సంధ్య -03

నేను (మొగుడూ) నాలుక బయటకి చాపి.. రెండు తొడల మీద రెండు చేతులు.. చెట్టు కి చుట్టుకున్నా ఊడలు లా చుట్టి.. నా పేళ్ళం పంగ ఇం కా బాగా విడతీసి.. దాని పూకు అంచుల మీద నాలుక కొన ఆనించి… కసి కసిగా నా పెళ్ళం కళ్ళలోకి చూసా…!!

సంధ్య -02→
నా పేళ్ళం.. పెదవి కరిచి పెట్టి.. మొత్త ముందికి జరుపుతూ.. “ఉహు..ది గేమి.. ఈ..!!!! దూ..ఊ.. ఊర్పేయ్య రా..ఆ.. నా.. కొడక.. నా పూకు లోకి నీ నాలుక !!!!” అంటూ నా తల మీద చెయ్య వేసి నొక్కుకుంది.
పూకు లోకి నాలుక దింపకుండా.. “వద్దు వద్దు అన్నావు కదే.. లంజా.. దింపను ..పో.” అన్నాడు నా అందాల ముద్దుల రంకు మొగుడూ.

“చంపుతాను.. రా.. రా.. నస పెట్ట కు రా.. నువ్వు ఎలాగంటే.. అలాగే… నీ మాట వింటూ.. ఎత్తి కొట్టించేసుకుంటా.. రా..దెంగు.. దూర్పు..” అంటూ అసహనంగా నా నడుము పైకి కిందకి ఆడించా.
నాలుక ఇంకా బాగా ముందుకి చాపి నా పేళ్ళం పూకు మీద సమాంతరంగా తాకించా.. పాంటీ పూకు కి అతుక్కున్నట్లు.. నా నాలుక పూకు కి అతుక్కుంది.
నాలుక అలాగే ఉంచి.. తల పైకి, కిందకి స్పీడ్ గా ఆడించే స్తూ.. నా పేళ్ళం పూకు నాకేస్తున్నాను.
నా మొగుడూ మంద మైన తన నాలుక తో పూకు రెమ్మలు సాన పెడుతున్నట్లు ఉంది !!! తల పూకు రెమ్మల పై వరకు వస్తూ పూకు బొడిపె మీద రాసుకొంటోంది! ఇద్దరి మధ్య మాటలు లేవు.. పోటీ పడి నాకించుకుంటూన్నాను.. రెచ్చి పోయి నాకేస్తున్నాడు !!! ఉన్నాట్టుండి సరున పూకు లోపలికి నాలుక దూర్పాడు. !!!!!!
“ఆహ……………ఏంట్రా……..”
“హమ్మా..హూ…ఊ..హ….ఊ..ఊ.. హె.. ఎ.. అమ్మ మ్మా..ఆ..ఆ…హో.. మామ్.. మా… దెం…గు….దెం….దెం……దెంగ రా……..నా…. రా..
అమ్మా..
దెం..

జా..దెంగా.. రా.. …. ముద్దుల.. సంధ్య….. అది.. అలా… ఆ.. గే.. హుం..”
కాలం నిలేచి పోయింది.. వెన్నులో.. జివ్వు అని లాగుతోంది.. దిమ్మ అదిరిపోతోంది నా మొగుడి నాలుక దెంగుడి కి.. అది ఎక్క డెక్కడో తగులుతోంది… స్పీడ్ గా.
“రా.. రా.. నా.. రాజా.. ఆయిపో.. పో.. తున్నా.. ను రా……ఆవా.. ఆ.. అమ్మా మ్మ.. ఆ.. అయ్యి పోతున్నాను రా……. కస.. కసా.. దెంగు.. దెంగు.. ఊ.. ఊ.. దెంగు.. దెంగు.. అది..దెంగు.. అలాగే.. ఆపకు.. దెంగ.. రా.. దెంగు.. దెంగు.. దెంగూ…………………… ఉనా.. ఉ.. స.. .. ష్.. ఊ.. ఊ.. ఊ.. ఊ..”
ఆపకుండా పచ్చి పచ్చి.. గా.. పిచ్చి పిచ్చి.. గా.. నాలుక తో నా పూకు దెంగాడు… మొగుడి తల స్పీడ్ గా కదులుతోంది పూకు దిమ్మ మీద.. నాలుక బిగుసుకొంది.. ఎముక లేని మెత్తటి నాలుక.. ఎముక లేని ఐరన్ మడ్డ అయింది.. మొడ్డ అయినా.. నాలుక అయినా.. ఎముక లేక పోయినా.. కసితో ఎముక కన్నా బలం గా తయారు అయ్యి పూకు ని దొలే చేస్తున్నాడు… నర నరాల కసీ నాలుక మీద చూపించాడు. ఎంత సేపు చేసాడో తనకే తెలియదు. ఎంత సేపు చేయించుకొన్నానో నాకే తెలియదు.. కాలం ఆగి పోయింది.

నా (సంధ్య) నరాలు అన్ని బిగుసుకు పోయాయి.. నడుము రెండు అడుగులు పైకి లేపేసా.. అంత బలంగాను అది మిపెట్టి పూకు నాకుతున్న మొగుడి తల నడుము తో బాటే పైకి
లేచి పోయింది !!!! భళుక్కు.. భళుక్కు.. భళుక్కు.. అంటూ కార్చేసింది.. నా పూకు జిల.. అందింది అంది నట్టు పట్టేసి తాగే స్తున్నాడు నా మొగుడూ. ఒంట్లో నరాలు బిగించేసి.. ఊపిరి తియ్యటం కూడా మర్చి పోయి.. అదే పొజిషన్ లో అలాగే ఉండి పోయాను నేను. వళ్ళు అంతా కొయ్యబారి పోయి కదలిక లేకుండా అలాగే ఉండి పోయింది చాలాసేపు.. ఎంతో ప్రేమగా నాకుతున్న నా పూకుని ఇంకా ఆపకుండా.. తమకం తో ముఖం నా పూకు మీద పెట్టి నా రసాలు అంతా ముఖం మీద పులు ము కొంటున్నాడు !!!!
“ఉహు…..” ఉగ్గ పెట్టిన నా పేళ్ళాం నోట్లోంచి తీయటి తుప్తి నిట్టూర్పు వదిలి ఇంకా అలాగే ఎత్తిన నడుము ఒక్క సారి గా దబ్బున సోఫా మీద పడింది. గాలి తీసేసిన అందాల రబ్బరు
బొమ్మ అయిపోయింది నా ముద్దుల పెళ్ళాం !!! అర మోడ్పు కళ్ళ తో సిగ్గు గా రెండు చేతులు ముఖం మీద వేసుకొని “చీ… పో..” అంటూ చీర కిందకి లగే సు కొంటోంటే.. రెప్ప వేయకుండా.. తననే చూస్తున్నాను.. తను ఔట్ అయ్యాకా తననే అలా చూసుకోవటం నాకు చాలా ఇష్టం. అలాగే చూసుకొంటూ.. తన కళ్ళ మీద ముద్దులు పెట్టు కొంటూ తనని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా చూస్తున్నా..!

చేతి వేళ్ళ సందు నుంచి నా మొగుడూ ని చూస్తున్నా.. తన ముఖం అంతా.. నా దిమ్మ రసాలతో.. తడి తడి గా మెరుస్తోంది…..
నేను సోఫా మీద కాళ్ళు కింద పెట్టి కూర్చొంటే.. నా మొగుడూ మళ్ళీ నా వళ్ళో తల పెట్టు కొని.. నిశ్శబ్దం గా పడు కొన్నాడు.. కొద్ది సేపు అయ్యాక నే మ్మది గా.. అన్నారు.. “సంధ్యా… నేను చాలా తప్పు పని చేసా.. నిన్ను నిజం గా చాలా భదపెట్టా.. నువ్వు చాలా మంచి దాని వి కాబట్టి నన్ను దగ్గారికి రానిచ్చావు.. మళ్ళీ అటు వంటి పొరపాటు చెయ్యనని ఇంకో సారి మాట ఇస్తున్నా. నేను చేసిన తప్పుకి ప్రాయశ్చిత్తం గా ఏమి చెయ్యాలో చెప్పు.” అంటూ.. నా కళ్ళ లోకి చూశాడు..
నేను నవ్వుతూ.. “జరిగింది ఎలాగు జరిగి పోయింది. అక్కడ ఉన్నది నా చెల్లే కదా. వేరె బయట ఆడది అయితే కాదు కదా. నువ్వు ఇప్పుడూ చెయ్యాల్సింది ఏమంటే.. ఇప్పుడు స్వర్గంలో ముంచి, తేలుస్తూ.. మర్చి పోలేని సుఖం ఇచ్చావు.. అటు వంటి సుఖం ఎప్పుడూ నాకే ఇస్తూ ఉండాలి..”.
“ఇంత కన్నా చాలా ఎక్కువే, నీవు ఊహించని సుఖం ఇస్తా..ఆ..ఆ…నే, నా ముద్దుల పెళ్ళామా” అంటూ.. నా పక్కన కూర్చొని నన్ను గట్టి గా కౌగలించుకొన్నారు.

