అర్ధ రాత్రి పార్ట్-1

అది మంచి ఎండా కాలం. అవి నేను వైజాగ్లో మెడిసిన్ చదువుతున్న రోజులు. సెల వలకు వైజాగ్ నుండి మా ఊరు వచ్చి మూడు రోజులైంది. మా ఊరు నుంచి మంగి న పూడి బీచ్ 6 కిలో మీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ఒక సారి నా స్నేహితుదు ఖాదర్ ని చూసి వద్దా మని ఆ రోజు గో కారం వేళ్ళాను. గో కారం బీచ్ కు దగ్గరగా ఉన్న చిన్న పల్లెటు రు. రాత్రి 8 గంటల కు ఖాదర్ ఇంటి కి చేరాను. ఆ రోజులలో ఖాదర్ నాకున్న మంచి ఫ్రెండ్సు లో ఒకడు. చిన్నత నం లోనే మేన మావ కూతురితో పెళ్ళయింది.

గవర్నమెంటు స్కూలులో ఉర్దూ టీచర్ గా అదే ఊరులో పనిచేస్తున్నాడు. అది కాకుండా పొలం పుట్రా బాగనే ఉన్నాయే మో పల్లెటూరు వాతావరణాన్ని బాగా వంట పట్టించుకుని పాపీ గా ఉన్నాడు. ఏదైనా పని ఉంటే మాత్రం పక్కనే ఉన్న టోన్ కు వేళ్ళాలి సిందే. ప్రతీ సమ్మర్ లో వళ్ళ ఇంటి కి వేళ్ళి లేత ముంజి కాయలు తినడం, వళ్ళ ఇంటి కి ఎదురుగా ఉన్న పెద్ద చెరువులో స్విమ్మింగ్ చేయడ ము నాకు సరదా. వళ్ళ ఊరు వెళితే రెండు మూడు రోజుల పాటు అక్కడే ఉండి పోతాను. నేను వస్తానని ఖాదర్ కి తెలుసు కానీ ఆ టైం లో వస్తానని నన్ను

ఎక్సుపెక్ట్ చేసి ఉండడు. ఆరుబయట మంచాలు వేసుకుని పడుకున్నాము. కబుర్లు చెప్పుకుంటూ చాలాసేపు పాత ఘ్నోప కాలు నే మరు వేసుకుంటూ మెల కువ గానే ఉన్నాము . మాటల మధ్యన ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందో తెలియదు. మర్నాడు ఉదయం చాలా సేపు చెరువులో ఈతలు కొట్టాము. తర్వాత వాళ్ళ పొలం దగ్గరకు వెళ్తామని బయలుదేరాము. సరదా గా , మాట్లడు కుంటూ నడచి వెలుతున్నాము. వాళ్ళ వీధి మలుపులో ఒక ప్రొడ వయసులో ఉన్న అమ్మాయి ఎదురు పడ్డాది. చెప్పాలంటే అందంగానే ఉంది. అందంకంటే దాని బోడీ స్ట్రక్చర్ చాలా సెక్సీగా ఉంది.

దాని గుండ్రని మొహం, అంద మైన సోగ కళ్ళు, బరువైన సళ్ళు, ఎత్తైన పిరుదులు అంతా బాగానే ఉంది కానీ జడ మాత్రం కొద్ది గా చిన్నది గా ఉంది. మనిషి చామన చాయ రంగులో దెంగాలని కోరిక పుట్టే లాగ ఉంది. వీడు ఆ అమ్మాయిని పలకరించడు గాని అది సరైన సమాధానం ఇవ్వలేదు. దానిని నిలబెట్టి మాట్లడదా మని ట్రై చేసాడు. కానీ అది మెల్ల గా తప్పించుకుని నిలబడ కుండానే వెళ్ళిపోయింది.

“ఒరేయ్, దీనిని దెంగాలి రా. లంజ కవ్వించి చంపుతోంది. చేతి కి మాటం చిక్కడం లేదు లంజ. పేరు అరుణ. మా ఇంటి దగ్గరే దీని ఇల్లు. దీని మొగుడు వ్యాపారం చేస్తాడు. దీనిని దెంగుదా మని అడుగుతుంటే ఒప్పుకోవడం లేదురా లంజ” అన్నాడు. “అది రాన ప్పుడు వదిలేయి. ఎందుకు దానితో గొడవ ” అన్నాను. ” మా ఊళ్ళో సత్తి గాడితో తిరుగుతోందని అను మాన మా” అన్నాడు.

“ఆ సత్తి గ దు నీకు వాటా పెడతాడే మో చూసుకో మరి” అన్నాను. “అది కూడా ఐంది. ఒక సారి వాడిని కూడా అడిగాను. – సత్తె పె మానంగా దానితో నాకు అటు వంటి లింకు లేదు సారూ అంటూ బొంకాడు నా కొడుకు” అన్నాడు. “చూస్తుండు ఈ లంజను రేప్ చేశి ఐనా దెంగుతాను” అన్నాడు. వీడి కి పూకుల పిచ్చి ఎక్కువే. ఐతే రేప్ చేశి దెంగె టంత సీను వీడి కి ఉందని నేను అనుకోను.

వీడి కి పెళ్ళైన కొత్తలో వాడు పెళ్ళాన్ని దెంగి వచ్చి మాకు వర్నించి చెబుతుంటే మేము నోళ్ళు వేళ్ళబెట్టుకుని ఎంతో ఆసక్తి గా వినే వాళ్ళము.

వాళ్ళ పొలంలో దాల్వా పంట కుప్ప నూ ర్పులు జరుగుతున్నాయి. ఎండా కాలం కాబట్టి పొద్దున్నే పనులు చేశుకుని బాగా ఎండెక్కేక పని ఆపుతరు. పొలం అంతా రెండవ పంట గా మిను ములు వేసారు. దారిలో చాలా చోట్ల వేరు సనగ పంట కనబడ్డాది. పొలంలో కి వెళ్తునే పలేరుకు తాటి ముంజెలు దింప మని పుర మాయించి ట్రాక్టర్ తీసుకు వస్తాను అంటు పక్కనే ఉన్న దొడ్డి లో కి వెళ్ళాడు. నేను అక్కడే పెద్ద కుప్ప చాటున నీడలో పడుకొని చూస్తున్నాను. పొలంలో ఆడ మగా చాలా మంది పని చేశున్నారు. పని చేశున్న ఆడ వాళ్ళలో ఒక తెల్లని పిల్ల కంటి కి నదురు గా కనబడుతోంది. దాని కి 18 ఏళ్ళు ఉంటాయి.

పిల్ల చూస్తే సున్నితంగా కనబడుతోంది. అంత ఎండలో అది పని చేశుంటే దాని ఒళ్ళు కంది పోతుందని మనసు చివుక్కు మని పించింది. లంగా ఓణీ వేసుకుని అది ఆ ఎండలో వంగి పని చే శుంటే దాని బరువైన సళ్ళు పైట చాటు నుండి ఊరిస్తూ కనబడుతున్నాయి. నేను దాని వంక పదే

పదే చూస్తూ గడ్డిలో పడుకున్నాను. ఇంతలో “ఎప్పుడొచ్చావు బాబూ? మంచి నీళ్ళు కావాలా?” అంటూ రత్తమ్మ గొంతు వినబడ్డాది. నేను ఆ పిల్ల ధ్యసలో అలోచిస్తూ పర ద్యానంగా ఉన్నానే మో రత్తమ్మ పలకరించేటప్పటి కి ఉలిక్కిపడ్డాను. . రత్తమ్మ చీరను మడిచి గోచి కట్టు కట్టి మంచి నీళ్ళతో తాబే లు బుంగ పట్టుకుని నిలబడి ఉంది. దీనికి దాదాపు 30 ఏళ్ళు ఉంతాయి. అది పొలంలో పాలే రు యానాది గాడి పెళ్ళాం.

నేను ప్రతీ ఏడు వాళ్ళ పొలానికి వస్తుంటాను కాబట్టి అది నాకు పరిచయ మే. మనిషి పిట పిటలాడుతూ చామన ఛాయలో గుండ్రంగా బాగానే ఉంటాది. కోల మొహం కళ గా ఉండి లంజను దెంగాలని కోరిక పుడుతుంది. క్రిందటి సారి వచ్చిన ప్పుడు దీనిని దెంగాలని ట్రై చేసాను కాని దాని మొగుడు వెంట వెంటే ఉండటంతో కుదరలేదు. అప్పటి కీ సందు చూసుకుని దాని సళ్ళు మాత్రం పిసికాను. పొద చాటున ఆబగ కసిగనే సళ్ళు పిసికించుకుంది లంజ. బలవంతంగా ఒం గోబెట్టి కోకెత్తి పూకులో మొడ్డ దోపి దెంగ బోయే సమయానికి దూరంగ మొగుడి గొంతు విని కోక దింపుకుని పారి పోయింది.

