నీరజ నిలయం – 09

శ్రీనివాస్ లంచ్ చేసి వెళ్లిపోయేటప్పటికి రెండయింది. ఉదయం రాఘవ కుమ్ముడుకి నీరజ వళ్లంతా పచ్చిపుండులా సలుపుతుంది. కాసేపు పడుకుందామని అనుకుంటుండగా రాధ ఫోన్ చేసింది. వాళ్లకి ఆ రోజు షాపింగ్ ప్రోగ్రాం ఉంది. ఆ సంగతే మర్చిపోయింది తను. నాలుగు గంటలకి వస్తాను, తయారయి ఉండమని చెప్పింది రాధ. ఇక ఇప్పుడు నిద్రపోతే లేవలేనని, రెడీ అవటం మొదలెట్టింది. మూడు గంటలయింది ఆమె రెడీ అయేసరికి. ఇంకా గంట సమయముంది రాధ రావటానికి. అంతలో కరెంట్ పోయింది. పవర్ కట్. మరో గంట దాకా రాదు. ఇంట్లో ఉక్క పోస్తుందని హ్యాండ్ బ్యాగ్ అందుకుని బయటికొచ్చి ఇంటికి తాళమేసి పోర్టికోలో నిలబడింది. మంచి గాలి వీస్తుందక్కడ. రాధ వచ్చిన దాకా ఇక్కడే కూర్చుందామనుకుని అక్కడున్న కుర్చీ లాక్కుని కూర్చుంది. ఆమె బయటికొచ్చిన అలికిడికి శ్రీనివాస్ తలుపులోంచి తొంగి చూశాడు. “ ఏంటి. ఎక్కడికో వెళ్లటానికి రెడీ అయినట్లున్నావు ” అన్నాడు లోపలినుండే. ‘ రాధ వస్తుంది కాసేపట్లో. కొద్దిగా షాపింగ్ పనుందిలే ‘ అంది. అతనికి రాధ కొద్దిగా పరిచయం ఉంది. తనే పరిచయం చేసింది. ఆమెని కూడా అక్కా అనే పిలుస్తాడు. “ ఏంటో అక్కలిద్దరికీ అంత షాపింగ్ పని. నేను తెలుసుకోవచ్చా ‘ అన్నాడు కుతూహలం నటిస్తూ.

నీరజకి నవ్వొచ్చింది అతనన్న పద్దతికి. “ నీకెందుకోయ్. ఆడాళ్లకి ఏవేవో ఉంటాయి ‘ అనింది నవ్వాపుకుని కోపం నటిస్తూ.
* ప్లీజ్, ప్లీజ్, చెప్పవా ‘ అన్నాడు. ‘ నేను చెప్పను. పర్సనల్ ‘ అంది నీరజ. “ నేనెవరికీ చెప్పనే, ప్రామిస్ ‘. నవ్వి చెప్పింది నీరజ. ‘ నేప్కిన్స్, అండర్ గార్మెంట్స్ లాంటివి ‘, అని కొద్దిగా ఆగి మళ్లీ అనింది ‘ మరీ సిగ్గు లేకుండా పోతుంది నాకు. వాటి గురించి మా ఆయనకి చెప్పటానికే సిగ్గు పడతాను. నీకు మాత్రం అడగ్గానే చెప్పేశాను ‘. ఆ మాట విని రాఘవ కన్ను కొట్టాడు ఆమె కేసి చూస్తూ. ‘ మరేమనుకుంటున్నావు మనమంటే. అవునూ, అండర్ గార్మెంట్స్ ఎందుకు? నువ్వు ప్యాంటీ వేసుకోవుగా ‘. * ఇంట్లో వేసుకోను. బయటికెళ్లేటప్పుడు వేసుకుంటాలే ‘.

‘ ఇప్పుడేసుకున్నావా మరి? • * ఉ. అయినా అంత క్యూరియాసిటీ ఎందుకో ఆడాళ్ల ప్యాంటీల గురించి ‘. * అబ్బాయిలకది సహజమేలే. ఒక సారి చూపించవా? ‘

“ ఏంటి చూపించేది? ” “ అదే. నీ ప్యాంటీని ” * చీ. సిగ్గు లేదూ? ” * ప్లీజ్ నీరూ. చూపించు.
రొమాంటిక్ గా ఉంటుంది ‘. “ నీ
రొమాన్స్ తగలెయ్య. ఇక్కడా? • “ లోపలకొచ్చి చూపించు పోనీ ‘. నీరజ ముసి ముసి గా నవ్వుతూ లేచి అతనింట్లోకి నడిచింది. ఆమెక్కూడా సరదాగా ఉంది ఇదంతా. లోపలికెళ్లి తలుపు ఎదురుగా లేకుండా పక్కకి నడిచింది. చేతిలోని హ్యాండ్ బ్యాగ్ ని అక్కడున్న కుర్చీలో పెట్టింది. తరువాత రాఘవకేసి ఓరగా చూస్తూ చీర లంగాతో కలిపి పట్టుకుని
మెల్లగా పైకెత్తింది. అతన్ని ఊరిస్తూ అలా నెమ్మదిగా నడుం దాకా పైకెత్తి ప్యాంటీ కనపడేలాగా ఎత్తి పట్టుకుంది. ఆమె నల్ల రంగు ప్యాంటీని చూస్తూ రాఘవ ఈల వేశాడు. నీరజ బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎరుపెక్కాయి. వెంటనే చీర కిందికొదిలేసింది.

‘చూశావుగా. ఇక వెళ్తున్నా ‘ అంటూ బయల్దేరబోయింది. “ ఆగు. అప్పుడేనా? ‘ అంటూ ఆమె జవాబు కోసం ఆగకుండా ఒక అంగలో ఆమె దగ్గరికొచ్చి మోకాళ్ల మీద కూర్చుని చీర పైకెత్తాడు. నీరజ వారించేలోగానే తల ఆమె లంగాలో దూర్చి లోపలకు దూరిపోయాడు. మరు క్షణంలో రెండు చేతులతో ఆమె ప్యాంటీని పట్టుకుని కిందకి గుంజాడు. ఆ గుంజుడుకి అరడుగు కిందకి జారిందది. నీరజ తేరుకొని ఏదో అనబోయింది. అంతలోనే అతని పెదాలు ఆమె మర్మ స్థానంపై ముద్దాడటం ప్రారంభించాయి. షాక్ కొట్టినట్లనిపించింది నీరజకి. ఆమె మొగుడెప్పుడూ అక్కడ నోరు పెట్టి ఎరుగడు. ఒక్క సారిగా కామం తన్ను కొచ్చింది నీరజకి. రాఘవని వారించే ప్రయత్నం మానుకొని రెండు చేతులూ చీరపైగా అతని తలపై వేసి బలంగా తనలోకి లాక్కుంది. రాఘవ రెచ్చిపోయి ఆమె దిమ్మపై ముద్దులు కురిపించసాగాడు.

“ ఏంటి నేను మరీ ఇంత బలహీనంగా తయారయ్యాను? వాడు నన్నింత తేలికగా ఎలా పడేస్తున్నాడు ప్రతి సారీ? ‘ అని ఆశ్చర్యపోతూనే రాఘవ చేష్టలని ఎంజాయ్ చేయసాగింది. అంతలో అతను ఆమె ప్యూబిక్ హెయిర్ ని పళ్లతో పట్టుకుని మెల్లగా లాగాడు. చిన్న గా కెవ్వుమని చేత్తో ఒక మొట్టికాయ వేసింది అతడి తలమీద.
కాసేపలాగే ఆమె బొచ్చుతో ఆడుకుని తరువాత నాలుకతో నీరజ దిమ్మ మొత్తం నాకటం మొదలు పెట్టాడు. తడి తడిగా వాడి నాలుక తన దిమ్మ మీద తడుముతుంటే నీరజకి పూకంతా తిమ్మిరిగా అయిపోయింది.

