గీతా వినోదం (తదుపరి భాగం 02)

ఇక్కడిలా మదన సమరం జరిగే సమయం లో..
ఆ గది కి మూడు నాల్గు గదులను దాటి వున్న మరో గదిలో గీత కొంచం నిద్ర పోవాలని.. ఆ ఎండ నుంచి కల్గిన అలసట తీర్చుకోవాలని.. ప్రయత్నిస్తూ.. ఉంటుంది..
ఎంతకూ నిద్ర రాను అంటూంటే.. చివరికి ఆమె అప్పుడప్పుడూ.. మత్తు గా నిద్రపోయేందుకు పీల్చే మాదక కడ్డీ ని పీల్చాలను కొంటుంది..

మంచం పక్కనే వున్నా డ్రాయర్ లోంచి సిగరెట్ లాగుండే దాన్ని తీసి వెలిగించుకుని నాలుగైదు దమ్ముల ను.. పీలుస్తుంది.
ఆమె మైండ్ తేలికైపోతుంటే ఆమెకి వింత వింత ఆలోచనలు రావటం మొదలౌతుంది.
‘అవునూ..ఇంతకీ పిల్లలు స్విమ్మింగ్ ఆపి వచ్చారా.. లేదా..?’ అనే తలంపు రాగానే.. వాళ్ళ గదికి వెళ్లి చూడాలనుకొంటూ.. లేచి వెళుతుంది.

వినోద్ గదికి కొంచం ముందుగానే ఆమెకి ఆ గదిలోంచి.. యేవో కొత్త..వింత శబ్దాలు వినపడటం తో తను నడక చప్పుడు తగ్గించుకొని.. మెల్ల గా వెళ్లి.. వోర గా వున్న ఆ గది తలుపు.. సందులోంచి తన చూపు సారిస్తుంది.
వినోద్ సుమని దెంగాలనే ఆత్రం లో.. గది తలుపు గడియ వేయటం నిర్లక్ష్యం చేసి వుంటాడు..
ఆ తర్వాత అది గాలి కి కొంచం వోరగా జరగటం, ఆ కామాతురత లో వున్న ఆ మొగుడు పెళ్ళాలు గమనించరు.
ఆ ఫలితమే.. గీతకి వారి దెంగులాట కన్నులార చూసే అవకాశం కలుగుతుంది..

లోపల జరిగే మదన కేళి కి గీత మొదట్లో బిత్తర పోతుంది..
అది ఆమె ఎదురు చూడనిది .
పట్ట పగలు…మరొకరు చూడొచ్చన్న భయం.. సంకటం లేకుండా ఆ జంట తమ కామ పోరాటం సాగించటం .. ఆమె ని పూర్తిగా చకితురాలి చేసింది..
వేడి లో వున్న మొగుడు పెళ్ళాలు.. ఎలా చేసుకుంటారో ఆమెకు తెలియనిదేమీ కాదు..
ఆరేళ్ళ క్రితం వరకూ ఆమె కూడా ఇలాంటి దెంగుళ్ళు ఎన్నో రుచి చూసిందే..
అయితే ఆ క్షణం లో ఆమె కి కొడుకు కోడళ్ల కామ సమరం.. కొంచం ఎబ్బెట్టనిపిస్తుంది..
తాను తిరిగి వెళ్లి పోవాలనుకుంటుంది..అక్కడే నిలబడి చూస్తే ఎలాంటి అనాహూతం జరుగుతుందో.. అన్న భయంతో ..
కొడుకు కోడలు అలా చేయటం అసహజం కాదని ఓ పక్కన అనిపించినా.. బహుశా ఆమెలో వుండే.. అసూయ..ఆరేళ్లు గా ఆవురావురు మంటున్న తన ఆడతనం ఆకలి..తోడై వారి వర్తన సరికాదని
పించిందేమో..

దానికి తోడు అంతకు ముందే ఆమె పీల్చిన మాదక వాయువుల ప్రభావం ఆమె మీద పడి వుండాలి..
ఓ రెండు నిముషాలు వారి దెంగులాట తలుపు సందు నుంచి చూస్తుంది .. చాపల్యం చంపుకోలేక..
ఆ సమయం లో ఆమె కంట పడి, ఆమెలో మరుగు పడివున్న కోర్కెలను కెలికింది.. కొడుకు వినోద్ మగతనం..
లావాటి పొడవైన.. అతని మొడ్డ.. సుమ పూకు లోంచి బయటకు.. లోపలి కదిలేది.. ఆమె దృష్టి లో పడి ఆమె ను కలిచి వేస్తుంది ..
అతడి లావాటి బంతులు సుమ లోతొడల్లో లయ గా ఆడుతూ తాకుతూ వుండే దృశ్యం ఆమెను మై మరిపింప చేస్తుంది .
అదలా చూస్తూంటే ఆమె కు తెలియకుండానే.. ఆమెలో ఆడతనపు పులకింతలు ఆవరించి సాగుతాయి..
‘అబ్బా..ఎంతుంది వీడి మోడ్ద..’ అనుకుంటుంది.. అనాలోచితంగానే..
‘ఆయనిది కూడా ఇంత లేదు ఎప్పుడూ.. ఆంబోతు మొడ్డ లా ఎంత లావూ..పొడుగు..’
ఆమెకి తన పల్లెటూరిలో అప్పుడప్పుడు హీట్లో ఆవుని దెంగే ఆంబొతుది చూసిన గుర్తులు రాసాగాయి..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *