అర్ధ రాత్రి పార్ట్-2

దొడ్డి చాలా పెద్దది. దొడ్డి లోనె చింత చెట్ల కు వెనక ఒక పక్కగా చిన్న చెరువు ఉంది. చింత చెట్టు నీడ చాలా దూరం వరకు పరుచుకుని చల్ల గా ఉంది. చెట్టు నీడలో చెరువు వడ్డున సరదాగా కూర్చోవడాని కి రెండు మూడు నల్ల నాపరాల్లు వేసిన చిన్న చిన్న అరుగులు ఉన్నాయి. వాటి మీద ఒక మనిషి హాయిగా పడు కోవచ్చును. ఎండ మాడుతున్న్పటి కి చెరువులోనుంచి వస్తున్న చల్లని గాలి వంటి కి తగులుతుంటే చాలా హైగా ఉంది. కసేపు రత్తాలు కోసం ఎదురు చూసి చెట్టు నీడన చెరువు పక్కగా ఉన్న అరుగు మీద పడుకున్నాను. చింత చెట్టు మొదలు చాలా పెద్దది. అందు వలన చెట్టు చాటు గా ఉంది అవతలి వాళ్ళకి అరుగు కనబడ కుండా ఉంది. ఆ చెరువులో తామర తూడుల మధ్యన ఆడుతున్న నీటి పక్షులను, చెట్ల మీద ఎగురుతున్న వడ్రంగి పిట్టలను చూస్తూ చెరువు చల్లదనానికి మాగన్నుగా నిద్ర పట్టే సింది.
” పూకు దెంగ రా మొగుడా అంటే నిద్ర చాలాట్లేదే పెళ్ళామా అన్నాడంట నీలంటోడు. ఇప్పుదు నిద్దరోతున్నావేంటి సారూ. లె వండి” అంటూ రత్తాలు గొంతు వినబడుతుంటే ఉలిక్కిపడి లేచాను. అప్పటికే దాని చేతులు నా పేంట్ జిప్ లాగి లో డాయర్ మీదు గ నా లవడాను పట్టి ఒత్తుతున్నాయి. దాని చేతిని అలగే

మొడ్డ మీద ఒత్తి పట్టుకుని లేచి కూర్చుంటూ “ఒక్కదానివే వచ్చావేంటే?” అన్నాను డ్రాయర్ లోనుంచి మొడ్డ ను బయటకు లాగి దాని చేతికి అందిస్తు. “లేక నా సవితిని కూడా తెమ్మంటా వా ఏంటి?” పైకి లేచి కూర్చున్న నన్ను వెనక్కి నెట్టి నా మీద కు ఒరుగుతూ నా చేతులను బరువుగా ఉన్న దాని సళ్ళ మీద వేసుకుని ఒత్తుకుంటూ అంది రత్తాలు. ” నీయ మ్మా వెంట ఎవరైనా ఉంటే నిన్ను దెంగలేను కదే లంజా” అన్నాను దాని సళ్ళు జాకెట్టు మీదు గా నొక్కుతూ. “అంటే నన్నొదిలేసి దాన్నే ఎక్కుతావన్నమాట. ఎంతైనా మగ బుద్ధి పోనిచ్చుకున్నావు కాదు. అబ్బో.. ఎంతుందో మొడ్డ. దబదబా రెండు దెబ్బలు గట్టి గా బాదు. పూకు దూలెక్కి పోతోంది నిన్ను చూస్తుంటే” అంది నన్ను గట్టి గా వాటేసుకుని.
“నీ మొగుడు దెంగడేంటే లంజా అంత కసి మీద ఉన్నావు” అన్నాను దాని చక్కని కోల మొహాన్ని ముద్దాడుతూ. నా చేతులు జాకెట్ మీదు గా దాని సళ్ళను పిసుకుతూ ఆటో మేటిక్ గా వాటి పని అవి చేసుకు పోతున్నాయి. అది జాకెట్టు హుక్కులు తప్పించి పెద్ద పెద్ద బాయిలు బయట పెట్టింది. ఛామన ఛాయలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద సళ్ళు చుట్టూ గోధు మ రంగు గుండ్రం మధ్యన నల్లని చను మొనలు తేలి నిక్కి నిలబడి ఉన్నాయి. సళ్ళు పిసుకుతుంటే గట్టి గా నల్లని రాళ్ళ లాగ ఉండి చేతి కి ఎదురు తిరుగుతున్నాయి. సళ్ళ ముచ్చిక లు నిటారుగా నిలబడి నల్ల గా నిగ నిగ లాడుతున్నాయి. బరువైన సళ్ళు చేతి కి లొంగ క వడే సి పిండుతున్నాను.

“అబ్బా.. అంత గట్టి గా పింద మాక.. నెప్పెడుతోంది… ఇస్స్.. ఇక చాల్లే… మెల్ల గా పిసుకు..” అంటూ బోర విరుచుకుని సళ్ళు నా
చేతి కి అప్పచెప్పేసింది. నేను దాని సన్ను ముచి కలు చీకుతూ దాని నడుము పట్టుకుని కిందు గా చేసి నేను దాని పై కి ఎక్కాను. సళ్ళు పిసుకుతూ ఒక చేతితో చీర మీదు గా పూకును ఒత్తుతు మళ్ళీ అడి గాను “ఎ మే రఖీ.. నీ మొగుడు దెంగడేంటే ..” అన్నాను. అది వెనక్కి జరిగి కోక ను తొడలపై కి జరుపుకుంటూ “నా మొగుడు ఏ లంజనాయినా అద్దిరి పోయేలా దెంగుతాడు. పట్నం కుర్రోడి పి నదురుగా ఉన్నావని వచ్చాను కానీ మధ్యన నా మొగుడు గొలేందిరా రంకు
మొ గుడా.. దా నా పప్పను చూడు” అంది కైపు గ చూస్తూ. “అమ్మ లంజా.. భలె కొట్టావే దెబ్బ” అన్నాను గుక్క తిప్పుకుంటూ.
అది చీరను నడుము పై కంటా జరుపుకుని పూకు చూపిస్తూ అరుగు మీద వెల్ల కిలా పడుకుంది. దాని తొడల మధ్యన పూకు తొనలు తెరుచుకుని అరచేయంత మందాన కనబడుతోంది. తడి తడి గా ఉన్న నల్లని తొనల మధ్యన ఎరని చీలిక చూస్తుంటే నాకు నోరూరుతూ సుల్ల కాయ నిగిడి పోయి పేంట్లో బయటకు తన్నుకు వస్తోంది. పూకు చుట్టూ ఆతులు పల్చగా ఉన్నాయి.
పూకు మీద అరచేతితో పాముతూ మధ్య వేళ్ళు రెండూ పూకులో కి దోపి ఆది స్తున్నాను. అది ఇస్స్..
బాగుంది.. ఒహ్.. అంటుంటే వేళ్ళను పూకులో కంటా నెట్టి పై గోడల ను వేళ్ళతో ఒత్తుతూ వేళ్ళు కదుపుతున్నాను. వేళ్ళతో దెంగుతుంటే

రత్తా మ్మ వెర్రెక్కినట్లు మెలి కలు తిరుగుతూ పూకు రసం కర్చేసింది. దాని రసం తో తడిచిన చేతిని వాసన చూస్తూ వేళ్ళు నోట్లో పెట్టు కున్నాను.
“అబ్బో.. అంత బాగుందేంటి?” అంది కైపు గా చూస్తూ. ముందుకి వంగి పూకు వాసన చూ సాను. పూకు కమ్మని మదపు వాసన కొడుతోంది. “అబ్బ ఇంక ఎంత సేపు? తొందర గా కానివ్వు. పక్కూరెళ్ళిన నా మొగుడు తిరిగొచ్చేదా కా దెంగ వా ఏంటి? మళ్ళీ ఎవరైనా వచ్చేస్తారు” అంది పేంట్ లోంచి వెళాడుతున్న నా మొడ్డను పట్టి పిసుకుతూ.. బట్టలు విప్పి అరుగు మీద పెట్టాను. బాగా నిగిడి పోయి వేలడుతున్న నా మొడ్డను చూస్తుంటే దాని కి నోరూరుతూ నోట్లో నుంచి చొంగ కారుతోంది లంజ కు. చీకవే లంజా అన్నాను నా మొడ్డ ను దాని నోట్లో కుక్కుతూ. అది నోరు తెరిచి మొడ్డ గుండును నాలుకతో అద్దుతూ నాకింది. పూర్తిగా నోట్లోకి నెట్టి దెంగుతుంటే ఊపిరాడక బయటకు లాగి ముందు పూకు దెంగు.. మళ్ళీ నా మొగుడొచ్చేస్తాడు.. అంది తొడలు విడదీసి చూ పెడుతూ. అది కూడా నిజమే అను కుంటూ నా మొడ్డ ను దాని తొడల మధ్యకు సర్దుకుని గొంతు కూర్చుని మొడ్డ గుండుతో దాని గొల్లిని రుద్దాను. అది సుఖం న షాలాణి కి అంటి గిజగిజ లాడింది లంజ. పూకు సెగలు కక్కుతూ తెరుచుకుని కనబడుతోంది. మొడ్డను చేతితో పట్టుకుని పూకు రెమ్మల మధ్యన సర్దుకుంది. ఒక్క ఊపులో మొడ్డను అడుక్కంటా నెట్టాను. మొడ్డ పూకులోకి మెత్తని చుర కత్తిలాగ రెమ్మల ను ఒరుసుకుంటూ టైటు గా దిగి పోయింది.

