గీతా వినోదం (తరువాయి భాగం 03)

మంచం చేరిన గీత దాని మీద వాలి పొయి.. కళ్ళు మూసుకుంటుంది.
మూసుకున్న వెంటనే ఆమెకు తన కొడుకుది, లావాటి…అందమైన మొడ్డ కళ్ళ నిండా అవుపిస్తూ వుంటుంది..
ఆమె మనస్సు నిండా కొడుకుది బారాటి మొడ్డ.. కోడలి లేత పూకు లొ లొపలికి బయటకి కదలటమే నిండిపొయి ఆమె పూకు లొ కలవరాలు రేగటం మొదలవుతుంది.
ఎంత మర్చేపొదామన్నా అది మరపు రాకుండా వేధిస్తూవుంటుంది.

రసాల తొ తడిసి, మెరిసే అతడి ఆయుధం, ఆమె బుర్రలొ ముద్ర పడిపొయి, ఆమె తొడల మధ్య విపరీతం గా తొలుపులు ప్రారంభమవుతాయి.
ఆమె అప్రయత్నంగానే తన చేతి తొ చీరె మీదుగానే తన పొంగారే ఆడతనాన్ని రుద్దుకోవటం.. మొదలెడు తుంది.. అంతకు ముందు చూసిన దెంగుడు దృశ్యం మనస్సు లొ తిరిగి తిరిగి కదలాడుతుంటే…
మధ్య మధ్య లో కొద్ది క్షణాలు.. ‘ఛా ..ఛా ..ఏంటి ..నేనింత నీచమై పోయాను..’ అనుకున్నా.. ఆ బుద్ధి వెంటనే ఆవిరై పోయి.. తొడల్లో రేగే సుఖం కి పెదాలు బిగించుకొని.. కళ్ళు మూసుకొని పూకు దిమ్మను చమ్మ గా పిసుక్కోవటం మొదలెడుతుంది..

అంత వరకూ తానెన్నడూ కొడుకుని చిన్న పిల్లాడి లా మాత్రమే చూసింది..తలచింది..
ఈ మాదిరి ఆలోచనలు..కొడుకు మీద రాలేదు..
అతడి మొగతనం మీద ఆమె మనస్సు పడటం వో పక్క తప్పనిపించినా.. అలాంటి భావనల నుంచి ఆడతనం లో రేగే సుఖ ప్రకంపనాలు.. ఆమెను వివశురాల్ని చేయసాగాయి..
ఆమె అసహాయతకి నిదర్శనం గా ఆమె చేతులు ఆమె చీరె లంగాలను ఆమె నుంచి వేరు చేయగా.. ఆమె తన కుడి చేతి చూపుడు వేలు.. తన నిలువు పెదాల్లో చొప్పిస్తోంది మెల్లగా..
ఆ వేలు అప్పటికే పొటమరించి వున్న ఆమె పూకు మొగ్గ ను చేరి, రాస్తూ వుంటుంది, వొళ్ళంతా..మైకం ఆవరిస్తూంటే..
ఓ పక్క కొడుకు గురించి అలా ఆలోచించకూడదనుకుంటూనే ఆ రాపిడి సుఖం ఎక్కువౌతుంటే.. దాన్నే తలచుకుంటూ.. తనలో ప్రోగుబడ్డ కోర్కెలను కరిగించుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది.
అంతలో, ఆమె బయట కారు వచ్చి ఆగటం, హారన్ చేయబడటం వింటుంది.
కోడలు తన ఫ్రెండు చెల్లెలి పెళ్ళికి వెళుతోందని ఆమెకీ తెలుసు..రెండు రోజులు పాటు ఆ ఫ్రెండ్ ఇంట్లోనే ఉంటుందని కూడా తనకి గుర్తుంది..

ఆమె లో..ఎందుకో తెలియని థ్రిల్ ..కొడుకు వినోద్ ఆ సమయం లో తనతో యింట్లో వొంటి గా వుండ బోతున్నాడని..
ఎంత వద్దనుకున్నా.. కొడుకు..వాడి లావాటి గట్టి..మొడ్డ.. అది కోడలి ఆడతనాన్ని.. గుల్లించిన తీరు గుర్తుకొస్తూంటే.. ఆమెకి.. వొళ్ళంతా.. అదోలా..జివ్వుమంటూ, మనసు వశం తప్పసాగింది..
కొద్దీ క్షణాల్లో.. వినోద్ సుమ లు హాల్లో విదాయులు చెప్పుకోవటం.. ఆ తర్వాత ముందు తలుపు తెరుచుకోవటం..శబ్దాలు.. ఆమెకి వినపడుతాయి..
మరి కొద్దీ సేపటికి.. కారు వెళ్లిపోయే శబ్దం ఆ తర్వాత వీధి తలుపు మూయబడటం.. చప్పుడు వింటుందామె..
అంటే కొడుకు వినోద్.. పెళ్ళాన్ని పంపించి యింట్లో కి తిరిగి వచ్చి వుండాలని..ఊహించింది..

మనస్సు మరింత వక్రపు ఆలోచనలను రసిస్తూంటే .. ఆ క్షణం లో ఆమె బుద్ధి కన్నా.. శరీరపు అవసరాలే ఆమెను పైకొని ఉంటాయి..
కొడుకు తో ఆమె వంటిగా గడపటం ఆమెకేమీ కొత్త కాదు..చాలా సార్లు వాళ్ళు ఇలా ఉండటమే కాక.. ఓకే గదిలో..తల్లి పక్కలో వినోద్ పడుకున్న రాత్రులూ వుండేవి తండ్రి పోయిన కొత్తల్లో..
అయితే అప్పుడేమీ అవాంతరాలు..అనాహూతాలు జరగలేదు..
కానీ యిప్పుడు వాతావరణం వేరే గా వుందేమో అన్పించ సాగిందామెకి…
అయితే అనాహూతాలు జరుగుతాయేమో అన్న భయం కన్నా ఆమె ఎదురు చూసేవి జరుగుతాయా..? అన్న ఆతృత ఆమెలో పురివిప్ప సాగింది..

ఇప్పుడు ఆమె దృష్టిలో వినోద్ చిన్న పిల్లాడు కాదు..
ఒక..మగాడు.. వాట ..సాటం గా వున్న మగాడు.. ఆడదాని అవసరాలు తీర్చగల మొనగాడు..
ఇలాంటి ఆలోచనలు ఆమెలో ముప్పెరిగొంటూండగా ఆమె తన పూకు బుడిపెను.. మరింత కామం తో తడమ సాగింది..
ఇంతలో..ఆమె గది తలుపులు..మెల్లగా తెరుచుకోగా.. కొడుకు వినోద్ ద్వారం వద్ద నిలబడి.. “అమ్మా.. నేను..”అని యేదో అనబోయి, ఆమె అర్ధనగ్న శరీరాన్నీ తేరిపారి చూస్తూ అర్ధోక్తి లోనే నిలిపేస్తాడు ..
ఆమె అంతరాత్మ ‘వొళ్ళు దుప్పటీ తో .. కవర్ చేయి.. ‘ అని బలహీనం గా అన్నా.. ఆమె శరీరం సహకరించదు.. చేతులు కదలవు..
ఆమె కూడా అతడిని.. తేరపారి చూస్తుంది..
ఆ చూపుల్లో అతడిని ఖండించే కఠిన తనం.. లేదు..
ఇద్దరూ అలా ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ వుండిపోతారు..
సమయం ఆగిపోయిందనిపిస్తుంది..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *