పెళ్లిలో పరిచయం అఈనా న లవర్

Hi ఏ స్టోరీ lockdown లో జరిగిది ఇది నా ఫాస్ట్ స్టోరీ అనుకోకుండా మా సిస్టర్ పెళ్లిలో ఒక అమ్మయీ పరిచయం యిది తనపేరు సుమ తన సైజ్32 చాలా సెక్సీగా ఉంట్టుది తనతో మాటలు కలపాలని చూస్తుంటే తనేమో దూరంగా ఉండేది ఎలా అని ఒక బీర్ తాగి వచ్చి స్మెల్ రాకుండ చొకిలెట్ తినుకుట్టు తన దగ్గరికి వెళ్లి మాట్లాడ నవ్వుతూ తణుకుదానితో నవ్వుకుట్టు answer చెప్పేది అలా ఆ రోజు ఐపోయేది నెక్స్ట్ డే వల్ల ఊరిలోనే రేసేపేషన్ సో బాగా మాట్లాడాలి అని అనుకుట్టు వేళ్ళ అక్కడ థానే కట్టణాలు రాస్తుది చూసి స్మైల్ ఇచ్చా తణుకు డా స్మైల్ ఇచింది అలా ఇంకాసోళ్లు వద్దు గాని అస్సలు స్టోరీకి వెల్లుధం

ఒక రోజు నాకు సెక్స్ కావాలి అని అడిగా
Th. నో అంది
M.3 డేస్ మాట్లాడలేదు నేను అలా నా తొర్చేర్ భరించలేక ఒప్పుకుంది Tq బంగారు అన్న సరే ఎపుడూ అన్న
T. వీలు చూసుకొని చెప్పుతా అంది
అలా 1 మంత్ తరువాత వల్ల పేరెంట్స్ పని ఉండి తనని వదిల్సి వెళ్లారు

అప్పుడు తను నాకు కాల్ చేసి రమ్మది వల్ల ఉరికి మా ఊరికి 1h జెర్నీ ఫాస్ట్ గా బైక్ పై వెళ్లి వల్ల ఇంటి పక్కనే పార్క్ చేసి వల్ల ఇంటిలోపలికి వేళ్ళ భయం భయంగా తనని చూడగానే భయం పోయే కామాం వచింది న తమ్ముడు లేచి బుసకొడుతున్నాడు వెంటనే పోయే తనని హూగ్ చుఏసుకున్న ఎంతలా అంటే బొక్కలు విరిగి పోయేటట్టు త్తను కూడా అంతే కసిగా ఉంది ఆలా హూగ్ చేసుకుట్టు లిప్ లాక్ చరసుకొని ఒకరి లిప్స్ ని ఒకరం కోరుకుతుట్టున్నాం కసి లజ్జ గట్టిగా కొరికిది వెంటనే నా లిప్ నుడి బ్లడ్ వచింది ఆ బ్లడ్ ని కూడా నాకుతూ వధులకున్నాడా కిస్ చేస్తుంది అలా కిస్ చేసుకుట్టు బెడ్ పై పడ్డాం నేను మెల్లి గా తన ట్ షార్ట్ మీది నుడే తన రొమ్ము ను పిసుకుతున్న అది నా రేడు చేతులను తీసుకిని తన రొమ్ములు గట్టిగా పిసక మమోదీ గట్టిగా పిసుకుతున్న న తమ్ముడేమే తన చెల్లిని

రకూతున్నాడు దానికి అది హ హ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ attudhi నాకు ఇంకా కసిపెరుగుతుంది అలా చిన్నగా తన t షార్ట్ వెప్పేసా block బ్ర లో తన సళ్ళు మెరిసి పోతున్నాయి vattini చూడగానే న నోరు ఉరిది వెంటనే బ్ర పైకి అని ఒక రొమ్మును నోటిలో పెట్టుకున్న తను వతికేసి వెతుకుట్టు హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ హ హ హ హ హ హ్మ్ హ్మ్ ఎం చీకుతున్నావురా హ్మ్ హ గట్టిగార అట్టు ములుగు తుద్హి అల్లా అది అనే కొద్దీ గట్టి గా కొర్రుకుతూ చీకుతున్న అది నా చీకుడికి బెడ్ పై కొట్టుకుట్టు న విప్పు పి గురుతు దాని చెల్లిని గాలి లో లేపి మరి న తమ్ముడు కి తగిలిస్టుది అలా నా తమ్ముడు ఊపిరి ఆడక బయటికి ర క అవస్థ పడుతున్నాడు ఇంకా …ఉంది( మీ లో ఎవరికైనా సెక్స్ కావాలి అంటే ఓన్లీ ఫర్ గర్ల్స్&అంటీస్ నన్ను కాంటెక్ట్ chyeddi న hong ఔట్ ఇది )మీ sucrity కి na giranti నేను హైదరాబాద్ లోనే ఉంటాను bye తప్పులు ఉంటే kamichaddi