“నేను అర్జెంట్ గా బాత్రూం కి వెళ్ళాలి వదులు..” అంటూ లేచి నిలాబ డి.. అడ్డ దిడ్డం గా ఉన్న చీర సరిగ్గా కట్టు కొంతోంటే. “అబ్బా.. చీర విప్పాల్సిన టైం లో కడతావేంటే.. విప్పేయి..” అంటూ నా చీర, జకట్టు, బా బలవంతం గా విప్పి పడే సాడు !!!
నేను కూడా.. మొగుడు ముందరే కదా అని సిగ్గు పడ కుండా.. వంటి మీద ఒక్క లంగా తో అలాగే నడుచు కొంటూ.. బాత్రూం లోకి వెళ్ళి.. కమోడు మీద కూర్చొన గానే.. నా మొగుడూ నా వెనక్కాలే టక్కున బాత్రూం లోకి వచ్చేడు..
“అబ్బా.. నాకు అర్జెంట్.. ఒక్క నిమిషం బయటకి వెళ్ళు.. నేను ఉచ్చ పొయ్యాలి ..” అన్నా.
“పొయ్యవే.. దానికి నా దగ్గర సిగ్గు ఎందుకే.. ముండా… నువ్వు పోశాక.. నేను కూడా పొయ్యాలే” అంటూ… చటుక్కున లుంగీ తీసి పడే సాడు.
నాకు ఒక అడుగు దూరం లో మా ఆయన నల్ల బంగారం.. నిక్క నిగిడి పోయి.. విచ్చాల విడిగా 7 అంగుళాల పొడవు పెరిగి పోయి.. తొడల మధ్య నుంచి.. వికృతం గా.. చెట్టు
మొదల్లో నేల పైకి పాకిన వేరు లగా.. 4 అంగుళాల పైగా మందం తో నల్ల త్రాచు పాములాగ.. లేచి నిలబడి ఉంది..

అప్పటికే నా మొగుడి అంగం చూసి 3 వారాల పైనే అవ్వటం తో ఒక్క సారి గా దాన్ని కుదుళ్ళ లో పట్టు కొని.. చటుక్కున నోట్లో పెట్టు కొని చప్పరించుదామన్న కోరిక బలవంతం గా ఆపుకుంటూ… (మా ఆయన అడుగుతే కానీ చెయ్యద్దు అని అను కున్నాను !!!). “అబ్బా.. నాకు సిగ్గు గా ఉంది.. మీరు ఒక్క నిమిషం బయటకి వేళ్ళండి… ప్లీజ్.. నేను పొసుకొని పిలుస్తా..” అన్నా. మా వారు ఏ మను కున్నారో ఏమో.. “సరే అయితే.. నువ్వు కానీ” అంటూ బాత్రూం బయట కి వెళ్ళారు.

నాకు చాలా ఉబ్బుగా ఉచ్చ రావటం తో.. వెంతనే సుయ్యీ.. సుయ్యీ.. మంటూ పోయ్యటం మొదలు పెట్టా.. ఇంతలో చటుక్కున బాత్రూం తలుపు తెరుచు కోవటం.. మా ఆయన వంటి మీద ఉన్న చొక్కా కూడా తీసి పూర్తి నగ్నం గా బాత్రూం లోకి రావటం ఒకే సారి జర్గింది.
నేను వారిని వారించ పోయే లోపలే.. చటుక్కున.. నా ముందరే కింద కూర్చోవటం.. నా ధార లోకి అర చెయ్య పెట్టడం ఒకే సారి జరిగాయి.. హఠత్తు గా జరిగినదాని కి నేను ఒక్క సారి గా పోయటం ఆపేసా..
మా వారు.. నా కేసి చిలిపి గా చూస్తూ.. నేను ఊహించని విధం గా.. తన అరచెయ్య ని.. తన నోటి దాకా తీసుకెళ్ళి.. నాకేసి చూస్తూ.. చిలిపి గా నాలుక కొన తో నాకటం మొదలు పెట్టే సరికి.. నా నర నరల్లో అదో రకమైన వికృత

కోరిక కలిగి ..” వే………. ఏమి చేస్తున్నావు రా.. అంత వికృతం గా చెయ్యాల…” అంటూ.. వారి జుట్టు లోకి నా రెండు చేతులు పెట్టి తమకంగా రుద్దటం మొదలు పెట్టా !!!!!
“ఉహు… పిచ్చ.. బావుందే.. దీని రుచి.. నాకు నచ్చింది..” అంటూ.. నా మెడ చుట్టూ రా చెయ్య వేసి.. నన్ను తన మీద కి లాగి నా పెదల మీద (నోటి) గట్టి గా ఒక ముద్దు పెట్టాడు .
“ఛీ.. ఛీ.. సిగ్గు లేక పోతే .. ఏమిటా పని…తాగటానికి … ఇంకే మీ దొరక లేదా ..” అన్నా రొప్పుతూ.. నాలొ మళ్ళీ కామ కోరిక త్వర త్వరగా రగులుతోంటే..
“ఈ రోజు నుంచి నీతో ఎప్పుడూ కలలో కూడా నువ్వు ఊహించలేని పనులు చేస్తా. నువ్వు వద్దన్నా సరే… ” అంటూ నన్ను లేపి నించో పెట్టి నా లంగా బొందు ముడి టక్కున విప్పి.. లంగా కిందకి జార్చాడు.
మా ఆయన అన్న మాటలకి నా బుర్రలో అప్పటికే వికృత మైన అలోచనలు మొదలు అయ్యి… పైకే మీ అం కుండా…”అబ్బా.. మధ్యలో ఆగి పోయింది.. నేను ఇంకా పొయ్యాలి.. చేసింది చాలు కాని.. బయట కు వెళ్ళు.. ఉచ్చ పోసుకొని .. నేనే బయటకి వస్తా..” అంటూ.. వారి చాథీ మీద చెయ్య వేసి తోసా.
కాని నా మాటలు వారి చెవికి ఎక్కితే కదా..

“ఇవ్వాళ నా ఎదురు గానె నువ్వు పొయ్యాలి. నేను వెళ్ళను..” అంటూ.. నన్ను బాత్రూం లో ఇంకో మూల కి తీసుకెళ్ళి.. గోడ మీద కి జార్చి.. చేతులు రెండు నా బుర్ర పైకి తీసుకెళ్ళి పట్టి ఉంచి .. నా కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ… ” పొయ్య వా.. ప్లీజ్.. నాకు నువ్వు ఇలాగే కావాలి ..” అంటూ… నా కేసి.. బతిమాలుతున్నట్లు చూసేసరికి నాలో నేను.. సరే లే అడుగుతున్నది మొగుడే కదా.. వాడికి అంత ఇష్టంగా ఉంటే… నాకు తప్పేమిటి అనుకొన్నా. కానీ ప్రోబ్లం ఏమిటంటే.. నేను ఎప్పుడూ నిలబడి పొయ్యలేదు.. మా వారి తో అదే అంటే.. మా వారు… చాలా విచ్చల విడిగా మాట్లాడుతూ “ఈ మాత్రం సిగ్గు కూడా పడ కుండా.. వంటి మీద ఒక్క బట్ట కూడా లేకుండా.. మొగుడి ఎదురు గా.. పంగ జాపి నిలబడ్డావు.. ఇంకా సిగ్గు, మొహమాటం ఎందుకే ముండ.. పెదాలు తెరిచి పట్టు కుంటా.. ఏ మాత్రం సిగ్గు పడకుండా పొయ్యవే.. నీ యమ్మని దెంగా..” (మా ఆయన ఇన్ని యేళ్ళ మా సంసారం లో చాలా తక్కువ సార్లు అంత పచ్చి గా మాట్లాడారు.. !! ఒక రకం గా చెప్పాలంటే… నేనే ఎక్కువగా మాట్లాడతా మా ఇద్దరి మధ్య..compare చేస్తే.. !!!! అలాంటిది మా ఆయన నోట్లోంచి వస్తున్నా మాటలు వింటోంటే.. ఆయన ఇందాకే అన్న మాటలు గుర్తు కి వచ్చాయి.. “ఇంత కన్నా చాలా ఎక్కువే, నీవు ఊహించని సుఖం ఇస్తా..ఆ..ఆ..నే, నా ముద్దుల పెళ్ళామా”

నా బుర్ర అప్పటికే వికృత మైన అలోచనల తో కొద్ది, కొద్ది గా నిండింది.. ఇప్పుడూ మా ఆయన్ను చూస్తోంటే.. ఆ అలొచనలు.. ఇంకా ఇంకా బలపడి.. నా మొత్త ని పచ్చి గా ముందుకి నెట్టి … మళ్ళీ పోయటం మొదలు పెట్టగానే.. మా ఆయన.. నేను ఊహించని విధం గా.. చటుక్కున కింద కూర్చొని .. నా పిర్రల మీద రెండు చేతులు వేసి బలం గా పట్టు కొని … ఒక్క సారిగ.. నా దిమ్మ ని అందినంత మీర ఆబాగా నోట్లో కుక్కుకొని.. నా ఉచ్చ ని డైరెక్ట్ గా తన నోట్లోకి తీసుకొని చప్పించటం.. ఉచ్చ తాగటం మొదలు పెట్టే సరికి.. నేను ఒక్క సారిగ దిగ్భంతి చెంది.. అశ్చర్య పోతూ.. టక్కున మళ్ళీ పోయటం ఆపేసే సరికి … మా వారు.. తల పైకెత్తి… నా కేసి చూస్తు, నా పిర్రల మీద గట్టి గా తన అర చెయ్య తో చరిచి.. “నీ యమ్మ ని దెంగ.. లంజా.. ఆపకుండా.. పోయ మన్నాను కదే.. పూకు ముండా..” అంటూ.. నా దిమ్మ ని పిచ్చి ఎక్కిన వాడిలా నాకుతూ, చప్పిస్తూ.. కొరుకుతూ.. ముద్దులు పెడుతూ.. “నీ యమ్మ.. ఇవ్వళా నిన్ను మద మెక్కిన సింహం లా దెంగుతానే… నాకు చాలా కోరిక గా ఉందే…దొంగ పూకు లంజా.. పొయ్య మంటే.. పోయవు కదా.. ఇప్పుడూ చూడు ఏమి చేస్తానో..” అంటూ..అదే టైంలో నా పిర్రలని చితికి పోయేలా పిసుకుతూ.. నా కాళ్ళు ఇంకా ఇంకా ఎడంగా జరుపుతూ.. చటుక్కున.. మళ్ళీ నేను ఏ మాత్రం ఊహించని విధంగా.. నా
రెండో బొక్క మీద చుప్.. చుప్.. మంటూ… పెద్ద గా చప్పుడు వచ్చేలా ముద్దులు పెట్టి.. తల పైకెత్తి నాకె సి

చూసేరు.. (మా ఆయన పెళ్ళి అయిన 10 యేళ్ళలో .. అప్పు డప్పుడూ నా రెండొ బొక్క మీద తన వేళ్ళ తో మృదువుగా రుద్దటం , మరీ ఆవేసం లో ఒకటి, రెండు సార్లు.. వేలు కొద్ది కొద్దిగా లోపలి కి పొడ వటం తప్పించి ఇంకేమి చెయ్య లేదు
అటు వంటిది.. ఒక్క సారి గ.. నా ఉచ్చ తాగుతూ… నా రెండో
బొక్క మీద ముద్దులు పెట్టే సరికి నాలో విపరీత మైన, వికృత మైన , పాశవిక కామ కోరిక.. కలిగి … నన్ను నేను ఆ పిచ్చి పచ్చి కోరిక లు కలిపేసుకొని, ఏమి చేస్తున్నానో కూడా మర్చి పోతూ.. ఆయన నా కేసి చూస్తుండ గానే.. నేను కూడా ఆయన కళ్ళలోకి .. కసిగా చూస్తు.. చిలిపిగా నవ్వుతూ.. నా నడుము ని మరింత పచ్చి గా ముందికి నెడుతూ… నా మొగుడి జుట్టులో రెండు చేతులు పెట్టి గట్టి గా పట్టు కొని … నా పూకు లోంచి మిగిలిన ఉచ్చ డైరెక్ట్ గా ఆయన ముఖం మీద కి పోయటం మొదలు పెట్టా….!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
నా మొగుడూ.. మరింత గా రెచ్చి పోతూ.. డైరెక్ట్ గా నా ఉచ్చ తన ముఖం మీద పడేలా పొజిషన్ అడ్జెస్ట్ చేసుకొని.. అంది నంత మేరా… తాగుతూ… నా ముఖం లోకి.. . చూస్తు..
వెర్రి వెర్రి గా నా గజ్జల్లో, పొత్తి కడుపు, లోపలి తొడల్లో, దిమ్మ మీద నాకుతూ, ముద్దులు పెడుతూ, కొరికేస్తూ.. నేను నా వీపు ని గోడకి గట్టి గా అది మి పెట్టి, బరితెగించిన లంజ