రత్తి “హమ్మ.. ఊ ఒ.. వానా… అంటూ మూలిగింది. నేను నా లవడాను దాని పూకులో కి అది మిపెట్టి నొక్కుతూ దాని కళ్ళలోకి చూ సాను. నా లవడా దాని కుత్త చివరి కంటా తగులుతుంటే సలుపె క్కిన సళ్ళను నొక్కుకుంటూ అరమోడ్పు కళ్ళతో చూసింది. కోరికతో రెచ్చిపోయి పూకు గోడలు వెచ్చ
వెచ్చగా మొడ్డను కరచి పట్టుకున్నాయి. “రత్త మ్మా.. ఈ పూట నీ దిమ్మ దూల తీరి పోవాలే నా లంజా” అంటూ నేను నడుము లేపి లేపి కసి కసిగా దెంగుతున్నాను. “ఊ.. అబ్బా.. ఆరి సచ్చినోడా.. ఇంత మొడ్డ పెంచా వేంటి రా నీయ మ్మా.. అరే.. పూకు చి గి పోద్ది రోయ్.. మెల్ల గా.. అమ్మో.. అంత పోటొద్దు రా మొగుడా..” అంటూ నడుము కదుపుతూ ఎదురొత్తులిస్తోంది.
నేను ఒడు పు గా దెంగుతూ “లంజా.. నిన్ను మా సాయబ్బు దెంగాడేంటే ” అన్నాను. “అమ్మో మీ సాయబ్బా.. మా ఆయన ను పట్నం పంపించి ఎన్నో సార్లు దెంగాడు” అంది. ” నేను ఊపు పెంచి దెంగుతున్నాను. మొదట టైటు గా పట్టి నట్లు ఉన్న పూకు రసాలూరి లూజు లూజు గా మారింది. నేను దాని మీద కు వాలి పోయి మో కాళ్ళు మోచేతుల మీద బరువు మోపి గుబి కి గుబి కి మని దెంగుతుంటే లంజ ఏదేదో పలవరిస్తూ అరమోడ్పు కళ్ళతో చూస్తూ పూకు సలుపు తీర్చుకుంటోంది. నేను దాని సళ్ళు కొరుకుతూ దెంగుతూ ” లంజా.. నీ కుత్తలో ఇంత సుఖ ముందేంటే లంజా.. సళ్ళు ఏం పోసి పెంచావే.. ఇంత గట్టి గా ఉన్నాయి.. నీయమ్మా.. నా లంజా.. అహా..” అంటూ దెంగుతుంటే… నన్ను అలా కసేపు దెంగ నిచ్చి నన్ను కిందకు

నెట్టి నా తొడల మధ్యకు చేరి అది నా సుల్ల ను పూకులోకి నెట్టు కుంటూ నన్ను దెంగుతోంది లంజ. అది చీరను పిరల పైకి జరుపుకుని కసి కసిగా నన్ను దెంగుతూ “అది… అహ..బాగుందిరా నీ లవడా.. నా పప్ప పగిలి పోతోంది రా.. ఆరి నీయ మ్మ.. అయిపోతోంది రాం మొగుడా.. ఆహా.. అట్టి.. వూ ఊ..” అంటూ మూలుగుతూ కార్చేసుకుని నా మీద కు వాలి పోయి నా పెదాలు అందుకుని చీకుతూ నీరసంగా తొడలు వేలాడే సింది. అది పూకు రసం కారుస్తూ మీదకు వాలి పోతే దాని పూకు రెమ్మలు నా లవడాను సమ్మగా ఒత్తుతున్న సుఖం న షాళాని కి ఎక్కింది కానీ అది నా పెదాలు చీకుతుంటే దాని పెదాలు బీడి రుచిలో ఉన్నాయి. దాని పూకు తొనలు మొడ్డ ను పట్టి , పిండుతుంటే అది పోసిన రసాని కి పూకు లూజు లూజ
మొడ్డ కు ఇం కా సలుపెక్కి పోయింది. నేను కూడా ఆగలేక లంజను పై కి లేపి ఒం గోబెట్టి దాని పిర్రలు కొరుకుతూ వెనక నుంచి సుల్ల ను పూకులో దోపి లాగి లాగి దెంగుతున్నాను. దాని గుద్ద విసాలంగా ఉంది దాని సన్నని నడుము రెండు చేతులతో పట్టి దెంగుతుంటే మహా కసి కసిగా ఉంది నాకు. పూకు రసాలూరి లూజు లూజుగా వెచ్చగా త మా షగా భలే సుఖంగా ఉంది. అలాగే పట్టి పట్టి దెంగుతూ గట్టి గా నాలుగు ఊపులు ఊపి . “లంజ.. ఆహ.. భలే ఉందే లంజా.. నీ అమ్మను దెంగా.. ఊ ఒ.. నీ నల్ల కుత్తలో నా మొడ్డ .. ఒవ్..” అంటూ భళ్ళుమని కర్చేసి బరువంతా దాని మీద కు మోపి దాని వీపు మీద వాలి పోయాను.

