్డుకున్నాదు రాఘవ. ఇంకా నగ్నంగానే ఉన్నాడతను. “ ఛీ. బొత్తిగా సిగ్గులేకుండా. ఏమిటది బట్టల్లేకుండా ఇల్లంతా తిరుగుతావు? “ అంటూ కళ్లు మూసుకుంది నీరజ.

“ నిన్నెలా ఒప్పించాలో నాకు తెలుసు ” అంటూ ఆమెని ఒక్క సారిగా ఆమెని ఎత్తి భుజాన వేసుకుని బాత్ రూం కేసి నడిచాడు.

‘వద్దు రాఘవా. అంజు వచ్చేస్తుంది
కాసేపట్లో, ప్లీజ్’ అంటూ బతిమిలాడింది నీరజ, కిందకు దిగటానికి విఫల యత్నం చేస్తూ.
‘అంజు వచ్చేది ఐదున్నరకి. ఇంకా నాలుగు కూడా కాలేదు కదా. అరగంటలో అయిపోతుందిలే ‘ అంటూ ఆమె మాట పట్టించుకోకుండా ముందుకి నడిచాడు. నీరజ కూతురి కాలేజ్ టైమింగ్సే కాదు, ఆమె భర్త ఆఫీస్ టైమింగ్స్ కూడా బాగా తెలుసు అతనికి. శ్రీనివాస్ ఏ నాడూ సాయంత్రం ఆరు గంటలకన్నా ముందు ఇంటికి రాడు. ఒక వేళ ఎప్పుడన్నా వచ్చేటట్లయితే ముందుగానే ఫోన్ చేసి నీరజకి చెబుతాడు. ఆ సంగతి కూడా తెలుసు రాఘవకి. ఇక అతడితో వాదించి ఉపయోగం లేదని మానేసింది నీరజ. ఆమెక్కూడా సరదాగానే ఉంది రాఘవతో కలిసి స్నానం చేయటం అన్న ఆలోచన. ‘పొరపాటున శ్రీనివాస్ కానీ ఆ సమయంలో ఇంటికొస్తే?’ అనే అనుమానంతో మరో పక్క భయంగా కూడా ఉంది. కానీ భయాన్ని కోరిక జయించింది. పెళ్లయిన మొదట్లో శ్రీనివాస్ కి కూడా అటువంటీ చిలిపి కోరిక ఉండేది కానీ తను వప్పుకునేది కాదు. అప్పట్లో సిగ్గు అడ్డు పడేది. క్రమంగా శ్రీనివాస్ ఆమెని వత్తిడి చేయటం మానేశాడు. మొగుడితో కలిసి స్నానం చేయటానికి ఉన్న బిడియం పరాయి మగాడి దగ్గర లేకపోవటం తలుచుకుంటే ఆమెకే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. “ ఏమిటిది, ఒక్క రోజులో ఇంత మార్పా నాలో? ఇంత సిగ్గు లేకుండా తయారయ్యానేమిటి? “ అనుకుంది ఒక సారి. వెంటనే ‘ ఆ.. అన్నీ అయ్యాక ఇంకా సిగ్గు పడటానికేముంది? ఎటూ అఫైర్ మొదలు పెట్టాను కాబట్టి అతనితో ఫ్రీగానే ఉండటం మంచిది ‘ అనుకుంది.

ఈ లోగా రాఘవ బాత్ రూం చేరుకుని ఆమెని కిందకి దించాడు. దిగుతూనే అతని కళ్లలోకి చూసిందో సారి ‘ తప్పదంటావా ‘ అన్నట్లుగా. అతని చూపులోనే సమాధానం కనిపించిందామెకు, ‘ తప్పదు ‘ అని.
‘ మొండోడా. ఎప్పుడో మన సంగతి బయట పెట్టేస్తావు నీ తిక్క ఆలోచనలతో. సరే కానీ. ఇప్పుడన్నా వెళ్లి తలుపేసిరా పో ‘ అంటూ మురిపెంగా విసుక్కుంది కోపం అభినయిస్తూ. రాఘవ వెళ్లి తలుపేసి వచ్చేటప్పటికి వంటికి ఒక టవల్ మాత్రం చుట్టుకుని ఎదురు చూస్తుంది నీరజ. అతడిని చూడగానే కాస్త సిగ్గు పడింది.
“ అదెందుకు అడ్డం, తీసెయ్యి ‘ అన్నాడు రాఘవ నవ్వుతూ. “ నో. నేనిలాగే ఉంటాను ” అంది నీరజ కొద్దిగా బిడియంగా.
‘ నో. ఇందాకటి నుండి నీ ముందు నేను బట్టల్లేకుండా తిరగటంలేదా? ఇప్పుడు నీ వంతు ‘ అంటూ సమాధానం కోసం ఎదురు చూడా కుండా ముందుకు వంగి టవల్ పట్టుకుని లాగాడు. ఆమె రియాక్ట్ అయ్యేలోగానే అది ఊడి కింద పడిపోయింది.
