మీనాక్షి వదిన 1

గ మని క : ఈ కథ incest theme తో ఉంది. నచ్చని వారు చదవ వద్దు.
ఢిల్లీ లో నాకు అప్పుడే ఉద్యోగం వచ్చింది. నా వయసు 27 సంవత్సరాలు. బ ని కనుక నాకు పెద్ద ఇల్లు అవసరం లేదు. పేయింగ్ గెస్ట్ గా శర్మ గారి ఇంట్లో చేరి పోయాను. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో అటాచ్ డ్ బాతూం , ఫర్నీచర్ తో కూడిన రూం నాకు ఇచ్చారు. శర్మ గారికి ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురు.

అందరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయి పోయాయి. పెద్ద కొడుకు మీరట్ లో, కూతురు జె పూర్ లో సెటిల్ అయ్యారు. చిన్న కొడుకు సేల్స్ ఎక్జిక్యూటివ్ గా పని చేస్తూ తల్లి దండు లతో ఉంటున్నాడు. అతని భార్య పేరు మీనాక్షి. నేనెప్పుడూ ఆ మెను ” మీనాక్షి వదిన గారూ” అని పిలుస్తుండే వాడిని. భర్త ఉద్యో గాని కి , అత్త మామలు స్నేహితుల దగ్గరికి ఎక్కువ గా వెళుతుంటారు. అందుచేత చాలా సార్లు మీనాక్షి వదిన ఇంటి పట్టునే ఉండేది. వదిన సాధారణ గృహిణి లా ఉన్నా, చాలా అందంగా ఉండేది. తన పెదవులు మన సొనాలి బెందే పెదవుల్లా ఉంటాయి. తన చల్లు ఏమి పగా పెరిగి అరచేతి నిండా దొరికేంత ఉంటాయి. సన్నటి నడుము ఎ ” క్కగా మూడు మడతలు ఉండి, నడు ము అందాన్ని పెంచాయి. వదిన
నడిచేప్పుడు తన నడుము వయ్యారంగా ఊగుతూ, చల్లు ఎగిరి » *డుతుంటాయి. ఆవిడ వయస్సు 26 ఏల్లు ఉండొచ్చు.

ఇద్దరం దాదాపు స మాన వయసు వాళ్ళం కనుక మా ఇద్దరి మధ్య స్నేహం చక్కగా కుదిరింది. తను నాతో చనువు గా ఉండేది. అప్పుడు ప్పుడు తనకు కావలసిన చిన్న చిన్న పనులు చేసి పెట్టే వాడిని. అలా తనతో closeness పెంచుకున్నాను. వదిన నాతో మాట్లాడుతున్నరు ప్పుడు కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ మాట్లాడేది. కొన్నాళ్ళకి తనలో
కొంత మార్పును గుర్తించాను. తన కళ్ళలో అంతర్లీనంగా నా పై కోరిక కనబడేది. అయితే నేను బయట పడ కుండా తనతో చనువును ఎ – ంచు కుంటూ వచ్చాను.

వదిన నాతో ఫ్రీ గా మాట్లాడటం మొదలు పెట్టింది. మేము లేటెస్ట్ ఫే షన్ గురించి, సినీ తారల ఎక్స్ పోజింగ్ గురించి, టీసీ సీరియల్స్ లో అమ్మాయిలు వేసుకునే మోడ న్ డస్సుల గురించి మ ట్లాడుకునే వాళ్ళం. తను నా రూం కి ఇంతకు ముందు కంటే ఎక్కువ సార్లు రావటం మొదలు పెట్టింది. 3 నెలల్లో తన ప్రవర్తనలో చాలా మార్పును గమనించాను. ఎప్పుడూ నిండు గా డస్ వేసుకునే
మీనాక్షి వదిన క మంగా లోనెక్ జాకెట్లు, నెటీలు వేయటం మొదలు ఎ ట్టింది. అందువల్ల తన నిండైన స్తనాలు కొంచెం ఎక్స్ పోజ్ అయ్యే వి. మా రూం లో ఉండేటప్పుడు తన పైటను గాని చున్నీని గాని

