ముద్దుల అత్త పూకు ……5 పార్ట్

అహ నేనె ఇప్పుడు ఇవి షయం చెప్తే ఎమి చేస్తావ అన్నాను తెలివిగ , సుల్లి పిరుగుద్ది బొడి మడ్డ తెలివితేటలు చూపిస్తే నువ్వు దాని పూకు నాకటమే కాదు నన్ను దెంగటానికి కూడా ప్రయత్నించ వి అని గుడ్డలు చించు కొని మి మా మయ్య కి చుపిస్తా .దానితొ ని గుద్ద బగల తంతాడు అన్నను.న కు ఒక్క సారి గా గుండె యల్లు మంది , మా అత్త తెలివికి , అంతే కాదు ఆమె మాట్లాడిన బూతుల కు , ఫ్రీ గా అదు స్టం కొద్ది వచ్చే పూకును కదను కుంట వ ఆలొచించు అంది అత్త . దాని తొ నేను అత్త తొ కాళ్ళబే రాని కి దిగాను . సరే అత్త
నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా . మరి ఇతే ఒక్క సారి ని సల్లు పిస్కనా అనీ డి గాను .అహా దానిదే ముంది ముందు గా నువ్వు ని మడ్డని నాకు చూపించి బాగా కొట్టు కొని కార్చుకో అప్పుడు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు నన్ను దెంగ వచ్చు అంది. సరే అని నా పాంట్ చొక్క విప్పి కింద పడేసాను .ఒక్క డ్రాయర్ మాత్రమే ఉంది .
అప్పటికే అట్ట సల్ల ని జకేట్ పై నుంచి చూస్తుంటే నా మడ్డ
ద్రాయర్ లొ తన్ను కుంటోంది. మెల్లి గా డ్రాయర్ కుడా విప్పాణు ,నా బుజ్జి గాడు ఒక్క సారిగా డ్రాయర్ లొంచి బయట కు జంప్ చేసాడు.
నా మడ్డ ను చూసి అత్త గుటకలు మింగుతూ కల్లు పెద్ద చేసి అట్లాగే చుస్తూ ఉంది .నేను దాయర్ విప్పి నేల మీద పడేసి , నా మడ్డని కుడిచేత్తో పట్టు కొని తూలుని
వెనక్కు లాగి ఎరని తొప్పెను అత్త కు చూపించి నా మడ్డ బాగుందా అత్త నీకు నచ్చిందా అన్నాను, అబ్బా బలే ఉంది ర
నీ బొంగు దానీ నా పూకు లొ పెట్టా …. అందుకేర నువ్వంటే నాకు భలెస్టం ని మడ్డ పొడుగు చూసే ని కు పడి పొయాను ,ఎన్నళ్ళనుంచో నీచేత క్టించు కోవాలి అని కోరిక ఇన్నాళ్లకు కుదిరింది ఇంక ఆపకు కొట్టు ని మడ్డని నేను కళ్ళారా చుడాలి అంది ..
దానితో అత్త నా మిద ఎప్పటి నుంచొ మొజు పెట్టు కుంది అని , నేను పాప పూకు నాకటం కూడ తన కి తెలుసు అని ఇదంతా అత ను ఒక పదకం ప్రకారం చేసింది అని అర్ధ మైంది ,ఐతే ఎమి పిల్ల పూకు కి ఎర వేస్తే పెద్ద కుత్త పడింది
అహ నేను భలే అదు స్ట వంతుడిని అని అనుకుంటూ ,అత్త సల్లని చూస్తు నా మడ్డ ను వెనక్కి ముందు కీ ఆడించ సాగాను. అత్త అల్లగే న మడ్డ వెనక్కి ముందు కి పొవటం కల్లు ఆర్పకుండా చుస్తోంది .నా మడ్డ ని చూస్తు కసెక్కి పొయింది .తన జకెట్ ని తీసి పక్కన పడేసింది .దానితో సల్లు రెండు నాకు దర్సన మిచ్చయి. అవ్వి ఎ ఆథార ము లేక గాలిలొకి వేల పడుతున్నై . మా మిడ్కాయల ల.అబ్బ వటి మధ్య నా మడాని పెట్టి దెంగాలని ఉందత్త అంటు మడ్డను గట్టి గా ఊపు కోసాగాను.అత్త అది చుసి అలగే దెంగుదువు గాని రర న లంజ కొడక.. కొట్టు ని మడ్డ ని బాగా కొట్టు అంటు లంగా కూడ తీసి పడేసి స్టూల్ మీద కూర్చొని ఒక చేత్తో సల్ల ను ఇంకొక చేత్తో పూకును నలుపు కొంటు కొట్టు కొట్టు అలగే అహ ఆపకు అంటు నన్ను రెచ్చ గొట్టింది ..