నీరజకి సిగ్గు తన్నుకొచ్చింది. వెంటనే రెండడుగులు ముందుకేసి రాఘవని వాటేసుకుంది. అతని వీపుని చేతుల్తో గట్టిగా చుట్టేసి ముఖాన్ని అతని భుజంపై దాచుకుంది. రాఘవ ఆమె నడుం చుట్టూ చేతులేసి తనకేసి హత్తుకున్నాడు. ఆమెనలాగే పట్టుకుని నడిపిస్తూ షవర్ వైపు తీసుకెళ్లాడు. తరువాత ఒక చేత్తో షవర్ కర్టెన్ మూస్తూ, రెండో చేత్తో షవర్ తిప్పాడు. ఒక్క సారిగా చల్లటి నీటి జల్లు కురిసింది ఇద్దరి మీదా. ‘ అరె. మర్చిపోయాను. కరెంట్ లేదు కదా. గీజర్ ఆన్ కాలేదు “ అంటూ నీరజని హత్తుకున్నాడు.
కాసేపు అలాగే ఉండిపోయారిద్దరూ. చిన్నగా ఆ చల్లటి నీటికి అలవాటు పడ్డారు. అప్పటికి పూర్తిగా తడిసి పోయారు వాళ్లు. ఒకరి వీపు ఒకరు తడుముతూ, పైపైన రుద్దుతూ అలాగే షవర్ కింద నిలబడ్డారు. కాసేపాగి సోప్ అందుకున్నాడు రాఘవ. దాన్ని నీరజ చేతికిస్తూ ‘ ఏమే పెళ్లామా. నా వళ్లు రుద్దు ” అన్నాడు కొంటెగా.
చిలిపిగా.
బదులుగా నవ్విందామె. ‘ ఎక్కడ రుద్దాలిరా మొగుడా ‘ అంది తను కూడా * ఇక్కడ ‘ అంటూ తన మొడ్డకేసి చూపించి నవ్వాడు. “ ఛీ. సిగ్గు లేదూ? ‘ అంటూ కసిరింది నీరజ. * అస్సలు లేదు. త్వరగా కానీ ,

నీరజ సిగ్గు పడుతూ ఎడమ చేత్తో అతడి దడ్డుని అందుకుంది. కుడి చేత్తో దానికి సబ్బు పట్టించి నెమ్మదిగా రుద్ద సాగింది. నాలుగైదు సార్లు రుద్దేసరికి సరికి అప్పటిదాకా నిద్రాణంగా ఉన్న ఆ గూటం మేల్కొంది. చూస్తుండగానే దాని పరిమాణం పెరిగి బిర్ర బిగిసింది. ఒక పక్క దానికి సబ్బు రాస్తూనే విభ్రాంతిగా అది సైజు పెరగటాన్ని గమనించసాగింది నీరజ. ఆమె మొగుడి మొడ్డనెప్పుడూ అలా పెరుగుతుండగా చూడ లేదు. దాంతో ఆమెకా దృశ్యం చాలా తమాషాగా అనిపించింది. ఇంతలో కొంటెగా అన్నాడు రాఘవ, “ రాణి గారు రాజా వారిని మళ్లీ నిద్ర లేపారు. దీనికి శిక్షేంటో తెలుసా? ‘.
‘ రాజా వారిని నోర్మూసుకుని మళ్లీ నిద్రపొమ్మని చెప్పండి. లేకపోతే దెబ్బలు పడతాయి ‘ అంది నీరజ నవ్వాపుకుంటూ.
* కుదరదు. ఒక సారి రాణిగారి గుహలోకెళ్లోస్తే కానీ నిద్రపట్టదు రాజా వారికి ‘. ‘ బాబూ. నీ ఓపిక తగలెయ్య. పది నిమిషాలు కూడా కాలేదింకా .. ‘. ‘ మరేం చెయ్యమంటావు. నిన్నిలా చూస్తే పసి పిల్లోడికి కూడా లేచి నిలబడుద్ది ‘ అంటూ చటుక్కున ఆమె తలని రెండు చేతులతో తనకేసి లాక్కుని పెదాలు అందుకున్నాడు. నీరజ అతడి లింగాన్ని సవరదీస్తూనే అతని నోట్లోకి నాలుక జొనిపి ఆ ముద్దుని ఆస్వాదించసాగింది.
రాఘవ ఆమె రెండు పిర్రలనూ పిసుకుతూ గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకోసాగాడు. నిమిషం తిరిగే సరికి ఆమెక్కూడా తొడల మధ్యలో అలజడి మొదలయింది.
