అద్దె ఇల్లు – 5 వ భాగము

అద్దె ఇల్లు – 5 వ భాగము

రచన : Good Memories (రవిశంకర్)
మీ అభిప్రాయాలను ఇక్కడకి ఈమెయిల్ చేయండి: [email protected]
********************************************************************************************************
జరిగిన కధ:

సుందరి అద్దె ఇల్లు గురుంచి వెదుకుతూ వుంటుంది. ఒక ఖరీదైన ఎరియాలో ఒక అందమైన ఇల్లును చూసి సుందరి చాలా ముగ్ధురాలౌతుంది. అనుకోకుండా ఆ ఇంటి ఓనరే సుందరిని పిలిచి ఆ ఇంటిలో ఒక చిన్న భాగాన్ని అద్దెకు ఇస్తుంది. ఆ అద్దె ఇంటిలో సుందరి జీవితం సాఫీగా సాగిపోతూవుంటుంది. అనుకోకుండా సుందరి భర్త ఆడిట్ పనిమీద పొరుగూరు వెళతాడు. సుందరి అద్దె ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఇంటి ఓనరు (పిన్నిగారు) సుందరి ఆందాన్ని చూసి నువ్వు కొంచం శ్రద్ధ పెడితే మరింత ఆందంగా వుంటావంటూ సుందరి చేత మందులు, పసరులు తినిపిస్తుంది. పిన్నిగారు చెప్పినట్లుగానే, సుందరి అందాలు మరింత పొంగరించి సుందరి మరింత sexyగా తెయారౌతుంది. సుందరిలో ఒచ్చిన మార్పు చూడడానికి ఒచ్చిన పిన్నిగారు, సుందరి ఆందాలకి ముగ్ధురాలై, సుందరిని నగ్నంగా చేసి, సుందరి మంచం మీదే సుందరితో శ్రుంగారనెరపి చాలా ఆనందంగా ఆమె ఇంటికి వెళిపోతుంది. సుందరి పిన్నిగారితో జరిపిన శ్రుంగారంలోని మాధుర్యాన్ని తలుచుకుంటూ తన ఇంటిలోనే వుండిపోతుంది.

ఇంతలో పిన్నిగారి కూతురు, అల్లుడు ప్రక్క గదిలోనుండీ శ్రుంగారం జరుపుకోవడం, వాళ్ళు గదిలోనుండీ చేస్తున్న శబ్దాలని బట్టి సుందరి ఆ గదిలో ఏమి జరుగుతున్నాదో ఊహించుకొంటూ వేడెక్కిపోతూ, ఇంక విరహనికి తాళలేక ఆ రెండుగదులనూ వేరుచేస్తున్న తలుపుదగ్గరకు వెళ్ళి తలుపులని తోసి చూస్తుంది. కానీ ఆ తలుపులు లోపలవైపునుండీ గడియవేసివుండడంతో నిరాశగా తలుపుకు కన్నాలేమైనా వున్నయేంఒఓననివెదుకుతుంది. సుందరి వూహించినత్లుగానే ద్వారబంధానికి పైన ఎలట్రిసిటీ వాళ్ళ నెంబర్ ప్లేట్ క్రింద మక్కుతో కప్పిన కన్నం కనిపిస్తుంది. ఆ కన్నంలోనుండీ సుందరి, పిన్నిగారి పెద్దకూతురు, అల్లుడూ జరుపుకునే శౄంగారాన్ని చూసిన సుందరి కోరికల కొలిమిలో కాలిపోతూ ఈ తపనల దాహన్ని తీర్చుకోవడానికి పిన్నిగారి సహయం తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటుంది.
*************************************************************************************************
తరువాత కథ చదవండి: —

మరునాడు సుందరి పొద్దున్నే లేచి, ఈరోజు యెలాగైనా పిన్నిగారితో రాత్రి తాను అనుకున్న విషయం మాటలాడాలని వుదయం 10 గంటలకే ఇంటిలో పనులన్నీ ముగించుకుని తన పోర్షన్ తలుపు గడియవేసి పిన్నిగారింటికి వెళ్ళింది.

సుందరి పిన్నిగారింటికి వెళ్ళే సమయానికి అక్కడ పిన్నిగారు వున్న పరిస్థితి చూసి ఆశ్చర్య పోవడం ఈసారి సుందరి వొంతైంది. అక్కడ సొఫాలో పిన్నిగారి పరిస్థితి ఆస్తవ్యస్తంగా వుంది. ఆమె చీర పైట నేలమీద పడివుంది. జాకెట్ గుండీలు విడిపోయి ఆమె పెద్దపెద్ద సళ్ళు నిండుగాపొంగి కౌవ్విస్తున్నయి. పిన్నిగారి వొంటి చాయ బంగారురుంగులో మెరిసిపోతున్నది. నిండైన ఆమె నున్నటి సళ్ళుమీద 5 రూపాయల కాసంత సైజులో నల్ల ద్రాక్షలా విశాలంగా పరుచుకుని నిక్కి నిగిడి నిలుచున్న ఆమే ముచికలు చూస్తూవుంటే సుందరికి తనకి తెలియకుండానే వొళ్ళు తీయ్యగా మూలిగింది.

సుందరి చూపు మరికొంచెం క్రిందకి జరిగి పిన్నిగారి తొడలమధ్యలో అలాగే నిలిచిపోయింది. కారణం ఆందంగా ఆరోగ్యంగా అరటి మానుల్లా మెరిసిపోతున్న ఆమె తొడలు, అదికాదు సుందరి చూపును కట్టిపడేసింది, విశాలంగా, వొత్తుగా వుత్పుల్లమై పొంగారి ఆకలిగా నోరుతెరుచుకున్న పిన్నిగారి పూకు. ఆమె పూకు యెంతపెద్దగా పరుచుకుని వున్నదంటే 9 అంగుళాలు వున్న రెండు మొడ్డలు వొక్కసారిగా ఆమె లోతులలోనికి అవలీలగా దూరిపోతాయి. సుందరి యెప్పుడూ అంతపెద్ద పూకుని చూసి వుందలేదు. అసలు ఆడవాళ్ళకి ఆంతవిశాలమైన పూకు వుంటుందని సుందరి యెప్పుడూ వూహించలేదుకూడా.

ఇంతపొద్దున్నే పిన్నిగారేమిటి ఇలాటిపనిలోవున్నరు అనుకుంటూ తలప్రక్కకితిప్పి చూసిన సుందరికి మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కనిపించింది. పిన్నిగారికి వొకప్రక్క టీవీ లో blue film నడుస్తున్నది. దానిని చూస్తూ పిన్నిగారు చీర తొడలపైకి జరుపుకుని, పంగజాపుకుని వేళ్ళని పూకులో ఆడించుకుంటూ చేతిపనిచేసుకుంటున్నరు. సుందరికి నవ్వువొచ్చింది. పిన్నిగారు కూడా నాలాంటి పరిస్థితిలోనే వున్నట్లుగావున్నరు. ఇంక ఆమెని నేనేమి సాయం అడగాలి అనుకుంటూ సరే ఇప్పుడు నేను పిన్నిగారిని డిస్ట్రబ్ చేస్తే పిన్నిగారి రియాక్షన్ ఎలా వుంటుందో చూడాలనిపించి నేను చప్పుడు చేయకుండా బయటకు వేళ్ళిపోయి నోటికివొచ్చిన సినీమా పాట పాడుకుంటూ తలుపు తట్టేను.

క్షణంలో పిన్నిగారు టీవీ ఆఫ్ చేసేసి జాకెట్ ని సర్దుకోకుండానే చీరపైటని మీదవేసుకుని రాపిల్లా తలుపు తీసేవున్నది అన్నరు. దానితో నేను యేమీ తెలియనిదానిలాగే ఇంటిలోకి వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చొన్నాను. ఇంతలో పిన్నిగారు లేచి కాఫీ తాగుతావా, ప్రొద్దూన్ననుంచీ నేనుగూడా కాఫీ తాగలేదు ఆంటూ నా సమాధానం కోసం ఎదురుచూడకుండా బాత్రూం లోకి వెళ్ళేరు. నేను చిన్నగా నవ్వుకున్నాను.

నాకు తెలుసు ఆమె బాత్రూం నుండీ బయటకు వొచ్చి కాఫీ కలిపి తీసుకురావడానికి చాలా టైం పడుతుందని. ఆంతవరకూ యేమి చేయాలో తోచక ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ నేను blue film చూసి వుండకపోవడంతో నాలోని వుత్సాహన్ని ఆపుకోలేక టీపాయ్ మీదవున్న రిమోట్ తో వి.సి.అర్ ఆన్ చేసేను.

ఆందులో వొక ఆందమైన మొగవాడు తన 9 అంగుళాల మొగతనంతో ఆంతకన్న ఆందమైన ఆడదానికి స్వర్గసుఖాలని ఆందిస్తున్నడు. ఆమె అతను అందిస్తున్న సుఖాన్ని యెంతో తన్మయత్వగా తన వొంటిని పూర్తిగా అతనిపరం చేసి అతను అందిస్తున్న స్వర్గసుఖాలని తనివితీరా ఆందుకుంటున్నది. సుందరి సోఫాలో వుత్సాహంగా ముందుకు జరిగిపోయి పరిశరాలని మర్చిపోయి ఆ blue filmలో తననే వూహించుకుంటూ ఆతని మొగతనం తనలోతులలోనే దిగబడి తన మానాన్ని దోచుకుంటున్నట్లుగా వూహించుకోసాగింది సుందరి.

అలా యెంతసమయం గడిచిపోయిందో సుందరి తెలియనేతెలియదు. ఇంతలో వెచ్చని శ్వాశ తోపాటుగా మెత్తని కాంక్ష తోకూడిన వెచ్చనిపెదాలు సుందరి మెడమీద తార్లాడుతూ మెత్తని రెండుచేతులు సుందరి రెండు చంకల క్రిందుగా వొచ్చి బిరుసెక్కిన ఆమె స్థనాలని బలంగా పిసుకుతూవుంటే సుందరి తుళ్ళిపడి వూహాలోకం నుండీ ఈలోకానికి వొచ్చింది. సినీమా బాగుందా అమ్మఆయి, ఇది ఆంతకన్నా బాగుంటుంది అంటూ పిన్నిగారు తనపెదవులని నా పెదవులకు చేర్చేరు. నేను ఎదో బదులు చెబుదామనుకునేప్పటికే ఆమె నాలుక నా పెదవులని విడదీసుకుంటూ నా నోటిలో నాట్యం చెయడం మొదలుపెట్టింది.

అప్పటికే కోరికలతో వేడెక్కిపోయిన నా తనువు మరోసారి పిన్నిగారి కోరికలకి లొంగిపోయింది. ఇంతలో పిన్నిగారు నన్ను అలా సోఫా మీద వాల్చి నిలువుగా నామీద వాలిపోయారు. మెత్తటి ఆమె శరీర స్పర్శకి, బరువైన ఆమె శరీరం క్రింద నాశరీరం నలుగుతూవుంటే నాకు యెంతో హాయిగావుంది. దానితో ఆంతో ఇంతోగా వున్న అఐస్టం పోయి నాకు తెలియకుండనే నాచేతులు ఆమెని బలంగా అల్లుకుపోయాయి. బలమైన ఆమె బిగికౌగిలిలోని మాధుర్యం క్రమంగా నన్ను ఆమెవశం చేసింది. ఇప్పుడు తొలిసారిగా నేను పూర్తిగా ఇష్టంతో ఆమెతో జరుపుతున్న శౄగారకేళిలోని మాధుర్యాన్ని సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నను.

పిన్నిగారి చేతులు నా చీర పైటని లాగేసి, విసురుగా నా జాకెట్ గుండీలని తెంచేసి నగ్నంగా బయటపడిన నా బలమైన సళ్ళని మరింత మొరటుగా నలిపేస్తున్నయి. నేనుగూడా నాసిగ్గుని బిడియాన్ని విడిచిపెట్టేసి విసురుగా పిన్నిగారి జాకెట్ని ఆమెశరీరం నుండీ వేరుచేసి ఆమె సళ్ళని కసికసిగా మొరటుగా నలిపేయసాగేను. ఇంతలో పిన్నిగారు నాపెదవులని విడిచిపెట్టి తననోటితో నాసళ్ళుమీద దాడి మొదలుపెట్టేరు.

వొక ప్రక్క నాకుడిసన్ను కుడుస్తూ మరో చేతితో నాఎడమ సన్ను ముచికలని నలుపుతూ వుంటే నాతొడలలో జిలలేచిపోయి లోలంగా తడిసిపోసాగింది.

ఇంతలో పిన్నిగారు నాఎడమ సన్ను నోటిలోని తీసుకుని కసికసిగా నమిలేస్తూ, కుడిసన్ను ముచికలని నలిపేస్తూవుంటే, ఇంక తట్టుకోలేక పిన్నిగారితో అన్నను “నాకు అక్కడ తడిపోతున్నది అని”.

ఆంతే పిన్నిగారు నన్ను క్షణంలో వివస్త్రని చేసి నా తొడల మధ్యలో దూరిపోయారు. ఆకురాయిలా ఆమె నాలుక అక్కడ నాపూకు పాయల మధ్య వీరంగం చేస్తూవుంటే నాశరీరంలో రక్తమాంతా నాతొడల మధ్యకుచేరిపోయింది. నాకు ఎలాగైనా ఈకామ వాంఛ నుంచీ విముక్తి కావాలి. అది మాఆయన ద్వరా వొచ్చినా సరే, ఈపిన్నిగారి ద్వరా వొచ్చినా సరే అనుకుంటూ, నేను తొడలు మరింతగా విడదీసి పిన్నిగారు మరింతగా నాలోతులలోనికి చొచ్చుకుపోవడానికి అనువుగా సర్దుకున్నాను. పిన్నిగారి నాలుక నాగొల్లినీ, నాపూకు మడతల లోతులనీ నాకి.. నాకి నాన్ను సుఖాల మత్తులోముంచెట్టించింది. అలా యెంతసేపు పిన్నిగారు నా పూకులోనుండీ మదన రసాలు జుర్రుకున్నరో, యెంతసేపు నాబాయలని పిండుకున్నారో నాకైతే తెలియలేదు.

నాకు తెలుస్తున్నదల్ల వొక్కటే. తెరలు తెరలుగా నేను పొందుతున్న భావప్రాప్తులు, వాటిని తట్టుకేలేక పెద్దగా నేను పలవరిస్తున్న పలవరింతలు. అలా పలవరిస్తూనే నేను ఆ సుఖాల మత్తులో సొమ్మసిల్లిపోయాను.

అలా యెంతసేపు నీను నిద్రపోయానో నాకైతే తెలియదు. మధ్యలో పిన్నిగారు నన్ను లెపి చేతికి కాఫీ ఇచ్చి యెంతసేపు ఎదురు చూసేది చిన్నదానా లేచి ఈకాఫీ తాగి నాసంగతి కూడా కొంచం చూడు అని లేపడంతో సిగ్గు పడుతూనే కొంచెం కొంచెంగా కాఫీ ని త్రగడం పూర్తి చేసేను.

నేను కాఫీ తాగుతున్నతసేపూ పిన్నిగారి చేతులు నా వొంటిమీద ఎక్కడెక్కడో తార్లాడుతూ, మళ్ళీ నాలో మంటని రాజేసేయి. తాగిన కాఫీ కప్పు ప్రక్కన పెట్టగానే పిన్నిగారు సోఫా ఇరుకుగా వుందంటూ నన్ను తన బెడ్రూం లోకి తీసుకుపోయారు.

అలా బెడ్రూంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు నాముందు పిన్నిగారు నగ్నంగా నడుస్తూవుంటే, మిసమిస లాడిపోతున్న ఆమె అందాలని చూసి ఆశ్చర్యపోయిన నేను, ఆమటే ఆమెతో అన్నాను.

“ఇలా మిమ్మల్ని ఏవరైనా చూస్తే కన్నెపిల్లనే అనుకుంటారు” అని నేనాన్న దానికి పిన్నిగారు నవ్వుతూ ..

“చీకు చింతాలేని జీవితం, కంటినిండా నిద్ర, వొంటి కోరికలు తీరేలా దున్నే మొగాడూ వున్న ఆడదానికి ఇంకేమికావాలి” అన్నదావిడ.

“అదేంటి మీవారు అమెరికాలో గదా వున్నరు” అన్నను అయోమయంగా !!

దానికి పిన్నిగారు చిన్నగా నవ్వుతూ “మావారు అమెరికాలో వున్నరన్నాను కానీ నేను అన్న పానాదులు మానేసి వుపవాసం వున్నానన్నానా?” అని అల్లరిగా నవ్వుతో, చొరవగా నామెడచుట్టూ చెతులువేస్తూ నాపెదవులని తన పెదవులతో బంధించేసింది.

నాచెతులు అలవాటు పడ్డ వాటిలా పిన్నిగారి సళ్ళని నలపడం మొదలుపెట్టేయి. అంతలో పిన్నిగారు నాపెదవులని విడిచి పెట్టి “నువ్వు సొమ్మసిల్లిపోయినప్పటినుండీ నాతొడల్లో వొకటేజ్జిలగా వుంది పిల్లా, ముందు అక్కడి సంగతి చూడు” అంటూ నా తలని తన తొడల మధ్యకు తోశారు.

అప్పటికే వేడేక్కిపోయిన నేను మారు మాటాడకుండా ఆమె తోడలమధ్యకు జరిగి రెండుచేతులా ఆమె పూపెదాలని విడదీసి నానాలుకని విచ్చూకున్న ఆమె పూకులోకి తోసేను. ఇంతకు ముందే నెను గమనించినట్లుగానే ఆమె పూకు ఎంత పెద్దదంతే నాముఖం పూర్తిగా విచ్చుకున్న ఆమె పూపెదాలమధ్యలో ఇమిడిపోయింది.

మొదటిసారి పిన్నిగారితో చెసుకునేటప్పుడు సిగ్గు, బిడియం ఎమిజరుగుతున్నదో నాకే తెలియని ఆవేశం వల్ల గమనిచని ఆవిషయం ఇప్పుడు పూర్థిగా అవగతమైంది. ఇంతలో పిన్నిగారి చేతులు నాతలని తన తొడల మధ్యలోకి తోయడంతో నెను నాఆలోచనలనుండీ బయటపడి ముందుగా నానాలుకనీ, తరువాత రెండువేళ్ళని ఆమె పూకులోకి తొసేను, ఆమెకి అది ఎక్కడా ఆనలేదు, దానితో మరో వేలిని ఆమె పూకులోకి తోసేను, ఊహు.. అదీ ఆనలేదు పూర్తిగా నాచేతినే లోపలకి తోసి ముందుకూ, వెనక్కీ జోరుగా ఆడిస్తేనేకానీ ఆమెకి ఆరోజుకి మొదటి సారి భావప్రాప్థి కలగలేదు.

అలా ఆకు రాయిలాంటి నానాలుకతో, నాచేతితో స్వరంగంలాంటి ఆమె పూకుని సుమారుగా ఓ 40 నిమిషాలపాటు అణువణువూ నాకి, చప్పరించి, అరగదీశాక కానీ పిన్నిగారు నాకు ఆవిడ పూకుబంధంలోనుండీ విముక్తి కలిగించలేదు. అప్పటికైనా నన్ను ఆవిడ కరుణించినందుకు సంతోషిస్తూ అలసటగా ఆమె ప్రక్కన వాలిపోయాను.

కాసేప్పటికి విన్నిగారు సేదదేరి, అప్పుడు అడిగింది పిన్నిగారు నన్ను. అఔను పిల్లా నువ్వు ప్రొద్దున్న పూట మాఇంటికి రావుగదా ఇదేంటి ఈరోజు ప్రొద్దున్నే ఇలా వొచ్చేవు? అని. వొచ్చిన పని ఏమిటో చెప్పడానికి సిగ్గేసి నెను కళ్ళు వాల్చి సిగ్గు పడుతూ వుంటే, పిన్నిగారు చొరవగా నాగడ్డం క్రింద చెయివేసి నాముఖాన్ని యెత్తి నాకళ్ళలోకి సూటిగాచూస్తూ, నాదగ్గర సిగ్గేమిటిపిల్లా, మొన్నటిదాకా తల్లిలా చూసుకున్నను, ఈరోజునుంచీ friend లా చూసుకుంటాను, సిగ్గు పడకుండా చెప్పు అంది లాలనగా. దానితో నేను మరింత ముడుచుకుపోయాను.

దానితో పిన్నిగారు నన్ను దగ్గరగా కౌగిలిలోకి తీసుకుంటూ, “నేను చెప్పనా?” అన్నారు, నేను సిగ్గుగా చెప్పండి అన్నట్లుగా తల వూపేను. ప్రొదున్న నువ్వు వొచ్చిన వాలకం చూస్తే, కోరికల కొలిమిలో కాలిపోతున్నట్లుగా అనిపించింది, నిజమేనా? అన్నారు ఆవిడ. ఈసారి ఆశ్చర్యపోవడం నా వొంతైంది.

“నిన్ను వొక్క విషయం అడగనా? నిజం చెపుతావా? అన్నరు పిన్నిగారు” అడగండి అన్నట్లుగా మాళ్ళీ తల ఆడించేను నేను.

“ఆ.. సుధలాగా, రంజితలాగా కొంపదీసి నువ్వుకూడా ఆతలుపు కన్నంలోనుంచీ గానీ ప్రక్కగదిలోకి చూస్తున్నవేమిటి పిల్లా?” అన్నది ఆవిడ. ఆంతే వొక్కసారి నాగుడె ఆగినంతపనయ్యింది.

“నాకు ఎం చిప్పలో తెలియలేదు.. మౌనమే నా సమాధానమైంది”. కానీ ఆవిడ నన్ను దగ్గరగా కౌకలించుకుని పడుకోవడంవల్ల వేగంగా కొట్టుకుంటున్న నా గుండెల స్పందన పసిగట్టినట్లుగా వున్నాది.

“నువ్వేమే చెప్పనక్కరలేదులే పిల్లా, నాకు ఆర్థమైపోయింది”, అంటూ, మళ్ళీ ఆవిడే అడిగింది “ఎన్నాళ్ళుగా సాగుతున్నది ఈకార్యక్రమం”, అని.. మళ్ళీ మౌనమే నా సమాధానం అయింది.

కానీ సిగ్గుతో నా నోరు పెగలలేదు. కొంచెం సేపు మౌనంగా వున్న పిన్నిగారు మళ్ళీ తానే స్వగతంలో అనుకుంటున్నట్లుగా ఇలా ఆంది

“ఇంతకుముందు ఆ portion లో వున్న వాళ్ళంతా మొదట్లో ఇలానే నా దగ్గరకు వొచ్చి, పిన్నిగారు, కోరికలకి తాళలేక పోతున్నము, ఎదైనా దారి చూపించండి, మీ అల్లుళ్ళు ఇంతమంది వొచ్చి పోతూవుంతారుగా ఏ వొక్కరితోనైనా జత కట్టించండి, మీ ౠణం వుంచుకోము అని మొదలుపెట్టి, ఓఆరునెలలు తిరగగానే, వొంటి తిమ్మిరి తీరి, నీవల్లనే మేము పాడైపోయాము అని తరువాత నన్నే శాపనార్థాలు పెట్టేరు. మిమ్మల్ని నమ్మి ఏమీ చెయ్యకూడదు. ఈసారి మాత్రం నేనెవరికీ సాయం చెయ్యబోవటంలేదు” అని ఆవిడ మాట ముగించేలోపునే నేను ఆవిడ మాటఅందుకుంటూ..

“నేనలాంటిదాన్ని కాదు అని చొప్పున అనేసి”, నేనేనా ఆమాట అన్నది అని నాలిక కరుచుకుని మళ్ళీ silent ఐపోయాను.

దానికి పిన్నిగారు ముఖం కొంచెం మాడుచుకుని “ఇంతకు ముందు సుధ, రంజితా కూడా ఇలానే అన్నరు, తరువాత మళ్ళీ నన్నే తప్పుపట్టేరు” అంటూ నా కళ్ళలోకి చూస్తూ ఐతే ఏ అల్లుడు నచ్చేడేమిటి అన్నరు చిలిపిగా.

దానితో నెను సిగ్గుల మొగ్గనే ఐయ్యను. మరి కొంచెం సేపు పిన్నిగారిచేత బ్రతిమాలించుకుని నిమ్మదిగా మనసు విప్పి బయటపెట్టేను “ఏ అల్లుడైనా పరవాలేదు, నాలో వేడిని చల్లర్చేవాడెవరైనా పరవాలెదని చెప్పెను, నాకు మాత్రం ఆ ప్రక్క గదిలోనే మళ్ళీ శోభనం జరిపించుకోవాలని ఉన్నదన్న మనసులో మాట” చెపుతూ ముగించేను.

ఓ ఆంత నచ్చిందా ఆ గది సరే నా చెవిన వేసేవుగా చూసుకుంటానులే. కానీ వోషరతు అన్నారావిడ. చూడు, నీ సుఖం కోసం నువ్వు నాఅల్లుళ్ళ దగ్గరికి వెళుతున్నవు, రేపు ఎదైనా జరగరాని అనర్థం జరిగితే నాపూచీ ఏమీ లెదు, అదీ కాక ఊరికే నువ్వువెళ్ళి వాళ్ళ ప్రక్కలో పడుకుంటే, రేపు నాకూతుళ్ల కాపురాలకి ముప్పు రావొచ్చు. అందుకు ఉభయతారకంగా నువ్వు మా అల్లుళ్ళతో గడిపినప్పుడల్ల త్రుణమో, ఫణమో నేనే వొసూలుచేసి నీకు ముట్టచెబుతాను. దానివల్ల నీతో గడపాలంటే డబ్బులు ఇవ్వవలసి వొస్తుంది గనక మాటిమాటికీ నీపొందు కావాలని మా అల్లుళ్ళూ అడగరు., నాకూతుళ్ల కాపురాలకీ ఏ ఇబ్బందీ ఉండదు. ఈవొప్పందంవల్ల నీకోరికలూ తీరతాయి.., నాకూతుళ్ల కాపురాలూ సజావుగా సాగిపోతాయి.. దీనివల్ల మన ఇద్దరికీకూడా లాభమేకదా? ఏమంటవు? అన్నరు పిన్నిగారు.

అనడానికి ఏముంటుంది? నాకు కోరికలు తీరే మారగమే గాకుండా, డబ్బులు కూడా ఇప్పిస్తానని ఆంటూవుంటే? అందుకే నేను పిన్నిగారి proposal ని ఆనందంగా వొప్పుకున్నను. (ఆక్షణంలో పాపం సుందరికి తెలియదు తాను యెటువంటి వలలో ఇరుక్కుపోబోతున్నాదో).

ఆఖరుగా పిన్నిగారు మంచం మీదనుండీ లెచిపోతూ సరే పిల్లా నాకు చెప్పేవుగా ఇంక నెను ఆపనిమీదే వుంటాను. లేచి బట్టలు కట్టుకో. ఇద్దరం కలిసి భోజనం చేసేద్దాము. తరువాత నాకు బజారులో పని వుంది. నేను బయటకు వెళ్ళాలి. నువ్వు ఇంటికివెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుందువుగాని అని ఆమె బట్టలు కట్టుకోవడం ప్రరంభించెరు.

ముందు ముందు నా జీవితం ఎటువంటి భయంకరమైన మలుపులు తిరగబోతున్నాయో తెలియని నేను, త్వరలోనే నాకోరికల వేడిని దించబోయే మన్మధుడిని వూహించుకుంటూ లేచి బట్టలు కట్టుకుని, ఎవో రెండు మెతుకులు నోటికి రాసుకుని ఆనందంగా నాఇంటికివెళ్ళి అలసటగా మంచం మీద వాలిపోయి, మత్తైన కమ్మని కలలు కంటూ నిమ్మదిగా నిద్రలోకి జారిపోయాను.

******************************************************************************************************
మరి సుందరి ఆశలు ఎలా తీరాయి. సుందరి జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది ? నాగులు తిరిగే ఈ విషవలయంలో సుదరి ఎలాంటి పోరాటాన్ని సాగించింది? … ఆ సంగతులన్నీ ఆరవ భాగంలో నుండీ చదువుదామా?

మీ
గుడ్ మెమొరీస్ (రవిశంకర్)
మీ అభిప్రాయాలను ఇక్కడకి ఈమెయిల్ చేయండి: [email protected]
********************************************************************************************************