అక్కను లొంగ దీసుకున్న తముడు

హాయ్ నేను చెప్ప బొయె స్టోరీ నాకు మా పక్క ఇంటి అక్కకు మద్యలో జరిగింది.తను రొజు మా ఇంటికి వాటర్ హీటర్ తీసుకోవడానికి వచ్చేది. అలా ఒక 6నెలలుగా మాఇంట్లోకి కి వచ్చి హీటర్ తీసుకెల్లేధి.నాకు తనను చూసి ఎలగైన ధెంగాలి అనే ఆలోచన వచ్చింది.దానికి నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది.తను రొజు హీటర్ కోసం వస్తది.వచ్చినప్పుడు ధెంగాలి అనుకున్నా.ఒక రొజు మా ఇంట్లో ఎవరు లేరు అప్పుడు నాకు అనిపించింది.

తను హీటర్ కి వస్తది అప్పుడు పట్టుకుని ధెంగాలి అనుకున్నా కానీ భయం ఎవరికైన చెప్థధెమొ అని కానీ ధైర్యం చేసా.తను హీటర్ కి వచ్చింది.అప్పుడు నేను కావాలనీ బట్టలు లేకుండా ఉన్నా తను చూడాలని నేను నా సుల్లిని పట్టుకుని చూసుకుంటూ ఉన్నా.తను వచ్చి చూసి సడన్ గా బయటకి వెళ్లింది.నేను బట్టలు వేసుకుని వాళ్ల ఇంటికి వెల్లి తనని అక్క ఒక నిమిషం ఇల రా అని మా ఇంట్లోకి పిలిచా తను ఏంటి తమ్మి అని అడిగినది.అప్పుడు నేను నా బట్టలు విప్పి నా సుల్లి చూపించ ఇందులో నుండి రక్తం వస్తుంది అని కావాలనీ అడిగా అప్పుడు తన మొహం కరెక్ట్ గా నా సుల్లి దగ్గర ఉంది.అప్పుడు అనిపించింది నా సుల్లి తన నోట్లో పెట్టి చీకు అని అందం అనుకున్నా కానీ ధైర్యం చాల లేదు.ఆ రొజు నా సుల్లి చూసి వెల్లి పొయింది.అలా ఒక వారం గడిచినది.గడిచాక తను ఎప్పుడు ఒంటరిగా దొరుకుతుందా అని చూసా ఒకరోజు వాల్ల ఇంట్లో ఎవరు లేరు తను స్నానం చేస్తుంది మెల్లగా ఏమీ థెల్వనట్లు శెవింగ్ blade ఉందా అని వెల్ల అప్పుడు తను బట్టలు లేకుండా ఉంది.తన ఒంటి మీద నులుపొగు కూడా లేదు నేను shaving blade అడిగే సరికి లేదు అని చెప్పి డోర్ close చేసింది తన పూకు కనబడలేదు.మరొక రొజు వల్ల ఇంట్లో ఎవరు లేరు తను స్నానం చేస్తుంది మళ్లి వాటర్ తాగుదమని వెల్ల అప్పుడి తనా పూకు డైరెక్ట్ గా కనిపించినది.తన పూకు ను సల్లని అలాగే చూస్తూ ఉండి పొయ తన పూకు అంత అందం గా చిన్న పిల్ల పూకు లా టైట్ గా ఉంది.పైగా తనకి 2పిల్లలుమొగుడు లేదు.ఆ రొజు వాటర్ తాగి silent గా వచ్చా ఇంకో రొజు మా ఇంట్లోకి పిలిచి సుల్లి నొప్పి లేస్తుంది ఏం చేయాలి అని అడిగా తను అసలు మ అయ్యిందీ అని అడిగినది.నాకు sex కలలు వస్తున్నాయి అప్పుడు నా సుల్లి భూమి కి తగిలి అలా అవుతుందేమో అని చెప్ప.కావలంటే నువ్వు బెడ్ మీద పడుకొ నేను ఎలా యే విధంగా పడుకుంటనొ నీ మీద పడుకుని చూపిస్త అని చెప్ప అప్పుడు తనకి scene అర్దం అయ్యింది వీడు నన్ను dhengali అనుకుంటున్నాడు అని.

అప్పుడు అడిగినది యెంట్రా ఇన్ని రోజులు అలా కావాలనీ ప్రవర్థించవా అని.అవును అక్క నాకు నిన్ను dhengali అని ఉంది అని చెప్పా దానికి తను మరి మన వరసలు అక్క తమ్ముడు కదా రా అని అంది.దానికి యెం కాదు అక్క బావ లేడు మరి నిన్ను ఎవరు సుఖ పెట్టారు ఇన్ని రోజులు అని అడిగా దానికి తను సరే కానీ bagundademo అని అంది.ఇది ఒకె అనేల ఉంది elagina ఒకె చేయాలి అని fix అయ్యా.తను సరే కానీ తను ఈ ఒక సారి మాత్రమే అని అంది.సరే ఇప్పుడు dhengithe తర్వాత అదె ధెంగు రా తమ్ముడు అంటధి అని సరే అక్క అని చెప్పా.బెడ్ మీద పడుకొ బెట్టి మీల్లగ చీర పైకి లేపా తన తొడలూ వనుకుథున్నయి మెల్లగా పూకు దగ్గరకి చేతి పెట్టా తను టెన్షన్ పడుతుంది తమ్ముడు తొందరగా కానివ్వు అని సరే అక్క అని టెన్షన్ పడకు అని నా బట్టలు విప్పా తను నా సుల్లిని చూసి యెంట్రా అంత లావుగా,పొడుగ్గా ఉంది అని అడిగినది.ఉండు అక్క అని సల్లు పీసీకి ,పిర్రలు పీసీకి తనను tempt చెస తమ్ముడు త్వరగా పేటూ తట్టుకోలేక పోతున్న అని అంది సరే అని పూకులొకి పెట్టా తను హ హ హ అంటుంది.యెంటె అక్క నా సుల్లి నీ పూకు లోకి ఇంత టైట్ గా వెళ్తుంది అమ్మయి పూకులొకి వెళ్లినట్లు అని అడిగా .డెంగీనచుకొక ఎన్నో రోజులు అయ్యింది రా మళ్లి మీ బావ తర్వాత నా పూకును dengindi నువ్వే రా అని అంది.అలా అంటూనే తను నా మీద పడి నన్ను dhenguthundi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *