గుడ్ మార్నింగ్ పల్లవి – పార్ట్ 8

గుడ్ మార్నింగ్ పల్లవి – పార్ట్ 8

సుభద్ర కి ఎందుకో సుజాత మీద అనుమానంగా ఉంది…. దానికి కారణం ఆ రోజు ఉదయం సుభద్ర అనుకోకుండా సుజాత రూమ్ లోకి వెళ్ళింది. ఆ సమయంలో సుజాత బాత్ రూమ్ లో స్నానం చేస్తోంది. సుజాత బెడ్ షీట్ ని చూసిన సుభద్ర కి ఏదో అనుమానం వచ్చింది.. ఆ బెడ్ షీట్ ని పరిశీలనగా చూసింది. అక్కడంతా అట్ట కట్టినట్లు పెద్ద పెద్ద మరకలు కనిపించాయి. తన చేత్తో తడిమి చూసింది. దాదాపు నాలుగు చోట్లఆ మరకలు బాగా గంజి పెట్టినట్లు గట్టిగా ఉన్నాయి. వొంగి ఆ మరకాలని వాసన చూసింది….

అనుమానం ధ్రువ పడింది… సందేహం లేదు…. ఇవి “ఆ” మరకలే …. సుభద్ర కి భయమేసింది…. సుజాత గారంటీ గా ఒక మగాడితో తిరుగుతోంది… అది కనిపెట్టాలి… ఇంత వరకు తను, రాజ్యం (సరళ తల్లి) సుజాత, సరళ లు లెస్బియన్ సెక్స్ మత్త్రమే చేసుకుంటున్నారని అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కంఫర్మ్ గా తెలుస్తోంది… సుజాత ఒక మాగాడి కింద నలిగిందని…. అదీ తన ఇంట్లోనే వాళ్ళు దెంగిచుకుంటున్నారని అర్ధమయ్యింది. వెంటనే రాజ్యం కి చెప్పాలి. ముందు సుజాత ని నిలదీయాలి…. ఇంతలో సుజాత స్నానం ముగించి టవల్ కట్టుకొని బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చింది. ఆమెకి తన బెడ్ మీద కూర్చున్న సుభద్ర కనిపించింది…

సుజాత: గుడ్ మార్నింగ్…. ఏంటమ్మా … ఇంత పొద్దునే నా రూమ్ కి వచ్చావు?

సుభద్ర: ఏమి లేదు … ఇలా వచ్చి కూర్చో … నీతో కొంచం మాట్లాడాలి..

సుజాత: చెప్పు …. నేను బట్టలేసుకుంటూ వింటాను…

సుభద్ర(కోపంగా): ఎవడే వాడు?

సుజాత: ఎవడంటే? నాకు అర్ధం కాలేదు… నువ్వు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నవు?

సుభద్ర(కోపంగా) : నీ రంకు మొగుడు.

సుజాత(కొంచం అనుమానంగా చూస్తూ): నా రంకు మొగుడా? వాడెవడు?

సుభద్ర: నాముందు నటించకు. నాకంతా తెలుసు. నువ్వు ఎవరితోనో తిరుగుతున్నావు.

సుజాత కి అనుమానం వచ్చింది. ఒకవేళ తన తల్లికి మాధవ్ గురించి తెలిసిపోయిందా? తెలిసుండదు. తను దెంగిచుకుంటున్నది మాధవ్ తో అని తెలిసుంటే …. మాధవ్ పేరు ప్రస్తావించి ఉండేది. కాబట్టి మాధవ్ గురించి తెలీదు. కానీ, ఆమెకి తన రంకు పురాణం గురించి అనుమానం వచ్చినట్లు ఉంది …. అందుకే “ఎవడే వాడు” అని అడుగుతోంది.

సుజాత: అమ్మా…. నాకు ఎవరూ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరు. నువ్వేమి ఖంగారు పడకు…

సుభద్ర: నేను నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ గురించి కాదు అడుగుతున్నది…. నీ రంకు మొగుడు గురించి. బాయ్ ఫ్రెండ్ అయితే ఉదయం పూట కలుస్తాడు. రాత్రిపూట కలిసేది రంకు మొగుడు మాత్రమే….

సుజాత(కోపంగా): అమ్మ….

నువ్వు అనవసరంగా నన్ను అనుమానిస్తున్నావు…. నెను నీ కూతురిని …. నేను అలంటి తప్పు చెయ్యను….

సుభద్ర: నువ్వు నా కూతురివి కాబట్టే నా భయం…. రంకు చెయ్యడం మనకి అలవాటే…. నేను పెళ్లి తరువాత చేసాను. నువ్వు పెళ్లి కి ముందే చేస్తున్నావు. పొరపాటున కడుపు వొస్తే చాలా కష్టం. అందుకే చెప్పు…. ఎవడు వాడు… నిన్ను రాత్రి పూట వచ్చి కలుస్తున్నాడు….

సుజాత(ఆశ్చర్యంగా): అమ్మా …. నీకు నాన్న కాకుండా వేరే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? ఎవరు ? చెప్పవా….

సుభద్ర: నా సంగతి పక్కన పెట్టు… నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా ఫరవాలేదు…. నాకు పెళ్లి అయ్యింది. నాకు మేనేజ్ చేసుకోవడం ఎలాగో బాగా తెలుసు. ముందు నీ సంగతి చెప్పు. ఎవడు వాడు?

సుజాత: ఇందాకటినుంచి చూస్తున్నా …. అసలు నీకు ఆ అనుమానం ఎందుకొచ్చింది? నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ వుండడమేమిటీ?

సుభద్ర: నీ బెడ్ షీట్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది. నిన్న రాత్రి నువ్వు ఏమేమి చేసావో…..

సుజాత: అర్ధంకాలేదు… కొంచం వివరంగా చెప్పు….

సుభద్ర(బెడ్ షీట్ మీద మారకాలని తడిమి చూపిస్తూ): ఏమిటీ ఇవి? ఈ మరకలేమిటీ? ఎక్కడినుంచి వచ్చాయి? ఎవరెవరివి?

సుజాత(ఆ మారకాలని తడుముతూ… కొంచం ఖంగారు పడుతూ): అమ్మా …. ఇవి నా మరకలు… నిన్న నేను వేలుతో చేసుకున్నాను.