మొగుడు ముందే పెళ్ళాం ని దేంగా

నేను రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా మంది అంటీ లను చూస్తూ వెళ్తా అలాగే ఆ రోజు కూడా చూస్తూ వెళ్తుంటే ఒక అంటీ ని చూసా చూడగానే మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది ఆ అందానికి అబ్బా ఏం ఉంది అసలు ఆ బాడీ మెయింటెన్స్ అనుకుని ఆఫీస్ కి వెళ్ళా వెళ్లానే కానీ అసలు ఆంటీ మైండ్ లో నుండి పొవట్లేదు చాలా సేపు ట్రై చేశా ఇంకా నావల్ల కాదు అని రూమ్ కి వెళ్ళిపోయి అంటీ ని తలచుకుని ఒక 10 టైమ్స్ చేసుకుని ఉంటా చాలా రోజుల తరువాత నైట్ కూడా సరిగా నిద్ర పట్టలేదు అలాగే పడుకుని మార్నింగ్ మళ్ళీ ఆఫీస్ కి ఎర్లీగా బయలుదేరా అంటీ కోసం నిన్న ఎక్కడ కనపడిందో అక్కడే చాలా సేపు వెయిట్ చేశా కనపడలేదు ఇంకా ఆఫీస్ కి టైం అవుతుంది అని వెళిపోయా ఆఫీస్ లో కూడా మళ్ళీ ఆంటీ నే గుర్తు వస్తుంది ఎలాగోలా వర్క్ ఫినిష్ చేసి రూమ్ కి వెళ్లి పోయా అంటీ ని వెతుకుతూ కనపడలేదు. కాసేపు రూమ్ లో రెస్ట్ తీసుకుని నైట్ కర్రీస్ కోసం బయటకి వచ్చా ఎదురుగా ఆంటీ నడుచుకుంటూ వస్తుంది చూడగానే షాక్ తనకి తెలియకుండా ఫాలో చేశా ఒక

కిరాణా షాప్ కి వెళ్లి ఏవో తీసుకుని మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యింది నేను అలా ఫాలో అవుతూనే ఉన్న కాసేపటికి తన ఇల్లు వచ్చింది మా పక్క గల్లీ నే ఆంటీ ది హమ్మయ్య ఆంటీ కనపడింది అని హ్యాపీ గా కర్రీస్ తీసుకుని మంచిగా తిని పడుకున్నా మార్నింగ్ త్వరగా లేచ్చి రెడీ అయ్యి ఆంటీ ఇంటికీ వెళ్ళా ఆంటీ బయటకి రావట్లేదు చాలాసేపు వెయిట్ చేశా ఇంకా రాదు అని వెనక్కి వెళ్తుంటే ఒకతని సార్ మీరేంటి ఇక్కడ అన్నాడు ఎవరు అని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే కొత్తగా వన్ వీక్ బ్యాక్ మా ఆఫీస్ లో క్లర్క్ గా జాయిన్ అయ్యినా మల్లి ఏం లేదు మల్లి ఫ్రెండ్ కోసం వచ్చా అన్నా తనకి లేట్ అవుతుంది అంటే వెళిపోతున్నా అన్నా మా ఇల్లు ఇక్కడే రండి సార్ కాఫీ తాగి వెళ్ళుదురు గాని అన్నాడు పర్లేదు మల్లి నేను నెక్స్ట్ టైం వస్తా అన్నాను. లేదు సార్ రండి కర్రీ ఇంట్లో ఇచ్చేసి నేను కూడా మీతోనే వస్తా అన్నాడు సరే అని వెళ్తున్నా అతను ఆంటీ ఇంటి వైపు

వెళ్తున్నాడు నేను అటు వెళ్తున్నాడు ఏంటి అని అలా చూస్తూ ఉండిపోయా సార్ రండి ఇదే మా ఇల్లు అని లోపలకి వెళ్తున్నాడు నేను షాక్ అంటే ఆంటీ మల్లి వాళ్ల వైఫ్ ఏమో అనుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళా మల్లి ఆంటీ ని రోజా కాఫీ తీసుకురా ఆఫీస్ లో సార్ వచ్చారు అన్నాడు. అంటీ లోపల నుండి సరే అని కాసేపటికి కాఫీ తీసుకు వచ్చింది నేను ఆంటీ నే చూస్తూ ఉండిపోయా మల్లి నన్ను సార్ కాఫీ తీసుకోండి అన్నాడు అప్పుడు నేను స్ప్రహ లోకి వచ్చి కాఫీ తీసుకుంటుంటే మల్లి సార్ దీని పేరు రోజా అండి నా పెళ్ళాం అన్నాడు నేను ఆంటీ ని చూస్తూనే ఉంటే ఆంటీ లోపలకి వెళ్లిపోయ్యింది. మల్లి సార్ ఆఫీస్ కి వెళ్తాము సార్ లేట్ అవుతుంది అన్నాడు నేను సరే మల్లి పద అన్నా ఇద్దరం ఆఫీస్ కి వెళ్తుంటే నేను మల్లి ని మీ పెళ్లి ఎప్పుడు అయ్యింది అని అడిగా 15 ఇయర్స్ అయ్యింది అన్నాడు నేను మరి పిల్లలు అన్నా లేరు సార్ అన్నాడు నేను తనకి ఏమైనా ప్రోబ్లేమా అన్నాను లేదు సార్ అన్నాడు మరి ఎందుకు అన్నా మల్లి చెప్పడానికి సిగ్గు పడుతున్నాడు నాకు అర్ధం అయ్యి నీకు ఇబ్బంది అయితే వద్దులే మల్లి అని ఆఫీస్ లో కి వెళిపోయా వర్క్ ఫినిష్ చేసుకుని వెళ్తు మల్లి ని ఇంట్లో డ్రాప్ చేయనా అన్నా

లేదు సార్ నేను అప్పుడే వేళ్ళను బాగా టైం పడుతుంది అన్నాడు నేను పని ఏమైనా ఉంది ఏమో అనుకుని సరే మల్లి అని రూమ్ కి వచ్చేసా ఫ్రెష్ అయ్యి అంటీ గురించి ఆలోచిస్తున్నా ఎలాగైనా మల్లి ని లైన్లో పెట్టి ఆంటీ ని దెంగాలి అని అనుకుంటుంటే మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసాడు నేను రూమ్ కి వస్తున్నా బీర్ వేద్దాం తీసుకుని రా అన్నాడు నేను సరే రా అని వైన్స్ కి వెళ్ళా అక్కడ బీర్లు అయ్యిపోయాయి పక్కనే బార్ ఉంది అని అక్కడికి వెళ్ళా అక్కడ ఉన్నాయ్ బీర్ లు తీసుకుని వస్తుంటే బార్ ఎదో గొడవ అవుతుంది. బార్ అన్నాక గొడవలు కామన్ కదా అనుకుని వెళ్లిపోతుంటే ఒకతను సార్ లోపల గొడవ పడేది మీ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేసే అతనే సార్ అన్నాడు నేను ఎవరబ్బా అని లోపలకి వెళ్లి చూస్తే మల్లి ఫుల్ గా తాగేసి గొడవ పడుతున్నాడు. నేను అతనిని అక్కడ నుండి తీసుకుని వాళ్ల ఇంటికీ వెళ్ళా ఆంటీ డోర్ లాక్ చేసుకుని ఇంట్లో ఉంది నేను గట్టిగా తలుపు కొట్టా రావట్లేదు చాలా సేపు కోట్టా వచ్చింది స్నాననికి వెళ్లి నట్టు ఉంది వచ్చి మల్లి తీసుకుని లోపలకి వెళ్లిపోయి డోర్ లాక్ చేసుకుంది. కనీసం థాంక్స్ కూడా చెప్పలేదు ఏంటి ఆంటీ అనుకుని నేను రూమ్ కి వెళ్ళిపోయి ఫ్రెండ్ తో బీర్ తాగి పడుకున్న మార్నింగ్

లేచ్చి ఆఫీస్ కి బయలుదేరుతుంటే అంటీ గుర్తొచ్చింది ఒకసారి ఇంటికీ వెళ్లి చూసి వెళ్తాము అని వెళ్ళా ఇంటికీ బయట లాక్ చేసి ఉంది సర్లే అని ఆఫీస్ కి వెళ్లిపోయా ఆఫీస్ లో మల్లి ఉన్నాడు నేను మల్లి దగ్గరకి వెళ్లి నీతో నైట్ మాట్లాడాలి ఉండు వెళ్తాము అన్నాను నాకు లేట్ అవుతుంది సార్ అన్నాడు నాకు తెలుసులే నీ లేట్ వెళ్తాము ఉండు అన్నా సరే అన్నాడు వర్క్ అవ్వగానే మల్లి దగ్గరకి వెళ్ళా వెళ్తాము రా అన్నా సరే అని వచ్చి బండి ఏక్కాడు డైరెక్ట్గా బార్ కి తీసుకువెళ్ళి మందు ఆర్డర్ చెప్పి అడిగా నువ్వు రోజు తాగి వెళ్తే మీ ఇంట్లో ఎలా మల్లి మీ ఆవిడ ఉంది కదా అన్నాను దానికి మల్లి అది ఏమి అనదు సార్ దానికి ఇది అలవాటే అన్నాడు అలా కాదు మల్లి రోజు తాగి వెళ్తే తనతో ఎలా చేస్తావ్ అందుకే మీకు పిల్లలు లేరు అని డైరెక్ట్ గా అడిగేసా దానికి మల్లి సార్ మీరు మంచి వారు కాబట్టి చెపుతున్నా ఎవరికీ చెప్పకండి అన్నాడు నేను చెప్పను మల్లి అన్నా దానికి మల్లి సార్ నాకు మ్యాటర్ లేదు సార్ నేను ఏమి చేయలేను సార్ అన్నాడు దానికి నేను షాక్ మరి ఇన్ని రోజులు మీ ఆవిడని నువ్వు చేయలేదా అన్నాను లేదు సార్ పెళ్ళైనా మొదటి రోజే తెలిసింది నాకు అప్పటినుంచి అంతే సార్ అన్నాడు మరి తను ఎలా అన్నాను అది మాత్రం చెప్పలేను సార్ అన్నాడు ఇబ్బంది అయితే వద్దు లే మల్లి నీకు చెప్పాలి అనిపించినపుడే చెప్పు తాగు వెళదాం అన్నా సార్నే మీరు తాగరా అన్నాడు నేను రోజు తాగను మల్లి ఎప్పుడైనా ఒకసారి అన్నా నీకోసమే వచ్చా తాగు బిల్లు కట్టి వెళ్తాము
అన్నా సరే సార్ అని తాగేసాడు బిల్లు కట్టి మల్లి ని ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి నేను రూంకి వెళ్లిపోయా నైట్ అంత ఆలోచించా ఆంటీ ఇన్ని రోజులు ఎలా అని నాకు ఏమి అర్ధం కాలేదు సర్లే ఎప్పటికైనా మల్లి చెపుతాడు గా అనుకుని పడుకున్నా మార్నింగ్ ఆఫీస్ లో మల్లి వచ్చి సార్ ఈరోజు కూడా వెళదామా అన్నాడు నేను లేదు మల్లి నాకు చిన్న పని ఉంది అన్నా సరే సార్ అన్నాడు మళ్ళీ కాసేపాగి వచ్చి సార్ మీరు నైట్ అడిగింది ఈ రోజు చెపుతా సార్ వస్తే అన్నాడు నేను సరే వెళదాం అయితే అన్నా సరే సార్ అన్నాడు. నేను ప్రోగ్రాం కాన్సల్ చేసుకుని మల్లి ని తీసుకుని బార్ కి వెళ్ళా మందు ఆర్డర్ చెప్పి మల్లి ని అడిగా చెప్పు అని మందు వచ్చాక తగుతూ చెపుతా సార్ అన్నాడు నేను సరే అన్నా మందు వచ్చింది మల్లి స్టార్ట్ చేసాడు రెండు పెగ్గులు తాగి చెప్పడం స్టార్ట్ చేసాడు ఫస్టులో బాగా ఇబ్బందిగా ఉండేది సార్ తనని అలా చూస్తే తరవాత తనే చేసుకునేది సార్ అన్నాడు అలా కొన్ని రోజులు గడిచాక నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది సార్ నేను పని చేసే ఆఫిస్ లో పెళ్ళి కానీ సార్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆతనిని నా పెళ్ళానికి సెట్ చేసే వాడిని సార్ వాళ్ళు చేసుకుంటుంటే చూస్తూ నేను కూడా చేసుకునే వాడిని సార్ అన్నాడు నేను దానికి మీ ఆవిడ ఏమి అనలేదా అన్నాను దానికి కూడా సుఖం కావాలి కదా సార్ అది పైకి అలా కనిపిస్తుంది కానీ ఆ టైములో రెచ్చిపోయ్యి చేస్తుంది సార్ అన్నాడు నాకు అక్కడే ప్యాంట్లో సుల్లి లేచ్చిపోయింది మల్లి అలా చెపుతుంటే అలా 5 ఊర్లు తిరిగాం సార్ అని చోట్ల అలాగే

చేసాం సార్ అన్నాడు మరి ఇక్కడ అన్నా అదే చెపుతున్నా సార్ మీరు తప్పుగా అనుకోకండి సార్ అన్నాడు లేదు చెప్పు అన్నా మన ఆఫీస్ లో మీరు ఒక్కరే పెళ్ళి కానీ వాళ్ళు సార్ అందుకే మీరే నా పెళ్లాని దెంగాలి సార్ అన్నాడు ఆ మాటకి నాకు పాంట్లోనే కారిపోయింది కాదనకండి సార్ అన్నాడు నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు నేను ఎప్పుడు చేదాం మల్లి అన్నాను ఎప్పుడో ఎందుకు సార్ ఈ రోజే చేదాం అన్నాడు నిన్న నైట్ మిమ్మలి చూసి నేను తీసుకువచ్చిది మిమ్మల్నే అనుకుంది నా పెళ్ళాం అన్నాడు నైట్ దాని సుఖ పెట్టలేక చచ్చాను సార్ ఈ రోజు నుండి మీరే చూసుకోవాలి రోజు నైట్ ఇక్కడ కి వచ్చి ఒక క్వావటర్ వేసుకుని మా ఇంటికీ వెళ్లి ఒక దెబ్బ వేసుకుని మీ రూమ్ కి వెళ్లిపోండి సార్ అన్నాడు నాకు నోట మాట రాలేదు. నేను ఎలా దెంగాలి అని అనుకుంటున్నా ఆంటీ ని వాళ్ళ ఆయనే దెంగు అని పర్మిషన్ ఇస్తాడు అని కలలో కూడా అనుకోలేదు సర్లే అంత మన మంచికే అనుకుని బిల్లు కట్టి మల్లి ఇంటికీ వెళ్ళాం అప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చిన రోజా ఆంటీని చూసి మొడ్డ సర్ అని లేచింది మేము లోపలకి వెళ్లగానే ఆంటీ తలుపు వేసేసింది కిటికీలు కూడా క్లోజ్ చేసింది నా దగ్గరకి వచ్చి షర్ట్ బటన్స్ తీస్తూ ఈ రోజు స్వర్గం చూపించాలి అంది ప్యాంటు జిప్ తీసి నా మొడ్ద పట్టుకుని ఊపుతూ నోట్లో పెట్టుకుంది ఇది అంత చూస్తూ మల్లి మొడ్డ తీసి

కొట్టుకుంటున్నాడు అలా కాసేపు నా మొడ్డ చికుతూ ఆంటీ చీర పైకి లేపి పూకులో వేలు పెట్టి కెలుకుతుంది వెనక్కి తిరిగి గుద్ద బొక్క లో పెట్టు అంటుంది ఆంటీ గుద్ద ని చూడగానే నా మొడ్డ 9″ లేచింది గట్టిగా ఆంటీ గుద్ద లో పెట్టి కొడుతున్నా ఆంటీ కొట్టు ఇంకా కొట్టు అంటూ రెచ్చిపోతుంది మల్లి చెప్పింది నిజమే అనుకున్నా అలా 3 రౌండ్ లు దెంగాను ఆంటీ ఆ నైట్ మా దెంగుడు చూసి మల్లి కూడా 3 సార్లు కొట్టుకున్నాడు. అలా ఆ రోజు నుండి రోజు రోజా ఆంటీ ని వాళ్ల అయన ముందే దెంగుతూ లైఫ్ ని ఎంజోయ్ చేస్తున్నాము ముగ్గురం 🤙.
Please give feedback.