లాగ పచ్చి గా నా నడుము ఇంకా ముందికి నెత్తి.. నా మొ గుడి జుట్టులో రెండు చేతులు పెట్టి గట్టి గా పట్టి, మొ కాళ్ళు కొద్ది గా వంచుతూ నా మొగుడి తలని రెండు పిర్రల మధ్య లోకంటా కిందకి తోస్తూ “పెళ్ళి అయిన పది
యేళ్ళకి చిన్నా గుహ దాక నే పెదాలు వేళ్ళాయి.. అక్కడే ఆగి పోతావా ఏమిటి ?? అరచెయ్యలో స్వర్గం చూపించి ఆపెయ్య కు.. మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ బొక్క ని కూడా నీ నాలుక తో పావనం చెయ్యి..”.
“నా దిమ్మ ని బుజ్జి సంధ్య అంటావు కదా ఎప్పుడూ.. ఈ చిన్న గుహ ఇప్పటి నుంచి నీ బుల్లి సంధ్య.. బుజ్జి ని ఎప్పుడూ చక్క గా ముద్దు చేస్తావు.. బుల్లి ని మటుకు ఎప్పుడూ పట్టించు కోలేదు.. అది ఏమి పాపం చేసింద మ్మా.. నా.. కన్నా… దాన్ని కూడా ముద్దు చెయ్య వా, ఏమిటి ??” అంటూ పిచ్చి ఎక్కిందాని లాగా వెర్రి గా మాట్లాడుతూ.. నా మొగుడి తల ని చిన్నా గుహ మీద కి తెచ్చి వదిలి పెట్టా… నా తల ని కొద్దిగా ముందికి వంచి నా మొగుడూ అక్కడ ఏమి చేస్తాడా అని చూడ సాగా !!!!
నా మొగుడి ముఖం కల్లు తాగిన కోతి లాగ కళ్ళు ఎరగా అయ్యాయి.. మొగుడూ కళ్ళు పైకి ఎత్తి నా ముఖం లోకి చూస్తూ.. నాలుక కొన పదును గా చేసి నా బొక్క చుట్టూరా గుండ్రం గా తిప్పుతూ.. సడెన్ గా నా గుహ లోకంటా పెదాలు వత్తుతూ అందినంత మేరా నోట్లోకి

