ముద్దుల అత్త పూకు ……6 పార్ట్

నాకు పుస్తకాలలో చదివినది అంతా గుర్తుకు వచ్చింది .వెంటనే నా చేతితో అత్త సళ్ళని రుద్దుతూ పిసుకుతూ , ముచ్చికలని నలుపుతూ ,నా పెదాలతో అత్త సళ్ళ పై ప్పు.. ప్పు.. మని సబ్దం వచ్చేలా ముద్దులు పెట్టాను.అత్త నా తలను పట్టు కొని గట్టి గా తన సళ్ళకేసి వత్తుకుంది.

ముద్దుల అత్త పూకు ……5 పార్ట్→
నేను అబాగా తన సన్నుని నా నోట్లో పెట్టి కుని కుతి కుతిగా చీ కాను.నాలి కతో పంటితో ముచీ కని వత్తుతూ సల్ల ని పెదాలతో రుద్దుతూ ఇంకో చేత్తో రెండో సన్నుని నలుపుతూ రెచ్చ గొట్టను .అత్త ఆ సుఖాని కి కళ్ళుతేలవేసింది.అత్త లేచి తన రెండు సళ్ళతొ నా మడ్డని క ఫ్ఫేసింది.నా మడ్డని సళ్ళ మధ్యలో పెట్టు కొని మడ్డని సళ్ళతో ఆడించ సాగింది .
అంతే నా మడ్డ ఒక్క సారి గా మల్లి గత్తి పదింది .నన్ను 69 యాంగిల్లో పడుకో బెట్టి తన పూకుని నా నోటి దగ్గర ఉంచి ఇంక నాకరా ని అత్త పూకుని అంది. మొదటి సారి మా అత్త పూకుని చూస్తున్నాను. మా మా మయ్య అత్త పూకుని నాకటం చాలా సార్లు చూసాను కాని ఇంత
దెగ్గిర గా అత్త పూకుని చూడటం అదే మొదటి సారి. నున్నగా ఆతులులేకుండా నళ్ళటి పెదాలతో అత్త పూకు మిల మిల మెరిసి పోతూ ఉంది.
ఒక్క సారి గా పూకులో నుంచి ఒక ఘాటైన వాసన నా ముక్కుకు తగిలింది,ఆ వాసన గ మ్మత్తు గా ఉంది. మళ్ళీ మళ్ళీ అత్త పూకు దగ్గరగా ముక్కు పెట్టి ఆ వాసన పీల్చాను.నా అరచేతి కి సరిగా సరి పోయింది అత్త పూకు.నా అరచేత్తో నిమురుతూ వేళ్ళతో అత్త పూకుని పిడతీసి చూ సాను.లోపల ఎర గా ఉంది. కొంచం తడిగ ఉంది. సన్నని బొక్క ఎర్ర గా ఉంది .
దాని చుత్తి చిన్న చిన్న గుల్లలు లాగా ఉన్నై .అక్కడ నాలిక పెట్టి నాకాను.అత్త ఒక్క సారిగా అమ్మ అంటు నన్ను గట్టిగా హత్తు కొని పోయింది.అబ్బాహామ్మ ఏమిచే సావురా కాని నీ ఇష్టం, నా పూకు ని ఏలుకో అంది, నేను ఇంక ఆగ లేదు అత్త పూకు పెదాల చుట్టు నాలుకతో ఆడిస్తూ పూకుపై గట్టి గా ముద్దులు పెడుతూ పూకులో పలి కి నాలి కని జొనిపి ఆడించ సాగాను.అత్త ఈలోకం లో లేదు.తన చేత్తో నా మడ్డ ను గట్టిగా పిసికేస్తూ ఉంది.
తన పెదాలతొ నా మడ్డ పైన గబా గబా ముద్దులు పెడుతూ నా మడ్డని అమాంథంగా తన నోట్లోకి పెట్టు కొని పైకి కిందకి చీ కింది.నాకు ఇష్ట ఆగలేదు నా గుద్దలని ఎత్తి నా మడ్డని అత్త నోట్లోకి గట్టి గా తోసాను .అదే సమయాని కి అత్త నా మడ్డని తన పెదాలతో బిగించి పట్టూ కుంది. చాలా
హాయిగా అని పించింది.అత్త కా సేపు వేగంగా ఆగి ఆగి చిన్నగ అలా రకరకాలుగా నా మడ్డ ని చీకి చీకి వదిలింది .
నా మడ్డ లోంచి కొంచం కొంచం గా రసాలు కారుతూ ఉంటే వటి ని అత్త వదల కుండా చీకేస్తూ ఉంది. నేను ఊరుకోకుండ అత్త పూకు లోకి నా చూ పుదు వేలు మధ్యవేలు రెండు ఒకే సారి పెట్టి గట్టి గా లోపలికి తోసాను .అత్త నోట్లో నుంచు హ్మ్మ అని మూలుగు వచ్చింది . పూకులోపల వేలితో గెలుకుతూ వేళ్ళను వేగంగా ఆడిస్తూ పూకుని రొచ్చు రొచ్చు చేసి వదిలాను.అత్త ఇఖ ఆగ లేక పోయింది.
రె రారా ఇంక నా వల్ల కాదు . వచ్చయి నా పైకి వచ్చి నా కుత్తని పగలదెంగు ని మడ్డ తో అంది.నేను ఆ మాట కోసమే ఎదురు చూస్తున్నను. వెంటనే అత్త పూకు దగ్గరికి చేరి పోయాను.అత్త తొడలను చాపై తన పూకుని పైకి లేపి నా మడ్డని తన చేత్తో పూకు దగ్గరగా
పెట్టు కొని ఇంక తొయ్యరా అంది. నాకు ఎలా తొయ్యాలో తెలిక ఒక్క సారి గట్టి గా లోపలి కి నెట్టను .
అనతే అత్త నోట్లో నుంచి చచ్చానురా లంజ కొడకా అమ్మా ఆ ఆ… అంటు మూల్గు వినిపించింది. నా మడ్డ ఒక్క సారి గా బుడుంగు మంటు పూకులోపలికి పోయింది.నాకు లోపల అంతా వెచ్చగా అని పించింది. చిన్నగా రా అంది నేను సరే అని .అత్త సళ్ళని వాటం గా పట్టు కొని కుత్త పైన నా మడ్డ తో అదు ముతు ఊగుతున్నాను .అత్త నోట్లో నుంచి
రకర కాల మూల్గులు వినపడుతున్నయి. నాకు ఏదో గా ఉంది. మడ్డ ని ఆపి ఆపిలోపలి కంట పొడుస్తున్నను.
లోపల ఏదొ మడ్డ కి తగులుతున్నట్లు గా ఉంది.అత్త అబ్బా ఒరై చంపేస్తున్నవా బాబు .నీ మడ్డ తో నా పూకు రసాలని తోడేస్తున్నవ్.లోపలి కంటా పొడువ్ అబ్బా భలే ఉంది రా నువ్వు దెంగుతుంటే .అబ్బ భలే బిరు గా ఉందిరా ని మడ్డ న పూకులో ..నాకు మళ్ళి కన్నేరికం చేస్తున్నవా నువ్వు .అహా అహా అబ్బా కొట్టరా కోట్టూ ..అబ్బ నోరసాలు కరి పొతున్నయి ఆపకు కొట్టు అయిపోవచ్చింది , అంటు అత్త తన రెండూ కాళ్ళని తీసి నా నడుము కి లంకె వేసి గట్టి గా నన్ను హత్తు కొని పోయి కళ్ళు మూసుకుంది .నాకు అత్త కి అయిపొయింది అని అర్ధ మయింది.
మడ్డ ఊపుతూ ఉంటే నాకు లోపలంతా జిగురు జిగురు గా తగులుతోంది .. మడ్డ సులువు గా లోపలి కి బయటి కి వస్తోంది .నను అట్ట గుద్దలని వాటంగా పట్టు కొని నా మడ్డ ని లోపలి కంటు గుద్దుతూ గట్టి గా నాలుగు ఊపులు ఊపి కార్చుకున్నాను.అత్త పూకునిందా రసాలు నింది పోయాయి. ఇద్దరం ఒకి, పై ఒక ర ము పడు కొని అలాగే ఉండి పొయా ము.అత్త కాసేపటి కి లేచి చూసింది.నా వాలి న మడ్డని ముద్దు పెట్టు కొని తన నోటితో నా మడ్డ కి అంటిన జిగురుని అంతా చీకే సింది .బాత్ రూంకి వెళ్ళి తన పూకుని కడుక్కొని వచ్చింది.నేను అటుతిర్గి చుసాను నా మరదలు ఇంకా నిద్ర పోతూ ఉంది .
ఫాన్ గాలికి దాని పరికిణి ఎగురుతూ ఉంది. నాకెందుకో దాని పూకుని మళ్ళీ చూడాలి అని పించి అటువైపు కి కదిలాను. . . . .