అనుకోకుండా జరిగినట్లు గా జార్చేది. తిరిగి సర్దుకోకుండా తన అందాలతో నా కళ్ళకు విందు చేసేది. నేను తనతో మాట్లాడుతూనే తన పాలిండ్ల ఆకారాన్ని, సైజును అంచనా వేసేవాడిని. తన చల్ల మధ్య సన్నని లోయ నాకు కలల్లో కూడా కనిపించి కవ్వించేది. నేను కూడా అవసరమైతే తప్ప బయట కు వెళ్ళేవాడిని కాదు. ఎందుకంటే వదిన నా రూం కి వచ్చినపుడు chance మిస్ కా కూడదని. మే మిద్దరం ఒంటరిగా ఉండే సందర్భం ఎప్పుడు వచ్చినా తన అందాలు ఎక్స్ పోజ్ చేసేది. కుర్చీలో కూర్చుని మాట్లాడె ప్పుడు ముందుకు
కొద్ది గా వంగి మాట్లాడేది. నవల చదివేప్పుడు మంచం పై బోర్లా ఎ •డుకుని పైటను వదిలేసేది. ఇలా స్మార్ట్ గా త మ అందాలు చూపించే వది నలంటే నాకు చాలా ఇష్టం!
చాలా సార్లు మీనాక్షి వదిన ను దెంగుతున్నట్లు ఊహిస్తూ నా చేతికి పని చెప్పేవాడిని. మే మిద్ద రం ఒంటరిగా ఉండేటప్పుడు తనను కౌగిలిలో కి తీసుకుని ముద్దాడాలని, నిండైన తన చల్లు నొక్కాలని అనిపించేది. అయితే తన వైపు నుంచి సిగ్నల్ రావాలని ఎదురు చూస్తున్నాను. తన కోస మని నా దగ్గర అన్ని సినీ వార పత్రికలు, కంప్యూటర్ మ సపత్రి కలు ఉంచే వాడిని. నా వద్ద కొన్ని బూతు పుస్తకాలు కూడా

ఉండేవి కాని వదినకు కనిపించ కుండా ఉంచాను. ఒక సారి మీనాక్షి వదిన స్టార్ డస్ట్ బుక్ గురించి రూం కి వచ్చింది. నేను అప్పుడు బాతూం లో స్నానం చేస్తున్నాను. తను షెల్ఫ్ లో వెతికి బుక్ కనిపించలేదని అడిగింది. నేను మంచం పరుపు కింద చూడ
మని చెప్పాను. అయితే మంచం కింద ఆ నెల తెచ్చుకున్న బూతు ఎ “త్రికలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ విషయం నాకు అప్పుడు గుర్తు రాలేదు.

నేను తిరిగి వచ్చేసరికి మీనాక్షి వదిన మంచం పై కూర్చుంది. వాటి లోని నగ్న చిత్రాలను ఆమె తదేకంగా చూస్తోంది. ఆమె చేతిలో బూతు పత్రికలు ఉన్నాయి. ఆ మె పైట జారి ఉంది. – నన్ను చూసి వదిన లేచి నిలబడింది. ఒక సారి నా వైపు ఆ పతి కల వైపు చూసింది. తన పైటను సర్దుకోలేదు. నా వైపు సెక్సీగా ఒక చూ పు చూసింది. డాయర్ లేక పోవటంతో నా గురుడు బయటకు తంటు న్నాడు. నేను బాతూం లోకి పరిగెట్టి,
డాయర్ వేసుకుని తిరిగి వచ్చేసరికి వదిన వెళ్ళిపోయింది. . అలాగే మరోసారి ఏదో పని మీద వదిన రూం కి వెళ్ళాను. తను బాతూం లో బట్టలు ఉతుకుతోంది. నేను పిలవగానే బయట కు వచ్చింది. తన చీర జాకెట్ పూర్తిగా తడిసిపోయి ఉన్నాయి.

జాకెట్ పై హుక్కులు రెండు తీసి ఉన్నాయి. బహుశా కోరి తనే తీసి ఉండవచ్చు. లోపల బా లేదు. వదిన ఒంపు సొంపులు సెక్సీగా దర్శన మిచ్చాయి. తన ముచ్చికలు కూడా లైట్ గా కి ని పిస్తున్నాయి. నేను వెంటనే నా బాత్ రూం లోకి దూరి చేతితో కొట్టు కుని రసాన్ని కార్చేసాను. ఇలాంటి సంఘటనల వల్ల రోజు రోజు కూ నాలో వదినను దెంగాలన్న కోరిక పెరిగి పోతోంది.

ఒక రోజు నేను నా బెడ్ పై పడుకుని బూతు పుస్తకాలు చదు వుతున్నాను. తలుపు గడియ పెట్టలేదే మో, వదిన గారు ఎప్పుడు వచ్చారో తెలీదు. నా చేతిలోని పుస్తకాన్ని లాగి కాసేపు చూసి, “ఏ మిటి మరిది గారూ, ఇదన్న మాట మీరు చేసే పని” అంది. నాకు అప్పటి కే చనువు ఉన్న కారణంగా భయపడలేదు “ఏదో టైం పాస్ కి , బహ్మచారుల జీవితం మీకు తెలిసిందే కదా” అన్నాను. “ఎప్పుడూ , ఇలా ఫోటోలు చూడట మేనా, బయట త్రీడీలో ఎప్పుడూ చూడలేదా?” “లేదు, అలాంటి అవకాశం రాలేదు.”