అత్త అలా నా మడ్డ ను చీకుతుంటే నాకు ఎక్కడ లేని సుఖంగా ఉంది. మొదటి సారి ఒక ఆడది నా మడ్డ కుడుస్తుంది. మడ్డ కుడుస్తుంటేనే ఇంత మజాగా ఉంటే మరి పూకు దెంగుతుంటే ఇంకెంత బాగుంటుందో అని నా మడ్డ తెగ సంబరపడి పొయింది. నాకు అత్త కుత్త దెంగాలని మహా ఉబ లాటంగా ఉంది.అతా న మడ్డని పీల్చి పీల్చి చివరి బొట్టు దాకా మింగే సింది.తన నాలుకతో నా సంచిని బగ నాకి నాకి వదిలింది.అత్త నోటినిడా నా జిగురు ఉంది.తన సల్ల కి అంటిన జిగురుని చేతులతో రుద్దు కుంటూ నపైకి వచ్చి నన్ను గట్టి గా కౌగిలించుకొని వదిలింది. మొదటి సారి ఒక స్త్రీ నన్ను అలా కౌగలించు కోవడం నాకు గొప్ప సుఖంగా ఉంది. ఆ
ఇద్ద రం అలా నడుచుకుంటూ బెడ్ పై కి చే రా ము.ఇంకొ బెడ్ మీద నా మరదలు పడు కోని నిద్ర పోతూ ఉంది. ఇంద క నేను దాన్ని పూకు చూస్తునప్పుడు అత్త వచ్చిన కంగారులో దాని పరి కి నీని కింద కి ల గటం మర్చిపోయాను.దాని లేత తొడలు అలాగే కన పడుతున్నా. మెల్లి గా అత్త నన్ను మంచం పై పడుకోబెట్టి తను నా మీద వాలి పోయింది.ఇందాకే నిన్ను దెంగ మంటే ని మడ్డా నా కుత్తని చూసిన తొందరలో రెండు ఊపుళ్ళకే
పైగా మీరు మడ్డ ని ఎలా కొట్టు కుంటారో చూడాలి అని నాకు చాలా రోజుల నుంచి కుతి.
కాని ని మడ్డ భలే ఉంది రా ఎంత బారుగా ఉందిరా.అబా నా పూకు నిండి X ఉంటుందిరా నువ్వు పెట్టి దెంగుతుంటే హా .అంది.అత్త నన్ను మాటలతో అలా రెచ్చ గొట్టే టప్పటికి నాకు మళ్ళి మడ్డ లో చెలనం మొదలయింది.
అది చూసి అత్త అబ్బొ బుజ్జి గాడు అప్పుడే లేస్తున్నాడే.అందుకు కదరా మీ కుర్ర మడ్డ లు అంటే నాకు అంత మోజు అంది. నా పెదాలను తన పెదాలతో అందుకొని చప్పరించింది.తన నాలుకను నా నోట్లో పెట్టి గెలికింది.నా ఉమ్మిని అంతా తన పెదాలతో పీల్చుకుంది.నాకు అంతా కొతాగా ఉంది.అత్త నా మీద పడినా కూడా నాకు అంత గా అత్త బరువు తెలియటం లేదు.నా మొహం మీద ,బుగ్గల మీద , పెదాల మీద ముద్దులు పెట్టింది.
చిన్నగ నేను మొదటి సారి అత్త సళ్ళు పట్టు కొని పిసికి వదిలే సాను.అత్త అబ్బ అ హహ మ్మ్మ్మ అంటు మూలిగింది. పిసకరా భయపడ కూ ఇక నుంచి ని అత్త సళ్ళు పూకు , గుద్దలు అన్ని నీవే ని ఇష్టం వచ్చినట్లు వాటి ని దెంగు చూ కు పిసుకు , న కు స్వర్గం చూపించు అంటూ థన
రెండూ చేతులతో నా రెండూ చేతులను తన సళ్ళె వేసుకొని గట్టిగా పిసుక్కుంది.అత్త సళ్ళు భలే మెత్త గా ఉన్నయి. నల్లటి ముచ్చికలు. రూ పాయ్ బిళ్ళ అంత నల్లటి రింగు దాన్ని వేలితో నలిపాను ,అత్త మెలి కలు తిరిగి పోయింది.