నేను దాని కుత్త లో కి నా సుల్ల ను అది మిపెట్టి తెరలు తెరలు గా కార్చుకుంటూ దాని మీద అలాగే ఉండి పోయాను. రెండు నిముషాలు ఓపిక పట్టి “ఇక లె గు.. నడుము కదిలి పోయింది రా.. కుక్క దెంగి నట్లు దెంగావు కదరా నీ యమ్మ ఏ మి పోటు పొడిచావురా రంకు మొగుడా..” అంటూ నా పిర్ర మీద తట్టింది రత్త మ్మ. నేను నా సుల్ల కాయను బయటకు లాగి లేచి కూర్చోగానే ఒక్క సారి పూకును తడిమి చూసుకుంది. దాని చేతి కి నేను పోసిన రసం జీ గట గా చేతి నిండా అంటింది. చేతి కి అంటిన తెల్లని జిగురును చూసుకుంటూ “నీయ మ్మ ఇంత పొసేసావేంటి సారూ”.. అంటూ లేచి చీర కిందకు దింపుకుని గబ గబా చెరువు దగ్గరకు వెళ్ళి పూకు మీద తప తప మని నీళ్ళు కొట్టు కుంది. పూకు, తొడలు పిర్రలు శుభ్రంగా కడుక్కుని చీర జాకెట్టు సరిచేసుకుని పైకి వచ్చింది. “అట్లా కూసున్నవేంటి బబూ. నువ్వు కడుక్కోవా?” అంది సగం జారిన సుల్ల కాయ వేలాడే సుకు అరుగు మీద కూర్చున్న నన్ను చూస్తూ. నేను కూడా చెరువులోకి దిగి సుల్ల ను కడుకున్నాను. బట్టలు వేసుకుని అరుగు మీద కూర్చుని రత్తాలును ఒళ్ళోకి తీసుకుని దాని సళ్ళు ఒత్తుతూ చీర మీదు గ దాని పూకు దిమ్మను పిసికుతూ “బీడీ తాగుతావేంటె రత్తీ?”
అన్నాను. “ఆ మూ డొస్తాదని వచ్చే ముందు మా ఆయన బీడీ కట్ట నుంచి రెండు దమ్ములు కొట్టి వచ్చాను. బాగోలేదా? అంది. “ఆహా ఏమి లేదు” అన్నాను మొహమాటంగా. “ఇంత కీ ఆ తురక లంజను దెంగించవేంటే లంజా” అన్నాను.

“అమ్మో. అది రావడం కష్టం.
దాని కి ఆరు నెలల కూతురు కూడ ఉంది. మొగుడు సచ్చినోడు దాని ఎంటే ఉంటాడు. ఐనా కదిపిచూస్తా. అది ఒప్పుకుంటే నీ సుల్ల పండినట్టె” అంది రత్తమ్మ.

మళ్ళీ వెంటనే ఎదో అలోచించి “ఒక పని చెయ్యి సారూ. రేపు పొద్దున మా సాయబ్బు పచ్చి ఎరువు కోసం ట్రక్టరు తీసుకెళ్ళాక నువ్వు వచ్చి గొడ్ల పాక ఎనక . గదిలో పడుకుని ఉండు. నేను దాని కి ఎదో పని చెప్పి అక్కడికి పంపిస్తా. దానిని ఎలా లొంగ దీసుకుని దెంగు కుంటా వో ఆ పైన నీ ఇష్టం ” అంది.
“ఆ గది చూపించవే లంజా” అన్నాను. (ఇంకా ఉంది)