నేను నా మొగుడు మొదటి భాగం

ఏంటె కవితా ఇంకా మన జూనియర్ నిద్ర పోలేదా అంటూ శ్రీవారు బెడ్రూం లోకి వచ్చారు. ఆప్పుడు టైం రాత్రి 9 గంటలు కావస్తోంది. నేను మా 4 ఏళ్ళ కూడుకుని పడు కోపెట్టే ప్రయత్నం లో ఉన్నా. మా ఇద్దరికి పెళ్ళి అయ్యి దగ్గర దగ్గర 7 ఏల్లు అవుతోంది. మా అయన PWD లో dy.executive engineer గా పని చేస్తున్నారు. చీకు చింత లేని జీవితం, సంసారం.

నేను సమాధానం చెప్పే లోపలే, ఆయన బెడ్ మీద నా పక్కనే పడుకొని మెడ మీద ముద్దు పెడుతూ, చెవుల వెన క్కాల నాలుక తో మృదు వు గా రాస్తూ “నా జూనియల్ గాడు ఎదో కావలంటూ బాగ గొడవ చేస్తున్నాడే” అంటూ నా పిరుదుల మీంచి ఒక కాలు కూడా వేసి తన అంగన్ని బలం గా నొక్కటం మొదలు పెట్టారు.
“ఈ జూనియర్ పడుకొనే వరకు మీ జూనియర్ ని నాకు దూరం గా వుంచండి” అంటూ వేగం గా నా స్తనద్వయం

మీద వేసి పిసికే ప్రయత్నం లో ఉన్నా మా వారి చేతుల్ని సున్నితం గా తప్పించా.
మా వారని గొప్పగా చెప్పటం కాదు కాని రతి క్రీడ లో అద్భుత మైన మర్చిపోలేని సుఖం ఇవ్వటం మా వారి ప్రత్యేకత. పెళ్ళి అయ్యి 7 ఏళ్ళు అవుతున్నా ఈ రోజు కీ ప్రతీ రాత్రి ఆయన ఇవ్వబోయే సుఖం తల్చుకొంటే, నా ప్రయత్నం లేకుండానే తొడల మధ్య తడి చేరుతుంది.

ప్రతి సారి జరిగే మా సృంగారం లో..ణా బట్టలు పోర్తిగా విప్పి నా శరీరం లోని ప్రతి అంగుళం నాలుక తో నాకి చివరిగా నా తొడల మధ్య కి చేరతారు మా వారు. అక్కడ విచ్చుకున్న మందార పువ్వు లా వుండే నా మదన మందిరం లో 2-3 వెళ్ళు పెట్టి పనస తొనల లాంటి నా యొని పెదాలను వేడి వేడి గాను కలేపి చీకుతూ ఒకొక్క సారి ఒక వేలు నా రెండో బుక్క లో (అదేనండీ నా ముద్ద) కూడ దూర్చి నాకు మెమర పించే సుఖాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు ! అలా చేస్తూనే మధ్య మధ్య లో నా రెండు బుక్కల లో వున్న వెళ్ళు బయటకి తీసి నాకుతూ నా చేత కూడ నాకేస్తూ వుంటారు ! చాల సార్లు నేను నాకుతున్న వేలు ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో కూడ తెలియదు ! ఈ వేడం గా మా ఆయన చేసే పనులతో నాకు కనీసం రెండు సార్లు అయినా భావ ప్రాప్తి అయిపోతుంది.

నాకటం అయ్యకా తన అంగాన్ని నా బొడిపె మీద పెట్టి కసి కసిగా రుద్దుతూ మరొక్క సారి నాకు భావ ప్రాప్తి ని ఇస్తారు ! మా వారికి అంత ఓపిక సక్తి ప్రతి సారి ఎలా వస్తాయో నాకు ఇప్పటి కి అర్ధం కాదు !
అంటే కాకుండా ఆయన స్పంగారం లో చాలా రఫ్ గా, వల్గర్ గా వుంటారు. ప్రతీ సారి ఆయన చేసే ప్రతి పనిని నా చేత పచ్చిగా బూతు మాటలతో చెప్పించి, తను చెప్తూ చేస్తారు ! పెళ్ళి అయిన మొదట్లో నాకు మా ఆయన చేసే పచ్చి స్పంగారం కి చాలా సిగ్గుగా, మొహమాటం గా వుండేది.

తరువాత తరువాత మెల్లి గ అల వాటు అయ్యింది. ఈప్పుడు నేను ఆయన ఇచ్చే పిచ్చి, పచ్చి సృంగారాని కి బాని సని అయ్యి పోయాను!
నేను ఈ అలోచనల్లో వుండానే మా ఆయన ఎప్పుడు తీసారో తెలీకుండానే నా చీర, లంగ పిర్రల దాకా ఎత్తే సి తన అంగం తో కసిగా నా రెండు పిర్రల మీద రుద్దటం మొదలు పెట్టే సారు. నేను మృదువుగా వేసుక్కుంటూ “అబ్బా.. ఏమిటంది తొందర. పిల్లాడు పడు కొనే దాక అగలే రా!” అంటూ నా చీర, లంగా బలవంతం గా కిందకి లాగ! కాని మా వారు నా మాట వింటే గా! నా చెయ్య ను పాక్కకి తప్పించి తన చేతి వేలు రెండు పిర్రల గాడి లో పెట్టి సున్నితం గా వెళ్ళతో రుద్దటం మొదలు పెట్ట గానే నాలో కూట్టిగ వున్న పట్టు కూడా పోయి నా పిర్రల ని ఆవేసం గా

ఆయన మొత్త లోకి గట్టి గా వత్తుతూ ఆయన చెయ్యని నా పిర్రల మధ్య గా మరింత కింద కి తోసా!
నా నుంచి సహకారం కనిపించ గానే మా ఆయన రెచ్చి పోయి ఒంటి మీద వున్న ఆ లుంగీ కూడా తీసి పారేసి, తన నిగిడిన అంగం తో నగ్నం గా వున్న నా రెండు మృదువైన పిర్రల మధ్య పొడుస్తూ ఒక చెయ్య తో నా రెండో బుక్క చుట్టూర మెల్లి గా రాస్తూ రెండో చెయ్య నా నడుము పై నుంచి రెండు తొడల మధ్యన వేసి నా దిమ్మ మీద రుద్దటం మొదలు పెట్టే సరికి ఒక్కసారిగా నాలో విపరీతమైన కూరిక రాజు కొని తొడల మధ్యన తియ్యటి వేడి.. పై ఎత్తులు రెండూ కూరికతో పెద్ద గా అయ్యి..

శలపరం ఒకే సారి మొదలు అయ్యా యి!
నేను ఒక సారి మా అబ్బాయి కేసి చూసేసరికి వాడు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు వేసుకొని మా కేసే చూస్తున్నాడు! ఒక్క సారి గా స్పృహ లోకి వచ్చి.. మా వారిని కూట్టిగా గట్టి గానే విసుక్కొని.. వేడిలించు కొంటూ దూరంగా జరిగా. పాపం మా వారు ఎమనుకున్నారో ఎమో నా పక్క నుంచి లుంగీ కూడా వేసుకోకుండా అలాగే నగ్నం గా నడుచుకుంటు బెడూం లోంచి బయటకు వెళ్ళేపోయారు. మా ఆయన మీద ఒక్క సారిగా జాలి , ప్రేమ ముంచు కొచ్చాయి! సర్లే పిల్లాడు పడుకున్నాకా ఆయన సంగతి చూడచ్చులే అని మా చింటు ని పడుకోపెట్టే ప్రయత్నం లో పడ్డా!!

నిమిషాల్లో చింటూ గాడిని పడుకోపెట్టి, హాలు లోకి వెళ్ళే సరికి మా వారు అలగే నగ్నం గా కుర్చీలో కూర్చొని, సిగరెట్ కాలుస్తూ, ఏదో ఇంగ్లీష్ బుక్ చదువుతున్నారు. నాకు ప్రియమైన మా ఆయన రాడ్డు మటుకు స్టీల్ లాగ గట్టి గా, వత్తుగ నిగడతంతూ తొడల మధ్యన నల్లగా త్రాచు పాములాగ నిలబడి వుంది!
నాకు ఇంగ్లీష్ అంత బాగా రాదు కాని మా ఆయన చదివేది ఒక బూతు పుస్తకం అని మటుకు అర్ధం అయ్యింది! వారికి కోపం వచ్చినప్పుడు ఎలా తగ్గించాలో కూడా బాగానే తెలుసు! నేను నెమ్మది గా నడుస్తూ వెళ్ళి కుర్చీకూడు మీద నా సగం పిర్ర, మిగితా సగం వారి నడుము కి తగిలే లాగ పెట్టి కూర్చొని, ఆయన మెడ చుట్టూ రా ఒక చెయ్య వేసి, చాతీ మీద మృదువుగా రాస్తూ, మీదకి వంగి చటుక్కున ఆయన పెదాల మీద ముద్దు పెట్టా!
మా వారికి నిజం గానే కోపం వచ్చినట్లుంది! నా మొహాన్ని దూరం గా తోసి, నీ ఒక్క దాని వళ్ళే నాకు వేడి పుడుతుందనుకున్నావా? చాలా మార్గాలు వున్నాయి.. అంటూ నోట్లో చిగరెట్ పెట్టు కొని ఒక చెయ్య తన నిగిడిన అంగం
మీద వేసుకొని చూడవే.. చూడు.. ఎలా లేచి వుందో ఇది అని మళ్ళీ బుక్ చదవటం మొదలు పెట్టారు!

మా వారికి కోపం కూట్టిగా ఎక్కువే వచ్చిందని అర్ధం అయ్యి.. నేను ఇంక next level కి వెళ్ళి ట్రై చేద్దామని .. చటుక్కున ఆయన నోట్లోని చి గరెట్ లాగి నా నోట్లో పెట్టి ఒక పుఫ్ పీల్చి అన్నా.. మహానుభావా ఈ పుస్తకం వేడైతే పుట్టిస్తుంది. కాని తగ్గించదు గా ! (మా వారికి నా చేత చిగరెట్ కాల్పించటం చాలా ఇష్టం. నన్ను చూస్తే ఆయన కి ఎక్కడా లేని కసి వస్తుంది!) దానికి మా వారు, ఇంకా కోపం తగ్గలేదు అని చూపించాలని “చెయ్య తో కొట్టు కొంటే అదే కారుతుంది. దానికి నువ్వే కావాలా ఎంటి” అంటూ నా చేతి లోని చి గరెట్ తీసుకొని కింద పడేసారు !
నేను అమ్మో ఇవాళ కూట్టి గా ఎక్కువే కోపం వచ్చిందే అని అనుకుంటు ఇంక ఆయన కి పిచ్చి గా కోరిక పెంచాలి
చీర, లంగా అమాంతం నా నడుము పైకెత్తి కాళ్ళు రెండూ ఎడం గా జరిపి అన్నా ” మీరు పిసుక్కొని కార్చేసు కొంటే మరి దీని సంగతి ఎవరు చూస్తారు, వేడితొ సలా సలా కాగి పోతోంది” అంటూ నా అర చెయ్య తొడల మధ్యన బోర్లించి మత్తు గా దిమ్మ మీద నిమురుకున్న!
ఇంకా ఉంది….