డిన్నర్ (ఐదవ భాగం)

వెధవా అని నా మనసు నన్ను వెటకారం చేస్తోంది…. కాని, ఆమె పరిస్థితి చూసి వెంటనే అటు ఇటు సహాయం కోసం చూసాను, ఆ అర్థరాత్రి ఊరు చివర ఎవరు దొరుకుతారు ?… మెట్లెక్కి మేడ మీద కు వెళ్ళి ఒకటవ
రెండో అంతస్తులు వెతి కాను, రెండో అంతస్తులో తాళాలు వేసివున్నాయి… ఒకటొ అంతస్తులో గది తలుపు తీసి వుంది, కాని ఎవరూ కనిపించలేదు… అంటే, ఈ మె ఈ మొదటి అంతస్తులో వుంటుందన మాట అని అర్థమైంది… ఈమె భర్త మరి ఎక్కడున్నట్టు ?… అందరు ఎటు వెళ్ళినట్టు ?… ఎవరూ కనిపించి చావరే అనుకున్నాను….. చే సిది లేక ఆ గది తలుపులు వేసి పరుగున క్రిందకి వచ్చెసాను… ఎవరు లేరు కనుక ఈమె మెట్ల తలుపులు వేయాలని ప్రయత్నిస్తే అది పడక నన్ను పిలిచిందన మాట అని అంత వరకు నాకు అర్థమైంది…
కాని కింద పడి ఆమె పరిస్థితి ఇంత దారుణంగా వుందని నాకు అని పించలేదు, లేక పోతె వెంటనే ఏదో ఒకటి చేసే వాడిని అని పించింది.. తన నోట మాట రావడం లేదు…. బాధ గా మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయి అంతే కాని స్పృహ తప్పలేదు కాని ఆ బాధతో తన చీర పైకి జరిగడం, తన పూకు గుద్ద నా మొహం దగ్గర కనిపించడం అలా తను నా మీద పడి వున్న స్థితి తనకు అర్థం కావడం లేదు కేవలం ఆదెబ్బలతొ తనకు స్పృహ తప్పినట్టు అయి వుండాలి అని అనిపించింది నాకు …
అ, ఆమె
వాన పడుతునే వుంది, మా ఒళ్ళంతా పూర్తి గా తడి సివుంది… క్రి
ంద గచ్చు వుండటం వల్ల ఒళ్ళు బురద కాలేదు, కాని నా నడ్డి కి మాత్రం బాగానే దెబ్బ తగిలింది… ఈ మెను వెంటనే గదిలోపలి కి తీ
సన్నగా వుండటంతో ఆమెను ఎత్తుకొని వెళ్ళగలను అని అని పించింది, కాని మేడ మీద ఒకటొ అంతస్తు కి తీసుకెళ్ళడం కష్టం అని పించింది…
క్రిందనే వున్న నా గది తలుపులు తెరిచి వెంటనే ఆమెను నా గదిలోకి ఎత్తు కొని వెళ్ళి నా పరుపు మీద పడుకోపెట్టాను… ఆమె వీపును ఎత్తి ఆమె నోటి దగ్గర గ్లాసు పెట్టి నోటి కి కొన్ని నీళ్ళు అందించాను…. ఒకటి రెండు గుక్కలు చాలా మెల్లి గా తాగింది… ఆమె మూలు గుతూ తన చేత్తో తన
సళ్ళ మీద రుద్దు కోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది…. చేసేది లేక, నేను ఆమె జాకెట్టు, బా విప్పి నేనే ఆమె సళ్ళ మీద కొంత సేపు రుద్దాను… నా చేతి వెళ్ళు ఆ నున్నటి సళ్ళ మీద రుద్దుతుంటే నన్ను నేను ఆపుకోవడం చాలా కష్టమైంది.. ఆమెకు అది ఎలా అని పిస్తున్నా, నాకు మాత్రం అది ఒక తట్టుకోలేని ఆపు కోలేని కామ పరిస్థితి గా అయింది… ఆ తడిసిన బట్టలతో ఆమెకు కొంత చలి కూడా అనిపిస్తున్నట్టు మొహం పెట్టి ఒళ్ళు ముడుచుకుంటోంది… ఇంక ఆ చలికి జ్వరం కూడా వస్తే కష్ట మవుతుంది అని ఇంక ఏమైతే అది అయింది అను కొని గది తలుపులు వేసి తడిసిన ఆమె చీర, లోపలి లంగా, జాకెట్టు బా, అన్ని విప్పాను, ఆమె పూర్తి నగ్నం గా అయింది …
ఆమె తెల్లని నగ్న సౌందర్యం, ఆమె కామ అంగాలు చూసి నా కళ్ళు చెదిరిపోతున్నాయి. తెల్లని నగ్నం మీద దిష్టి తగలకుండా ఒక నల్ల చుక్క పెట్టి నట్టు నల్లని పూకు ఆతులు కనిపిస్తున్నాయి, త్రి కోణాకారంలో ఆ పూకు ఇరుకైన తొడల మధ్య బాగా పొంగి కండతేలి కనిపిస్తోంది… నాలో కామ కోరికలు ఏవో కోరుతున్నా, ” సమయం కాదురా నను దరిచేర, చెలియను నన్నీవేళ మన్నించర రాజా ” అని ఆమె పాట పాడుతున్నట్టు అని పించిది… నా మొడ్డ అల్లల్లాడి పోతోంది… ఆమె పూకూని అప్పుడు నేను స్పష్టంగా చూసాను… ఇంకా చెప్పాలంటే, ఆ పూకు చాలా వెడల్పుగా పరువాలు పొగి వున్న ఆడతనంతో పొంగి వుంది….
