ముద్దుల అత్త పూకు ……7 పార్ట్

నా మరదలు మంచి నిద్ర లో ఉంది. దాని పరికిని కొంచం పైకి పొయి ఉంది. తొడలు కొంచం సన్నగా తెల్లా ఉన్నాయి. మెల్లి గా దాని తొడల దగ్గర నా మొహం పెట్టి పూకుని చూసాను.లేత పూకు .చిన్నది , ఉబ్బెత్తుగా ఉంది.ఎలా ఉంది అంటే పెదాలు రెందు బి గబట్టి గాలి ఊదితే ఎలా ఉబ్బుతాయో అలా ఉంది నా మరదలి బుజ్జి పూకు ఇంక పిచ్చుకోలేదు.అందుకె లేత గులాబి రంగులో ఉంది. పూకు పెదాలు రెండు అతుక్కొని ఉన్నాయి.
గొల్లి లోపలి కి ఉంది . కొంచం బయటకి కనపడుతుంది. మెల్లి గా ఒంగి చిన్నగా చేత్తో నిమిరాను.అక్కడ ముద్దు పెట్టు కుంద ము అని ఒం గాను.ఇంతలో బత్ రూం కి వెళ్ళిన మా అత్త వచ్చి ఓరిని ఆత్రం గూల ,నీ మడ్డని నిప్పుల్లో పెట్టా ,ఇప్పటి దాకా నా పూకు దెంగావు చాలలేదా మళ్ళి నా కూతురి పూకు మీద పడ్డావు.అది ఇంకా పెద్ద మనిషి కాలేదు దాని పూకు జోలికి పోకు అప్పుడే అంది.అది కాదు అత్త దీని పిల్ల పూకుని ఒక సారి ముద్దు పెట్టు కుందాము అని పిస్తుంది.అంటు గట్టిగా ముద్దు పెట్టు కొని లేచాను.తొందర ఎందుకు రా ముందు నా పూకుని ఏలుకో తర్వాత ఎలాగు దాని పూకు ని కు అందిస్తా. ముందు దాని పూకు పగలని దానికి అప్పుడే ఇవన్ని చెప్పటం నాకు ఇష్టం లేదు. రా నన్ను దెంగు అంటు అత్త మళ్ళీ లంగ ఎత్తి నకు తన పూకుని చూ పింది. మళ్ళీ నాకు క మిలి న త మల పాకు లాంటి నల్లని పూకుని చూసేటప్పటికి మనసు ఆగ లేదు. వెంటనే అత్త పైకి జంభించాను.
కాని ఇదంత మా మరదలు ఒర కంట గ మని స్తోంది అని దొంగ నిద్ర నటిస్తోంది అని నాకు తెలియదు.అత్త మళ్ళీ నా మడ్డ అందు కొని అబాగా చీకి చీకి చతో నా మడ్డని కొట్టి ఊపి ఊపి లేపింది.నా మడ్డ మళ్ళీ నిక్క బొడుచుకుంది.అత్త ని గుద్దలు భలే ఉంటయి అత్త ఒక్క సారి నిన్ను ఒంగ బెట్టి దెంగాలి అని ఉంది అన్నాను.అత్త వెంటనే ల్నా ముడీ విప్పి కింద కు జార్చింది.అరటిబోదల లాంటి తొడలు నిగ నిగ మిసి పోతున్నాయి.అత్త
వెనక్కి తిర్గి మంచం కొసని పట్టు కొని కాళ్ళని ఎడంగా చాపి ఒంగుంది. సరిగ్గా నా మొహం దగ్గిరకి కనపడే టట్టు తన గుద్దని ఎత్తి పూకుని చూ పిచింది.అబ్బ అత్త పూకు అప్పుడే తెరుచుకున్న గులాబీలా పూకు పెదాలు తెరుచుకొని లోపల ఎర గా క న ష్టింది. వెంటనే నాకు తెలియకుండానే నా పెదాలు అత్త పూకు దగ్గిరకి చేరి పొయాయి. నాలుక పూకులొకి చొచ్చుకొని పొయిం ది. పూకులొపలి కి గ మ్యం తెలియని నావలాగా ఎక్కడి కి వెళ్ళాలొ తెలియనట్లు అత్త పూకుని ఎక్కడే క్కడో తాకుతుంది.అత్త కి కొత్త సుఖాలు కళ్ళముందే కనపడుతున్నయి .ఒరేయి చంపేస్తున్నవురా. అబ్బ ఎంత బాగా నాకుతున్నావు రా ఎక్కడ చుస్సవు రా ఇవన్ని మీ మామయ్య కూడా నిలా నాక లేరురా అంటు ఒక్క సారిగా మాట్లాడటం ఆపివేసింది.ఏంట అని నేను అటు వైపుకి తిరిగాను. ఇద్ద రికి నొట మ్మట మాట రావటం లేదు ఎదురుగ్గా న మరదలు నిలబడి మమ్మల్నే చూస్తూ ఉంది. మే మిద్ద ర ము సర్దుకొని కూర్చున్నాము .అత్త దాన్ని దగ్గర కి పిల్చింది. పాపాయి ఏంట మ్మ ఏ మిచూ స్తున్నవు అంది.