రాఘవ ముద్దు ఆపకుండానే ఆమె తొడల కిందుగా చేతులేసి పైకెత్తాడు. ఆమె రెండు చేతులూ అతని భుజాల చుట్టూ వేసి పట్టుకుని కాళ్లతో అతని నడుముని బంధించింది. అతను ఆమెనలాగే మోస్తూ గోడకేసి నడిచాడు. ఆమె వీపుని గోడకేసి అదిమి పెట్టి ఎడమ చేత్తో తన మొడ్డనందుకుని ఆమె పూకులోకి దూర్చాడు. అలా మళ్లీ మొదలయింది వాళ్ల దెంగులాట. ఆమెనలాగే గోడకానించి నిలబెట్టి దెంగసాగాడు రాఘవ. నీరజ అతడిని గట్టిగా వాటేసుకుని కూర్చుంది. ఆమె బరువంతా తనే మోస్తూ కుమ్మసాగాడతను. రెండు నిమిషాల పాటలా కుమ్మాక ఇక కొన సాగించటం కష్టమైపోయిందతనికి. అసలే ఇద్దరూ తడిసిపోయి ఉన్నారు.
దానికి తోడు గోడలు, నేల కూడా తడిసి జారుడుగా ఉండటంతో నీరజ పదే పదే ఆనిపైనుండి కిందకు జారిపోసాగింది. దాంతో అతను కాసేపు కుమ్ముడాపి ఆమెని మెల్లిగా కిందకి దించాడు.
అప్పటికి నీరజకి కూడా ఉద్రేకం తారాస్థాయికి చేరింది. మధ్యలో వచ్చిన ఈ బ్రేక్ ఆమెని చిరాకు పెట్టింది. వెంటనే కింద నేలపై వెల్లకిలా పడుకుని ఆత్రంగా రాఘవని తనపైకి లాక్కుంది. అక్కడి నుండి చిత్తడిగా ఉన్న ఆ బాత్ రూం నేలపైనే కొనసాగింది. వాళ్ల రతి క్రీడ.
నెమ్మదిగా ఆమె మీద ఊగుతూ ఒక చన్నుని నోటితో అందుకుని చప్పరించసాగాడతను. నీరజ తొడలు విశాలంగా తెరిచి పెట్టి అతడి నడుం చుట్టూ రెండు చేతులూ వేసి తనలోకి లాక్కుంది. అతడామె ముచ్చికలు మునిపంట కొరికినప్పుడల్లా ఆమెకి కైపు మరింత పెరగ సాగింది.
కాసేపలాగే చప్పరించి తరువాత ఆమె చెవిలో అన్నా ఆడతను కుమ్ముడు ఆపకుండానే, ‘ నేనెన్నో వాడిని నీకు? ”
‘ వాట్? “ అంది నీరజ. అతనే మడుగుతున్నాడో ఆమెకి చప్పున అర్ధం కాలేదు. “ నిన్నెంతమంది ఎక్కారు నాకన్నా ముందు? ‘, మళ్లీ అడిగాడు. • మా ఆయన ఒక్కడే ‘, అతని పోట్లకి మూలుగుతూ చెప్పింది. ‘ పెళ్లికి ముందు ప్రేమాయణాలేమీ లేవా? ” * మా వాళ్లు కాళ్లిరగొట్టేవాళ్లు అలాంటివేమన్నా ఉంటే ‘. కాసేపు ఆగి మళ్లీ గుస గుసగా అన్నాడు ఆమె చెవిలో, ‘నీరూ, నీకు కడుపు చేయనా? ‘.