పూకు ఆతులు ఆ ఆడతనాన్ని పర కంట పడకుండా చెట్ల గుబురులొ దాస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి… ఒక్క సారి ఆమె పరువాల పూకుని అలా ముద్దాడాలని అని పించింది… వెంటనే ఆమె ఆతులు గొరిగి ఆమె పూకుని నా నోట్లోకి తీసుకొని పిప్పర మెంటు లాగా చప్పరించాలని అని పించింది… నా నాలి కను ఆమె పూకు చీలిక పొడుగునా రాస్తూ ఆ చీలికలోకి దూర్చి లోపలి మెత్తటి రెబ్బల ను నాకుతూ ఆ లోతున వున్న ఎర ని పూకు కండని నాకుతూ కామం గా నాలి కతొ దెంగుతూ ఆమెకు కామకేళి ఆనందాన్ని పంచి ఇవ్వాలని అని పించింది…. ఆమె నగ్నం మీద నగ్నం గా పడుకొని ఆమె పిర్రలు ఎత్తి పట్టు కొని ఆమె న గ్నాన్ని నా నగ్నం వైపుకు లాక్కొంటూ ఆమె పూకుని నా మొడ్డ దగ్గరికి బలంగా లాక్కొంటూ నా లావాటి పొడు గాటి మొడ్డను ఆమె పూకులో బాగా లోతుకు దించి ఇద్దరి ఆతులు
కసికా రుద్దు కొంటూ ఆడది బాగా ఇష్టపడే బలమైన పూకు దెంగులాటని ఆమెకు రుచి చూపించాలని అని పించింది…. ఆమె లేత మెత్తటి న గ్నాన్ని
పెనుంచి కింద వరకు నా చేతులతో అలా తాకాలని అనిపిస్తోంది… మా ఊళ్ళో నా మంజు అంటి నాతో అలా దెంగించు కొంటుంది… మంజు ఆంటి పూకుని ఇం కా ఆమె teenage స్నేహితుల పూకులని అంత అనుభ వించి నా ఇంకో క్రొత్త పూకు చూడగానే నా మొడ్డ ఆపూకులో కూడా దూరుతాను అని అనడం నిజంగా మగాడిమగ బుద్దేమో అని అని పించింది… ఛీ ఇంక నీకు చెప్పడం దండగ అని నా మనసు కాస్త కోపంగా చెప్పింది… నా ధ్యానం వెంటనే ఆమె బాధ మీద కి వెళ్ళింది….
ఆమె చలితో ఒణుకుతుంటే వెంటనే అమె ఒళ్ళు వేడినీళ్ళళ్ళో తడిపిన టవల్ తో తుడిచి ఆమె నొప్పిగా చూపించిన సళ్ళ మీదా, పిర్రల మీదా
కొంత సేపు వేడి నీళ్ళ కాపడం పెట్టాను… ఆమెకు చలి కొంత తగ్గింది అని అని పించ గానే వెంటనే నా బొంత లాంటి రగ్గు ఆమె మీద క ప్పాను… ఆ తరవాత నేను నా బట్టలు మార్చుకున్నాను… ఆమెకు వేడి నీళ్ళ కాపడం పెట్టిన తర వాత ఆమె బాధ గా చేసే మూలుగులు తగ్గినాయి…. వేడినీళ్ళతో ఆమె ఒళ్ళు తుడవడాని కి , పిర్రల మీద కాపడం పెట్టడాని కి ఆమె న గ్నాన్ని అన్ని చోట్లా తాకుతూ దాదాపు ఆ మె ఒళ్ళంతా తాకాల్సి వచ్చింది… ఆమె నగ్నం నా కళ్ళముందు తిరుగుతోంది… పచ్చి నగ్నం గా ఒక అందాల సుందరి నా పరుపు మీద పడుకొని వుంది, ఇంక మొడ్డ వున్న ఏ మగాడికైనా నిద్ర వస్తుందా… ?…
అలా ఇంత జరిగినా ఆమె ఏమి మాట్లాడటం లేదు, కళ్ళు తెరవడం లేదు…. బహుశె ఆమెకు క్రింద పడ్డ దెబ్బల నొప్పులతో స్పృహ తప్పినట్టు అయిందని అని పించింది నాకు…. కాని, నాకు మాత్రం ఆమె నగ్న సౌందర్యం, ఆమె నగ్న కామ అంగాలు చూసి స్పృహత ప్పుతున్నంత పని అవుతోంది….