దీనమ్మను దెంగా జారి పోయింది లంజ అనుకుంటూ విధిలేక ఉసూరు మంటూ వదిలే సాను. మళ్ళీ అది నా చేతికి చిక్కనేలేదు. ” మంచి నీళ్ళు కావాలా సారూ” మళ్ళీ అడుగుతూ నేను ఎటు చూస్తున్నానో గ మని స్తోంది. అది నా చూపులు ఎక్కడ ఉన్నాయో పసిగట్టేసింది. “ఏంటి సారూ చూస్తన్నారు. అది చాలా నిఖార్సు మని షి” అంది. “అది సరేలే వె.
పిల్ల మంచి నిఖార్సు మీదే ఉంది. అది నిఖార్సు ఐతే ఏ మిటి , దాన మ్మ పూకైతే ఏమిటి . దన్నెలాగైనా దెంగాలి.

మార్గం చెప్పవే” అన్నాను అది అందిస్తున్న మంచి నీళ్ళు అందు కుంటూ. “ఆ.. కిందటేడాది నన్ను దెంగే సావు. ఇప్పుడు ఆ కుర్ర లంజను దెంగుతావు. దాని మొగుడు అడు గో ఆడే” అంటూ మొరటు గా కండలు తిరిగి నల్ల గా ఉన్న నల్ల సెబ్బును దూరంగా చూ పించింది. వాడికి కాస్త వయసు ఎక్కువ గానే ఉన్నట్లుంది. “దీనమ్మ. ఐతే ఇది తురకదేంటే? దీని తురక పూకులో నా మడ్డ .

ఐనా మీరు మొగుళ్ళు పక్కన లేకుండా పనుల్లోకి రారేంటే లంజల్లారా. ఇల గైతే మేము ఎమైపో వాలే ” అంటూ
మంచి నీళ్ళ గ్లాసు తిరిగి అంది స్తూ దాని చేతిని ని మిరాను. “ఇలాగ చేతి గోకుడు కాదు. పూకు దెంగే దుంటే చెప్పు” అంది వెటకారంగా. అప్పుడు దెంగ బోతే నువ్వే కదే మొగుడు మొగుడంటూ పారి పోయావు లంజా. నేను దెంగ నన్నానా? ఇవాళ వస్తానంటే చెప్పు. నీ పూకు తీట తీరుస్తా. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ పిట పిటలాడి పోతున్నావు” అన్నాను. “సరేలే మహ దెంగొచ్చావు.

ఇప్పుడు మా సాయబ్బు బ్రాల్టర్ తీసుకుని ఎరువు కోసం పక్కూరి కి వెళతాడు. మా ఇంటోడు కూడా ఆడితో ఎత్తాడు. సాయబ్బు నిన్ను ఎంత రమ్మన్నా ఎల్ల కు. ఆడెల్లా కా దొడ్డి దగ్గర చింత చెట్టు కింద ఉండు. వస్తాను” అని చెప్పి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది. ఇంతలో రత్తాలు అన్నట్లు గానే ఖాదరి ట్రాక్టర్ తీసుకు వచ్చి “ఒరేయ్. పక్కూరులో పచ్చి ఎరువు తే వాలి . నాతో వస్తావా?” అని అడి గాడు. వద్దులే రా ఎండలో రాలేను. కసేపు ఇక్కడే ఉంటా. ను వ్వు వేళ్ళిరా” అన్నాను.

ట్రక్టర్ అటు పోగానే నేను మెల్ల గా నడచు కొంటూ దొడ్డి లోకి వేళ్ళాను. దొడ్డిలో ఒక పసువుల పాక, ఆ పక్కనే పెద్ద పెద్ద గడ్డి వాములు, తాటి , చింత చెట్లు ఉన్నాయి. పసువుల పాక కు ఒక పక్కన ఉన్న చింత చెట్టు కింద కూర్చుని రత్తాలు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను.
(ఇంకా ఉంది)