నిమిషం పాటు అలాగే నాకి చిన్నగా నాలుకని ఆమె పూకులోకి జొనిపాడు. మత్తుగా మూలిగింది నీరజ. అతడి తలని ఇంకా గట్టిగా తనలోకి నెట్టుకుంది. వాడు నాలుకని వీలయినంత లోపలకు దోపి ఆడించసాగాడు. ఆ కెలుకుడుకి నీరజ పూకులో చెమ్మ ఊరటం మొదలెట్టింది. ‘ ఆపకు. అలాగే చెయ్యి ‘ అంటూ గొణిగింది. ఆ మాటతో రాఘవ రెచ్చిపోయి నాలుకతో ఆమెని దెంగటం మొదలెట్టాడు. అతనికి వీలుగా కాళ్లు ఎడం చేసి నిలబడి సహకరించసాగింది నీరజ. ఆమె యోని పెదాలని తన పెదాలతో తెరిచిపట్టుకుని నాలుకతో పూకులో దున్నేయసాగాడు రాఘవ. క్రమంగా నీరజ నోటి నుండి మూలుగులు
వెలువడసాగాయి. కళ్లు మూసుకుని పెద్దగా మూలుగుతూ ఆ తన్మయత్వాన్ని అనుభవించసాగింది. మరో మూడు నిమిషాల్లో కారిపోయిందామెకు. పూకులో వచ్చిన భూకంపం దెబ్బకు చిగురుటాకులా వణికిపోతూ కుత్త రసాన్ని రాఘవ మొహం నిండా చిమ్మేసింది. నిలబడే సుఖ ప్రాప్తి పొందటంతో ఆమె కాళ్లు వణికిపోసాగాయి. దాంతో ఒక్క సారిగా పట్టుతప్పినట్లయి రాఘవ మీదకు తూలింది.

అప్పుడే రాఘవ చేస్తున్న పని ఆపి ఆమె లంగాలోనుండి బయట పడ్డాడు. అతని ముఖమంతా నీరజ రసాలతో నిండి తడిగా ఉంది. తూలి పడబోతున్న నీరజను పొదివి పట్టుకుని రెండు చేతులతో ఒక్క ఉదుటన పైకెత్తి బెడ్ రూం లోకి నడిచాడు.

ఆమెని బెడ్ మీద నెమ్మదిగా దించి తను కూడా బెడ్ పైకెక్కాడు. ముందుగా ఆమె చీర, లంగా కలిపి నడుందాకా పైకెత్తాడు. తరువాత ఆమె ప్యాంటిని పట్టుకుని కిందకి గుంజటం మొదలెట్టాడు. నీరజ నడుం పైకెత్తి అతను ప్యాంటీ విప్పటానికి సహకరించింది. ప్యాంటీని పూర్తిగా విప్పేసి బెడ్ కింద పడేసి తను కూడా బట్టలిప్పటం మొదలెట్టాడు.

‘ తలుపేసి రా పో “ అంది నీరజ.
‘ ఎవరూ రారులే. బయట గేటు వేసే ఉందిగా. ఎవరన్నా వచ్చినా తెలుస్తుందిలే ‘ అంటూ బట్టలన్నీ విప్పి కింద పడేశాడు.
వాళ్ల గేటు లోపల నుండి గడె వేసి ఉంటుంది ఎక్కువగా. బయట నుండి తీయాలంటే కొద్దిగా కష్టం. ఎవరన్నా వస్తే లోపలివాళ్లే తీస్తారు సాధారణంగా. అందుకని ఇక తలుపు సంగతి పట్టించుకోలేదు నీరజ. ‘ త్వరగా కానీ, మళ్లీ రాధ వచ్చేస్తుంది ‘ అంది అతడిని తొందర పెడుతూ. ఆమె కళ్లు బలిష్టమైన అతడి బాడి మీదనే తారట్లాడుతున్నాయి. అదే
మొదటి సారి ఆమె అంత పరీక్షగా చూడటం. ఆ నాటి ఉదయం ఇద్దరూ నగ్నంగా వేసుకున్నా సిగ్గుతో అతడిని సరిగా చూడలేకపోయింది. ‘ వావ్. చాలా సెక్సీగా ఉన్నాడే ‘ అనుకుంది తనలోనే. అంతలో ఆమె దృష్టి అతడి లింగంపై పడింది. బిర్ర బిగిసి ఉందది. దానిపై ఉన్న నరాలు కూడా ఉబ్బి కనిపిస్తున్నాయి. ‘ అమ్మో ‘ అనుకుంది అప్రయత్నంగా. ‘ చాలా పెద్దది. శ్రీనివాస్ కన్నా మూడంగుళాలన్నా పొడుగుంటుంది ‘ అనుకుంది.

రాఘవ ఆమెపై వాలి పూర్తిగా ఆక్రమించుకున్నాడు. కాళ్లు ఎడం చేస్తూ అతడి గూటాన్ని చేత్తో పట్టుకుని తనలోకి దారి చూపించింది. ఒక్క ఊపుతో లోపలకు నెట్టాడు దాన్ని. ‘ అమ్మా “ అంటూ మూలిగింది నీరజ. ‘ ఇడియట్. ఎప్పుడూ అంత మొరటుగా నెడతావేం? కాస్త నెమ్మదిగా చెయ్యొచ్చుగా ‘ అని చిరాకు ప్రదర్శించింది. ఆమె మాటలు పట్టించుకోకుండా దంచుడు ప్రారంభించాడు రాఘవ. అంతకు ముందే నీరజకి కారిపోయి ఉండటంతో పూకంతా జిగటగా ఉండి, వాడి మొడ్డ అందులో ఫ్రీగా కదల సాగింది. రెండు నిమిషాల పాటు నెమ్మదిగా దెంగి క్రమంగా వేగం పెంచాడు. ఆ లోగా నీరజకు కూడా మళ్లీ కుతి మొదలయింది. తను కూడా అతని కుమ్ముడుకు తగ్గట్లుగా నడుం కదపసాగింది. పది నిమిషాల పాటు సాగింది వాళ్ల దెంగులాట.

రాఘవ కి ఆర్గాజం కలిగే సమయానికి ఆమె వళ్లు హూనమయిపోయింది. అంత మొరటుగా దెంగాడామెని. బ్రౌజ్ పైనుండే ఆమె సళ్లు పట్టుకుని గట్టిగా పిసికేస్తూ, ఎగిరెగిరి కుమ్ముతుంటే ఒకానొక సమయంలో నీరజకి తట్టుకోటం కష్టమైపోయింది. అయినా అందులో అనిర్వచనీయమైన హాయి కనిపించి, అతడికి అడ్డు చెప్పకుండా కుమ్మించుకుంది. శ్రీనివాస్ ఆమెని చాలా సుకుమారంగా చూసుకుంటాడు. ఆఖరికి సెక్స్ సమయంలో కూడా ఆమెకి బాధ కలగనీయడు. మొదటిసారిగా ఇంత నాటు దెంగుడు అనుభవించిన నీరజకి ఇదో వెరైటీగా అనిపించి బాగా నచ్చింది. రాఘవకి అయిపోయేలోగా తను మరో సారి తృప్తిగా కార్చుకుంది. ఆ అరగంటలో తనకి కలిగిన జంట ఆర్గాజం ల దెబ్బకి ఆమె పొత్తి కడుపు, తొడల భాగమంతా జిగట జిగటగా తయారయింది. దానికితోడు రాఘవ కార్చిన రసం కూడా కలిసి అక్కడంతా చిత్తడిగా అయింది. తనకి కారిపోగానే అలాగే ఆమె పైకి వాలిపోయాడు రాఘవ. వెంటనే అతన్ని పక్కకి నెట్టి లేచింది నీరజ. ‘ మొద్దడా. నా బట్టలన్నీ నలిపేశావు. మళ్లీ రెడీ అవ్వాలిప్పుడు నేను. ఎక్కువ టైం లేదు. లే “ అంటూ పైట సర్దుకుని బెడ్ మీంచి దిగింది. చీర కుచ్చిళ్లు సరిచేసుకుని వంగి కింద నున్న ప్యాంటీ అందుకుని బయటికెళ్లబోయింది. నవ్వుతూ ఆమె వైపే చూశాడు రాఘవ. ‘ ఏం వెళతావులే కానీ రాధక్కకి రావటం లేదని చెప్పెయ్యి. ఇంకో రౌండ్ వేసుకుందాం ‘ అన్నాడు ఆమెకేసే చూస్తూ. “ ఇంకెన్ని రౌండ్లు బాబూ? నీ దెబ్బకి పొద్దుట్నుంచి ఇప్పటికే ఐదు సార్లు అయింది నాకు ‘ అంటూ వెనక్కి తిరిగి లంగా పైకెత్తి ప్యాంటీతో పూకు, తొడలు తుడిచి శుభ్రం చేసుకోసాగింది. ఆమెకిప్పుడు పరాయి మగాడి ముందు తానలా చేస్తున్నానన్న స్పృహ కూడా లేదు.

* ఐదు సార్లేంటి? నాలుగు సార్లేగా….. ” • పొద్దున ఫస్ట్ రౌండ్ లో రెచ్చిపోయారుగదా అయ్యగారు. ఆ దెబ్బకి నాకు రెండు సార్లు అయిపోయింది … అయినా ఇంత ఓపికేంట్రా బాబూ నీకు? మా ఆయన కూడా ఒక్క రోజులోనే ఇన్ని సార్లు చేయలేదు ఎప్పుడూ ‘ తుడుచుకోటం ఆపి లంగా కిందకి వదిలేస్తూ అనింది.
‘ ఇంటరెస్టింగ్. బావ ఎన్ని సార్లు చేశాడు మరి? ”

“ ఒక్క రోజులో మూడు సార్లు. అది కూడా ఎప్పుడో మా హనీమూనప్పుడు. ఇప్పుడయితే రెండు మూడు రోజులకోసారి. మరీ మూడొస్తే మాత్రం ఒక్క రాత్రిలో రెండు సార్లు. అంతే ‘. * అయితే నాదే రికార్డన్న మాట. ‘ “ గొప్ప రికార్డేలే. సిగ్గు లేకుండా “ “ ఇంతకీ రాధక్క కి చెబుతున్నావా లేదా మీ ప్రోగ్రాం కేన్సిల్ అని? • నీరజకి కూడా షాపింగ్ కి వెళ్లే ఇంటరెస్ట్ పోయింది. వళ్లు నొప్పులుగా ఉండటం ఒకటైతే, రాధ వచ్చేలోగా మళ్లీ తయారయే అవకాశం లేకపోవటం మరోటి. మళ్లీ స్నానం చేస్తే కానీ వంటికంటిన మదన రసాలు వదలవు. అప్పటికే మూడున్నరయింది. వెంటనే ఒక నిర్ణయానికొచ్చి హ్యాండ్ బ్యాగ్ లోనుండి మొబైల్ అందుకుని రాధకు ఫోన్ చేసింది. తనకు బాగా తల నొప్పిగా ఉంది, షాపింగ్ ప్రోగ్రాం మరో రోజు పెట్టుకుందామని చెప్పి పెట్టేసింది.