ఎవరి కన్నా శిక్ష వేయాలి అంటే వాడిని ఒక స్తంభానికి నగ్నం గా కట్టె సి వాడి కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి వాడి ముందు నగ్న సన్నివే సాన్ని కలిగిస్తే
చాలు వాడి మొడ్డ అలా ఊగి ఊగి చస్తాడు అని పించింది….
ఆమె చీర, లోపలి లంగా, జాకెట్టు, బా నా గదిలో దండెం మీద ఆరే సాను…. నేను క్రింద చాప వేసుకొని పేరుకి అలా పడుకొని వున్నాను……. నా మొడ్డ గంటలు కొడుతున్నట్టు వూగి పొతొంది…. ఒక అందమైన ఆడదాని పూకు అలా తొడలు చాపి కనిపిస్తున్నా అందులో దూరలేని స్థితికి నా మొడ్డ కోపంతో రుసరుస లాడుతున్నదా అని అని పించింది…. కామ ఆలొచనలు ఆపుకొన్నా ఆగటం లేదు… ఒక ఆడ మనిషి నిస్సహాయాన్ని అదనుగా చూసుకొని ఆమెను మొ సంతో అనుభవించడం మగతనం కాదురా అని నాలోని అంతరాత్మ నా కామ కోరికల పట్టును సడలి స్తోంది… కొంత సేపటికి నా మొడ్డ అలా చల్లబడింది….
చదువు కోసం ఆ ఊరు వచ్చి ఒక 2 నెలలు మాత్ర మే అయింది… ఇంతలో ఇంత జర గాలా … చూ సావా, కామం వున్నా, కామ సంపద కనిపించినా అనుభ వించలేని స్థితి కూడా వుంటుందా ?.. అని అని పించింది….
ఇంత కూ, మధ్యాహ్నం అంత సంస్కృతం మాట్లాడింది ఎవరు ?.. ఈ మెను చూస్తే అలా సంస్కృతం మాట్లాడేది గా అనిపించడం లేదు, పైగా ఈ మె
మొదటి అంతస్తులో వుంటుందని తెలుస్తోంది … నేను చూసింది. విన్నదీ రెండో అంతస్తు కిటికీలోంచి … మరి ఆ కిటికీ వున్న గది ఇంట్లో ఎవరు వుంటారు ?…. నాకు నా ఆలొచనలే తప్ప అసలు విషయం ఎలా తెలుస్తుంది అని అనిపించింది….
తెల్ల వారి ఆమె లేచి తన నగ్నం చూసుకొని నన్ను చావబాదదు కదా అని పించింది… కాని ఏమి చెయను, నా తప్పు ఏమి లేదు, ఆ సమయంలో ఎవరు లేక పోతే నాకు తోచింది, నేను చేయగలిగింది చేసాను అని వున్న విషయం చెప్తాను, నమ్మక పోతే మా నాన్న వరకు వెళ్ళచ్చు విషయం అని పించింది… లేదా ఇంక వేరే ఇల్లు చూడాలే మొ అన్న ఏవేవో
ఆలోచనలతో మగత నిద్రతో ఆ రాత్రి గడిచింది….
తెల్ల వారి సమయం 6 గంటలు అయింది…. అది వానా కాలం అవడం వల్ల వాన పడుతునే వుంది… నేను అప్పటికే లేచి కాఫి కలుపుకొని తాగుతూ బయట తిరుగుతున్నాను.. తను నగ్నం గా ఇంకె వరి గదిలోనో వున్నట్టు
తెలిసి, ఆ గదిలో ఇంక నన్ను కూడా చూస్తే ఆమెకు కోపం వచ్చి ఏమైనా జరగచ్చు, అందుకని నేను బయట వుంటే ఆమె వెంటనే ఆక్కడ ఆరేసిన తన బట్టలు కట్టు కొనేందుకు అవకాశెం దొరుకుతుంది అని నేను బయట ఆమె నిద్ర లేచే వరకు ఎదురుచూస్తున్నాను… ఆమె లేచి తన నగ్నాన్ని చూసుకొని నా మీద విరుచుకు పడి నా పీక పిసకడానికి వస్తే పారి పోవడానికి కూడా వీలు గా వుంటుంది అని కూడా అని పించింది…
కొంత సేపటి కి నా గదిలో ఏదో చప్పుడు వినిపించింది… ఆ మెకు మెలకువ వచ్చిందే మొ అని పించి ఆమె నన్ను ఎలా అర్థం చేసుకొంటుందో, ఏమి చేస్తుందో అని భయం గా చూస్తున్నాను …
(ఇం కా వుంది…)