తీసుకొని గట్టి గా ఒక్క ముద్దు పెట్టి .. నాలుక అలాగే పై పైకి తీసుకొని నా పిర్రలు మొదలు అయ్యే చోటు దాకా పిచ్చి పిచ్చి గా నాకి.. మళ్ళీ కిందకి వచ్చి.. ఈ సారి మటుకు కుక్క లాగ నాలుక బాగా చాపి.. ఆబ గా నా గుహ మీద అదిమిపెట్టి నాకుతోంటే… నా ప్రాణాలు గాలిలో కలిసి పోతయా అన్నట్లు గా నాలో విపరీతమైన కోరిక రగులుతూ .. “ఉ..హు ….. ఉ …….అబ్బా ……………… ఆ …….. నేనంటే నీకు ఎంత ఇష్టం రా .. నా ముద్దుల… మొరటు మొగుడా.. ఎక్కడెక్కడో నాకేస్తున్నావు.. నేను అంటే అంత ప్రే మాలో.. అంత ఇది గా నాకేస్తున్నావు..” అంటూ ఉండ గానే.. నా మొగుడూ తన నాలుక ని పదునుగా చేసి నాలుక కొన తో.. మొదటి సారి నా చిన్న గుహ లోకి గృహప్రవేసం చెయ్య గానె… నా మాట గొంతు లోనె దిగ మింగి .. ఒక మనిషి కి ముక్కు, నోరూ కలిపి మూసేస్తే.. గొంతు లోంచి ఏ రకమైన శబ్దం వస్తుందో.. అదే విధం గా… గొణుకుతూ.. మూలుగుతూ… వాడి జుట్టు ని ఇంకా ఇంకా.. గట్టిగా పట్టి లోపలికి వత్తుతూ.. నే జీవితం లో ఎప్పుడూ మాట్లాడని విధం గా
నాకుతున్నా వే మిటి రా.. అదే మైనా నీ పెళ్ళం పూకు అనుకున్నావా..??? హమ్మా .. ఆ.. ఆ.. ఆ.. అదీ.. అల గే…? …. ?……అబ్బా.. ఇక్కడ నాకించుకోవటం లో కూడా ఇంత సుఖం ఉందని ఇప్పుడి ప్పుడే తెలుస్తోంది రా.. అమ్మా.. నా వల్ల కాదు రా.. తట్టుకోలేక పోతున్నా.. నన్ను చంపేయ్యీ… య్యీ…యీ.. ఈ” అంటూ ఇంకా అరుస్తూ ఉండ

గానే.. నా మొగుడూ.. నాకు ఇంకా వెర్రి ఎక్కించాలి అన్నాట్లు.. ఎడమ చెయ్య బొటన వేలు, చిన్న వేలు లో నా
బొడిపె ని ఇరికించు కొని.. మిగిలిన మూడు వేళ్ళు నా పూకు బొక్క లోకి దూర్చటం తో.. మొదటి సారి జీవితం లో నా రెండు బొక్కలు ఒకే సారి మా ఆయన దెంగె స్తోంటే… నా స్త్రీ జన్మ కి పెళ్ళి అయిన ఇన్ని యేళ్ళకి రెండు బొక్కల లోను అనుభూతిని పొందుతూ.. తట్టుకోలేని తపనల కోలాహలం తో.. నేనేం చేస్తున్నానో కూడా మర్చి పోయి.. పూనకం వచ్చిన దానిలా అరుస్తూ, మూలుగుతూ మెలి కలు తిరిగి పోతూ.. మరో సారి నా తపనల జల్లు తో నా మొగుడి ని తడిపెద్దా మని రెడీ ఔతోంటే… నా మొగుడూ ఒక్క సారి గా లేచి నిల్చో గానే… ఒక్క సారిఘా భూమి మీద ఉన్న సమస్త జీవ కోటి కి గాలి లో పీల్చటానికి oxygen లేక పోతే ఏ విధం గా గిలా గిలా కొట్టు కొంటారో.. అదే విధం గా… కొట్టు కుంటూ… పంక్చర్ అయిన కార్ టైర్ లాగ అయ్యి.. నేను ఒక్క సారి గా కళ్ళు తెరిచి మా ఆయన కేసి చూసా !!!!!!
నా మొగుడు నా కేసి చూస్తూ చిలిపి గా నవ్వుతూ… “ను వ్వు ఇప్పుడు ఏమి అంటావో చూద్దామని చెయ్యటం ఆపేసా !!!!” అన్నాడు…
బోను లోంచి వదిలిన సింహం లా ఒక్క సారిగా నా మొగుడి ని మీద కి లాక్కొని… వీపు మీద, పిర్రల మీద రాక్షసిలా

రక్కెస్తూ… “ఇప్పుడు అపేసావు అంటే.. మానభంగం చేయించు కొని తరువాత నిన్ను చంపే సతా..”.
మా వారు నవ్వుతూ.. “మానభంగం చెయ్యటం గురించి విన్నాను… ఎప్పుడూ చేయించుకోవటం తెలియదు… ఒక్క సారి చూపించవా ఎలా ఉంటుందో.. ప్లీజ్ .. ప్లీజ్..” అంటూ బతి మాలు తోంటే..