నీరజ మత్తుగా మూలిగి ‘ఊ. ‘ అంది. ‘ నీ ఇష్టం. ఏమైనా చేసుకో ‘ . * మరి తండ్రెవరంటే ఏం చెబుతావు? “

‘ ఉన్నాడుగా నా అసలు మొగుడు. ఆయనేనని చెబుతా ‘. ఆ మాటంటూ తన కాళ్లని రెండు చేతులతో లాగి పట్టుకుని పంగ వీలయినంత బార్లా తెరిచి, ‘ ఫాస్ట్ గా చెయ్యి ‘ అంది గొణుగుతున్నట్లు. ఆ మాటతో వేగం పెంచాడు రాఘవ. అతని భీకరమైన తోపులకి సమానమయిన ఊపులతో సమాధానమిస్తూ తనివి తీరా దెంగించుకోసాగింది నీరజ. ఇద్దరికీ ఆ రోజు అప్పటికే చాలా రౌండ్లు అయ్యి ఉండటంతో ఈ రౌండ్ చాలాసేపు కొన సాగింది. వేగం పెంచుతూ, తగ్గిస్తూ, కాసేపు దెంగుడు ఆపి కేవలం ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, మరి కాసేపు ఒకరినొకరు హత్తుకుని ఆబగా తడుముకుంటూ ఇలా సుదీర్ఘంగా కామకేళి సాగించారు. ఆ బాత్ రూం వాళ్లిద్దరి మూలుగులు, కేకలతో ప్రతిధ్వనించసాగింది. చాలా సార్లు ఆమెకి క్లైమాక్స్ వచ్చినట్లే వచ్చి వెనక్కు పోయింది. దాంతో, ఒక్కో నిమిషం గడిచేకొద్దీ ఎక్టయిట్ మెంట్ తట్టుకోవటం నీరజ వల్ల కాలేదు. పావు గంట గడిచేటప్పటికి ‘ అమ్మా, అమ్మా ‘ అని అరుస్తూ ఏడవటం మొదలెట్టింది. ఎట్టకేలకు కళ్లనుండి నీరు కారిపోతుండగా ఆ రౌండ్ మొదలయిన పన్నెండో నిమిషంలో నీరజకి పెద్ద ప్రకంపనతో పూకులో అగ్ని పర్వతం బద్దలయింది. మరో నిమిషానికి రాఘవకు కూడా కారిపోయింది. తన చిక్కటి వీర్యాన్ని ఆమె కుత్తలో నింపేస్తూ నిస్సత్తువగా ఆమెపై వాలిపోయాడతను.
కాసేపు అలాగే ఉండిపోయారిద్దరూ. రెండు నిమిషాల పాటు సేదదీరిన తర్వాత గోరజ ముఖంలోకి చూస్తూ అన్నాడు రాఘవ, ‘ ఇవాళ మొత్తం ఆరు సార్లు. బావ నా రికార్డ్ ని బ్రేక్ చేస్తాడా? • ‘ ఆయనకంత సీను లేదు ‘ అంది నీరజ మనస్పూర్తిగా. అదే మొదటి సారామె తన భర్తని మరొకరి ముందు తక్కువ చేసి మాట్లాడటం. ఆ సంగతి గమనించను కూడా లేదు తను.
‘ మళ్లీ ఎప్పుడు దొరుకుతుందో దేవి గారినెక్కే అదృష్టం? ‘ అన్నాడు రాఘవ ఆమెకేసి ఆశగా చూస్తూ.
నవ్వి చెప్పింది నీరజ. ” నువ్వు మామూలు మనిషివి కాదురా నాయనా. ఎప్పుడూ అదే ధ్యాసా నీకు? ‘.
‘ మరి నీ అందం అలాంటిది. ప్లీజ్. రేపు మళ్లీ రా ‘.
‘ చూద్దాం లే. ముందు నన్ను వెళ్లనీ. స్నానం అని చెప్పి నా వళ్లంతా ఇంకా మురికి చేసి పెట్టావు. త్వరగా వెళ్లి స్నానం చేయాలి ‘.
‘ చూద్దాం లే కాదు. రేపు వస్తానంటే కాని నేను లేవను ‘. “ సరే. అలాగే వస్తా. లే ముందు ‘. “ ప్రామిస్? ‘.
‘ యస్. ప్రామిస్ ‘.
“మీ ఆయన మీదొట్టు అని చెప్పు ‘.
* అరె బాబా. మా ఆయన మీదొట్టు. రేపొచ్చి నీకు స్వర్గం చూపిస్తా. సరేనా? “ ఆ మాటతో ఆమె మీద నుండి లేచాడు రాఘవ. అలా ముగిసింది ఆ నాటి వాళ్ల శృంగారకేళి. నాలుగున్నర కావస్తుందప్పుడు. వెంటనే ఆదరా బాదరాగా వంటిపై చీర చుట్టుకుని, మిగతా బట్టలు అలాగే చేత్తో పట్టుకుని తన ఇంట్లోకి పరిగెత్తింది నీరజ.

ఇప్పటికొదిలేస్తున్నా కానీ ఈ సారి తోక కోసేస్తా అలా రాస్తే. @ మల్లిక మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ తయారయినట్లున్నారు. చాలామంది పిచ్చి పిచ్చిగా మెసేజిలు పంపుతున్నారు. ఎంత డర్టీ కధల బ్లాగ్ అయినా తోటి అమ్మాయిని అలా కామెంట్ చేస్తుంటే వళ్లు మండింది నాకు. అందుకే వాటిలో మరీ ఘోరమైన
కామెంట్స్ ని తీసిపారేస్తున్నా.
ఆటోబయాగ్రఫీ కాదు కదా ఇది మరీ రియలిస్టిక్ గా రాయటానికి. ఆ మాత్రం మసాలా లేకపోతే బాగోదు. అయినా ఒక రోజులో ఆరు సార్లు వింతేమీ కాదు. నా రికార్డు ఎంతో తెలుసా? తొమ్మిది!