ఏంట మ్మా నువ్వు బావా ఇలా గుడ్డలు ఇప్పేసి ఏమిచేస్తున్నరు అంది.అత్త ఏమిలేదు కన్నా నాకు ఇక్కద బాగా దురదగా ఉంది అందుకని వీడ్ని ఏంటో చూడా అని అడిగాను అంది.అవునా మరి బావ ఎందుకు అలా నాలుక పెట్టి నాకుతున్నాడు అలా చీ పాడు అంది.అవునమ్మ అల్ల దురద పుట్టినప్పుడు అలా నాలుక పెట్టి నా కాలి . మరి నాకు చాలా సార్లు దురద పుట్టింది. మరి నువ్వెప్పుడు నాకు అల చెప్పలేదు ఎందుకని అని అడిగింది.అదీ అదీ అంటు అత నీళ్ళు నములుతుంది ఇంక ఏమి చె ప్పాలో అర్ధం కాక.నేను వెంటనే అలా కాదు పాపాయ్ అత్త కి కూడా అలా చెయ్యాలి అని నేనే చెప్పను. నువ్వు ఇలా దెగ్గరికి రా అంటూ దాన్ని ఒక చేత్తో పట్టుకున్నను .అది నాదగ్గిరకి వచ్చింది.అత్త కి కన్ను కొట్టను .అత్త ఇక తప్పదు కాని అన్నట్లు సిగ చేసింది. నేను వెంటనే దాని దగ్గరగా తీసుకొని నా తొడలపైన కూర్చో బెట్టు కున్నాను. దాని కొ నా మడ్డ
గులుతుంది.ఏంటి బావా ఇది అని అడిగింది.ఇదా అంటారు ఎప్పుడు చూడలేదా అని అడిగాను.చుసాను మా ఫ్రెండ్స్ ఉచ్చ పోసుకుంటుంటే కాని వాళ్ళది ఇంత పెద్ద గా లేదు అంది.అది వళ్ళు ఇంకా చిన్న వాళ్ళుకదా పెదైతే వాళ్ళకు కుడా ఇలాగే అవుతుంది.
బాగుందా అని అడి గాను.చీ అంది.చీ కాదు దీన్ని ఇలా చేత్తో పట్టు కొని పైకి కిందకి ఆడించాలి అన్నాను దాని చేత్తో నా మడ్డ ని తాకిస్తూ .అది చీ పాడు చండాలంగా ,అమ్మా బావ చూడు పిచ్చి మాటలు చెప్తున్నాడు అంది.
అత్త కాద మ్మ బావ చెప్పేది నిజం ఇది ఒక ఆట బాగుంటుంది .తర్వాత తర్వాత నువ్వే అడి గ డిగి ఆడతా వు. అని అంది .అది అవునా అన్నట్లు చూసింది.నేను ఏమి మాట్లాడ కుండా దాని చేతితో నా మడ్డని పట్టించు కున్నను.అది ఒక్క సారి గా గట్టి గా వత్తింది.అబ్బ దాని లేత చేతులతో అల్ల గట్టి గా వత్తుతుంటే నా మడ్డ నరనరాల్లో రక్తం జివ్వు మని ప్రవహించి మడ్డ ఇంకా ఇంకా గట్టి పడ సాగింది.
బావా ఏంటి ని మడ్డ ఇలా కాలి పోతోంది అంది .అదా దాన్ని ని నోటి తో చీ కాలి అప్పుడు చల్ల పడుతుంది . దాని కి బాగా జ్వరం వచ్చింది. మరి చీక వా అన్నాను. మమ్మి డడీకి చీకి నట్లా అంది .అత్తా కి ఒక్క సారి మొహం తెల్లగా – అయిపోయింది. నువ్వెప్పుడు చూసావే అంది.ఒక సారి రాత్రి పూట నిద్రలో మెలుకువ వచ్చి చూస్తే ను వ్వు డాడీ మడ్డని నోట్లో పెట్టూ కొని చీ కుతున్నావు మమ్మి , మళ్ళీ నేను నిద్ర పొయాను .తెల్లారిన తర్వాత అడుగుదాము అనుకొని మర్చి పొయాను అంటు మెల్లిగా నా మడ్డ దగ్గిరకి తల పెట్టి దీన్ని ఎలా చీ కాలి బావా అంది.ఉండమ్మ నీకు నేను నేర్పుతాను అంటు మెల్లి గా అత్త నా మడ్డ దగ్గిరకి వచ్చి ముద్దులు పెట్టింది నా మడ్డ పెన .ఎలా ముందు మడ్డని చేత్తో తీసుకొని పెదాలతో ముద్దులు పెట్టాలి .ఏది నువ్వు పెట్టు చూస్తాను అంది .నా మరదలు తన చేతులతో నా మడ్డని అందు కొని తన బుజ్జి బుజ్జి పెదాలతో న మడ్డని ముద్దులతో ముంచే సింది.బావా ని మడ్డ ఒక రక మైన వాసన వస్తుంది , అంది.బాగుందా అని అడిగాను ఊమ్ మ్మ్మ అని తల ఊపింది.
అంతలో అత్త తర్వాత ఇల మడ్డ ముందు ఉన్న ఎర్రని టొపి వంటి భాగాన్ని మన పెదాలతో బిగ్ని నాలికతో నా కాలి అంటూ నాకి చూ పించింది.తర్వాత మొత్తన్ని లొపలి కి మింగుతూ నీ స్టం వచ్చింటలు తలని పైకి కిందకి ఆడిస్తూ నాలుకతో రెచ్చ గొడుతు నువ్వు పుల్ల ఐసు చీకుతావే అలా చీ కాలి అంది.అత్త చెప్పినట్లే న మరదలు తన పెదాలటో నా ఎరని తొప్పెని గట్టి గా బిగించి పీల్చి నా మొడ్డ మొత్తన్ని నోట్లోకి తీసుకొని అబాగా తలని పైకి కిందకీ ఆడిస్తూ నాలు కటో తొప్పెని
చీకుతూ ఉంటే నాకు గుద్ద కిందనుంచి జి వ్వు మని ఉంది.దాని బుజ్జి నోట్లో నా మడ్డ బి గుతు గా ఇమిడి పోయింది.అది నా మడ్డని అలా అబాగా గుడుస్తుంతే దీనికి ఎప్పటి నుంచో ఇలా చెయ్యాలి అని కసి ఉంది అని నాకు అర్ధ మయింది.అది అల్ట్ నా మడ్డని గుడుస్తూ ఉంటే అత్త కూడా అక్కడికి చేరి నా సంచిని తన నాలుకతో నిమురుతూ ఉంది.నేను మెల్లి గా నా మరదలి బుజ్జి సళు పిసికాను.అవి చిన్న సైజు బత్తాయిల్లా ఉన్నయి. వటిని మెత్త గా పిసుకుతూ ఉంతే నా మరదలౌ నోట్లో నుంచి ఉ్మgaaaaaaa హు మnaaaaa అని మూల్గులు వినపడుతున్నాయి.
దానికి బగ హాయిగా ఉన్నట్లు ఉంది ఏమి ఎదురు చెప్పటం లేదు.నేను దాని బట్టలు కూడా విప్పేసాను. ఇప్పుడు అమ్మా కూతుర్లు ఇద్దరు నగ్నంగా ఉన్నారు. వళ్ళిదారిని అలా చూసి నా మడ్డ ఎగిరి ఎగిరి పడుతూ ఉంది.నా మరదలిని పైకి లాగి దాని పెదాలు అందు కొని గట్టి గా ద నీ హత్తు కొని ముద్దు ఇచాను.అత్త కింద నా మడ్డ ని పూర్తిగా ఆక్ర మించేసుకుంది. పాపాయి పూకులో కి చిన్నగా వేలు పోనిచాను.
మొదట్లో బాగానే ఉంది కాని తర్వాత అనొప్పి అని అరిచింది .దానితో అత్త నన్ను తిట్టింది ,ఎందుకురా అంత ఆత్రం అని.తర్వాత అత్త ఒం గోని నన్ను రమ్మని సిగ చేసింది.నేను నిలబడి నా మడ్డని ఒక చేత్తో పట్టు కొని అత్త గుద్దల్ని ఇంకో చేత్తో వాటం చేసుకొని తన గుద్ద పై నా మడ్డతో పొడుస్తూ పిర్రల మీద కుత్త మీదా నా మడ్డని రాస్తు ఒక్కసారి గా నా మడ్డని లోపలి కంటు పొడిచాను.చచ్చాను రో నాయనో ఈ గాడిద నా కొడుకు వీడి గాడిద మడ్డతో నన్ను చంపుతున్నాడు రో అంది . పాపాయి చప్పట్లు చరిచింది.నాకు కసెక్కి అత్త ని గుద్దబ గల దెంగుతున్నాను.అత్త తన గుద్దలతో నాకు ఎదురు వత్తులు ఇస్తూ ఉంది. పాపాయి మెల్లిగా కిందకి వచ్చి నా మడ్డ వాళ్ళమ్మ పూకులోకి ఎలా పోతుందో చూస్తూ ఉంది .దాని కి కూడా అల్ల చేయించు కొవాలి అని పించి నట్లు ఉంది.అమ్మ అమ్మ నేను కూడ ఆడతానే నేను కుడా ఇల ఒంగుంటాను నన్నుకూడా ఈ ఆటలోకి రప్పించు కోండి అని మారం చేసింది.అప్పుడు అత్త ను వ్వు ఇం కొంచం పెద్దద్ద ని వి అవ్వలమ్మ అప్పుడు కాని వీడి గాడిద మడ్డ నీకు అక్కడ పట్టదు అని నా మడ్డ ఊపుల కి హా………ఉమ్మ అంటు మూల్గులు పెడుతూ ఉంది. మరి నన్ను ఆటలోనికి రానివ్వరా అంది అది బుడ్డ మూతి పెడుతూ .ఎందుకు రానివ్వం దా అంటూ దాన్ని నా మడ్డ అత్త పూకు కలిసే చోట నాక మని చెప్పింది .నేను ఒక చేత్తో దాని సల్లు ఇంకో చేత్తో అత్త సల్లు పిసుకుతూ ఉంటే కింద నుంచి పాపాయి అత్త గుద్దల్ని పట్టు కొని నా సంచి ని అత్త పూకుని నాలిక తో నా కుతూ ఇం కా కసెక్కించ సాగింది.
దానితో నాకు ఇహివస్తూ ఉంది అన్నాను.అత్త సరు మని నా మడ్డని బయట కి లాగి పాపాయి మొహాన్ని,తన మొహాన్ని నా మడ్డ దగ్గర పెట్టి తన చేత్తో నా మడ్డ ని గట్టి గా ఊపింది .అంతే నా మడ్డ లోంచి రసాలు చిమ్మి ఇద్దరి మొహాల మీద పడ్డాయి. ఇద్ద రు నాటి కలతో చప్పరిస్తూ నా రసాల ని వాళ్ళ ఒంటి కి పూసుకుంటూ నా మడ్డని పిసుకుతూ యంజాయ్ చేసారు.అలా మొదటి సారి నా అత్త ని దెంగుతు మరదలితో రాసక్రీడలు ఆడాను. మళ్ళీ మా మయ్య వచ్చేటప్పటి కి ఎక్కడి వాళ్ళము అక్కడ గప్ చుప్. అల్ల మా అత్తని రోజూ వాయిస్తూ ఉండే వాడిని . కొన్నాళ్ళకి మా మరదలు కూడా పెద్ద మనిషి అయ్యింది.అన్నట్లు గానే అత్త నా మరదలు పూకుని నా చేతనే ఒపెన్ చేయించింది. తర్వాత ర్నుంచి వీలైనప్పుడల్లా ముగ్గురము రకరకాలుగా అనుభ వించే వాళ్ళము …………….